Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Hodnocení zemědělské politiky EU, její dopady a vnímání EU celkově

Hodnocení zemědělské politiky EU, její dopady a vnímání EU celkově

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tomáš Kunc
Šetření:07. 02. 2010 - 14. 02. 2010
Počet respondentů:51
Počet otázek (max/průměr):18 / 14.43
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:58,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:42
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den,

 

prosím vás o pomoc při tvorbě mé diplomové práce týkající se dopadů Společné zemědělské politiky EU na rozvoj venkova. Cílem tohoto dotazníku je zjistit vnímání českých občanů a jejich názory a zkušenosti s evropskými dotacemi a vnímání členství ČR v EU celkově.

 

Nemusíte se ničeho bát, vyplnění dotazníku zabere tak 10 minut.

 

Děkuji

 

S pozdravem

T:

 

Odpovědi respondentů

1. Kdy vstoupila Česká republika do EU?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20045098,04 %98,04 %  
199311,96 %1,96 %  

Graf

2. Pociťujete po vstupu ČR do EU pozitiva nebo negativa?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše pozitiva3160,78 %60,78 %  
spíše negativa1529,41 %29,41 %  
pozitiva59,8 %9,8 %  
negativa23,92 %3,92 %  

Graf

3. specifikujte

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

esf erdf

.....

+ Finanční podpora na projekty, které by jinak asi nevznikly. Otevření hranic. - Zvýšení byrokracie, zejména nárůst vyšších úředníků. Dochází i k podpoře projektů, které nejsou často nutné v dané chvíli budovat.

byrokracie, nesmyslne zakazy a narizeni, ktere diktuji nasemu parlamentu, vnuceny multikulturalismus a zelene "nabozenstvi", omezeni suverenity, nevidim zadne vyhody

dotace pro zemedělce, cestování a víc mě Tomíku nenapadá, jsem unavená a nechce se mi přemejšlet :-D

dotace z EU

dotace, více pracovních příležitostí v zahraničí,jsme součástí celku a nejsme stát stojící osamoceně uprostřed Evropy

dovážení některých zemědělských a dalších produktů ze zahraničí, nutnost přijmou společnou měnu EURO, nemožnost vyrovnat se vyspělejším a silnějším členským státům

dovšeho nám mluví

důvěra investorů

evropské dotace na různé programy

evropské fondy klad, byrokracie zápor, až fondy skončí musíme ten diktát EU opustit.

Finanční podpory z EU Volný pohyb za prací a vzděláním do ostatní členských států EU Slučitelnost české legislativy s acquis v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti při práci

Hlavně omezování v oblasti zemědělství

hodně omezení, nemáme stejné podmínky jako země, které jsou v EU déle

Je snažší cestování, člověk nemusí s sebou vozit cestovní pas. Také je možné získat práci v zahraničí (asi neplatí zatím ve všech členských státech), studenti mají možnost studovat na zahraničních školách.

jednostná měna,zrušení hranic,...

lepší možnosti cestovat, pracovat v zahraničí, více podnikatelských příležitostí a vědomí, že jsme součástí nějakého integračního seskupení, můžeme se podílet na rozhodování o záležitostech tohoto společenství

lepší přístup právě k evropským dotacím

Lisabonská smlouva, omezení, společný "prezident"...

možnost cestovat na OP, možnost pracovat v zahraničí

možnost dosáhnout na peníze z Evropských grantů, zmizely kontroly na hranicích, češi mají možnost pracovat v zahraničí

možnost studovat v zahraničí, možnost vycestovat bez PASu, možnost pracovat za hranicemi ČR

Na jednu stranu sice uznávám základní pilíře EU, ale neskutečně mi vadí, jakým způsobem EU zasahuje do běžného fungování republiky

Nejsme "odříznuti" od světa

nejsme odstrčení, snažší cestování a obchodování, peníze z evropských fondů

nevím

nevím nezajímam se o to

no právě ty evropské dotace, možnost spolurozhodovat o evropských otázkách

nutnost dodržování pravidel EU na úkor ekonomiky ČR

nutnost ridit se pravnimi normami spolecenstvi, dodrzovani kriterii, v budoucnu prijeti eura

obce a města mohou dosáhnout na nějakou část peněz z EU na svůj rozvoj

Pozitiva vnímám především v možnosti čerpání strukturálních fondů na rozvoj venkova, zejména pro pohraniční regiony a regiony vyžadující restrukturalizaci průmyslu jsou velice potřebné. Další věcí je sbližování legislativy s ostatními členskými státy.

Pozitivum - Schengenský prostor

Pro mě osobně vstup do EU a s ním související Shenghenský prostor představují výhody z hlediska cestování. Zajímavé jsou i různé evropské dotační programy na podporu začínajících podnikatelů.

přebujelá administrativa

různá přísná nařízení

různé dotace na dobré projekty

Stále nějaké nátlaky na naši legislativu a na zákony ohledně potravin a nápojů.

subvence

větší kontroly zdravotní nezávadnosti, dotace na památky, snadnější cestování

více kontrol, přísnější požadavky např. na kvalitu potravin, na bezpečnost při práci, na dodržování norem apod.

volné cestování, studium...

Volný pohyb osob, pracovní příležitosti. Spíše negativa - tržní řády

Volný pohyb osob, zaměstnání v zahraničí, lepší vztahy s ostatními státy, možnost ukázat okolním sátům náš potenciál

volný pohyb po Evropě, zaměstnání v cizině bez byrozatěžování, dočasné dotace z fondu EU

volný pohyb pracovní síly zrušení cel a hranic po vstupu do shengenu

všechno je to na hlavu postavený, nemám ráda EU

Z pohledu pracovních příležitostí a dotací na různé projekty se jedná o pozitiva. Na druhou stranu v rámci konkurensechopnosti zejména malých živnostníků spíše negativa. Takže pociťuji jak negativa tak pozitiva, ale vnitřně převažují pozitiva.

zdražování potravin stanovení nesmyslných pravidel dle EU

Zejména se schválením LS, ale obecně již dříve. Vnímám to zejména na úrovni lidských svobod, cenzury, vměšováním a nařizováním shora, je mi blbě z takzvané "politické korektnosti"... zpočátku byla celkem dobrá, ale čím dál víc to hnije... nejodpornější výmysl je tzv. globální oteplování... bylo by toho hodně. /// Jak mám odpovědět na 5. otázku, když tam není možnost "žádné neznám"? Stejně tak 6. otázka.

4. Víte o evropských dotacích týkající se rozvoje venkova (případně o jiných dotacích)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4486,27 %86,27 %  
ne713,73 %13,73 %  

Graf

5. Víte, které fondy v současné době patří mezi Strukturální fondy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ESF2854,9 %54,9 %  
ERDF1733,33 %33,33 %  
Kohezní fond1427,45 %27,45 %  
EAFRD1427,45 %27,45 %  
EAGF1427,45 %27,45 %  
EFF47,84 %7,84 %  

Graf

6. Jaká instituce slouží v ČR jako platební agentura pro zemědělské dotace

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Státní zemědělský a intervenční fond2854,9 %54,9 %  
Ministerstvo zemědělství1529,41 %29,41 %  
Ministerstvo pro místní rozvoj815,69 %15,69 %  

Graf

7. Kdo může žádat o dotace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Firmy, obce, občanská sdružení2650,98 %50,98 %  
Kdokoliv2549,02 %49,02 %  

Graf

8. Znáte ve vašem okolí projekty financované z Evropských dotací?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3058,82 %58,82 %  
ne2141,18 %41,18 %  

Graf

9. Pokud jste výše odpověděli ano, vypište

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

- stavba rychlosti komunikace R47 tusim, oprava ulice Českobratrske v Ostrave,...

bioplynová stanice Kněžice

cyklistické stezky, čističky vod pro obce, rozvoj obcí.........

cyklotrasa v benátkách nad Jizerou

čistička vod-Klatovy

domovy pro důchodce

dopravní infrastruktura atd

Drobné zemědělské podniky

mcely, loučeň

Například rekonstrukce autobusového nádraží v Příbrami.

nejsem si jistá, ale zateplení školky

nová silnice v našem městě

Operační program Praha adaptabilita - společnost Powerfin

Oprava dětského hřiště - Zruč n.S.

pěstování rakytníku

Rekonstrukce Mateřské školky Předělání bytu pro vozíčkáře

rekonstrukce panelových domů, památek

stáže studentů

uprava cest v lesoparku, stavba detskeho hriste, cyklostezky atd.

V rámci rop nuts 2 u nás obec získala finanční podporu na kanalizaci.

ve vedlejší obci opravují chodníky a snad kanalizaci, nebo něco takového a pak vím o jendé obci u Prahy, kde jí měly celou opravenou a opravdu moc pěkně udělanou

výstavba tělocvični 1. ZŠ v Roudnici nad Labem

Zateplování budovy školy, celková rekonstrukce.

zemědělské žádné, jinak dopravní stavby

Zimní stadion

10. Znáte ve vašem okolí případ neefektivního využívání, popř. zneužívání dotací?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4690,2 %90,2 %  
ano59,8 %9,8 %  

Graf

11. Pokud ano, vypište

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

mcely

Na předešlou otázku jsem odpověděl ano z důvodu, že je mnoho projektů, které jsou sice podporovány, avšak zastávám často názor, že je mnoho jiných věcí, které je přednostně nutné podpořit. Dochází často k tzv. "honbě za dotacemi" a vyhrávají je (nutno přiznat že po zásluze) lidé )obce), které se o jejich dosažení více snaži. Je však spousta věcí, které by bylo nutné podpořit přednostněji. Také si myslím, že samotná neefektivnost je způsobena už jen tím, že ČR musí odvádět část financí do "společné pokladny" EU, odkud jsou následně peníze opět posílány z5. Tímto procesem se zaměstnává velká řada úředníků, což vede k určité neefektivnosti. Bohužel jiný způsob dosud asi vymyšlen a následně praktikován nebyl a asi nebude.

žena si nechala za peníze EU zrekonstruovat vlastní rodinný dům na provozování penzionu pro seniory, ale ti zde nejsou

12. Vnímáte nějak osobně projekty realizované z fondů EU ve vašem okolí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3058,82 %58,82 %  
ano2141,18 %41,18 %  

Graf

13. Vnímáte je pozitivně nebo negativně?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše pozitivně1753,13 %33,33 %  
pozitivně1031,25 %19,61 %  
spíše negativně412,5 %7,84 %  
negativně13,13 %1,96 %  

Graf

14. Spolupracoval(a) jste na přípravě nějakého projektu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4996,08 %96,08 %  
ano23,92 %3,92 %  

Graf

15. O jaký projekt se jednalo?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

projekt o stavbě malého letiště

rekvalifikační programy, společnost Powerfin, OPPA

16. Myslíte, že má smysl podporovat zemědělství a rozvoj venkova z peněz EU?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4282,35 %82,35 %  
Ne59,8 %9,8 %  
Ano, ale pouze rozvoj venkova35,88 %5,88 %  
Ano, ale pouze zemědělství11,96 %1,96 %  

Graf

17. Co by podle vás vedlo k lepšímu vnímání EU a dotací?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zjednodušení žádání o dotace2956,86 %56,86 %  
Větší propagace projektů financovaných z EU 2752,94 %52,94 %  
Lepší osvěta2039,22 %39,22 %  
Není třeba nic zlepšovat23,92 %3,92 %  

Graf

18. Máte nějaké další komentáře týkající se zemědělství, dotací, rozvoje venkova, Evropské unie apod.?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Myslím si, že by v rámci EU mělo být zemědělství podporováno asi všude stejně. Ikdyž někdo může zase říct, že vlivem různé možnosti zemědělců (způsobené např. lepší úrodností) to nelze. Každopádně by měl být brán stejný metr na všechny. Nechápu, proč na výrobky našich zemědělců se často v praxi kladou daleko větší nároky. Také nedovedu pochopit, proč např. v létě v obchodních řetězcích kupuji zeleninu a ovoce ze Španělska, Nizozemska, Německa atd. Myslím si, že vrámci EU jako celku by mělo být podporováno, aby se produkty konzumovaly co možná nejblíže místu, kde se vypěstují. Díky zbytečnému transportu možná ušetříme aktuálně pár korun za brambory, avšak nikoho nenapadá, že díky dovozu se třeba ničí dálnice, což výsledně zase musí někdo zaplatit.

díky EU v Rumunsku v Banítě, kde žijí češi mají problémy větší než předtím, EU jim zakázala ohledně hygieny apod. prodávat domácí výrobky, z čehož oni vyžívali, utíkají teď zpět do čech a ta kultura, co tam byla-země našich prarodičů mizí

je to velmi netransparentní a dotace dostane ten, kdo má "vliv"

Je to zločinný systém na úkor nejchudších zemí, kterým zamezuje živit se zemědělstvím a exportem do bohatých zemí.

Jo, mám. Myslím, že by se neměly přerozdělovat žádné nebo naprosté minimum peněz Evropskou unií.

myslim, ze je to zbytecne a dokazali bychom to zaridit i sami. vzdyt je to jen dalsi uroven prerozdelovani, k cemu?

Na některé otázky jsem odpověď neznala, ale nepustili by mě dál, tak jsem buď tipovala, nebo hledala na internetu

Přál bych si, aby český národ jako celek celou evropskou unii pomocí veškerých dotací doslova vysál...Stejně z nás EU ty peníze nějak zpátky dostane, tak proč tam ty peníze nechávat ležet, že?

přeju hodně štěstí v tvoření diplomky

radši ne

zemědělci by se měli více zaměřit na efektivnost, také na ekologické zemědělství a měli by se snažit být soběstační a nespoléhat se jen na dotace

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Kunc, T.Hodnocení zemědělské politiky EU, její dopady a vnímání EU celkově (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://hodnoceni-zemedelske-politiky-eu-jeji-dopady-a-vnimani-eu-ce.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.