Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Hodnocení znalostí všeobecných sester o péči o pacienta s epilepsií

Hodnocení znalostí všeobecných sester o péči o pacienta s epilepsií

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Gabriela Rajská
Šetření:04. 03. 2014 - 20. 03. 2014
Počet respondentů:51
Počet otázek (max/průměr):23 / 22.86
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:63,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:03
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den jsem studentkou 3. ročníku Vysoké školy zdravotníctva a sociálnej práce s. Alžběty detašované pracoviště Příbram. Můj průzkum se týká všeobecných sester a jejích znalostí o péči o pacienta s epilepsií. Dotazník je anonymní a bude použit k vypracování mé bakalářské práce.

Odpovědi respondentů

1. Kde pracujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Na lůžkovém oddělení2345,1 %45,1 %  
Na ambulanci1529,41 %29,41 %  
Na jednotce intenzivní péče1427,45 %27,45 %  

Graf

2. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena4792,16 %92,16 %  
Muž47,84 %7,84 %  

Graf

3. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25-40 let2752,94 %52,94 %  
40- 50 let1223,53 %23,53 %  
19-25 let815,69 %15,69 %  
nad 50 let47,84 %7,84 %  

Graf

4. Nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední odborné (SZŠ)2650,98 %50,98 %  
Vyšší odborné (VOŠ)1835,29 %35,29 %  
Vysokoškolské (Bc,Mgr)713,73 %13,73 %  

Graf

5. Délka praxe:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0-5 let1427,45 %27,45 %  
5-10 let1223,53 %23,53 %  
10-15 let1121,57 %21,57 %  
nad 20 let815,69 %15,69 %  
15-20 let611,76 %11,76 %  

Graf

6. Epilepsie je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
záchvatovité onemocnění4894,12 %94,12 %  
krátkodobé onemocnění mozku , které se dá léčit35,88 %5,88 %  
infekční onemocnění11,96 %1,96 %  
psychiatrické onemocnění11,96 %1,96 %  

Graf

7. Nejčastější příčiny vzniku epilepsie jsou

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
úrazy hlavy3466,67 %66,67 %  
genetické dispozice1733,33 %33,33 %  
infekce1223,53 %23,53 %  
horečky47,84 %7,84 %  

Graf

8. Diagnostikuje se:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zobrazovacími metodami2345,1 %45,1 %  
neuro-psychologickým vyšetřením2141,18 %41,18 %  
vše je správně1631,37 %31,37 %  
odběrem anamnézy1223,53 %23,53 %  
laboratorně , odběrem biologického materiálu713,73 %13,73 %  

Graf

9. Nejčastěji se léčí :

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
farmakoterapií4078,43 %78,43 %  
režimovým opatřením2956,86 %56,86 %  
operačně815,69 %15,69 %  
dietou35,88 %5,88 %  

Graf

10. Nejčastěji postihuje:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Děti2447,06 %47,06 %  
Muže2039,22 %39,22 %  
Ženy1325,49 %25,49 %  

Graf

11. Klasifikace záchvatů:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
parciální,generalizované,neklasifikovatelné2650,98 %50,98 %  
parciální ,generalizované2243,14 %43,14 %  
parciální,generální,neklasifikované35,88 %5,88 %  

Graf

12. Aura v epileptologii znamená:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pocit ,který má pacient před záchvatem4384,31 %84,31 %  
stav po záchvatu47,84 %7,84 %  
silové pole47,84 %7,84 %  

Graf

13. K poruše vědomí dochází:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
k poruše vědomí dochází vždy u generalizovaného záchvatu u ostatních někdy3262,75 %62,75 %  
jen u generalizovaného záchvatu1223,53 %23,53 %  
u všech typů záchvatu713,73 %13,73 %  

Graf

14. Grand mal je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velký epileptický záchvat s křečemi a poruchou vědomí3568,63 %68,63 %  
starší název pro generalizovaný záchvat1019,61 %19,61 %  
malý epileptický záchvat s krátkou poruchou vědomí917,65 %17,65 %  

Graf

15. Režimová opatření jsou:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pravidelný spánek ,pravidelná medikace ,žádný alkohol ,pestrá strava , vyvarování se blikajícím světlům – stroboskop na diskotéce4792,16 %92,16 %  
žádný alkohol , pravidelná medikace , dieta59,8 %9,8 %  
epileptik nemusí dodržovat žádný režim23,92 %3,92 %  
pravidelný spánek , pravidelné užívání léků , nesmí čokoládu , alkohol příležitostně v malém množství11,96 %1,96 %  

Graf

16. Při první pomoci u epileptického záchvatu :

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
odstraníme nebezpečné předměty z pacientova okolí , neomezujeme křečové pohyby , neotvíráme násilím pacientova ústa a nic nevkládáme mezi zuby4486,27 %86,27 %  
neotvíráme násilím ústa a nesnažíme se vsunout nějaký předmět mezi zuby ve snaze zamezit pokousání jazyka713,73 %13,73 %  
snažíme se omezit křečové záškuby a pokud hrozí zapadnutí jazyka , otevřeme pacientovi ústa a jazyk vyndáme59,8 %9,8 %  

Graf

17. Status epilepticus je :

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
život ohrožující epileptický záchvat nebo rychle po sobě jdoucí záchvaty trvající déle jak 30 minut3466,67 %66,67 %  
generalizovaný epileptický záchvat , trvající déle jak 30 minut917,65 %17,65 %  
epileptický stav815,69 %15,69 %  

Graf

18. Status epilepticus může vyvolat :

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vynechání medikace4180,39 %80,39 %  
abstinence u alkoholiků , narkomanů1427,45 %27,45 %  
infekce CNS (meningitida)1223,53 %23,53 %  
hypoxie1121,57 %21,57 %  

Graf

19. Epileptik sportovat :

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sport je velmi vhodný pod dohledem , sport který epileptik nesmí provozovat je potápění a lyžování2447,06 %47,06 %  
smí sportovat pod dohledem1529,41 %29,41 %  
smí1325,49 %25,49 %  
nesmí35,88 %5,88 %  

Graf

20. Pracovní omezení :

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jsou3988,64 %76,47 %  
nejsou511,36 %9,8 %  

Graf

21. Máte možnost navštěvovat semináře týkající se oše péče o pacienta s epilepsií ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3568,63 %68,63 %  
ano1631,37 %31,37 %  

Graf

22. Pokud ano , jsou tyto semináře pro Vás přínosem ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1733,33 %33,33 %  
ano1733,33 %33,33 %  
nemám zkušenost1733,33 %33,33 %  

Graf

23. Jaký typ odborného semináře byste uvítal/a ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zážitkový2854,9 %54,9 %  
přednáškový2345,1 %45,1 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Věk:

  • odpověď 25-40 let:
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5-10 let na otázku 5. Délka praxe:

4. Nejvyšší dosažené vzdělání:

  • odpověď Střední odborné (SZŠ):
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 40- 50 let na otázku 3. Věk:

10. Nejčastěji postihuje:

  • odpověď Děti:
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi hypoxie na otázku 18. Status epilepticus může vyvolat :

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kde pracujete?

2. Pohlaví:

3. Věk:

4. Nejvyšší dosažené vzdělání:

5. Délka praxe:

6. Epilepsie je:

7. Nejčastější příčiny vzniku epilepsie jsou

8. Diagnostikuje se:

9. Nejčastěji se léčí :

10. Nejčastěji postihuje:

11. Klasifikace záchvatů:

12. Aura v epileptologii znamená:

13. K poruše vědomí dochází:

14. Grand mal je:

15. Režimová opatření jsou:

16. Při první pomoci u epileptického záchvatu :

17. Status epilepticus je :

18. Status epilepticus může vyvolat :

19. Epileptik sportovat :

20. Pracovní omezení :

21. Máte možnost navštěvovat semináře týkající se oše péče o pacienta s epilepsií ?

22. Pokud ano , jsou tyto semináře pro Vás přínosem ?

23. Jaký typ odborného semináře byste uvítal/a ?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kde pracujete?

2. Pohlaví:

3. Věk:

4. Nejvyšší dosažené vzdělání:

5. Délka praxe:

6. Epilepsie je:

7. Nejčastější příčiny vzniku epilepsie jsou

8. Diagnostikuje se:

9. Nejčastěji se léčí :

10. Nejčastěji postihuje:

11. Klasifikace záchvatů:

12. Aura v epileptologii znamená:

13. K poruše vědomí dochází:

14. Grand mal je:

15. Režimová opatření jsou:

16. Při první pomoci u epileptického záchvatu :

17. Status epilepticus je :

18. Status epilepticus může vyvolat :

19. Epileptik sportovat :

20. Pracovní omezení :

21. Máte možnost navštěvovat semináře týkající se oše péče o pacienta s epilepsií ?

22. Pokud ano , jsou tyto semináře pro Vás přínosem ?

23. Jaký typ odborného semináře byste uvítal/a ?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Rajská, G.Hodnocení znalostí všeobecných sester o péči o pacienta s epilepsií (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://hodnoceni-znalosti-sester.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.