Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Hodnotenie výkonnosti zamestnancov

Hodnotenie výkonnosti zamestnancov

Použití násilí v různých situacích
11 situací k zamyšlení.

[6 min., veřejné výsledky 27. dubna]

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michal Futej
Šetření:11. 03. 2016 - 18. 03. 2016
Počet respondentů:20
Počet otázek (max/průměr):16 / 16
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:72,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:43
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý deň,

        dovoľujem si Vás požiadať o vyplnenie dotazníka, ktorý sa zameriava na hodnotenie výkonnosti zamestnancov. Vyplnenie dotazníka je anonymné. Za spoluprácu Vám vopred ďakujem.

Odpovědi respondentů

1. Pohlavie:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [mužotázka č. 2, ženaotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž1050 %50 %  
žena1050 %50 %  

Graf

2. Aké je Vaše najvyššie dosiahnuté vzdelanie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [základnéotázka č. 3, stredoškolské s maturitouotázka č. 3, vyššie odborné vzdelanieotázka č. 3, vysokoškolské 1. stupeňotázka č. 3, vysokoškolské 2. stupeňotázka č. 3, vysokoškolské 3. stupeňotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
stredoškolské s maturitou1050 %50 %  
vysokoškolské 1. stupeň420 %20 %  
vysokoškolské 2. stupeň315 %15 %  
vyššie odborné vzdelanie210 %10 %  
vysokoškolské 3. stupeň15 %5 %  

Graf

3. Na akej pracovnej pozícií sa nachádzate?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [manažérotázka č. 4, asistentotázka č. 4, účtovníkotázka č. 4, personálny pracovníkotázka č. 4, technický pracovníkotázka č. 4, inéotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
iné630 %30 %  
technický pracovník525 %25 %  
personálny pracovník420 %20 %  
manažér315 %15 %  
asistent210 %10 %  

Graf

4. Ako ste spokojný/á so svojim pracovným zaradením?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [veľmi spokojný/áotázka č. 5, skôr spokojný/áotázka č. 5, ani spokojný/á, ani nespokojný/áotázka č. 5, skôr nespokojný/áotázka č. 5, veľmi nespokojný/áotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
skôr spokojný/á945 %45 %  
veľmi spokojný/á420 %20 %  
ani spokojný/á, ani nespokojný/á420 %20 %  
skôr nespokojný/á315 %15 %  

Graf

5. Ste spokojný/á s Vašim finančným ohodnotením vzhľadom na pracovnú pozíciu, na ktorej pôsobíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [veľmi spokojný/áotázka č. 6, skôr spokojný/áotázka č. 6, ani spokojný/á, ani nespokojný/áotázka č. 6, skôr nespokojný/áotázka č. 6, veľmi nespokojný/áotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
skôr spokojný/á1050 %50 %  
ani spokojný/á, ani nespokojný/á525 %25 %  
skôr nespokojný/á315 %15 %  
veľmi nespokojný/á210 %10 %  

Graf

6. Ste spokojný/á s procesom hodnotenia pracovného výkonu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [veľmi spokojný/áotázka č. 7, skôr spokojný/áotázka č. 7, ani spokojný/á, ani nespokojný/áotázka č. 7, skôr nespokojný/áotázka č. 7, veľmi nespokojný/áotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
skôr spokojný/á840 %40 %  
ani spokojný/á, ani nespokojný/á630 %30 %  
skôr nespokojný/á315 %15 %  
veľmi nespokojný/á210 %10 %  
veľmi spokojný/á15 %5 %  

Graf

7. Ste spokojný/á so systémom vzdelávania v podniku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [veľmi spokojný/áotázka č. 8, skôr spokojný/áotázka č. 8, ani spokojný/á, ani nespokojný/áotázka č. 8, skôr nespokojný/áotázka č. 8, veľmi nespokojný/áotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
skôr spokojný/á630 %30 %  
ani spokojný/á, ani nespokojný/á525 %25 %  
veľmi spokojný/á315 %15 %  
skôr nespokojný/á315 %15 %  
veľmi nespokojný/á315 %15 %  

Graf

8. Myslíte si, že systém vzdelávania má vplyv aj na Vaše hodnotenie výkonu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ánootázka č. 9, skôr ánootázka č. 9, skôr nieotázka č. 9, nieotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
áno630 %30 %  
skôr áno525 %25 %  
skôr nie525 %25 %  
nie420 %20 %  

Graf

9. Myslíte si, že vzdelávacie aktivity sú dostatočné pre Váš pracovný výkon?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ánootázka č. 10, skôr ánootázka č. 10, skôr nieotázka č. 10, nieotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
skôr áno735 %35 %  
skôr nie630 %30 %  
áno420 %20 %  
nie315 %15 %  

Graf

10. Uvítali by ste možnosť ďalšieho vzdelávania?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ánootázka č. 11, skôr ánootázka č. 11, skôr nieotázka č. 11, nieotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
áno840 %40 %  
skôr áno840 %40 %  
skôr nie315 %15 %  
nie15 %5 %  

Graf

11. Ste spokojný/á so spôsobom odmeňovania v podniku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [veľmi spokojný/áotázka č. 12, skôr spokojný/áotázka č. 12, ani spokojný/á, ani nespokojný/áotázka č. 12, skôr nespokojný/áotázka č. 12, veľmi nespokojný/áotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
skôr spokojný/á630 %30 %  
ani spokojný/á, ani nespokojný/á630 %30 %  
skôr nespokojný/á315 %15 %  
veľmi nespokojný/á315 %15 %  
veľmi spokojný/á210 %10 %  

Graf

12. Myslíte si, že odmeňovanie sa vzťahuje aj na hodnotenie Vášho výkonu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ánootázka č. 13, skôr ánootázka č. 13, skôr nieotázka č. 13, nieotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
skôr nie630 %30 %  
áno525 %25 %  
skôr áno525 %25 %  
nie420 %20 %  

Graf

13. Myslíte si, že hodnotenie Vášho pracovného výkonu nadväzuje na rozvoj Vašej kariéry?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ánootázka č. 14, skôr ánootázka č. 14, skôr nieotázka č. 14, nieotázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
skôr áno1050 %50 %  
skôr nie525 %25 %  
áno315 %15 %  
nie210 %10 %  

Graf

14. Ako často prebieha hodnotenie Vášho výkonu v spoločnosti, v ktorej pracujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [denneotázka č. 15, mesačneotázka č. 15, štvrťročneotázka č. 15, polročneotázka č. 15, ročneotázka č. 15].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ročne840 %40 %  
mesačne630 %30 %  
polročne315 %15 %  
štvrťročne210 %10 %  
denne15 %5 %  

Graf

15. Máte možnosť Vaše hodnotenie konzultovať s nadriadeným?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ánootázka č. 16, skôr ánootázka č. 16, skôr nieotázka č. 16, nieotázka č. 16].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
skôr áno840 %40 %  
áno630 %30 %  
nie630 %30 %  

Graf

16. Ste oboznámený s kritériami, podľa ktorých sa hodnotí Vaša výkonnosť?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [áno → konec dotazníku, skôr áno → konec dotazníku, skôr nie → konec dotazníku, nie → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
skôr áno735 %35 %  
nie735 %35 %  
áno420 %20 %  
skôr nie210 %10 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Futej, M.Hodnotenie výkonnosti zamestnancov (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://hodnotenie-vykonnosti-zamest.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.