Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Hodnotová orientace současné mládeže

Hodnotová orientace současné mládeže

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Nikola Sobková
Šetření:06. 03. 2014 - 25. 03. 2014
Počet respondentů:35
Počet otázek (max/průměr):4 / 4
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:42,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:50
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, jmenuji se Nikola Sobková a ráda bych vás požádala o vyplnění krátkého dotazníku, který se týká hodnot, které každý z nás vyznává a které považuje ve svém životě za důležité.

Dotazník je určen pouze osobám spadajícím do věkové kategorie 15 - 18 let a jeho vyplnění nezabere víc než 10 minut. Skládá se ze dvou částí. V první části, prosím, označte předložené hodnoty podle významu, jaký pro vás představují (1 - bezvýznamná hodnota, 5 - nejvýznamnější hodnota). Druhá otázka se skládá ze dvou relativně protichůdných hodnot, z nichž si na škále vyberete tu, která je pro vás důležitější.

Děkuji za vyplnění a přeji hezký zbytek dne!

Odpovědi respondentů

1 - bezvýznamná hodnota, 2 - málý význam, 3 - střední význam, 4 - významná hodnota, 5 - nejvýznamnější hodnota

1. Ke každé z níže jmenovaných hodnot přiřaď číslo od 1 do 5, podle významu, jaký pro tebe daná hodnota představuje: 1 - bezvýznamná hodnota, 5 - nejvýznamnější hodnota:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Zdraví4.5710.759
Láska4.0571.368
Mír, život bez válek3.81.36
Životní partner3.8571.494
Svoboda4.1431.037
Přátelství4.1140.73
Rodina a děti3.8571.665
Zdravé životní prostředí3.5431.105
Demokracie3.6291.205
Pravda, poznání3.9140.993
Zajímavá práce3.6860.958
Rozvoj vlastní osobnosti4.0860.993
Plat, další příjmy3.5711.102
Úspěšnost v zaměstnání3.5141.278
Vzdělání3.7711.319
Uspokojování svých zájmů, koníčků3.8860.901
Být užitečný druhým lidem3.4290.759
Majetek3.1431.494
Soukromé podnikání2.1431.094
Společenská prestiž2.5431.277
Veřejně prospěšná činnost2.40.983
Bůh21.943
Politická angažovanost1.8290.942

Graf

Stupeň 1 ... 1 - 2- 3 - 4 - 5 ... Stupeň 5

2. V této otázce následuje několik relativně protichůdných hodnot postavených proti sobě. Vyber, prosím, pozici na škále 1 - 5 podle toho, ke které hodnotě se více přikláníš. Čísla 1 a 2 znamenají, že je pro tebe významnější hodnota označená jako "stupeň 1", čísla 4 a 5 znamenají, že je pro tebe významnější hodnota označená jako "stupeň 2". Číslo 3 znamená, že obě hodnoty jsou pro tebe stejně důležité:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Stupeň 1: Ekonomická prosperita - Stupeň 2: Tvorba a ochrana životního prostředí3.0291.513
Stupeň 1: Odpovědnost pouze sám za sebe, prosazování svých zájmů - Stupeň 2: Odpovědnost i za jiné lidi a společenství, solidarita s druhými lidmi2.81.589
Stupeň 1: Řízení ekonomiky a společnosti tržními mechanizmy a individuálními zájmy lidí - Stupeň 2: Regulace ekonomiky a společnosti státem2.3140.958
Stupeň 1: Materiální hodnoty (auto, dům, peníze) - Stupeň 2: Kvalita prožívaného života3.9710.713
Stupeň 1: Bezpečnost lidí - Stupeň 2: Volný prostor pro jednání lidí2.8861.13
Stupeň 1: Užít si života - Stupeň 2: Poznání sebe sama, rozvoj zdokonalování sebe sama2.9711.228
Stupeň 1: Dávat druhým lidem - Stupeň 2: Získávat od druhých lidí2.8570.751
Stupeň 1: Duchovní a myšlenkové podněty, vnitřní svět a život člověka, jeho myšlenky a duchovní život - Stupeň 2: Smyslové prožitky a život člověka3.1431.208
Stupeň 1: Emancipace žen - Stupeň 2: Tradiční postavení žen2.61.669
Stupeň 1: Právo ženy rozhodovat o svém těhotenství - Stupeň 2: Zákaz interrupce1.8291.399
Stupeň 1: Drogy patří k životu moderní společnosti - Stupeň 2: Drogy ohrožují společnost, stát by měl využít všech prostředků k jejich vymýcení3.7141.518
Stupeň 1: Myšlenky, ideje, informace - Stupeň 2: Majetek, peníze, kapitál2.5711.331
Stupeň 1: Seberealizace, rozvoj vlastní osobnosti - Stupeň 2: Sociální a ekonomické jistoty2.4571.048
Stupeň 1: Transcendentní dimenze života (Bůh, kosmické vědomí, zákonitosti vesmíru, absolutno, svět idejí) - Stupeň 2: Každodenní smyslový život3.41.554
Stupeň 1: Mezilidské vztahy - Stupeň 2: Kariéra, úspěšnost v podnikání2.5141.164
Stupeň 1: Individuální duchovní aktivity (meditace …) - Stupeň 2: Náboženské obřady a formalizované rituály (mše, zpověď. přijímání, pouť)1.80.96

Graf

3. Tvé pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena2982,86 %82,86 %  
muž617,14 %17,14 %  

Graf

4. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 let2468,57 %68,57 %  
17 let617,14 %17,14 %  
15 let514,29 %14,29 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Sobková, N.Hodnotová orientace současné mládeže (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://hodnotova-orientace-soucasne.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.