Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Hodnocení životných podmínek v kraji Vysočina

Hodnocení životných podmínek v kraji Vysočina

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Matej Štulák
Šetření:05. 10. 2011 - 09. 10. 2011
Počet respondentů:12
Počet otázek (max/průměr):13 / 9
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:61,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:42
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,
Výzkum je zaměřený na cílovou skupinu ekonomicky aktivních občanu s bydlištěm v kraji Vysočina. Cílem dotazníků je analyzovat aktuální situaci převládající v kraji. Výsledky výzkumu budou použity při psaní semestrální práce týmem studentů, jejímž cílem je stanovení nové komunikační strategie pro kraj Vysočina v budoucím volebním období. Výsledky budou veřejně dostupní. Vyplnění tohoto dotazníků Vám zabere maximálně 2 min Vašeho času, a moc nám jeho vyplněním pomůžete. Děkujeme

Odpovědi respondentů

1. Bydlíte v kraji Vysočina?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano866,67 %66,67 %  
Ne433,33 %33,33 %  

Graf

2. Jak vnímáte situaci na trhu pracovních příležitostí v rámci kraje Vysočina?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše negativně450 %33,33 %  
negativně337,5 %25 %  
neutrálně112,5 %8,33 %  

Graf

3. Který český kraj považujete za největšího konkurenta pro kraj Vysočina?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jihomoravský kraj - Brno337,5 %25 %  
Hlavné mesto Praha - Praha225 %16,67 %  
Plzenský kraj - Plzeň112,5 %8,33 %  
Pardubický kraj - Pardubice112,5 %8,33 %  
Moravskosliezsky kraj - Ostrava112,5 %8,33 %  

Graf

4. Jak jste spokojeny s činností kraje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše pozitivně337,5 %25 %  
neutrálne225 %16,67 %  
spíše negativně112,5 %8,33 %  
pozitivně112,5 %8,33 %  
negativně112,5 %8,33 %  

Graf

5. Žili by stě raděj v jiným českém kraji než v kraji Vysočina?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne562,5 %41,67 %  
ano337,5 %25 %  

Graf

6. V případe negativní odpovědi na otázku č.5 Proč byste zůtali bydlet v kraji Vysočina?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

..

Je to má rodná hrouda.

Jsem tady doma

Krásná příroda, střídavé klimatické podmínky - v zimě fakt zima, narodila jsem se tu, jsem zde zvyklá...

mám to tu rád

mám zde zázemí

rodina

tento kraj má nejnižší počet osob nakažených virem HIV

7. V případe pozitivní odpovědi na otázku č.5 Do kterého českého kraje by stě se raděj přestěhovali?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím225 %16,67 %  
Jihomoravský kraj - Brno112,5 %8,33 %  
Pardubický kraj - Pardubice112,5 %8,33 %  
Olomoucký kraj - Olomouc112,5 %8,33 %  
Moravskosliezsky kraj - Ostrava112,5 %8,33 %  
Zlínsky kraj - Zlín112,5 %8,33 %  
Hlavné mesto Praha - Praha112,5 %8,33 %  

Graf

8. Jak byste zhodnotili veřejní mínění o kraji Vysočina mezi občany?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše pozitivně450 %33,33 %  
spíše negativně225 %16,67 %  
neutrálne225 %16,67 %  

Graf

9. Jak by stě ohodnotili své vědomosti o existujících orgánech a jejich činnosti v kraji Vysočina?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobré337,5 %25 %  
průměrné225 %16,67 %  
nedostatečné112,5 %8,33 %  
velmi dobré112,5 %8,33 %  
malé nedostatky112,5 %8,33 %  

Graf

10. Co byste označili za hlavní problém v činnosti kraje Vysočina?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysoké procento nezaměstnanosti562,5 %41,67 %  
Nedostatečná podpora ze strany kraje v oblasti bydlení pro mladé337,5 %25 %  
Nedostatek péče o silnice v kraji337,5 %25 %  
Nízká informovanost občanů kraje o možnostech podpory z fondů EU225 %16,67 %  
Nízká aktivita kraje v oblasti získávaní nových investorů225 %16,67 %  
Vysoký stupeň byrokracie112,5 %8,33 %  

Graf

11. Co byste doporučili pro zlepšení podmínek v kraji Vysočina?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

________________________

dostatečná podpora ze strany kraje pro mladé v oblasti bydlení, dostatečná péče o silnice v kraji, vyšší mzdové ohodnocení v práci, více pracovních míst

nevím

nová pracovní místa,bydlení pro mladé rodiny

To vše, co je v bodě 10, bych zařadila do intenzivního programu našich krajských úředníků.

více pracovních pozic

Vytvoření nových pracovních míst přilákáním nových firem do kraje, nabídnutí výhodných podmínek k bydlení pro mladé.

Získání nových investorů

12. 11. Vaše pohlaví je?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena675 %50 %  
muž225 %16,67 %  

Graf

13. Do jaké z uvedených věkových kategorií spadáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16-30675 %50 %  
31-45225 %16,67 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Štulák, M.Hodnocení životných podmínek v kraji Vysočina (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://hodnoceni-zivotnych-podminek.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.