Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Hodnocení zaměstnanců ve firmách

Hodnocení zaměstnanců ve firmách

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Oldřich Homola
Šetření:27. 08. 2011 - 03. 09. 2011
Počet respondentů:51
Počet otázek (max/průměr):17 / 16.2
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:48,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:39
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,
prosím o vyplnění krátkého dotazníku, který je zaměřen oblast hodnocení pracovníků ve firmách. Informace zde získané budou využity zejména pro potřeby mé bakalářské práce.
Předem děkuji.
Olda H.

Odpovědi respondentů

1. Provádí organizace, ve které pracujete,hodnocení zaměstnanců?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4384,31 %84,31 %  
ne815,69 %15,69 %  

Graf

2. Pokud ano,kdy naposledy vaše hodnocení proběhlo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
během posledního půl roku3058,82 %58,82 %  
před rokem1121,57 %21,57 %  
nebyl jsem ještě hodnocen713,73 %13,73 %  
před dvěma a více lety35,88 %5,88 %  

Graf

3. Jakou formou mělo toto hodnocení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
hodnotící pohovor3466,67 %66,67 %  
vyplnění sebehodnotícího formuláře1733,33 %33,33 %  
360°zpětná vazba47,84 %7,84 %  
nebyl jsem hodnocen11,96 %1,96 %  
180' zpětná vazba11,96 %1,96 %  
výsledovka splněných úkolů11,96 %1,96 %  
žádnou11,96 %1,96 %  
nebyl jsem ještě hodnocen11,96 %1,96 %  
nevím11,96 %1,96 %  
neproběhlo11,96 %1,96 %  
nic11,96 %1,96 %  
neexistuje žádná forma hodnocení11,96 %1,96 %  
vyplnění formuláře komplexní hodnocení pracovníka11,96 %1,96 %  

Graf

4. Byl jste o chystaném hodnocení informováni včas ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3466,67 %66,67 %  
ne1733,33 %33,33 %  

Graf

5. Byl dle vašeho názoru nadřízený na hodnocení dostatečně připraven?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím2243,14 %43,14 %  
spíše souhlasím1427,45 %27,45 %  
nevím713,73 %13,73 %  
spíše nesouhlasím59,8 %9,8 %  
nesouhlasím35,88 %5,88 %  

Graf

6. Byl vám dán dostatečný prostor pro vyjádření se k výsledkům hodnocení?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3772,55 %72,55 %  
ne1427,45 %27,45 %  

Graf

7. Mělo toto hodnocení vliv na váš plat?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3364,71 %64,71 %  
ano1835,29 %35,29 %  

Graf

8. Mělo toto hodnocení vliv na vaši pracovní pozici (povýšení), úkoly apod.?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, nemělo to žádný vliv4180,39 %80,39 %  
ano - byly mi svěřeny zodpovědnější úkoly815,69 %15,69 %  
ano - byl jsem povýšen23,92 %3,92 %  

Graf

9. Byl na základě výsledků tohoto hodnocení vypracován váš osobní plán rozvoje?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3568,63 %68,63 %  
ano1631,37 %31,37 %  

Graf

10. Zúčastnil jste se na základě výsledků hodnocení nějakých školení?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3976,47 %76,47 %  
ano1223,53 %23,53 %  

Graf

11. Pokud ano, prosím napište, o jaké školení se jednalo:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

kominikace se zákazníky

logisticka

Metodika prodejních dovedností

MS Office Vedení projectu

odborná školení v souvislosti se změnou pozice

Plan je sice vytvoren jen relizace skoleni je na nulove oktyvite.

Škola práce, školení firmy produktivita ( označení, uložení, popis pracovních nástrojů a pomůcek + pořádek a úklid na pracovišti. Tzv. metoda 5P.

školení FIDIC

Timemanagement

zbytečné počitáčové školení, ten debil co to vedl nevěděl ani co je to msconfig idiot

12. Souhlasíte s tvrzením, že váš nadřízený zná vaše motivátory – umí vás motivovat k vyšším výkonům?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím1529,41 %29,41 %  
spíše souhlasím1325,49 %25,49 %  
nesouhlasím1019,61 %19,61 %  
nevím713,73 %13,73 %  
souhlasím611,76 %11,76 %  

Graf

13. Jak hodnotíte přínos hodnocení ve vztahu k vaší motivaci?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nedostatečný1733,33 %33,33 %  
dobrý1529,41 %29,41 %  
dostatečný1019,61 %19,61 %  
chvalitebný611,76 %11,76 %  
výborný35,88 %5,88 %  

Graf

14. Co by vás motivovalo k vyšším pracovním výkonům?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vyšší plat2752,94 %52,94 %  
vyšší míra zodpovědnosti47,84 %7,84 %  
vyšší míra autonomie při plnění úkolů35,88 %5,88 %  
proplácení přesčasů/možnost výběru volna za přesčasy35,88 %5,88 %  
pružná pracovní doba23,92 %3,92 %  
Dostatek kompetenci a zodpovednostii11,96 %1,96 %  
nic11,96 %1,96 %  
už jen delší den11,96 %1,96 %  
vyšší plat + vyšší zodpovědnost + vyšší autonomie11,96 %1,96 %  
otevřenější a čestnější přístup nadřízeného11,96 %1,96 %  
motivace zamestnance je vysoce individualni, ..11,96 %1,96 %  
uznání a sem tam nějaká odměna11,96 %1,96 %  
vyšší plat + proplácení přesčasů11,96 %1,96 %  
nove procovni misto a penize11,96 %1,96 %  
zájem vedení a větší možnsot rozvoje11,96 %1,96 %  
firemní benefity (poukázky na dovolenou, stravenky)11,96 %1,96 %  
Vlastní úspěch11,96 %1,96 %  

Graf

15. Jak dlouho ve firmě pracujete?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více než 5 let1733,33 %33,33 %  
3-5 let1733,33 %33,33 %  
1-2 roky1325,49 %25,49 %  
méně než 1 rok47,84 %7,84 %  

Graf

16. Do jaké kategorie zaměstnanců patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
THP/administrativní pracovník2650,98 %50,98 %  
střední management815,69 %15,69 %  
dělník713,73 %13,73 %  
vedoucí713,73 %13,73 %  
liniový manažer35,88 %5,88 %  

Graf

17. Do jaké věkové kategorie patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26-403262,75 %62,75 %  
41-501121,57 %21,57 %  
15-25713,73 %13,73 %  
51 a více11,96 %1,96 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Pokud ano,kdy naposledy vaše hodnocení proběhlo?

  • odpověď během posledního půl roku:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 5. Byl dle vašeho názoru nadřízený na hodnocení dostatečně připraven?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Provádí organizace, ve které pracujete,hodnocení zaměstnanců?

2. Pokud ano,kdy naposledy vaše hodnocení proběhlo?

3. Jakou formou mělo toto hodnocení?

4. Byl jste o chystaném hodnocení informováni včas ?

5. Byl dle vašeho názoru nadřízený na hodnocení dostatečně připraven?

6. Byl vám dán dostatečný prostor pro vyjádření se k výsledkům hodnocení?

7. Mělo toto hodnocení vliv na váš plat?

8. Mělo toto hodnocení vliv na vaši pracovní pozici (povýšení), úkoly apod.?

9. Byl na základě výsledků tohoto hodnocení vypracován váš osobní plán rozvoje?

10. Zúčastnil jste se na základě výsledků hodnocení nějakých školení?

12. Souhlasíte s tvrzením, že váš nadřízený zná vaše motivátory – umí vás motivovat k vyšším výkonům?

13. Jak hodnotíte přínos hodnocení ve vztahu k vaší motivaci?

14. Co by vás motivovalo k vyšším pracovním výkonům?

15. Jak dlouho ve firmě pracujete?

16. Do jaké kategorie zaměstnanců patříte?

17. Do jaké věkové kategorie patříte?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Provádí organizace, ve které pracujete,hodnocení zaměstnanců?

2. Pokud ano,kdy naposledy vaše hodnocení proběhlo?

3. Jakou formou mělo toto hodnocení?

4. Byl jste o chystaném hodnocení informováni včas ?

5. Byl dle vašeho názoru nadřízený na hodnocení dostatečně připraven?

6. Byl vám dán dostatečný prostor pro vyjádření se k výsledkům hodnocení?

7. Mělo toto hodnocení vliv na váš plat?

8. Mělo toto hodnocení vliv na vaši pracovní pozici (povýšení), úkoly apod.?

9. Byl na základě výsledků tohoto hodnocení vypracován váš osobní plán rozvoje?

10. Zúčastnil jste se na základě výsledků hodnocení nějakých školení?

12. Souhlasíte s tvrzením, že váš nadřízený zná vaše motivátory – umí vás motivovat k vyšším výkonům?

13. Jak hodnotíte přínos hodnocení ve vztahu k vaší motivaci?

14. Co by vás motivovalo k vyšším pracovním výkonům?

15. Jak dlouho ve firmě pracujete?

16. Do jaké kategorie zaměstnanců patříte?

17. Do jaké věkové kategorie patříte?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Homola, O.Hodnocení zaměstnanců ve firmách (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://hodnoceni-zamestnancu-ve-fir.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.