Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Hodnocení zaměstnanců

Hodnocení zaměstnanců

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Martin Pokorný
Šetření:04. 05. 2011 - 08. 05. 2011
Počet respondentů:29
Počet otázek (max/průměr):13 / 12.97
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:51,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:50
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem dotazníku je zjištění, zda jsou respondenti názoru, že byli ohodnoceni adekvátně vůči svému pracovnímu výkonu, a jaké odezvy u nich dané hodnocení vyvolalo.

Odpovědi respondentů

1. Dle Vašeho názoru jste byl ohodnocen / byla ohodnocena:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
adekvátně2172,41 %72,41 %  
podhodnocen(a)827,59 %27,59 %  

Graf

2. Podhodnocení na Vás mělo vliv (pokud jste nebyl(a) podhodnocen(a), uveďte prosím Vámi předpokládanou reakci):

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
demotivovalo Vás od snahy dosahovat lepších pracovních výkonů1862,07 %62,07 %  
motivovalo Vás k vyšším pracovním výkonům620,69 %20,69 %  
neovlivnilo Vás413,79 %13,79 %  
jiná reakce13,45 %3,45 %  

Graf

3. Nadhodnocení na Vás mělo vliv (pokud jste nebyl(a) nadhodnocen(a), uveďte prosím Vámi předopokládanou reakci):

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
motivovalo Vás k vyšším pracovním výkonům1655,17 %55,17 %  
neovlivnilo Vás724,14 %24,14 %  
demotivovalo Vás od snahy dosahovat lepších pracovních výsledků413,79 %13,79 %  
jiná reakce26,9 %6,9 %  

Graf

4. Byli jste hodnoceni:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přímým nadřízeným2379,31 %79,31 %  
jinou pověřenou osobou620,69 %20,69 %  

Graf

5. Váš hodnotitel byl vůči Vám (starší/mladší uvádějte při rozdílu alespoň cca 5 let):

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
starší muž1450 %48,28 %  
starší žena1242,86 %41,38 %  
stejně starý muž13,57 %3,45 %  
stejně stará žena13,57 %3,45 %  

Graf

6. Jste názoru, že hodnocení bylo ovlivněno stavem nadřízenosti hodnotitele vůči Vám při hodnocení?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1344,83 %44,83 %  
nevím827,59 %27,59 %  
ano827,59 %27,59 %  

Graf

7. Jste názoru, že hodnocení bylo ovlivněno osobnostními charakteristikami hodnotitele?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1137,93 %37,93 %  
nevím1034,48 %34,48 %  
ne827,59 %27,59 %  

Graf

8. Jste názoru, že hodnocení bylo ovlivněno mimopracovními vztahy či událostmi, mezi Vámi a hodnotitelem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1862,07 %62,07 %  
nevím620,69 %20,69 %  
ano517,24 %17,24 %  

Graf

9. Jste názoru, že Vaše hodnocení bylo ovlivněno pohlavím obou zůčastněných?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2068,97 %68,97 %  
nevím827,59 %27,59 %  
ano13,45 %3,45 %  

Graf

10. Jste názoru, že Vaše hodnocení bylo ovlivněno věkem (věkovým rozdílem) obou zůčastněných?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2172,41 %72,41 %  
nevím620,69 %20,69 %  
ano26,9 %6,9 %  

Graf

11. Co z uvedeného je pro Vás nejsilnějším motivátorem ke snaze dosahovat lepších pracovních výseldků:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
odměny1448,28 %48,28 %  
kariérní růst931,03 %31,03 %  
respekt ostatních pracovníků310,34 %10,34 %  
uspokojení z dobře (lépe) odvedené práce310,34 %10,34 %  

Graf

12. Vaše pohlaví

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena2068,97 %68,97 %  
Muž931,03 %31,03 %  

Graf

13. Váš vztah k osobě hodnotitele byl před hodnocením:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neutrální1655,17 %55,17 %  
spíše kladný724,14 %24,14 %  
kladný310,34 %10,34 %  
negativní310,34 %10,34 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Pokorný, M.Hodnocení zaměstnanců (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://hodnoceni-zamestnancu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.