Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Holocaust

Holocaust

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Monika Žůčková
Šetření:20. 04. 2012 - 27. 04. 2012
Počet respondentů:29
Počet otázek (max/průměr):6 / 5.62
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:26,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:59
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den,

 

jsem studentkou Vysoké školy polytechnické v Jihlavě. Před nedávnem jsem dělala průzkum k mé bakalářské práci na téma Temný turismus v Polsku a čeští studenti. Toto je velmi krátký dotazník, který s tímto tématem úzce souvisí. Nezabere Vám mnoho času.

Předem děkuji za jeho vyplnění.
Monika Žůčková

Odpovědi respondentů

1. Popište vlastními slovy holocaust:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Akt genocidy proti náboženským a rasovým skupinám především židovského původu za druhé světové války.

Cílené hromadné vyvražďování Židovských občanů

Dle mého byla základní myšlenku ne až tak špatná.. romy bych vyhladila taky, okamžitě.. Ale židovské občany aj.? Proč zabíjet, čím škodí..???

Holocaust je označování pro hromadné vyvražďování Židů v Evropě během druhé světové války. O toto vyvražďování se postarali nacisté v čele s Hitlerem.

Jo to proces vyvražďování nějaké skupiny lidí. Za 2. sv. války zejména židovského obyvatelstva.

masové vyhlazování především Židů a pak dalších lidí, kteří "překáželi" v plánech Nacistů (např. Romové nebo i němečtí intelektuálové z vyšších tříd)

místo pro shromažďování židů

období druhé světové války,kdy se Hitler snažil vymítit všechny židy v Evropě

Pronásledování a vraždění židů

Pronásledování židů, koncentrační tábory, tisíce na smrt vyhublých lidí, tvrdá práce, lidé v otřesných podmínkách, hromady mrtvých těl, smrt, vyvražďování, nesvoboda, pronásledování, ponižování

rasové vraždění kvůli nadřazení jediné rasy

shoa, snaha o totální vyhlazení jednoho národa - Židů

snaha o vyhlazení Židů

spousta mrtvých

šoa, genocida židovského obyvatelstva v Evropě v průběhu druhé světové. Fyzická likvidace osob na základě jejich odlišné náboženské a rasové příslušnosti.

trestný čin páchaný proti skupině obyvatel - např. národa (Židé,...)

vyhlazení lidí určité rasy

vyhlazení nežádoucích ras

vyhlazování národů

Vyhlazování Židovského národa

vyhlazování Židů a dalších "nevhodných" etnik nacisty

vyvražďování

Vyvražďování "podras" (židů, postižených,cikánů, gayů).

vyvraždování židů

vyvražďování Židů a jiných, Hitlerem nenáviděných, národností a ras

zvěrstvo, poškozování lidkých práv,vyhlazování a vytváření "čisté rasy"

2. Jaká jména, události, místa,.. máte spojená s holocaustem?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

2. sv. válka, osvětim, hitler,

2.sv.válka,koncentrační tábory,osvětim,dachau,buchenwald,židi

Adolf Hitler, 2.světová válka, Osvětim, Dachau, doktor Mengele

Adolf Hitler, Rudolf Hoss, Osvětim, Dachau, Mauthausen, Terezín, Arnošt Lustig

Adolf Hitles, Eichamann, Arnošt Lustig, Osvětim, osvobození koncentračních táborů, plynové komory, cyklon B, Mengele,

atentát na Heydricha, vyhlazení Lidic, Hitler, Osvětim, Mein Kamf, Norimberský proces

Auschwitz-Birkenau Osvětim, Terezín, Buchenwald, Treblinka; Oskar Schindler, Heinrich Himmler

Hitler

Hitler, Gruber, Terezín, Osvětim, Treblinka

Hitler, Osvětim

Hitler, Osvětim, Malhausen, Dachau, Bergen-Belsen, Terezín, transporty smrti, Anna Franková, Arnošt Lustig

hitler, světová válka, terezín

Hitler,2. světová válka, koncentrační tábory: Dachau, Osvětim, Terezín

Hitler,Mengele,Osvětim,

Jména: Hitler, Hess, Himler, Göring, Eichman, Tiso. Místa: "východ", Osvětim, Treblinka, Terezín, Buchenwald, Dachau, Norimberg popírání Holocaustu (bohužel), realizace vyvradění asi více než 6ti milionů Židů

koncentrační a vyhlazovcí tábory (nebudu pro množství jmenovat), jména: Hitler, Göring, Mengele...

Koncentrační tábory

lidice, hitler

Německo, Hitler, Židé, Vyhlazovací tábory

Osvětim

Osvětim, Terezín, Hitler

Osvětim, Treblinka

Osvětim,Birkenau, Dachau

Romové, Židé, Hitler, Terezín, Osvětim, Arbeit macht frei...

Terezín, Dachau, Adolf Hitler, koncentrační tábory, plynové komory

Terezín, Osvětim, Pristina, Buchenwald, Mengele, Gebbels, koncentrační tábory, pochody smrti

3. Jaký je Váš názor na popírání holocaustu?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

blbost, lidé,kteří si myslí,že holocaust nebyl jsou hloupí, popírání holocaustu je transcendentní myšlenka.

blbost.. nikdo tomu neuvěří

člověk, který popírá holocaust je buď nedostatečně informovaný nebo totální ignorant

Je to pokrytectví a je to nepřípustné

je to špatné, nemělo by se popírat něco tak otřesného

Lidé popírající holocaust jen strkají halvu do písku tak, aby neviděli to, co nechtějí.. jako ve všem.

marná snaha o popření něčeho, na co je plno důkazů

Můj názor je takový, že nechápu jak někdo něco tak očividného a důkazného může zpochybňovat.

myslím, že by se o tom mělo mluvit

Myslím, že lidé z Evropy by si popírání neměli vůbec dovolit, mají možnost navštívit koncentrační tábory, musea a dokonce i svědky, kteří by jim tento názor měli vyvrátit. Co se týče lidí s jiných kontinentů, chápu, že je těžké pochopit a uvěřit, že se holocaust skutečně praktikoval. Osvěta tohoto tématu je nutná, zejména jako prevence do budoucna.

naivní pokus o očištění trestných činů

naprosto šílené, nepřipustitelné

negativní

nechápu jak to může někdo popírat, když je takových materiálů, dokumentů = důkazů

nechápu to, když existuje/existovalo tolik lidí (bohužel jich stále ubývá), kteří mohou podat svědectví o tom co se dělo a kolikrát jsou to taková zvěrstva, že by si to nikdo nemohl vymyslet

nechápu ty co popírají holocaust

Nelze popřít.

nevim

O existenci holocaustu máme podle mého názoru nezvratitelné fyzické důkazy, svěděctví a výpovědi, takže popírání je pro mě výraz idioctví a pomatenosti ducha.

Popírání holocaustu je ve většině zemí světa považováno za trestný čin, což je dle mého názoru zcela správná kvalifikace, události holocaustu jsou zcela nepopíratelné. Podobný metr by však měl platit i pro akty genocidy vykonávané bývalým Sovětským svazem, což se neděje.

šílenost, fotky a svědectví mluví za vše

trestní čin

Tvrdě bych postihovala. Je to naprosto nepopiratelná stránka lidských dějin, která by měla sloužit jako memento. Měly by se připomínat osudy lidí, jakožto individualit. Úcta by se měla dodržovat zejména kvůli nim.

Vůbec nechápu, jak mohou něco takového popírat.

4. Myslíte si, že je důležité, aby místa spojená s holocaustem byla navštěvována žáky/studenty v rámci výuky?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2482,76 %82,76 %  
nemyslím, že je to nezbytně nutné, někteří by takový zážitek mohli špatně nést13,45 %3,45 %  
Ano, ale formou dobrovolné exkurze, jen pro ty co to opravdu zajímá13,45 %3,45 %  
Ne13,45 %3,45 %  
asi ano. Ale určitě bych to provedla dobrovolnou formou. 13,45 %3,45 %  
žáky bych nenutila, ale tuto možnost bych jim nabídla.13,45 %3,45 %  

Graf

5. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena2482,76 %82,76 %  
Muž413,79 %13,79 %  
Š½ena13,45 %3,45 %  

Graf

6. Jste student:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
VŠ 2586,21 %86,21 %  
413,79 %13,79 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Žůčková, M.Holocaust (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://holocaust.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.