Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Hodnoty lidí v církvích

Hodnoty lidí v církvích

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Eva Vopatová
Šetření:19. 10. 2011 - 08. 11. 2011
Počet respondentů:263
Počet otázek (max/průměr):4 / 4
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:55,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.07:42
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,


děkuji Vám za otevření mého dotatníku!

 

Provádím průzkum hodnot lidí v církvi za účelem zjištění, zda a jak příslušnost ke konkrétní církvi ovlivňuje to, co je pro nás v životě důležité.

 

Vyplněním dotazníku mi pomůžete s ukončením diplomky z jednooborové psychologie na FF MU a umožníte blíže zmapovat zajímavou problematiku hodnotového systému.


Eva Vopatová

studentka psychologie

filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Prosím o vyplnění pouze v případě, že se hlásíte k nějaké církvi.

Odpovědi respondentů

1. Určete, který z výroků více vystihuje, co je pro vás důležité.

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
mít sociální postavení a prestiž vs. být schopný a úspěšnýalternativní0.5080.716
pomáhat a být užitečný druhým vs. žít zajímavý a vzrušující životalternativní-0.5080.738
pracovat pro dobro skupiny a společnosti vs. být svobodný a nezávislýalternativní-0.4350.795
žít příjemně a pohodlně vs. mít sociální postavení a prestižalternativní-0.5040.708
být uznávaný a ceněný druhými lidmi vs. žít pro rodinu, mít a vychovávat dětialternativní0.6830.522
být schopný a úspěšný vs. žít zajímavý a vzrušující životalternativní-0.0650.969
být svobodný a nezávislý vs. být uznávaný a ceněný druhými lidmialternativní0.130.96
poznávat a rozumět světu a lidem vs. žít příjemně a pohodlněalternativní-0.6790.516
žít pro rodinu, mít a vychovávat děti vs. být svobodný a nezávislýalternativní-0.6980.485
žít zajímavý a vzrušující život vs. mít sociální postavení a prestižalternativní-0.290.885
pracovat pro dobro skupiny a společnosti vs. poznávat a rozumět světu a lidemalternativní0.1220.955
být svobodný a nezávislý vs. pomáhat a být užitečný druhým lidemalternativní0.6150.588
mít sociální postavení a prestiž vs. být svobodný a nezávislýalternativní0.0920.953
žít příjemně a pohodlně vs. být schopný a úspěšnýalternativní0.1150.933
být uznávaný a ceněný druhými lidmi vs. pracovat pro dobro skupiny a společnostialternativní0.240.885
poznávat a rozumět světu a lidem vs. být uznávaný a ceněný duhými lidmialternativní-0.4270.779
být schopný a úspěšný vs. být svobodný a nezávislýalternativní-0.3170.842
žít zajímavý a vzrušující život vs. žít příjemně a pohodlněalternativní-0.1370.928
pomáhat a být užitečný druhým lidem vs. žít pro rodinu, mít a vychovávat dětialternativní0.4690.73
pracovat pro dobro skupiny a společnosti vs. být schopný a úspěšnýalternativní-0.2710.877
žít pro rodinu, mít a vychovávat děti vs. poznávat a rozumět světu a lidemalternativní-0.4390.742
žít příjemně a pohodlně vs. být uznávaný a ceněný druhými lidmialternativní0.080.929
pomáhat a být užitečný druhým lidem vs. mít sociální postavení a prestižalternativní-0.550.629
žít zajímavý a vzrušující život vs. poznávat a rozumět světu a lidemalternativní0.3170.835
být schopný a úspěšný vs. pomáhat a být užitečný druhým lidemalternativní0.3240.83
žít pro rodinu, mít a vychovávat děti vs. pracovat pro dobro skupiny a společnostialternativní-0.5340.646
být uznávaný a ceněný druhými lidmi vs. žít zajímavý a vzrušující životalternativní0.0420.926
žít příjemně a pohodlně vs. pracovat pro dobro skupiny a společnostialternativní0.2670.86
být svobodný a nezávislý vs. poznávat a rozumět světu a lidemalternativní0.4050.76
poznávat a rozumět světu a lidem vs. mít sociální postavení a prestižalternativní-0.5310.661
pomáhat a být užitečný druhým lidem vs. pracovat pro dobro skupiny a společnostialternativní-0.5040.685
žít pro rodinu, mít a vychovávat děti vs. být schopný a úspěšnýalternativní-0.5880.593
žít zajímavý a vzrušující život vs. žít pro rodinu, mít a vychovávat dětialternativní0.4890.685
mít sociální postavení a prestiž vs. být uznávaný a ceněný druhými lidmialternativní0.4580.729
být svobodný a nezávislý vs. žít příjemně a pohodlněalternativní0.0840.924
žít zajímavý a vzrušující život vs. pracovat pro dobro skupiny a společnostialternativní0.2670.852
poznávat a rozumět světu a lidem vs. pomáhat a být užitečný druhým lidemalternativní0.2290.894
žít pro rodinu, mít a vychovávat děti vs. mít sociální postavení a prestižalternativní-0.6530.517
být schopný a úspěšný vs. poznávat a rozumět světu a lidemalternativní0.2860.838
pomáhat a být užitečný druhým lidem vs. být uznávaný a ceněný druhými lidmialternativní-0.4850.7
žít pro rodinu, mít a vychovávat děti vs. žít příjemně a pohodlněalternativní-0.6260.555
mít sociální postavení a prestiž vs. pracovat pro dobro skupiny alternativní0.4080.768
být svobodný a nezávislý vs. žít zajímavý a vzrušující životalternativní0.2440.887
být uznávaný a ceněný druhými lidmi vs. být schopný a úspěšnýalternativní0.0610.943
žít příjemně a pohodlně vs. pomáhat a být užitečný druhým lidemalternativní0.4770.723

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

2. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
213714,07 %14,07 %  
223312,55 %12,55 %  
192810,65 %10,65 %  
182710,27 %10,27 %  
20249,13 %9,13 %  
23238,75 %8,75 %  
14155,7 %5,7 %  
15134,94 %4,94 %  
24134,94 %4,94 %  
1793,42 %3,42 %  
ostatní odpovědi 16
25
26
28
27
46
29
35
49
41
30
33
56
17.5
44
36
31
40
34
4115,59 %15,59 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:20.53
Minimum:14
Maximum:29
Variační rozpětí:15
Rozptyl:8.84
Směrodatná odchylka:2.97
Medián:21
Modus:21

Graf

3. Jste žena či muž?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena16763,5 %63,5 %  
muž9636,5 %36,5 %  

Graf

4. K jaké církvi se hlásíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Církev římskokatolická12447,15 %47,15 %  
jiné7628,9 %28,9 %  
Církev evangelická4818,25 %18,25 %  
Církev Českobratrská evangelická155,7 %5,7 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Určete, který z výroků více vystihuje, co je pro vás důležité.

 • odpověď být schopný a úspěšný [alternativní] pomáhat a být užitečný druhým lidem: 0:
  • 14.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi poznávat a rozumět světu a lidem [alternativní] mít sociální postavení a prestiž: 0 na otázku 1. Určete, který z výroků více vystihuje, co je pro vás důležité.
  • 14.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi poznávat a rozumět světu a lidem [alternativní] pomáhat a být užitečný druhým lidem: 0 na otázku 1. Určete, který z výroků více vystihuje, co je pro vás důležité.
  • 14.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi pomáhat a být užitečný druhým lidem [alternativní] žít pro rodinu, mít a vychovávat děti: 0 na otázku 1. Určete, který z výroků více vystihuje, co je pro vás důležité.
  • zobrazit další souvislosti
  • 14.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi pracovat pro dobro skupiny a společnosti [alternativní] být schopný a úspěšný: 0 na otázku 1. Určete, který z výroků více vystihuje, co je pro vás důležité.
 • odpověď být schopný a úspěšný [alternativní] poznávat a rozumět světu a lidem: 0:
  • 11.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi žít pro rodinu, mít a vychovávat děti [alternativní] mít sociální postavení a prestiž: 0 na otázku 1. Určete, který z výroků více vystihuje, co je pro vás důležité.
  • 11.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi poznávat a rozumět světu a lidem [alternativní] pomáhat a být užitečný druhým lidem: 0 na otázku 1. Určete, který z výroků více vystihuje, co je pro vás důležité.
 • odpověď být svobodný a nezávislý [alternativní] poznávat a rozumět světu a lidem: 0:
  • 13.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi poznávat a rozumět světu a lidem [alternativní] mít sociální postavení a prestiž: 0 na otázku 1. Určete, který z výroků více vystihuje, co je pro vás důležité.
  • 13.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi poznávat a rozumět světu a lidem [alternativní] pomáhat a být užitečný druhým lidem: 0 na otázku 1. Určete, který z výroků více vystihuje, co je pro vás důležité.
  • 12.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi žít pro rodinu, mít a vychovávat děti [alternativní] být schopný a úspěšný: 0 na otázku 1. Určete, který z výroků více vystihuje, co je pro vás důležité.
  • zobrazit další souvislosti
  • 12.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi žít pro rodinu, mít a vychovávat děti [alternativní] mít sociální postavení a prestiž: 0 na otázku 1. Určete, který z výroků více vystihuje, co je pro vás důležité.
  • 12.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi pomáhat a být užitečný druhým lidem [alternativní] žít pro rodinu, mít a vychovávat děti: 0 na otázku 1. Určete, který z výroků více vystihuje, co je pro vás důležité.
  • 12.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi pracovat pro dobro skupiny a společnosti [alternativní] být schopný a úspěšný: 0 na otázku 1. Určete, který z výroků více vystihuje, co je pro vás důležité.
 • odpověď být svobodný a nezávislý [alternativní] žít příjemně a pohodlně: 0:
  • 14.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi mít sociální postavení a prestiž [alternativní] být uznávaný a ceněný druhými lidmi: 0 na otázku 1. Určete, který z výroků více vystihuje, co je pro vás důležité.
  • 13.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi poznávat a rozumět světu a lidem [alternativní] mít sociální postavení a prestiž: 0 na otázku 1. Určete, který z výroků více vystihuje, co je pro vás důležité.
  • 13.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi poznávat a rozumět světu a lidem [alternativní] pomáhat a být užitečný druhým lidem: 0 na otázku 1. Určete, který z výroků více vystihuje, co je pro vás důležité.
  • zobrazit další souvislosti
  • 13.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi být svobodný a nezávislý [alternativní] žít zajímavý a vzrušující život: 0 na otázku 1. Určete, který z výroků více vystihuje, co je pro vás důležité.
 • odpověď být svobodný a nezávislý [alternativní] žít zajímavý a vzrušující život: 0:
  • 17.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi žít pro rodinu, mít a vychovávat děti [alternativní] žít příjemně a pohodlně: 0 na otázku 1. Určete, který z výroků více vystihuje, co je pro vás důležité.
  • 17.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi být uznávaný a ceněný druhými lidmi [alternativní] být schopný a úspěšný: 0 na otázku 1. Určete, který z výroků více vystihuje, co je pro vás důležité.
 • odpověď být uznávaný a ceněný druhými lidmi [alternativní] být schopný a úspěšný: 0:
  • 17.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi být svobodný a nezávislý [alternativní] žít zajímavý a vzrušující život: 0 na otázku 1. Určete, který z výroků více vystihuje, co je pro vás důležité.
  • 17.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi žít příjemně a pohodlně [alternativní] pomáhat a být užitečný druhým lidem: 0 na otázku 1. Určete, který z výroků více vystihuje, co je pro vás důležité.
 • odpověď být uznávaný a ceněný druhými lidmi [alternativní] žít zajímavý a vzrušující život: 0:
  • 13.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi poznávat a rozumět světu a lidem [alternativní] mít sociální postavení a prestiž: 0 na otázku 1. Určete, který z výroků více vystihuje, co je pro vás důležité.
  • 13.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi poznávat a rozumět světu a lidem [alternativní] pomáhat a být užitečný druhým lidem: 0 na otázku 1. Určete, který z výroků více vystihuje, co je pro vás důležité.
  • 13x vetší pravděpodobnost při odpovědi žít příjemně a pohodlně [alternativní] být uznávaný a ceněný druhými lidmi: 0 na otázku 1. Určete, který z výroků více vystihuje, co je pro vás důležité.
  • zobrazit další souvislosti
  • 13x vetší pravděpodobnost při odpovědi žít pro rodinu, mít a vychovávat děti [alternativní] být schopný a úspěšný: 0 na otázku 1. Určete, který z výroků více vystihuje, co je pro vás důležité.
  • 13x vetší pravděpodobnost při odpovědi mít sociální postavení a prestiž [alternativní] být uznávaný a ceněný druhými lidmi: 0 na otázku 1. Určete, který z výroků více vystihuje, co je pro vás důležité.
  • 12.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi žít pro rodinu, mít a vychovávat děti [alternativní] mít sociální postavení a prestiž: 0 na otázku 1. Určete, který z výroků více vystihuje, co je pro vás důležité.
  • 12.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi žít zajímavý a vzrušující život [alternativní] žít příjemně a pohodlně: 0 na otázku 1. Určete, který z výroků více vystihuje, co je pro vás důležité.
  • 12.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi být svobodný a nezávislý [alternativní] žít zajímavý a vzrušující život: 0 na otázku 1. Určete, který z výroků více vystihuje, co je pro vás důležité.
  • 12.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi být uznávaný a ceněný druhými lidmi [alternativní] být schopný a úspěšný: 0 na otázku 1. Určete, který z výroků více vystihuje, co je pro vás důležité.
  • 12.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi pomáhat a být užitečný druhým lidem [alternativní] žít pro rodinu, mít a vychovávat děti: 0 na otázku 1. Určete, který z výroků více vystihuje, co je pro vás důležité.
  • 12.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi pracovat pro dobro skupiny a společnosti [alternativní] být schopný a úspěšný: 0 na otázku 1. Určete, který z výroků více vystihuje, co je pro vás důležité.
 • odpověď mít sociální postavení a prestiž [alternativní] být uznávaný a ceněný druhými lidmi: 0:
  • 15.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi poznávat a rozumět světu a lidem [alternativní] mít sociální postavení a prestiž: 0 na otázku 1. Určete, který z výroků více vystihuje, co je pro vás důležité.
  • 15.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi poznávat a rozumět světu a lidem [alternativní] pomáhat a být užitečný druhým lidem: 0 na otázku 1. Určete, který z výroků více vystihuje, co je pro vás důležité.
  • 15.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi být svobodný a nezávislý [alternativní] žít zajímavý a vzrušující život: 0 na otázku 1. Určete, který z výroků více vystihuje, co je pro vás důležité.
 • odpověď mít sociální postavení a prestiž [alternativní] pracovat pro dobro skupiny : 0:
  • 14.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi žít pro rodinu, mít a vychovávat děti [alternativní] žít příjemně a pohodlně: 0 na otázku 1. Určete, který z výroků více vystihuje, co je pro vás důležité.
  • 14.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi být svobodný a nezávislý [alternativní] žít zajímavý a vzrušující život: 0 na otázku 1. Určete, který z výroků více vystihuje, co je pro vás důležité.
 • odpověď pomáhat a být užitečný druhým lidem [alternativní] být uznávaný a ceněný druhými lidmi: 0:
  • 14.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi žít pro rodinu, mít a vychovávat děti [alternativní] mít sociální postavení a prestiž: 0 na otázku 1. Určete, který z výroků více vystihuje, co je pro vás důležité.
  • 14.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi poznávat a rozumět světu a lidem [alternativní] pomáhat a být užitečný druhým lidem: 0 na otázku 1. Určete, který z výroků více vystihuje, co je pro vás důležité.
  • 14.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi žít pro rodinu, mít a vychovávat děti [alternativní] žít příjemně a pohodlně: 0 na otázku 1. Určete, který z výroků více vystihuje, co je pro vás důležité.
  • zobrazit další souvislosti
  • 14.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi být svobodný a nezávislý [alternativní] žít zajímavý a vzrušující život: 0 na otázku 1. Určete, který z výroků více vystihuje, co je pro vás důležité.
 • odpověď pomáhat a být užitečný druhým lidem [alternativní] mít sociální postavení a prestiž: 0:
  • 14.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi poznávat a rozumět světu a lidem [alternativní] mít sociální postavení a prestiž: 0 na otázku 1. Určete, který z výroků více vystihuje, co je pro vás důležité.
  • 14.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi poznávat a rozumět světu a lidem [alternativní] pomáhat a být užitečný druhým lidem: 0 na otázku 1. Určete, který z výroků více vystihuje, co je pro vás důležité.
  • 13.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi žít příjemně a pohodlně [alternativní] pracovat pro dobro skupiny a společnosti: 0 na otázku 1. Určete, který z výroků více vystihuje, co je pro vás důležité.
  • zobrazit další souvislosti
  • 13.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi žít příjemně a pohodlně [alternativní] být uznávaný a ceněný druhými lidmi: 0 na otázku 1. Určete, který z výroků více vystihuje, co je pro vás důležité.
  • 13.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi žít pro rodinu, mít a vychovávat děti [alternativní] být schopný a úspěšný: 0 na otázku 1. Určete, který z výroků více vystihuje, co je pro vás důležité.
  • 13.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi žít pro rodinu, mít a vychovávat děti [alternativní] mít sociální postavení a prestiž: 0 na otázku 1. Určete, který z výroků více vystihuje, co je pro vás důležité.
  • 13.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi žít pro rodinu, mít a vychovávat děti [alternativní] žít příjemně a pohodlně: 0 na otázku 1. Určete, který z výroků více vystihuje, co je pro vás důležité.
  • 13.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi pomáhat a být užitečný druhým lidem [alternativní] žít pro rodinu, mít a vychovávat děti: 0 na otázku 1. Určete, který z výroků více vystihuje, co je pro vás důležité.
  • 13.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi pracovat pro dobro skupiny a společnosti [alternativní] být schopný a úspěšný: 0 na otázku 1. Určete, který z výroků více vystihuje, co je pro vás důležité.
 • odpověď pomáhat a být užitečný druhým lidem [alternativní] pracovat pro dobro skupiny a společnosti: 0:
  • 15.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi poznávat a rozumět světu a lidem [alternativní] mít sociální postavení a prestiž: 0 na otázku 1. Určete, který z výroků více vystihuje, co je pro vás důležité.
  • 15.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi poznávat a rozumět světu a lidem [alternativní] pomáhat a být užitečný druhým lidem: 0 na otázku 1. Určete, který z výroků více vystihuje, co je pro vás důležité.
 • odpověď pomáhat a být užitečný druhým lidem [alternativní] žít pro rodinu, mít a vychovávat děti: 0:
  • 20.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi pracovat pro dobro skupiny a společnosti [alternativní] být schopný a úspěšný: 0 na otázku 1. Určete, který z výroků více vystihuje, co je pro vás důležité.
 • odpověď poznávat a rozumět světu a lidem [alternativní] mít sociální postavení a prestiž: 0:
  • 17.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi poznávat a rozumět světu a lidem [alternativní] pomáhat a být užitečný druhým lidem: 0 na otázku 1. Určete, který z výroků více vystihuje, co je pro vás důležité.
  • 16.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi žít pro rodinu, mít a vychovávat děti [alternativní] být schopný a úspěšný: 0 na otázku 1. Určete, který z výroků více vystihuje, co je pro vás důležité.
  • 16.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi žít pro rodinu, mít a vychovávat děti [alternativní] mít sociální postavení a prestiž: 0 na otázku 1. Určete, který z výroků více vystihuje, co je pro vás důležité.
  • zobrazit další souvislosti
  • 16.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi pomáhat a být užitečný druhým lidem [alternativní] žít pro rodinu, mít a vychovávat děti: 0 na otázku 1. Určete, který z výroků více vystihuje, co je pro vás důležité.
  • 16.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi pracovat pro dobro skupiny a společnosti [alternativní] být schopný a úspěšný: 0 na otázku 1. Určete, který z výroků více vystihuje, co je pro vás důležité.
 • odpověď poznávat a rozumět světu a lidem [alternativní] pomáhat a být užitečný druhým lidem: 0:
  • 17.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi poznávat a rozumět světu a lidem [alternativní] mít sociální postavení a prestiž: 0 na otázku 1. Určete, který z výroků více vystihuje, co je pro vás důležité.
  • 17.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi žít pro rodinu, mít a vychovávat děti [alternativní] mít sociální postavení a prestiž: 0 na otázku 1. Určete, který z výroků více vystihuje, co je pro vás důležité.
 • odpověď pracovat pro dobro skupiny a společnosti [alternativní] být schopný a úspěšný: 0:
  • 20.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi pomáhat a být užitečný druhým lidem [alternativní] žít pro rodinu, mít a vychovávat děti: 0 na otázku 1. Určete, který z výroků více vystihuje, co je pro vás důležité.
 • odpověď žít pro rodinu, mít a vychovávat děti [alternativní] být schopný a úspěšný: 0:
  • 16.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi poznávat a rozumět světu a lidem [alternativní] mít sociální postavení a prestiž: 0 na otázku 1. Určete, který z výroků více vystihuje, co je pro vás důležité.
  • 16.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi poznávat a rozumět světu a lidem [alternativní] pomáhat a být užitečný druhým lidem: 0 na otázku 1. Určete, který z výroků více vystihuje, co je pro vás důležité.
  • 15.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi žít pro rodinu, mít a vychovávat děti [alternativní] mít sociální postavení a prestiž: 0 na otázku 1. Určete, který z výroků více vystihuje, co je pro vás důležité.
  • zobrazit další souvislosti
  • 15.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi pomáhat a být užitečný druhým lidem [alternativní] žít pro rodinu, mít a vychovávat děti: 0 na otázku 1. Určete, který z výroků více vystihuje, co je pro vás důležité.
  • 15.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi pracovat pro dobro skupiny a společnosti [alternativní] být schopný a úspěšný: 0 na otázku 1. Určete, který z výroků více vystihuje, co je pro vás důležité.
 • odpověď žít pro rodinu, mít a vychovávat děti [alternativní] mít sociální postavení a prestiž: 0:
  • 17.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi poznávat a rozumět světu a lidem [alternativní] pomáhat a být užitečný druhým lidem: 0 na otázku 1. Určete, který z výroků více vystihuje, co je pro vás důležité.
  • 16.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi poznávat a rozumět světu a lidem [alternativní] mít sociální postavení a prestiž: 0 na otázku 1. Určete, který z výroků více vystihuje, co je pro vás důležité.
 • odpověď žít pro rodinu, mít a vychovávat děti [alternativní] poznávat a rozumět světu a lidem: 0:
  • 14.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi pomáhat a být užitečný druhým lidem [alternativní] žít pro rodinu, mít a vychovávat děti: 0 na otázku 1. Určete, který z výroků více vystihuje, co je pro vás důležité.
  • 14.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi pracovat pro dobro skupiny a společnosti [alternativní] být schopný a úspěšný: 0 na otázku 1. Určete, který z výroků více vystihuje, co je pro vás důležité.
 • odpověď žít pro rodinu, mít a vychovávat děti [alternativní] pracovat pro dobro skupiny a společnosti: 0:
  • 14.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi poznávat a rozumět světu a lidem [alternativní] mít sociální postavení a prestiž: 0 na otázku 1. Určete, který z výroků více vystihuje, co je pro vás důležité.
  • 14.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi poznávat a rozumět světu a lidem [alternativní] pomáhat a být užitečný druhým lidem: 0 na otázku 1. Určete, který z výroků více vystihuje, co je pro vás důležité.
  • 13.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi pomáhat a být užitečný druhým lidem [alternativní] pracovat pro dobro skupiny a společnosti: 0 na otázku 1. Určete, který z výroků více vystihuje, co je pro vás důležité.
  • zobrazit další souvislosti
  • 13.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi žít pro rodinu, mít a vychovávat děti [alternativní] být schopný a úspěšný: 0 na otázku 1. Určete, který z výroků více vystihuje, co je pro vás důležité.
  • 13.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi žít pro rodinu, mít a vychovávat děti [alternativní] mít sociální postavení a prestiž: 0 na otázku 1. Určete, který z výroků více vystihuje, co je pro vás důležité.
  • 13.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi pomáhat a být užitečný druhým lidem [alternativní] žít pro rodinu, mít a vychovávat děti: 0 na otázku 1. Určete, který z výroků více vystihuje, co je pro vás důležité.
  • 13.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi pracovat pro dobro skupiny a společnosti [alternativní] být schopný a úspěšný: 0 na otázku 1. Určete, který z výroků více vystihuje, co je pro vás důležité.
 • odpověď žít pro rodinu, mít a vychovávat děti [alternativní] žít příjemně a pohodlně: 0:
  • 17.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi být svobodný a nezávislý [alternativní] žít zajímavý a vzrušující život: 0 na otázku 1. Určete, který z výroků více vystihuje, co je pro vás důležité.
 • odpověď žít příjemně a pohodlně [alternativní] být uznávaný a ceněný druhými lidmi: 0:
  • 15.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi poznávat a rozumět světu a lidem [alternativní] mít sociální postavení a prestiž: 0 na otázku 1. Určete, který z výroků více vystihuje, co je pro vás důležité.
  • 15.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi poznávat a rozumět světu a lidem [alternativní] pomáhat a být užitečný druhým lidem: 0 na otázku 1. Určete, který z výroků více vystihuje, co je pro vás důležité.
  • 14.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi žít pro rodinu, mít a vychovávat děti [alternativní] být schopný a úspěšný: 0 na otázku 1. Určete, který z výroků více vystihuje, co je pro vás důležité.
  • zobrazit další souvislosti
  • 14.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi mít sociální postavení a prestiž [alternativní] být uznávaný a ceněný druhými lidmi: 0 na otázku 1. Určete, který z výroků více vystihuje, co je pro vás důležité.
  • 14.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi žít pro rodinu, mít a vychovávat děti [alternativní] mít sociální postavení a prestiž: 0 na otázku 1. Určete, který z výroků více vystihuje, co je pro vás důležité.
  • 14.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi žít zajímavý a vzrušující život [alternativní] žít příjemně a pohodlně: 0 na otázku 1. Určete, který z výroků více vystihuje, co je pro vás důležité.
  • 14.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi být svobodný a nezávislý [alternativní] žít zajímavý a vzrušující život: 0 na otázku 1. Určete, který z výroků více vystihuje, co je pro vás důležité.
  • 14.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi být uznávaný a ceněný druhými lidmi [alternativní] být schopný a úspěšný: 0 na otázku 1. Určete, který z výroků více vystihuje, co je pro vás důležité.
  • 14.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi pomáhat a být užitečný druhým lidem [alternativní] žít pro rodinu, mít a vychovávat děti: 0 na otázku 1. Určete, který z výroků více vystihuje, co je pro vás důležité.
  • 14.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi pracovat pro dobro skupiny a společnosti [alternativní] být schopný a úspěšný: 0 na otázku 1. Určete, který z výroků více vystihuje, co je pro vás důležité.
 • odpověď žít příjemně a pohodlně [alternativní] pracovat pro dobro skupiny a společnosti: 0:
  • 14.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi poznávat a rozumět světu a lidem [alternativní] mít sociální postavení a prestiž: 0 na otázku 1. Určete, který z výroků více vystihuje, co je pro vás důležité.
  • 14.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi poznávat a rozumět světu a lidem [alternativní] pomáhat a být užitečný druhým lidem: 0 na otázku 1. Určete, který z výroků více vystihuje, co je pro vás důležité.
  • 13.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi pomáhat a být užitečný druhým lidem [alternativní] mít sociální postavení a prestiž: 0 na otázku 1. Určete, který z výroků více vystihuje, co je pro vás důležité.
  • zobrazit další souvislosti
  • 13.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi žít příjemně a pohodlně [alternativní] být uznávaný a ceněný druhými lidmi: 0 na otázku 1. Určete, který z výroků více vystihuje, co je pro vás důležité.
  • 13.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi žít pro rodinu, mít a vychovávat děti [alternativní] být schopný a úspěšný: 0 na otázku 1. Určete, který z výroků více vystihuje, co je pro vás důležité.
  • 13.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi žít pro rodinu, mít a vychovávat děti [alternativní] mít sociální postavení a prestiž: 0 na otázku 1. Určete, který z výroků více vystihuje, co je pro vás důležité.
  • 13.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi žít pro rodinu, mít a vychovávat děti [alternativní] žít příjemně a pohodlně: 0 na otázku 1. Určete, který z výroků více vystihuje, co je pro vás důležité.
  • 13.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi pomáhat a být užitečný druhým lidem [alternativní] žít pro rodinu, mít a vychovávat děti: 0 na otázku 1. Určete, který z výroků více vystihuje, co je pro vás důležité.
  • 13.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi pracovat pro dobro skupiny a společnosti [alternativní] být schopný a úspěšný: 0 na otázku 1. Určete, který z výroků více vystihuje, co je pro vás důležité.
 • odpověď žít zajímavý a vzrušující život [alternativní] poznávat a rozumět světu a lidem: 0:
  • 14.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi poznávat a rozumět světu a lidem [alternativní] mít sociální postavení a prestiž: 0 na otázku 1. Určete, který z výroků více vystihuje, co je pro vás důležité.
  • 14.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi poznávat a rozumět světu a lidem [alternativní] pomáhat a být užitečný druhým lidem: 0 na otázku 1. Určete, který z výroků více vystihuje, co je pro vás důležité.
  • 14.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi pomáhat a být užitečný druhým lidem [alternativní] žít pro rodinu, mít a vychovávat děti: 0 na otázku 1. Určete, který z výroků více vystihuje, co je pro vás důležité.
  • zobrazit další souvislosti
  • 14.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi pracovat pro dobro skupiny a společnosti [alternativní] být schopný a úspěšný: 0 na otázku 1. Určete, který z výroků více vystihuje, co je pro vás důležité.
 • odpověď žít zajímavý a vzrušující život [alternativní] pracovat pro dobro skupiny a společnosti: 0:
  • 12.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi pomáhat a být užitečný druhým lidem [alternativní] pracovat pro dobro skupiny a společnosti: 0 na otázku 1. Určete, který z výroků více vystihuje, co je pro vás důležité.
  • 12.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi poznávat a rozumět světu a lidem [alternativní] mít sociální postavení a prestiž: 0 na otázku 1. Určete, který z výroků více vystihuje, co je pro vás důležité.
  • 12.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi poznávat a rozumět světu a lidem [alternativní] pomáhat a být užitečný druhým lidem: 0 na otázku 1. Určete, který z výroků více vystihuje, co je pro vás důležité.
 • odpověď žít zajímavý a vzrušující život [alternativní] žít pro rodinu, mít a vychovávat děti: 0:
  • 13.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi poznávat a rozumět světu a lidem [alternativní] mít sociální postavení a prestiž: 0 na otázku 1. Určete, který z výroků více vystihuje, co je pro vás důležité.
  • 13.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi poznávat a rozumět světu a lidem [alternativní] pomáhat a být užitečný druhým lidem: 0 na otázku 1. Určete, který z výroků více vystihuje, co je pro vás důležité.
  • 12.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi pomáhat a být užitečný druhým lidem [alternativní] pracovat pro dobro skupiny a společnosti: 0 na otázku 1. Určete, který z výroků více vystihuje, co je pro vás důležité.
  • zobrazit další souvislosti
  • 12.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi žít pro rodinu, mít a vychovávat děti [alternativní] být schopný a úspěšný: 0 na otázku 1. Určete, který z výroků více vystihuje, co je pro vás důležité.
  • 12.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi mít sociální postavení a prestiž [alternativní] být uznávaný a ceněný druhými lidmi: 0 na otázku 1. Určete, který z výroků více vystihuje, co je pro vás důležité.
  • 12.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi žít pro rodinu, mít a vychovávat děti [alternativní] mít sociální postavení a prestiž: 0 na otázku 1. Určete, který z výroků více vystihuje, co je pro vás důležité.
  • 12.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi pomáhat a být užitečný druhým lidem [alternativní] žít pro rodinu, mít a vychovávat děti: 0 na otázku 1. Určete, který z výroků více vystihuje, co je pro vás důležité.
  • 12.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi pracovat pro dobro skupiny a společnosti [alternativní] být schopný a úspěšný: 0 na otázku 1. Určete, který z výroků více vystihuje, co je pro vás důležité.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Určete, který z výroků více vystihuje, co je pro vás důležité.

2. Jaký je Váš věk?

3. Jste žena či muž?

4. K jaké církvi se hlásíte?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Určete, který z výroků více vystihuje, co je pro vás důležité.

2. Jaký je Váš věk?

3. Jste žena či muž?

4. K jaké církvi se hlásíte?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Vopatová, E.Hodnoty lidí v církvích (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://hodnoty-lidi-v-cirkvich.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.