Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Hodnocení žáků ve školách a řešení kázeňských problémů

Hodnocení žáků ve školách a řešení kázeňských problémů

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Julie Mikulová
Šetření:01. 12. 2020 - 10. 12. 2020
Počet respondentů:15
Počet otázek (max/průměr):12 / 12
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:53,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.09:51
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Krásný den,

prosím o vyplnění dotazníku, jak na Vás působí/působilo školní hodnocení a případná řešení nevhodného chování.

Za vyplnění moc děkuji 

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SŠ maturita853,33 %53,33 %  
VŠ nebo VŠO533,33 %33,33 %  
Základní213,33 %13,33 %  

Graf

2. V jaké formě jste se poprvé setkali se školním hodnocením? (např. odměňování pomocí nálepek, bodíků apod.)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Známky213,33 %13,33 %  
Bodíky nebo + "pluska" 3+= 1 (jako známka)16,67 %6,67 %  
Základní škola 16,67 %6,67 %  
Nálepky v žákovské16,67 %6,67 %  
Nálepky zlatých hvězdiček16,67 %6,67 %  
Pomocí nálepek v hudební nauce, cca v 6 letech16,67 %6,67 %  
dostávali jsme razítka do notýsku16,67 %6,67 %  
U zápisu na ZŠ 16,67 %6,67 %  
razítka16,67 %6,67 %  
razítka a puntíky16,67 %6,67 %  
Ve škole.16,67 %6,67 %  
ve školce?16,67 %6,67 %  
razítka na základní škole 16,67 %6,67 %  
Znamky ve skole16,67 %6,67 %  

Graf

3. Bylo pro Vás nějaká metoda hodnocení krajně nepříjemná? A pokud ano, tak proč?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, neměl/a jsem s žádným typem hodnocení problém.960 %60 %  
Nebylo to hodnocení mě, ale dětí v MŠ za nakreslení obrázku dostali hvězdičku a dostal ji jen ten, kdo to měl hezké podle pí.uč16,67 %6,67 %  
veřejným čtením známek z testů na gymnáziu16,67 %6,67 %  
Srovnávání žáků na ZŠ od třídní učitelky na základě jejich známek, to vedlo k tomu, že jsem některým dívkám záviděla, neměla jsem je ráda a sebe taky ne. Na VŠ jednoznačně skupinová práce, protože u 3+ lidí se vždy někdo ulije.16,67 %6,67 %  
Obdelníky za referáty16,67 %6,67 %  
e vším16,67 %6,67 %  
byla jsem "nadané" dítě a učitelky mi po určité dobře přestaly dávat "odměňující hodnocení" ve formě nálepek či razítek, protože to údajně demotivovalo ostatní, vyloučily mě ze soutěží atd..16,67 %6,67 %  

Graf

4. Jaké je podle Vás ideální metoda hodnocení na školách? Prosím, klidně se s teorií rozepište ❤

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

.

Bodování a slovní hodnocení.

Ideální je slovní hodnocení, známky jsou strohé a rozsah mezi jednotlivými stupni je velký. Ke slovnímu hodnocení se dá připojit, co bylo dobré a co lze zlepšit.

já bych si uměla představit školu bez jakéhokoli hodnocení, maximálně ve formě - silné stránky máš tady, slabší tady, nalož si s touto informací jak chceš - děti by se mohly rozhodnout, čemu se chtějí věnovat na základě toho, co je baví, neodrazovalo by je, že "nedostali samé jedničky". Maximálně jako návodnou pomůcku by mohli vnímat právě toto hodnocení slabších/silnějších stránek, kdyby nevěděly, kteoru cestou se vydat.

Jsem spokojený se známkováník

Klasické známkování je nakonec asi nejideálnější.

Nálepky

Nejlepší je zůstat u známek

nevím

Slovně, motivovat žáky

Slovní hodnocení, kdy učitel každému žákovi ukáže, kde má své klady a na co by se měl naopak zaměřit. Zpětná vazba pak žáka lépe nasměruje a ukáže mu, v čem je dobrý - pouze ho nerozškatulkuje do "1", "2" atd.

Slovní hodnocení, spíše vyzdvihovat pozitiva a úspěchy

standardní známkování doplněné ústním hodnocením

známky

Znamky

5. Vyskytl se někdy ve vašem školním životě tak rozsáhlý problém, že jste nechtěli chodit do školy, nebo se obávali konkrétního předmětu/učitele?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1066,67 %66,67 %  
ne533,33 %33,33 %  

Graf

6. Myslíte si, že současná řešení kázně ve školách jsou dostatečná? Pokud ne, uveďte důvody.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, nejsou dostatečná746,67 %46,67 %  
Ano, jsou dostatečná.533,33 %33,33 %  
Příliš trestů, mělo by se s žáky více mluvit16,67 %6,67 %  
Z poznámky si dítě nic neodnese, mnohdy je poznámka napsaná tak, že se nad tím pozastavují i ostatní lidé. Je třeba dítě/žáka/studenta motivovat, ne zastrašovat a vyhrožovat poznámkou 16,67 %6,67 %  
Přístup některých učitelek16,67 %6,67 %  

Graf

7. Pokud jste se setkali s distanční výukou, měli jste pocit, že úroveň kázně je v kolektivu horší?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne640 %40 %  
ano533,33 %33,33 %  
nevím426,67 %26,67 %  

Graf

8. Jaké jsou podle Vás "nové" kázeňské prohřešky při distanční výuce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím.533,33 %33,33 %  
Problémy nejsou žádné.320 %20 %  
Žáci se pouze připojí a odejdou...dále ztráta pozornosti16,67 %6,67 %  
Nedávání pozor v nově obrovské míře16,67 %6,67 %  
nedáváním pozor, resp. zautomatizováním prvků simulujících pozornost žáka16,67 %6,67 %  
Když se někdo neučí a neplní si úkoly, a když má vypnutou kameru i mikrofon16,67 %6,67 %  
Vypínání mikrofonu učitelce16,67 %6,67 %  
Nemyslím si, že nějaké jsou, maximálně se děti/studenti mohou věnovat jiným činnostem než škole, ale to mohou i ve škole.16,67 %6,67 %  
Online vyuka - zaci se vyuce nevenuji, za Tems se deje kde co.16,67 %6,67 %  

Graf

9. Domníváte se, že hodnocení a trestání za prohřešky ovlivňuje sebevědomí žáka?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1173,33 %73,33 %  
nevím320 %20 %  
ne16,67 %6,67 %  

Graf

10. Setkali jste se vy osobně s nějakou formou řešení vaší kázně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano.960 %60 %  
Ne.640 %40 %  

Graf

11. Je podle Vás rozhodující ve výchově učitel nebo rodič?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rodič960 %60 %  
Obojí autorita.533,33 %33,33 %  
Učitel16,67 %6,67 %  

Graf

12. Co vy osobně byste v tématu hodnocení na školách a řešení problémů s kázní, změnili? Máte prostor si postěžovat, pokud je něco, co Vám v těchto tématech ve škole vadí.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Řešení problému s kázní typem ,,jdi za dveře/stoupnout si do rohu/pojď před tabuli a všem nám řekni, co bylo tak vtipnýho" je špatně. Dítě za něco trestáme, aby si pamatovalo, že se to nedělá. Jít za dveře není trest, to je ulejvání se z hodiny. To samé jít před tabuli, jen se zkracuje čas výuky. Poznámka a další kázeňské postihy, jediný problém je ředitelská a dvojka/trojka z chování a to jen na základní škole ve druhé polovině osmé třídy a v deváté, protože se na to koukají střední šloly. Na střední to nikoho z míry nevyvede, protože je to jedno. Je důležité, aby dítè vědělo, za co je trestáno a proč. Co udělalo špatně. Také by bylo dobré, aby samo došlo k řešení, jak to příště udělat lépe. Potom, když trest, tak smysluplný.

.

.

Když chceme řešit problém s učitelkou tak anonymita, ne aby učitelka řekla na celou třídu kdo si stěžuje a na koho, samozřejmě se ten na koho si stěžujeme rozhodne si to s náma vyřídit o přestávce a učitelce je to jedno

Nedávat poznámky za chování dětem, jsou z toho pouze smutné a nic to nevyřeší.

nevím

Obcas jsou na hlavu...vyhazovat někoho na chodbu například...

Obecně mi nepřijde dostačující známkové hodnocení, které se používá nejvíce

Poznámky

Skoly, a zejmena jejich vedeni, zbytecne a brzy ohyba hrbet pred stiznostmi rodicu na jejich nevychovane spratky. Misto toho by skola mela byt tvrdsi a konzistentnejsi v pristupu k zakum a hlavne rodicum.

Tresty za určité kázeňské přestupky by měly být mnohem vyšší.

Učitelé by se měli více zaměřit na kontrolu, zda ve škole neprobíhá šikana, než kdo má kdy v ruce mobil či kdo kdy jde na záchod... učitelé jsou nastaveni jako vězenští dozorci, co musí zajistit pořádek, než lidi, co se mají starat o děti...

Určitě bych zavedl slovní hodnocení.

v současnosti mají žáci moc "práv" na úkor povinností

X

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Mikulová, J.Hodnocení žáků ve školách a řešení kázeňských problémů (výsledky průzkumu), 2020. Dostupné online na https://hodnoceni-zaku-ve-skolach-a.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.