Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Homeopatie, celostní medicína a její organizace

Homeopatie, celostní medicína a její organizace

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Pavla Hajkova
Šetření:10. 11. 2015 - 24. 11. 2015
Počet respondentů:156
Počet otázek (max/průměr):22 / 17.49
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:71,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:49
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

tímto Vás laskavě žádám o vyplnění dotazníku na téma týkajícího se především homeopatie a vzniku nových organizací v tomto oboru. Výsledky šetření tohoto dotazníku budou součástí marketingového plánu nově vznikající organizace.

Děkuji

Pavla Hájková

Odpovědi respondentů

1. Znáte nebo slyšeli jste pojem homeopatie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano15599,36 %99,36 %  
Ne10,64 %0,64 %  

Graf

2. Čím je podle Vás homeopatie? (max. 3 odpovědi)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Alternativní léčba10969,87 %69,87 %  
Přírodní léčba8957,05 %57,05 %  
Celostní medicína7346,79 %46,79 %  
Léčba efektem placebo2717,31 %17,31 %  
Šarlatánská pavěda106,41 %6,41 %  

Graf

3. Vyhodnoťte prosím uvedená tvrzení vztahující se k homeopatii na uvedené škále hodnocení (1-souhlasím, 2-spíše souhlasím, 3-nevím, 4-spíše nesouhlasím, 5-nesouhlasím):

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Je založená na zkoumání pacienta a jeho symptomů jako celku, kterého potom jako celek i léčí1.6471.472
Používá vysoce ředěné látky, které ve vážitelné dávce u zdravého člověka vyvolávají příznaky podobné těm, jaké má léčená choroba2.0321.698
Účinnost metody ani fungování jejích principů nebyly spolehlivě vědecky prokázány2.6151.762
Cílem a posláním homeopatické léčby je obnovení zdraví a harmonie organismu, nikoli jen potlačování nepříjemných stavů, aniž by byla odstraněna jejich příčina1.5961.33
Ve vyspělých státech světa představuje homeopatie nejrozšířenější obor takzvané „alternativní“ medicíny1.9230.892
Homeopatika obsahují jen cukr a žádnou účinnou látku4.1791.558

Graf

4. Užíval/a jste někdy homeopatika?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano12479,49 %79,49 %  
Ne3220,51 %20,51 %  

Graf

5. Jste členem nějaké organizace zabývající se zdravím, zdravým životním stylem nebo jinak prospěšné organizace pro společnost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 6, Neotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne14492,31 %92,31 %  
Ano127,69 %7,69 %  

Graf

6. Jak se tato organizace jmenuje?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Považujete školu za "organizaci prospěšnou pro společnost"? Univerzita Karlova18,33 %0,64 %  
HLA18,33 %0,64 %  
ceska naturopaticka spolecnost18,33 %0,64 %  
Syringa salon18,33 %0,64 %  
Homeopatická akademie18,33 %0,64 %  
Homeopatická lékářská asociace18,33 %0,64 %  
církev a jí pořádaný dětský klub18,33 %0,64 %  
Klinika tradiční čínské medicíny18,33 %0,64 %  
Mamila (SR)18,33 %0,64 %  
Liga lidských práv (když tedy ve své špatně definované otázce zahrnujete organizaci prospěšnou společnosti)18,33 %0,64 %  
ostatní odpovědi FAF UK
WHO
216,67 %1,28 % 

Graf

7. Kde jste se případně o této organizaci dozvěděl/la?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Známí/přátelé857,14 %5,13 %  
Internet428,57 %2,56 %  
Kniha214,29 %1,28 %  

Graf

8. Co vás přimělo do této organizace vstoupit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dlouhodobě se zajímám o tento obor/tuto problematiku1184,62 %7,05 %  
Chtěl/la jsem podpořit něco, co má obecně prospěch pro celou společnost430,77 %2,56 %  
Řeším aktuálně osobní problém (nebo problém ve své rodině) týkající se tohoto oboru/této problematiky323,08 %1,92 %  
Při setkání s organizací jsem si uvědomil, že bych měl/la z dlouhodobého hlediska řešit tuto problematiku/ tento obor215,38 %1,28 %  
Nevím, již si nevzpomínám17,69 %0,64 %  

Graf

9. Jak jste do této organizace vstoupil/la?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zaregistroval/la jsem se přes internet646,15 %3,85 %  
Zaregistroval/la jsem se při osobním setkání se zastupitelem organizace646,15 %3,85 %  
Zaregistrovala/la jsem se vyplněním letáčku a zasláním na adresu organizace17,69 %0,64 %  

Graf

10. Podle čeho se rozhodujete při vstupu do jakékoliv organizace?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „++”, „+”, „0”, „-” a „--”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Dle jasných a srozumitelných cílů a vizí1.4170.743
Dle aktivit nabízejících a zprostředkujících svým členům0.911.287
Dle společenské přínosnosti0.7051.323
Dle osobní zainteresovanosti v dané problematice1.3780.761
Dle popularity dané organizace-0.4551.376

Graf

11. Čím by si organizace získala Vaší důvěru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Osobní setkání s představiteli organizace9963,87 %63,46 %  
Pravidelné uvádění kazuistik6944,52 %44,23 %  
Propagace v médiích (televize, rádio, internet, atd.)2616,77 %16,67 %  
Pravidelné zasílání e-mailů1710,97 %10,9 %  
Souvislost organizace se známou osobností95,81 %5,77 %  
Pravidelné zasílání letáků85,16 %5,13 %  

Graf

12. Uvítal byste možnost volby aktivního členství (zaregistrováním získáváte pravidelné informace o organizaci, pozvánky na akce, máte možnost hlasovat, atd.) či pasivního členství (pouze podpoření existence a síly organizace svým zaregistrováním)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano9158,33 %58,33 %  
Ne6541,67 %41,67 %  

Graf

13. Všímáte si při prvním setkání s jakoukoliv organizací jejího názvu nebo se spíše ihned soustředíte na téma, které organizace řeší?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše řeším téma, kterým se organizace zabývá13787,82 %87,82 %  
Okamžitě řeším název organizace1912,18 %12,18 %  

Graf

14. Neodrazuje Vás cizí jazyk či zkratky v názvu organizace anebo upřednostňujete české názvy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Cizí jazyk/zkratky v názvu mě neodrazují, pokud není název příliš komplikovaný4730,13 %30,13 %  
Upřednostňuji české názvy4629,49 %29,49 %  
Cizí jazyk/zkratky v názvu mě neodrazují, pokud je možno vzápětí pochopit, čím se organizace zabývá (např. z dalšího textu)4226,92 %26,92 %  
Cizí jazyk/zkratky v názvu mě neodrazují, pokud je v dovětku vysvětleno, co je předmětem činnosti dané organizace2113,46 %13,46 %  

Graf

15. Jak vnímáte homeopatické organizace či jiné organizace zabývající se alternativním způsobem léčby z hlediska přínosu pro společnost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pozitivně9762,18 %62,18 %  
Neutrálně4528,85 %28,85 %  
Negativně148,97 %8,97 %  

Graf

16. Jak na vás působí název „CzechCAM – asociace za celostní medicínu“?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Název se mi nelíbí, protože nechápu, co organizace zastupuje5132,69 %32,69 %  
Název se mi nelíbí3623,08 %23,08 %  
Nevadilo by mi, kdyby název byl pouze CzechCAM, pokud bude vzápětí z komunikace patrné, čím se organizace zabývá3019,23 %19,23 %  
Název se mi líbí v tomto znění a chápu, co organizace zastupuje2516,03 %16,03 %  
Název se mi líbí148,97 %8,97 %  

Graf

17. Jak na vás působí název „Asociace pro nekonvenční a komplementární medicínu“?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Název se mi nelíbí, jelikož je příliš dlouhý4327,56 %27,56 %  
Název se mi nelíbí, protože nechápu, co organizace zastupuje3522,44 %22,44 %  
Název se mi líbí v tomto znění a chápu, co organizace zastupuje2314,74 %14,74 %  
Upřednostnil/la bych kdyby název obsahoval buď pouze slovo „nekonvenční“ nebo „komplementární“2113,46 %13,46 %  
Název se mi líbí1710,9 %10,9 %  
Název se mi nelíbí1710,9 %10,9 %  

Graf

18. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena13083,33 %83,33 %  
Muž2616,67 %16,67 %  

Graf

19. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
35-44 let6742,95 %42,95 %  
25-34 let4629,49 %29,49 %  
45-54 let2012,82 %12,82 %  
Do 24 let159,62 %9,62 %  
55-65 let85,13 %5,13 %  

Graf

20. Jaké je Vaše vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské8252,56 %52,56 %  
Střední (s maturitou)5233,33 %33,33 %  
VOŠ138,33 %8,33 %  
Vyučen53,21 %3,21 %  
Základní42,56 %2,56 %  

Graf

21. Ve kterém kraji žijete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praha3623,08 %23,08 %  
Moravskoslezský kraj2214,1 %14,1 %  
Jihomoravský kraj1912,18 %12,18 %  
Středočeský kraj148,97 %8,97 %  
Jihočeský kraj138,33 %8,33 %  
Kraj Vysočina117,05 %7,05 %  
Ústecký kraj106,41 %6,41 %  
Plzeňský kraj85,13 %5,13 %  
Zlínský kraj74,49 %4,49 %  
Královéhradecký kraj74,49 %4,49 %  
Olomoucký kraj42,56 %2,56 %  
Liberecký kraj21,28 %1,28 %  
Pardubický kraj21,28 %1,28 %  
Karlovarský kraj10,64 %0,64 %  

Graf

22. Pokud chcete zanechat nějaký komentář, můžete zde:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

-

Aspoň jednu studii. Jednu.

Bylo by už rozhodně potřeba tyto a další podobné metody fungující stovky let začlenit do oficiálních postupů s hrazením pojišťovnami; i já jsem z těch, co mu lékaři neuměli pomoci a výsledky měl až léčitel.

dala som Prahu ale som zo Slovenska...taku moznost tam nemate a otazka 12..vybrala by som si prvu alternatívu ...neda sa na nu odpovedat odpovedami ano/nie pekny den

dnes bohužel většina pacientů nedoceňuje význam homeopatie Možná jsem homeopatika užíval - na alergologii - depotní injekce alergenů trav ( přes zimu ) abych měl dostatek protilátek na pylovou sezónu ( v květnu - červenci ) ?

Homeopatická asociace - nestačilo by to takto ? ;-)

Homeopatie mi je blízká a ráda bych ji časem využila více, než na sebetestování

homeopatii používám léta cca 20 let

Jine návrhy nazvu: Česká asociace celostni medicíny Česká asociace homeopatie a celostni medicíny Doporucuji striktní vstupní kritéria. Sarlatanu a prizivniku je cim dal vice

Jste si jisti, že jste otázku č.12 položili tak jak jste ji zamýšleli - t.j. zda vás opravdu zajímalo, zda preferujeme členství (lhostejno zda aktivní či pasivní oproti nečlenství), a nikoliv zda preferujeme aktivní členství oproti pasivnímu? Aneb zda místo odpovědí ano/ne nemělo být spíše aktivní/pasivní.

Na otázku 12 nelze odpovědět ano-ne, když nabízí výběr ze dvou možností.

Nikdy bych nebyla členem žádné organizace ☺

Ot. 11 - nelze vybrat vhodnou odpověď.

Otázka č.12 je nezodpověditelná, první část - aktivní členství - ano, druhá část pouze pasivní členství - ne :-)

Pokud chcete získat co nejširší klientelu a nején kvůli objemu případů, ale také kvůli pomoci lidem. Vyvarovala bych se Vámi cizích názvů. Myslím si, že služby homeopatie využijí spíše lidé, kterí myslí na své zdraví a hledají všechny alternativy k jejich vyléčení, jenže mohli byste se zaměřit i na lidi, kteří se cítí zdravý, ale chtejí prevenci. Pokud chcete českou klientelu, vyvyrovala bych se určitě cizím názvům a byla upřímná. Psala bych vámi v úvodu o tom jak se budou cítit a jak je to úspěšný, ale nemluvit o tom, když někdo nestudoval lékařství se cizím názvům....

Popularizací pseudovědeckých metod mezi laickou veřejností se dopouštíte klamání. Západní ani východní medicína nemá odpověď na vše a vychází z alternativních postupů, které se snaží ověřovat. Homeopatie je návrat o 600 let zpět, vynecháme-li Xenofona z Kou, lékaře Claudia, který již podobným principem léčil, leč neředil. jsem proto, aby si občan svobodně zvolil způsob života, i způsob léčby v případě onemocnění za předpokladu, že všichni, kdo poskytují léčebnou péči nesou stejné trestněprávní důsledky svého chování.

Pozor na homeopatii, je založená na duchařině

Ráda bych autorovi vzkázala, že homeopatie není jen placebo efekt. Lidé, kteří upustí od důkazy podložené medicíny (evidence-based medicine), aby vyzkoušeli pouhý placebo efekt homeopatie mohou zbytečně umřít. Riskujete životy tím, že odrazujete lidi od ověřených léčebných procedur. Musíte přebrat zodpovědnost za důsledky. Přečtěte si Bad Science od Bena Goldacera.

s14012

U otázky 17 - nejlepší mi přijde Asociace pro komplementární medicínu - je tam vše a není tam kontroverze - vymezování se vůči konvenční medicíně. Otázka je, co je cíl. K širšímu publiku vede cesta přes doplněk/komplement, k radikálnímu publiku přes vymezení se vůči konvenční medicíně. Ještě jeden bod k úvaze - pod komplementární medicínou nečekám jen homeopatii!

v otázce číslo 10 jsou znaménka zbytečně mtoucí, příště bych ponechala číselné známkování...

Velmi ráda podpořím a aktivně se zapojím do myšlenky, propagace a dalších aktivit souvisejících s rozšířením povědomí o alternativách ke "klasické" (západní, vědecké) medicíně. Držím projektu pěsti a dávám jí do vínku spokojený růst, energii, lásku a vytrvalost. Děkuji za možnost se zapojit

xxx

zaveďte si čípek!

Zijem na Slovensku, v Bratislave. Tato moznost nie je, preto som zaskrtla Jihomoravsky podla Brna, v ktorom som studovala vysoku skolu.

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 6 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Čím je podle Vás homeopatie? (max. 3 odpovědi)

 • odpověď Přírodní léčba:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Název se mi líbí na otázku 16. Jak na vás působí název „CzechCAM – asociace za celostní medicínu“?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Středočeský kraj na otázku 21. Ve kterém kraji žijete?

3. Vyhodnoťte prosím uvedená tvrzení vztahující se k homeopatii na uvedené škále hodnocení (1-souhlasím, 2-spíše souhlasím, 3-nevím, 4-spíše nesouhlasím, 5-nesouhlasím):

 • odpověď Účinnost metody ani fungování jejích principů nebyly spolehlivě vědecky prokázány=1:
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Šarlatánská pavěda na otázku 2. Čím je podle Vás homeopatie? (max. 3 odpovědi)
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Cílem a posláním homeopatické léčby je obnovení zdraví a harmonie organismu, nikoli jen potlačování nepříjemných stavů, aniž by byla odstraněna jejich příčina=5 na otázku 3. Vyhodnoťte prosím uvedená tvrzení vztahující se k homeopatii na uvedené škále hodnocení (1-souhlasím, 2-spíše souhlasím, 3-nevím, 4-spíše nesouhlasím, 5-nesouhlasím):
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Negativně na otázku 15. Jak vnímáte homeopatické organizace či jiné organizace zabývající se alternativním způsobem léčby z hlediska přínosu pro společnost?

5. Jste členem nějaké organizace zabývající se zdravím, zdravým životním stylem nebo jinak prospěšné organizace pro společnost?

 • odpověď Ano:
  • 11.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dlouhodobě se zajímám o tento obor/tuto problematiku na otázku 8. Co vás přimělo do této organizace vstoupit?

10. Podle čeho se rozhodujete při vstupu do jakékoliv organizace?

 • odpověď Dle jasných a srozumitelných cílů a vizí=2:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dle aktivit nabízejících a zprostředkujících svým členům=2 na otázku 10. Podle čeho se rozhodujete při vstupu do jakékoliv organizace?

12. Uvítal byste možnost volby aktivního členství (zaregistrováním získáváte pravidelné informace o organizaci, pozvánky na akce, máte možnost hlasovat, atd.) či pasivního členství (pouze podpoření existence a síly organizace svým zaregistrováním)?

 • odpověď Ano:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Účinnost metody ani fungování jejích principů nebyly spolehlivě vědecky prokázány=5 na otázku 3. Vyhodnoťte prosím uvedená tvrzení vztahující se k homeopatii na uvedené škále hodnocení (1-souhlasím, 2-spíše souhlasím, 3-nevím, 4-spíše nesouhlasím, 5-nesouhlasím):

15. Jak vnímáte homeopatické organizace či jiné organizace zabývající se alternativním způsobem léčby z hlediska přínosu pro společnost?

 • odpověď Negativně:
  • 11.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Cílem a posláním homeopatické léčby je obnovení zdraví a harmonie organismu, nikoli jen potlačování nepříjemných stavů, aniž by byla odstraněna jejich příčina=5 na otázku 3. Vyhodnoťte prosím uvedená tvrzení vztahující se k homeopatii na uvedené škále hodnocení (1-souhlasím, 2-spíše souhlasím, 3-nevím, 4-spíše nesouhlasím, 5-nesouhlasím):

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Znáte nebo slyšeli jste pojem homeopatie?

2. Čím je podle Vás homeopatie? (max. 3 odpovědi)

3. Vyhodnoťte prosím uvedená tvrzení vztahující se k homeopatii na uvedené škále hodnocení (1-souhlasím, 2-spíše souhlasím, 3-nevím, 4-spíše nesouhlasím, 5-nesouhlasím):

4. Užíval/a jste někdy homeopatika?

5. Jste členem nějaké organizace zabývající se zdravím, zdravým životním stylem nebo jinak prospěšné organizace pro společnost?

8. Co vás přimělo do této organizace vstoupit?

10. Podle čeho se rozhodujete při vstupu do jakékoliv organizace?

11. Čím by si organizace získala Vaší důvěru?

12. Uvítal byste možnost volby aktivního členství (zaregistrováním získáváte pravidelné informace o organizaci, pozvánky na akce, máte možnost hlasovat, atd.) či pasivního členství (pouze podpoření existence a síly organizace svým zaregistrováním)?

13. Všímáte si při prvním setkání s jakoukoliv organizací jejího názvu nebo se spíše ihned soustředíte na téma, které organizace řeší?

14. Neodrazuje Vás cizí jazyk či zkratky v názvu organizace anebo upřednostňujete české názvy?

15. Jak vnímáte homeopatické organizace či jiné organizace zabývající se alternativním způsobem léčby z hlediska přínosu pro společnost?

16. Jak na vás působí název „CzechCAM – asociace za celostní medicínu“?

17. Jak na vás působí název „Asociace pro nekonvenční a komplementární medicínu“?

18. Jaké je Vaše pohlaví?

19. Jaký je Váš věk?

20. Jaké je Vaše vzdělání?

21. Ve kterém kraji žijete?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Znáte nebo slyšeli jste pojem homeopatie?

2. Čím je podle Vás homeopatie? (max. 3 odpovědi)

3. Vyhodnoťte prosím uvedená tvrzení vztahující se k homeopatii na uvedené škále hodnocení (1-souhlasím, 2-spíše souhlasím, 3-nevím, 4-spíše nesouhlasím, 5-nesouhlasím):

4. Užíval/a jste někdy homeopatika?

5. Jste členem nějaké organizace zabývající se zdravím, zdravým životním stylem nebo jinak prospěšné organizace pro společnost?

8. Co vás přimělo do této organizace vstoupit?

10. Podle čeho se rozhodujete při vstupu do jakékoliv organizace?

11. Čím by si organizace získala Vaší důvěru?

12. Uvítal byste možnost volby aktivního členství (zaregistrováním získáváte pravidelné informace o organizaci, pozvánky na akce, máte možnost hlasovat, atd.) či pasivního členství (pouze podpoření existence a síly organizace svým zaregistrováním)?

13. Všímáte si při prvním setkání s jakoukoliv organizací jejího názvu nebo se spíše ihned soustředíte na téma, které organizace řeší?

14. Neodrazuje Vás cizí jazyk či zkratky v názvu organizace anebo upřednostňujete české názvy?

15. Jak vnímáte homeopatické organizace či jiné organizace zabývající se alternativním způsobem léčby z hlediska přínosu pro společnost?

16. Jak na vás působí název „CzechCAM – asociace za celostní medicínu“?

17. Jak na vás působí název „Asociace pro nekonvenční a komplementární medicínu“?

18. Jaké je Vaše pohlaví?

19. Jaký je Váš věk?

20. Jaké je Vaše vzdělání?

21. Ve kterém kraji žijete?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Hajkova, P.Homeopatie, celostní medicína a její organizace (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://homeopatie-celostni-medicina.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.