Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Hodnocení životních podmínek v kraji Vysočina

Hodnocení životních podmínek v kraji Vysočina

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Matej Štulák
Šetření:25. 10. 2011 - 05. 11. 2011
Počet respondentů:26
Počet otázek (max/průměr):15 / 13.38
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:56,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:36
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,
Výzkum je zaměřený na cílovou skupinu ekonomicky aktivních občanu s bydlištěm v kraji Vysočina. Cílem dotazníků je analyzovat aktuální situaci převládající v kraji. Výsledky výzkumu budou použity při psaní semestrální práce týmem studentů, jejímž cílem je stanovení nové komunikační strategie pro kraj Vysočina v budoucím volebním období. Výsledky budou veřejně dostupní. Vyplnění tohoto dotazníků Vám zabere maximálně 2 min Vašeho času, a moc nám jeho vyplněním pomůžete. Děkujeme

Odpovědi respondentů

1. Bydlíte v kraji Vysočina?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2388,46 %88,46 %  
Ne311,54 %11,54 %  

Graf

2. Jak vnímáte situaci na trhu pracovních příležitostí v rámci kraje Vysočina?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše negativně1043,48 %38,46 %  
Neutrálně626,09 %23,08 %  
Negativně521,74 %19,23 %  
Nevím14,35 %3,85 %  
Spíše pozitivně14,35 %3,85 %  

Graf

3. Který český kraj považujete za největšího konkurenta pro kraj Vysočina?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jihomoravský kraj - Brno1565,22 %57,69 %  
Hlavní město Praha - Praha521,74 %19,23 %  
Pardubický kraj - Pardubice28,7 %7,69 %  
Nevím28,7 %7,69 %  
Stredočeský kraj - Praha28,7 %7,69 %  
Královohradecký kraj - Hradec Králové14,35 %3,85 %  
Jihočeský kraj - České Budějovice14,35 %3,85 %  

Graf

4. Jak jste spokojeni s činností kraje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Negativně834,78 %30,77 %  
Neutrálně730,43 %26,92 %  
Spíše negativně626,09 %23,08 %  
Pozitivně14,35 %3,85 %  
Spíše pozitivně14,35 %3,85 %  

Graf

5. Kde se setkáváte se značkou kraj Vysočina?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Na krajském úřadě1147,83 %42,31 %  
U propagačních materiálů kraje Vysočina939,13 %34,62 %  
Na akcích pořádaných krajem Vysočina834,78 %30,77 %  
Se značkou kraje Vysočina se nesetkávám626,09 %23,08 %  
ve škole, na autobusech, v nemocnici,14,35 %3,85 %  

Graf

6. Žili by stě raděj v jiným českém kraji než v kraji Vysočina?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1252,17 %46,15 %  
Ano730,43 %26,92 %  
Nevím417,39 %15,38 %  

Graf

7. V případe negativní odpovědi na otázku č.6 Proč byste zůstali bydlet v kraji Vysočina?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

.

arogance pracovníků kraje-hlavně doprava

citová vazba, pěkná příroda

Čistá příroda, menší města, poklidný způsob života

dobré životní prostředí

Hezká krajina a dobři lidi.

Hezká příroda

hezká příroda

Je to můj domov, krásná krajina, dobří lidé ...

je to můj rodný kraj

Je tu bezpečno, klid, čisto. Politici tu na sebe nehází špínu. Jsou tu docela dobré školy.

Je zde můj domov. Tedy nejen trvalé bydliště, ale domov se vším všudy.

jsem tu doma

krajina, poměrně čisté životní prostředí

l

Nelíbí se mi tady.

nepoškozená příroda

nevím není negativní odpověď, ale odpověˇ" nechce se mě stěhovat. Stačí?

nevým

nezustal, mas to blbe nastavene,musim sem neco napsat Aposli mi prosim vyhodnocení na email: x-speaker@seznam.cz

Příroda.

raději bych na Vysočině nebydlela - dala jsem Ano - máte tady chyby

všude je chleba o dvou kůrkách

8. V případe pozitivní odpovědi na otázku č.6 Do kterého českého kraje by stě se raděj přestěhovali?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím1356,52 %50 %  
Hlavní město Praha - Praha521,74 %19,23 %  
Jihomoravský kraj - Brno417,39 %15,38 %  
Jihočeský kraj - České Budějovice313,04 %11,54 %  
Karlovarský kraj - Karlovy Vary14,35 %3,85 %  
Stredočeský kraj - Praha14,35 %3,85 %  
Plzenský kraj - Plzeň14,35 %3,85 %  

Graf

9. Jak byste zhodnotili veřejní mínění o kraji Vysočina mezi občany?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše negativně834,78 %30,77 %  
Negativně626,09 %23,08 %  
Neutrálně521,74 %19,23 %  
Spíše pozitivně417,39 %15,38 %  

Graf

10. Jak by stě ohodnotili své vědomosti o existujících orgánech a jejich činnosti v kraji Vysočina?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Průměrné939,13 %34,62 %  
Dobré521,74 %19,23 %  
Nedostatočné417,39 %15,38 %  
Velmi dobré313,04 %11,54 %  
Malé nedostatky28,7 %7,69 %  

Graf

11. Co byste označili za hlavní problém v činnosti kraje Vysočina?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nedostatek péče o silnice v kraji1356,52 %50 %  
Vysoký stupeň byrokracie1147,83 %42,31 %  
Vysoké procento nezaměstnanosti939,13 %34,62 %  
Nízká aktivita kraje v oblasti získávaní nových investorů834,78 %30,77 %  
Nízká informovanost občanů o možnostech podpory z fondů EU730,43 %26,92 %  
Nedostatečná podpora ze strany kraje v oblasti bydlení pro mladé626,09 %23,08 %  
Nevím313,04 %11,54 %  

Graf

12. Co byste doporučili pro zlepšení podmínek v kraji Vysočina?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Aby kompetentní dělali aspoň polovinu toho, jak se snaží jinde.

dát do vedení správnélidi a né politiky

informovanost pro občany

Jakých podmínek? Trochu divná otázka. Myslím, že tu chybí velcí zahraniční investoři. Vysočina doplácí na to, že tu není žádné velké centrum a že s ní nejsou spojovány žádné státní pobídky, jako například v jiných krajích.

jiné vedení kraje

Nejprve vymýtit korupci na celostátní úrovni. Pak se lidé snad zase nadechnou. To snad změní ledacos i ve všech krajích.

podpora bydlení

Podporovat organizace pro sport mládeže, ne profesionální sportovce, více dbát o životní prostření, ochranu lidí a volně žijících živočichů, omezovat dopravní stavby mimo obchvatů obcí (ne takových onchvatů jako v Jihlavě, který byl vyprojektován bůhvíkdy a vede uvnitř obytné zástavby, přísně kontrolovat jadernou elektrárnu a naopak pomáhat rozvoji obnovitelných zdrojů - větrných elektráren a menších solárních elektráren.

Propagace.

pryč s komunisty!! lepší využití potenciálu kraje v CR - primární i sekundární nabídka totální a celková nová Infrastruktura!

přechod Třebíčska do Jihomoravského kraje

veřejné mítinky, diskuse s obyvateli na velkých akcích, aby se každý mohl vyjádřit k tomu, co by se dalo zlepšit

Větší rozpočtové určení daní pro kraj, více prostředků z evropských fondů

více podnikatelských subjektů/nápadů/projektů

volby

Vyjmutí politiky z instituce Kraje Vysočina a jejich příspěvkových organizací.

Vysočina není jen Jihlava

vytvářet pracovní místa, investovat do oprav silnic

Zlepšení ve všech oblastech.

Zlepšit podmínky pro začínající a stávající podnikatele přostřednictvím znížení stupně byrokracie. Zlepšiť podmínky oposyktovaní podpory bydlení pro mladé. Proč by měli být podporovány jenom manželské páry. Dnes už se lidi berou pozděj a tomuto faktu by se měla příspůsobit i tato politika.

zmenšit počet placených radních, průhlednější nakládání s veřejnými prostředky, připuštění konkurence n aželeznici

zrušit krajsky úřad

Zrušit KÚ Vysočina

13. Vaše pohlaví je?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž1460,87 %53,85 %  
Žena939,13 %34,62 %  

Graf

14. Do jaké z uvedených věkových kategorií spadáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16-30939,13 %34,62 %  
31-45730,43 %26,92 %  
46-60521,74 %19,23 %  
60-28,7 %7,69 %  

Graf

15. Jaký je počet Vašich dětí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
01252,17 %46,15 %  
2834,78 %30,77 %  
328,7 %7,69 %  
114,35 %3,85 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Štulák, M.Hodnocení životních podmínek v kraji Vysočina (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://hodnoceni-zivotnich-podminek.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.