Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Hodnoty v životě

Hodnoty v životě

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Radka Honková
Šetření:14. 03. 2014 - 28. 03. 2014
Počet respondentů:166
Počet otázek (max/průměr):18 / 12.22
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:51,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:49
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jmenuji se Radka Honková a dovoluji si Vás požádat o spolupráci formou zodpovězení otázek tohoto  anonymního dotazníku. Jeho cílem je zjistit, zda se mění životní hodnoty v závislosti na životní situaci a jakým směrem.

Výsledky budou využity v praktické části mé absolventské práce na téma Pastorační péče.

Děkuji Vám za vstřícnost

Odpovědi respondentů

1. Vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena11669,88 %69,88 %  
muž5030,12 %30,12 %  

Graf

2. Váš věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 – 45 let13883,13 %83,13 %  
45 – 60 let2012,05 %12,05 %  
60 let a více84,82 %4,82 %  

Graf

3. Zažil/a jste krizovou životní situaci, která změnila Váš pohled na život?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 4, neotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9859,04 %59,04 %  
ne6840,96 %40,96 %  

Graf

4. Byla tako krize způsobena:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jinou životní situací4139,05 %24,7 %  
zdravím3230,48 %19,28 %  
úmrtím3230,48 %19,28 %  

Graf

5. Vedla tato situace ke změně hodnotového žebříčku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8480,77 %50,6 %  
ne2019,23 %12,05 %  

Graf

Číslo 1 vyjadřuje nejdůležitější hodnotu

6. Jaké hodnoty byly pro Váš život důležité před touto krizí?

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
peníze5.6248.155
moc7.0410.375
vztahy4.1095.642
kariéra6.1096.83
čest5.3075.619
víra6.9217.796
naděje5.6634.6
svoboda5.6446.625
zdraví4.018.98
láska4.1498.721

Graf

Číslo 1 vyjadřuje nejdůležitější hodnotu

7. Jaké hodnoty jsou pro Vás důležité v současné době?

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
peníze6.0185.62
moc8.0187.584
vztahy4.1815.473
kariéra6.7474.876
čest5.7234.008
víra6.7598.412
naděje5.7114.579
svoboda4.9285.525
zdraví2.9827.849
láska3.9347.869

Graf

8. Existuje podle Vás něco, co nás přesahuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12575,3 %75,3 %  
ne4124,7 %24,7 %  

Graf

9. Jak vnímáte Boha?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevnimam95,49 %5,42 %  
nijak63,66 %3,61 %  
neexistuje42,44 %2,41 %  
nevěřím v Boha31,83 %1,81 %  
jako vyšší moc31,83 %1,81 %  
nevím31,83 %1,81 %  
nejsem věřící21,22 %1,2 %  
-21,22 %1,2 %  
nevěřím v něj21,22 %1,2 %  
nevěřím21,22 %1,2 %  
ostatní odpovědi jako netečnou bytost někde v dáli
příroda
Jako první příčinu i poslední cíl všeho, jako lidskými atributy těžko popsatelnou bytost - dokonalou, shrnující v sobě vše v absolutní harmonii, která se lidem zjevuje v mnoha podobách a vede k ní mnoho cest, jsem vyznáním novopohankou
Nevěřím v Boha. To "co nás přesahuje" nemusí být Bůh - mohou to být naše myšlenky, činy...existuje mnoho úhlů pohledu.
To je má soukromá věc.
abstraktne
jsem ateista, nevěřím na něj
nevěřím v Boha..ale nevadí mi
Jako postavu z knihy.
Přítomnost něčeho vyššího vnímám pozitivně, ale spíš nějakou zákonitost, než konkrétní osobu. Pod pojmem "bůh" si představím víru, jako je křesťanství, která podle mě v historii sloužila pouze k využívání moci a manipulaci lidí, což odsuzuji.
"pohadkovou bytost"
Víra
jako něco uvnitř mě a kolem dokola ve všem živém
zakázat
Pozitivní energie.
myslím, že něco jako Bůh existuje, možná ne ve formě křesťanského boha, ale nemyslím, že nás nějak ovlivnuje
Nevěřím v Boha jako takového, spíš v nějakou sílu či energii, ať už kladnou nebo zápornou, která nám ovlivňuje život.
nevěřám v něj
Neurčité jsoucno.
Něco mezi nebem a zemí (energie)
S úctou
jsem nevěřící
Jako nástroj moci
neutralne
Jako myšlenku a ideu
Každý máme svůj osud nějak napsaný a řízený.
jako andělíčka
Víra, že zítra bude lépe
Jako něco nadpřirozeného a každý ho může využít k určitému ovlivnění lidí
nemyslím na něj, nevnímám
Jako něco neexistujícího ale nikomu ho nevyvracím.
Každý má právo v něco věřit.
jsem atejista
každý v něco věří a někdo tomu říká bůh, někdo dobro, někdo Aláh..
jako boha
boha neexistuje
idol uměle stvořený jako cíl víry
Jako energii všude přítomnou, milující, vše objímající.
vesmír
nevím, není to tak jednoduché
nema mne rad.
Jako mýtickou, literární postavu. Prostředek k ovládání lidí (kladně i záporně)
něco, co si lidé vymysleli, aby se s něčím vyrovnali apod.
xxxxxxxx
jako kariéristu
éterická bytost
nevímám
neviem
Neexistuje, je to blbost.
Každý máme jen svůj předurčený osud. Ten by mohl subtituovat Boha.
Jako veškerou energii kolem nás. Rozhodně ne pána na obláčku.
někoho kdo tu je, můžeme vnímat jeho vůli, když jsme pozorní...
Všudypřítomná energie
Představa jedno boha co je neomylný se mi příčí, je mi bližší víra v přírodu, množství bohů, bůžků, duchů a dalších bytostí kteří se starají o své a ovlivňují jen toho kdo chce naslouchat.
Pojem kteremu je podle nekterych lidi prirazovat velky vyznam, neverim v noc tahoveho, svet vznik evoluci a ne ze ho stvoril nejaky magor
neexistuje v podobě, jak je prezentován křesťany
Žádné ztělesnění tohoto pojmu nevnímám.
s velkým B jako velký blud
Jako svoji naději
neverim v Boha
pozitivně :o)
nejsem věřící,proto ho vnímám jako něco,co nás přesahuje,ať už to nazveme jakkoliv
Nevnímám ho vůbec.
Duchovní moc, která však nemá nadpřirozené schopnosti ani nic podobného.
vnímám ho jen když je nejhůř
Co to je? Snaha perzonalizovat neznámé věci? Proč nemůže říct, že to nevíme, a že se taky všechno nikdy nedovíme. Pro mne je bohem Příroda (=souhrn všech jevů v přírodě, včetně nás). Ale modlit se k ní nebudu, radši jí nebudu ubližovat a budu uklízet odpady po druhých.
jako společný organismus, který tvoří celý vesmír a vše v něm
jako každý
jako někoho kdo dohlíží na svět,na spravedlnost, atd
jako něco co je všude i vnás
jako sílu a pomoc
věřím, že existuje
duchovní osoba
jako nějakou vyšší sílu, která řídí naše osudy
Jaké svého Pána, někoho, kdo mě vede někam, kam on chce, ale ta cesta je pro mě dobrá. On ví, co je pro mě dobré
jako vymyšlenou postavu
ateista
jako vyšší sílu a někoho kdo na demnou drží ochranou ruku
jako jeden z nejabsurdnějších výplodů lidské fantazie
neexistuje bůh
jako lásku
Jako něco nad námi, co na nás dohlíží
jako entitu z pověstí
Jako fiktivního antagonistu.
Tao
Úžasný Otec, ten kdo mě vede a mám moc rád.
jako abstraktní bytost
Nijak, nevěřím v něj
Je to někdo, kdo mě miluje bezpodmínečně a za každých okolností, je stále se mnou, má pro mě ten nejlepší životní plán a vede můj život.
naděj pro lidi
Nvěřím v něj
necítím jakéhokoliv boha
jako vesmír
v jedineho zidealizovaneho Boha neverim, ovsem neco nadprirozeneho jiste existuje
Prostředek jak ovládnout svět.
nebyl, neni a nebude
nevěřím na něj
svořitel
Bůh zpodobněn křesťanstvím je podle mě pouze nástroj k ovládání lidí. Nepotřebuji ho, spíše věřím sama v sebe. Když už víra, přikláním se k myšlenkám buddhismu.
Nijak.
ne
jako sama sebe
Jako něco abstraktního.
jako Svořitele, přítele, Tatínka
Jsem praktikující křesťanka, v Boha věřím. Vím, že se na něj mohu spolehnout v těžkých chvílích a děkovat mu za to krásné co mě potkává.
negativně !!
Jako Otce
jako nějakou velmi těžce definovatelnou sílu, která nám pomáhá, chrání
síla která možná je,ale člověk jí není schopen obsáhnout
Jako něco v co člověk může věřit - jako oporu.
věřím
není
Nevěřím v Boha.
Jako mého spasitele a především osobního přítele, který ja za každých okolností (nejen těch těchtýž!) se mnou a pro mně.
bůh neexistuje
jako něco, v co věřím a na co se můžu obrátit
jako zdroj naděje v lepší budoucnost ( i kdyby až po smrti)
verim v Boha
Řízení osudu
jako svědomí, nadpřirozená síla
nejsem věřící, ale myslím, že něco nadpozemského je a každý by měl v něco věřit
trojjediného
neexistuje... lidé potřebují v něco věřit, tak věří v Boha
nemyslím, že existuje Bůh
jestli je, tak je jenom 1
jsem věřící
v Boha nevěřím
jako něco mezi nebem a zemí
12878,05 %77,11 % 

Graf

10. Jste věřící?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne12374,1 %74,1 %  
ano4325,9 %25,9 %  

Graf

11. Jaké náboženství vyznáváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
bez vyznání12072,29 %72,29 %  
křesťanství3319,88 %19,88 %  
žádné21,2 %1,2 %  
budhismus21,2 %1,2 %  
věřím v anděly, v duše, které nás chrání...10,6 %0,6 %  
Wicca10,6 %0,6 %  
jsem verici - verim pouze sama sobe10,6 %0,6 %  
vlastní10,6 %0,6 %  
elementarista10,6 %0,6 %  
své vlastní10,6 %0,6 %  
svědek Jehovův10,6 %0,6 %  
taoismus - není to náboženství ale způsob vnímání světa a života10,6 %0,6 %  
vlastní ovlivněné náboženstvím přírodních národů, indiánů, křesťanů, hinduismu, budhismu a svědomí10,6 %0,6 %  

Graf

12. Znáte pojem nemocniční, armádní či vězeňský kaplan?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 13, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10865,06 %65,06 %  
ne5834,94 %34,94 %  

Graf

13. Víte, jaké služby kaplan poskytuje a komu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 14, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9080,36 %54,22 %  
ne2219,64 %13,25 %  

Graf

14. Využil/a jste osobně služeb kaplana?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 15, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9495,92 %56,63 %  
ano44,08 %2,41 %  

Graf

15. Jak jste se cítil(a) – v jakém psychickém rozpoložení, když jste požádal(a) o rozhovor s kaplanem? Jaký byl motiv – co vás k němu vedlo?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

bylo to ve chvíli kdy jsem hledala další cestu kam se vrhnu a co bude se mnou dál. Po tomto rozhovoru jsem změnila postoj k životu a začala jsem si užívat a vážit života.

Me rozhovory byly prevazne sluzebniho charakteru

Vnítřní neklid

žádala jsem kaplana pro pacienta - jsem zdravotní sestra

16. Co jste od rozhovoru očekával(a)?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Empatii, smysl pro realitu a cinnost v me instituci se srdcem i rozumem.125 %0,6 %  
nic, velmi mě překvapil závěr. 125 %0,6 %  
zklidnění125 %0,6 %  
splnění přání pacienta125 %0,6 %  

Graf

17. Bylo toto očekávání naplněno?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4100 %2,41 %  

Graf

18. Doporučil(a) byste rozhovor s kaplanem i dalším lidem? A proč?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Ano; rozhovor s knezem muze mit dimenzi, kterou s jinymi osobami nelze dosahnout.

Doporučil. Protože vede k oběktivnímu vhledu, uklidňuje.

pro toho kdo o něj žádá a nebo má pocit že bz mu mohl pomoci

určitě, myslím si že se většině lidí uleví a najdou odpovědi na své otázky

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 6 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Zažil/a jste krizovou životní situaci, která změnila Váš pohled na život?

 • odpověď ano:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi čest=3 na otázku 6. Jaké hodnoty byly pro Váš život důležité před touto krizí?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi čest=4 na otázku 6. Jaké hodnoty byly pro Váš život důležité před touto krizí?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi čest=5 na otázku 6. Jaké hodnoty byly pro Váš život důležité před touto krizí?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi čest=9 na otázku 6. Jaké hodnoty byly pro Váš život důležité před touto krizí?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi kariéra=4 na otázku 6. Jaké hodnoty byly pro Váš život důležité před touto krizí?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi kariéra=7 na otázku 6. Jaké hodnoty byly pro Váš život důležité před touto krizí?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi kariéra=9 na otázku 6. Jaké hodnoty byly pro Váš život důležité před touto krizí?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi láska=1 na otázku 6. Jaké hodnoty byly pro Váš život důležité před touto krizí?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi láska=3 na otázku 6. Jaké hodnoty byly pro Váš život důležité před touto krizí?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi moc=10 na otázku 6. Jaké hodnoty byly pro Váš život důležité před touto krizí?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi moc=9 na otázku 6. Jaké hodnoty byly pro Váš život důležité před touto krizí?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi naděje=4 na otázku 6. Jaké hodnoty byly pro Váš život důležité před touto krizí?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi naděje=6 na otázku 6. Jaké hodnoty byly pro Váš život důležité před touto krizí?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi naděje=7 na otázku 6. Jaké hodnoty byly pro Váš život důležité před touto krizí?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi naděje=8 na otázku 6. Jaké hodnoty byly pro Váš život důležité před touto krizí?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi peníze=1 na otázku 6. Jaké hodnoty byly pro Váš život důležité před touto krizí?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi peníze=3 na otázku 6. Jaké hodnoty byly pro Váš život důležité před touto krizí?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi peníze=4 na otázku 6. Jaké hodnoty byly pro Váš život důležité před touto krizí?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi peníze=7 na otázku 6. Jaké hodnoty byly pro Váš život důležité před touto krizí?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi peníze=8 na otázku 6. Jaké hodnoty byly pro Váš život důležité před touto krizí?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi svoboda=3 na otázku 6. Jaké hodnoty byly pro Váš život důležité před touto krizí?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi svoboda=4 na otázku 6. Jaké hodnoty byly pro Váš život důležité před touto krizí?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi víra=6 na otázku 6. Jaké hodnoty byly pro Váš život důležité před touto krizí?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi víra=7 na otázku 6. Jaké hodnoty byly pro Váš život důležité před touto krizí?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi víra=8 na otázku 6. Jaké hodnoty byly pro Váš život důležité před touto krizí?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi víra=9 na otázku 6. Jaké hodnoty byly pro Váš život důležité před touto krizí?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi vztahy=1 na otázku 6. Jaké hodnoty byly pro Váš život důležité před touto krizí?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi vztahy=2 na otázku 6. Jaké hodnoty byly pro Váš život důležité před touto krizí?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi vztahy=4 na otázku 6. Jaké hodnoty byly pro Váš život důležité před touto krizí?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi vztahy=5 na otázku 6. Jaké hodnoty byly pro Váš život důležité před touto krizí?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi zdraví=2 na otázku 6. Jaké hodnoty byly pro Váš život důležité před touto krizí?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi úmrtím na otázku 4. Byla tako krize způsobena:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi zdraví=1 na otázku 6. Jaké hodnoty byly pro Váš život důležité před touto krizí?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi víra=10 na otázku 6. Jaké hodnoty byly pro Váš život důležité před touto krizí?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi vztahy=3 na otázku 6. Jaké hodnoty byly pro Váš život důležité před touto krizí?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi láska=2 na otázku 6. Jaké hodnoty byly pro Váš život důležité před touto krizí?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 5. Vedla tato situace ke změně hodnotového žebříčku?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi kariéra=8 na otázku 6. Jaké hodnoty byly pro Váš život důležité před touto krizí?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 5. Vedla tato situace ke změně hodnotového žebříčku?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi zdravím na otázku 4. Byla tako krize způsobena:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi naděje=5 na otázku 6. Jaké hodnoty byly pro Váš život důležité před touto krizí?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi peníze=9 na otázku 6. Jaké hodnoty byly pro Váš život důležité před touto krizí?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi čest=6 na otázku 6. Jaké hodnoty byly pro Váš život důležité před touto krizí?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi svoboda=8 na otázku 6. Jaké hodnoty byly pro Váš život důležité před touto krizí?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi svoboda=6 na otázku 6. Jaké hodnoty byly pro Váš život důležité před touto krizí?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi moc=2 na otázku 6. Jaké hodnoty byly pro Váš život důležité před touto krizí?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi peníze=5 na otázku 6. Jaké hodnoty byly pro Váš život důležité před touto krizí?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi svoboda=7 na otázku 6. Jaké hodnoty byly pro Váš život důležité před touto krizí?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi vztahy=5 na otázku 7. Jaké hodnoty jsou pro Vás důležité v současné době?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi jinou životní situací na otázku 4. Byla tako krize způsobena:

5. Vedla tato situace ke změně hodnotového žebříčku?

 • odpověď ano:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi láska=1 na otázku 6. Jaké hodnoty byly pro Váš život důležité před touto krizí?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi peníze=3 na otázku 6. Jaké hodnoty byly pro Váš život důležité před touto krizí?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi peníze=4 na otázku 6. Jaké hodnoty byly pro Váš život důležité před touto krizí?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi víra=6 na otázku 6. Jaké hodnoty byly pro Váš život důležité před touto krizí?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi vztahy=5 na otázku 6. Jaké hodnoty byly pro Váš život důležité před touto krizí?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi naděje=5 na otázku 6. Jaké hodnoty byly pro Váš život důležité před touto krizí?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi svoboda=8 na otázku 6. Jaké hodnoty byly pro Váš život důležité před touto krizí?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi zdraví=2 na otázku 6. Jaké hodnoty byly pro Váš život důležité před touto krizí?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi svoboda=3 na otázku 6. Jaké hodnoty byly pro Váš život důležité před touto krizí?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi kariéra=4 na otázku 6. Jaké hodnoty byly pro Váš život důležité před touto krizí?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi svoboda=6 na otázku 6. Jaké hodnoty byly pro Váš život důležité před touto krizí?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi moc=2 na otázku 6. Jaké hodnoty byly pro Váš život důležité před touto krizí?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi peníze=1 na otázku 6. Jaké hodnoty byly pro Váš život důležité před touto krizí?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi vztahy=5 na otázku 7. Jaké hodnoty jsou pro Vás důležité v současné době?

7. Jaké hodnoty jsou pro Vás důležité v současné době?

 • odpověď zdraví=1:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi svoboda=7 na otázku 7. Jaké hodnoty jsou pro Vás důležité v současné době?

12. Znáte pojem nemocniční, armádní či vězeňský kaplan?

 • odpověď ano:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 13. Víte, jaké služby kaplan poskytuje a komu?

13. Víte, jaké služby kaplan poskytuje a komu?

 • odpověď ano:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 14. Využil/a jste osobně služeb kaplana?

14. Využil/a jste osobně služeb kaplana?

 • odpověď ne:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 13. Víte, jaké služby kaplan poskytuje a komu?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vaše pohlaví

2. Váš věk

3. Zažil/a jste krizovou životní situaci, která změnila Váš pohled na život?

4. Byla tako krize způsobena:

5. Vedla tato situace ke změně hodnotového žebříčku?

6. Jaké hodnoty byly pro Váš život důležité před touto krizí?

7. Jaké hodnoty jsou pro Vás důležité v současné době?

8. Existuje podle Vás něco, co nás přesahuje?

10. Jste věřící?

11. Jaké náboženství vyznáváte?

12. Znáte pojem nemocniční, armádní či vězeňský kaplan?

13. Víte, jaké služby kaplan poskytuje a komu?

14. Využil/a jste osobně služeb kaplana?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vaše pohlaví

2. Váš věk

3. Zažil/a jste krizovou životní situaci, která změnila Váš pohled na život?

4. Byla tako krize způsobena:

5. Vedla tato situace ke změně hodnotového žebříčku?

6. Jaké hodnoty byly pro Váš život důležité před touto krizí?

7. Jaké hodnoty jsou pro Vás důležité v současné době?

8. Existuje podle Vás něco, co nás přesahuje?

10. Jste věřící?

11. Jaké náboženství vyznáváte?

12. Znáte pojem nemocniční, armádní či vězeňský kaplan?

13. Víte, jaké služby kaplan poskytuje a komu?

14. Využil/a jste osobně služeb kaplana?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Honková, R.Hodnoty v životě (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://hodnoty-v-zivote.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.