Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Hodnotová orientace studentů VŠ

Hodnotová orientace studentů VŠ

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Monika Komondiová
Šetření:15. 03. 2011 - 22. 03. 2011
Počet respondentů:146
Počet otázek (max/průměr):15 / 14.52
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:65,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:12
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem tohoto průzkumu je získání informací o hodnotách studentů vysokých škol. Dotazník byl vytvořen studenty VŠE pro předmět Psychologie a sociologie řízení a pro účely seminární práce.

Odpovědi respondentů

1. Studujete vysokou školu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano14196,58 %96,58 %  
ne53,42 %3,42 %  

Graf

2. Následující pojmy seřaďte vzestupně podle důležitosti - co nejupřímněji (1 - velmi důležité a 10 - naprosto nedůležité).

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
Peníze a majetek6.5255.186
Náboženství a víra8.5118.08
Láska a partnerství3.7735.083
Práce a kariéra6.173.971
Rodina3.2136.565
Zdraví2.9726.779
Zájmy6.5044.463
Přátelé4.6383.124
Vzdělání5.5744.244
Zábava7.1215.454

Graf

3. Myslíte si, že vzdělání je základem úspěchu v životě?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8358,87 %56,85 %  
ne5841,13 %39,73 %  

Graf

4. Máte přítele (přátele), kterému (kterým) můžete 100% věřit?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11883,69 %80,82 %  
ne2316,31 %15,75 %  

Graf

5. Dali byste přednost lépe placenému zaměstnání před tím, které by vás bavilo?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8862,41 %60,27 %  
ano5337,59 %36,3 %  

Graf

6. Trávíte spoustu volného času s rodinou?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7855,32 %53,42 %  
ne6344,68 %43,15 %  

Graf

7. Lze si koupit za peníze téměř vše?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím7150,35 %48,63 %  
souhlasím5438,3 %36,99 %  
nevím1611,35 %10,96 %  

Graf

8. Prodělali jste někdy závažnou nemoc nebo utrpěli těžký úraz?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10373,05 %70,55 %  
ano3826,95 %26,03 %  

Graf

9. Jste v partnerském vztahu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8358,87 %56,85 %  
ne5841,13 %39,73 %  

Graf

10. Chodíte často mezi lidi a účastníte se různých akcí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10171,63 %69,18 %  
ne4028,37 %27,4 %  

Graf

11. Máte hobby, kterému se věnujete?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11178,72 %76,03 %  
ne3021,28 %20,55 %  

Graf

12. Jste věřící?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne11581,56 %78,77 %  
ano2618,44 %17,81 %  

Graf

13. Kterou vysokou školu studujete?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
VŠE2417,02 %16,44 %  
Česká Zemědělská Univerzita64,26 %4,11 %  
UNIVERZITA KARLOVA42,84 %2,74 %  
Vysoká škola obchodní42,84 %2,74 %  
ČZU42,84 %2,74 %  
Vysoká škola ekonomická v Praze32,13 %2,05 %  
Univerzita Tomáše Baťi ve Zlíně32,13 %2,05 %  
CZU32,13 %2,05 %  
UK21,42 %1,37 %  
UK v Praze21,42 %1,37 %  
ostatní odpovědi vysoká škola ekonomická
ČVUT
VŠFS
Univerzita Palackého v Olomouci
VUT
ekonomickou
VŠB
Slezská univerzita v Opavě
Akademie TV a sportu
VŠ MIE
vysokou školu ekonomickou
FHS UK
PřF UK
VŠE v Praze
Jihočeská universita
IES FSV UK
práva
UHK
metropolitní univerzita praha
Univerzita Karlova-pedagogická fakullta
Právnická fakulta UK
3. lékařská fakulta UK
Vysoká škola Báňská
UK-Pedagigická fakulta
FTVS
Karlova Univerzita
Pedagogická fakulta UK
Právní zaměření
Vysoká škola zemědělská
VŠPJ
Univerzita Tomáše Bati,Zlín
ČVUT FD
PF UP
právo
Vysoká škola finanční a správní
UPOL
psychologii na MU
ČVUT-FEL
VŠO
Vysoká škola ekonomciká v Praze
ZČU-FEK
Vysoká škola polytechnická
UTB
VSE praha
Sportovní management na TUL
-
Marketingové komunikace UTB
filozofickou
UP olomouc
Masarykova univerzita v Brně
ZČU v Plzni
TUL
Swedish University of Life Science
Slezská univerzita
vyskoká škola polytechnická jihlava
MU
VSPJ
UJAK
Mendelova Univerzita v Brně
veterina Brno
uNIVERZITA KOMENSKEHO V BRATISLAVE
masarykovu v brně
Univerzita Palackého
ZČU
Pedagogickou fakultu UK
Vysoká škola polytechnická Jihlava
FSV UK
všte
Univerzita Pardubice
PF JČU
Ostravská univerzita
vysoká škola finanční a správní v Praze
VŠB - TU Ostrava
Slezská u. v Opavě, Obchodně podnikatelská f.
Technická univerzita v Liberci
Univerzita Hradec Králové
SPU v nitre (SR)
Masarykova Univerzita
8660,99 %58,9 % 

Graf

14. Jaké studium?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
bakalářské10171,63 %69,18 %  
magisterské4028,37 %27,4 %  

Graf

15. Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena9970,21 %67,81 %  
muž4229,79 %28,77 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Studujete vysokou školu?

2. Následující pojmy seřaďte vzestupně podle důležitosti - co nejupřímněji (1 - velmi důležité a 10 - naprosto nedůležité).

3. Myslíte si, že vzdělání je základem úspěchu v životě?

4. Máte přítele (přátele), kterému (kterým) můžete 100% věřit?

5. Dali byste přednost lépe placenému zaměstnání před tím, které by vás bavilo?

6. Trávíte spoustu volného času s rodinou?

7. Lze si koupit za peníze téměř vše?

8. Prodělali jste někdy závažnou nemoc nebo utrpěli těžký úraz?

9. Jste v partnerském vztahu?

10. Chodíte často mezi lidi a účastníte se různých akcí?

11. Máte hobby, kterému se věnujete?

12. Jste věřící?

13. Kterou vysokou školu studujete?

14. Jaké studium?

15. Vaše pohlaví?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Studujete vysokou školu?

2. Následující pojmy seřaďte vzestupně podle důležitosti - co nejupřímněji (1 - velmi důležité a 10 - naprosto nedůležité).

3. Myslíte si, že vzdělání je základem úspěchu v životě?

4. Máte přítele (přátele), kterému (kterým) můžete 100% věřit?

5. Dali byste přednost lépe placenému zaměstnání před tím, které by vás bavilo?

6. Trávíte spoustu volného času s rodinou?

7. Lze si koupit za peníze téměř vše?

8. Prodělali jste někdy závažnou nemoc nebo utrpěli těžký úraz?

9. Jste v partnerském vztahu?

10. Chodíte často mezi lidi a účastníte se různých akcí?

11. Máte hobby, kterému se věnujete?

12. Jste věřící?

13. Kterou vysokou školu studujete?

14. Jaké studium?

15. Vaše pohlaví?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Komondiová, M.Hodnotová orientace studentů VŠ (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://hodnotova-orientace-studentu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.