Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Homoparentalita z pohledu homosexuálů

Homoparentalita z pohledu homosexuálů

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Adéla Murasová
Šetření:12. 09. 2022 - 26. 09. 2022
Počet respondentů:42
Počet otázek (max/průměr):18 / 12.07
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:65,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:28
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, jmenuji se Adéla Murasová a jsem studentkou 3. ročníku bakalářského studia oboru sociální pedagogika na Ostravské univerzitě. Svou bakalářskou práci píši na téma rodičovství homosexuálních párů (Homoparentalita očima gay a lesbické komunity). K výzkumné části své práce potřebuji získat, skrze mnou vytvořený dotazník, názory Homo a Bisexuálů na toto téma. 

Dotazník zabere jen pár minut a chtěla bych Vás tímto požádat o jeho vyplnění. :) 

Odpovědi respondentů

1. Jaká je Vaše sexuální orientace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Heterosexuální → konec dotazníku, Bisexuálníotázka č. 2, Homosexuálníotázka č. 2, Jiná → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Homosexuální1535,71 %35,71 %  
Heterosexuální1433,33 %33,33 %  
Bisexuální1330,95 %30,95 %  

Graf

2. Vychováváte Vy sami dítě v homosexuálním vztahu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 3, Neotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2686,67 %61,9 %  
Ano413,33 %9,52 %  

Graf

3. Jakým způsobem bylo dítě počato?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Náhradní rodinná péče (adopce nebo pěstounská péče)133,33 %2,38 %  
homosexuálním stykem s otcem č. 2133,33 %2,38 %  
Heterosexuální pohlavní styk s expartnerem133,33 %2,38 %  

Graf

4. Chystáte se v budoucnu si pořídit dítě do homosexuálního vztahu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1655,17 %38,1 %  
Možná724,14 %16,67 %  
Ano413,79 %9,52 %  
Nevím, neuvažoval/a jsem o tom26,9 %4,76 %  

Graf

5. Která z forem početí by pro Vás byla ta nejvíce přijatelná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Náhradní rodinná péče (adopce nebo pěstounská péče)1344,83 %30,95 %  
Heterosexuální pohlavní styk s třetí osobou827,59 %19,05 %  
Umělé oplodnění724,14 %16,67 %  
Náhradní matka724,14 %16,67 %  
Heterosexuální styk s partnerkou13,45 %2,38 %  
žádná13,45 %2,38 %  
homosexuální styk s otcem č. 313,45 %2,38 %  

Graf

6. Myslíte si, že výchova dítěte homosexuálním párem může mít v budoucnosti vliv na jeho sexuální orientaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1965,52 %45,24 %  
Možná517,24 %11,9 %  
Ano413,79 %9,52 %  
Nevím13,45 %2,38 %  

Graf

7. Myslíte si, že výchova dítěte homosexuálním párem může mít jakýkoli vliv na budoucí život dítěte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1551,72 %35,71 %  
Ne620,69 %14,29 %  
Možná620,69 %14,29 %  
Nevím26,9 %4,76 %  

Graf

8. Myslíte si, že výchova dítěte stejnopohlavním párem může způsobit chybění jedné z rodičovských rolí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1448,28 %33,33 %  
Ano827,59 %19,05 %  
Možná620,69 %14,29 %  
Nevím13,45 %2,38 %  

Graf

9. Plánujete v budoucnu vychovávat dítě v homosexuálním partnerství?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1758,62 %40,48 %  
Nevím827,59 %19,05 %  
Ano413,79 %9,52 %  

Graf

10. Jaké jsou podle Vás největší předsudky okolí vůči rodičovství homosexuálních párů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dítěti bude chybět vzor jednoho z rodičů1965,52 %45,24 %  
Dítě se stane homosexuálem1758,62 %40,48 %  
Dítěti se budou posmívat1241,38 %28,57 %  
Dítě bude mít mylnou představu o standartním modelu rodiny1137,93 %26,19 %  
žádný13,45 %2,38 %  
ani jedno z toho není předsudek13,45 %2,38 %  

Graf

11. Jaké jsou Vaše největší obavy z pořízení si dítěte v homosexuálním vztahu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Právní předpisy1758,62 %40,48 %  
Finanční náročnost620,69 %14,29 %  
Žádné517,24 %11,9 %  
Reakce okolí517,24 %11,9 %  
Rozdělení rolí310,34 %7,14 %  
Reakce rodiny26,9 %4,76 %  
Nejsem v homosexuálnim vztahu13,45 %2,38 %  
NECHCI DÍTĚ KURVA UŽ TO POCHOP13,45 %2,38 %  
že homopartner neotěhotní13,45 %2,38 %  
Dítě 13,45 %2,38 %  
ovlivnění vnímání rodiny13,45 %2,38 %  

Graf

12. Souhlasíte s možností adopce stejnopohlavními páry?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2379,31 %54,76 %  
Ne620,69 %14,29 %  

Graf

13. Jaké jsou podle Vás nejčastější důvody k tomu, že společnost odmítá možnost adopce homosexuálním párům?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vliv na sexuální orientaci dítěte1344,83 %30,95 %  
Nedůvěra ve schopnost výchovy dítěte homosexuálním párem1344,83 %30,95 %  
Homosexualita je stále společností vnímána jako nemoc1344,83 %30,95 %  
Šikana dítěte ve škole / mezi vrstevníky1034,48 %23,81 %  
Chybějící role jednoho z rodičů931,03 %21,43 %  
Nepříznivý vliv pro sociální život dítěte517,24 %11,9 %  
Neochota ústupků homosexuálům 13,45 %2,38 %  
Jde o smrtelný hřích13,45 %2,38 %  
předsudky13,45 %2,38 %  
vše kromě té varianty s nemocí13,45 %2,38 %  
propaganda z Usa13,45 %2,38 %  

Graf

14. Jakým způsobem by se podle Vás dal změnit přístup společnosti k otázce rodičovství stejnopohlavních párů?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

"generace Z" je již vychovávaná tyto věci přijímat, bohužel se musí počkat až na ně. Dnešní starší generace většinou 40+ let, už nezmění názor. Dle mě se to nyní nedá nijak změnit.

at si každý udělá vlastní názor

Časem. Když lidé uvidí, že to opravdu funguje, tak by snad mnoho z nich názor změnit mohlo.

Dialogem a argumentací zkušenostmi ze zemí, kde je legální, aby dítě vychovávali dvě ženy nebo dva muži.

nechme to být

nevim

nevim

Nevím

NIJAK

osobne bych jej nemenil stejnopohlavní pár by si neměl pořizovat díte

Osvěta

Osvěta, příklady rodin, kde to funguje

Osvěta,zřízení sociálního dohledu stejnopohlavních rodin.

Osvětou

penězi

Pokud by se homo páry objevovaly celkově ve společnosti. Časem by se z toho stal normální společenský standard.

Praktickou ukázkou

předně by homosexuálové a homoaktivisté měli přestat kňučet jak je všichni utiskují a diskriminují a přestat prudit většinovou společnost

Reprezentace, reálné příběhy

Schválením manželství pro všechny

Schválením stejnopohlavních manželských svazků.

To vyřeší čas. Taky trvalo, než ženy získaly volební právo...

Vymře starší generace, mladá přejde do produktivního věku. Počkáme si.

Vývoj společnosti bez předsudků

Začít ve velké míře přidělovat děti do adopce/pěstounství stejnopohlavním párům. Více zdůrazňovat negativní vlivy stejnopohlavních, ale toxických rodin (dítě u funkčního stejnopohlavního páru se bude mít lépe než s rodičem násilníkem/citovou deprovací/nedostatkem podnětů/negramotným rodičem...).

Žádným.

15. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž2172,41 %50 %  
Žena827,59 %19,05 %  

Graf

16. Do jaké věkové kategorie patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26 - 35 let1241,38 %28,57 %  
18 - 25 let827,59 %19,05 %  
36 - 45 let517,24 %11,9 %  
Méně než 18 let26,9 %4,76 %  
46 - 60 let26,9 %4,76 %  

Graf

17. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské vzdělání1344,83 %30,95 %  
Středoškolské vzdělání s maturitou931,03 %21,43 %  
Vyšší odborné vzdělání (titul DiS.)310,34 %7,14 %  
Základní vzdělání310,34 %7,14 %  
Středoškolské vzdělání s výučním listem13,45 %2,38 %  

Graf

18. Jaký je Váš aktuální rodinný stav?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ve vztahu1241,38 %28,57 %  
Svobodný/á1137,93 %26,19 %  
Ženatý / vdaná517,24 %11,9 %  
V registrovaném partnerství13,45 %2,38 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 7 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Vychováváte Vy sami dítě v homosexuálním vztahu?

 • odpověď Ne:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 4. Chystáte se v budoucnu si pořídit dítě do homosexuálního vztahu?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Svobodný/á na otázku 18. Jaký je Váš aktuální rodinný stav?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Muž na otázku 15. Jaké je Vaše pohlaví?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 6. Myslíte si, že výchova dítěte homosexuálním párem může mít v budoucnosti vliv na jeho sexuální orientaci?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dítěti bude chybět vzor jednoho z rodičů na otázku 10. Jaké jsou podle Vás největší předsudky okolí vůči rodičovství homosexuálních párů?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 9. Plánujete v budoucnu vychovávat dítě v homosexuálním partnerství?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dítě se stane homosexuálem na otázku 10. Jaké jsou podle Vás největší předsudky okolí vůči rodičovství homosexuálních párů?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 7. Myslíte si, že výchova dítěte homosexuálním párem může mít jakýkoli vliv na budoucí život dítěte?

4. Chystáte se v budoucnu si pořídit dítě do homosexuálního vztahu?

 • odpověď Ne:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 9. Plánujete v budoucnu vychovávat dítě v homosexuálním partnerství?

6. Myslíte si, že výchova dítěte homosexuálním párem může mít v budoucnosti vliv na jeho sexuální orientaci?

 • odpověď Ne:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Náhradní rodinná péče (adopce nebo pěstounská péče) na otázku 5. Která z forem početí by pro Vás byla ta nejvíce přijatelná?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Homosexualita je stále společností vnímána jako nemoc na otázku 13. Jaké jsou podle Vás nejčastější důvody k tomu, že společnost odmítá možnost adopce homosexuálním párům?

9. Plánujete v budoucnu vychovávat dítě v homosexuálním partnerství?

 • odpověď Ne:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 4. Chystáte se v budoucnu si pořídit dítě do homosexuálního vztahu?

10. Jaké jsou podle Vás největší předsudky okolí vůči rodičovství homosexuálních párů?

 • odpověď Dítě se stane homosexuálem:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Náhradní rodinná péče (adopce nebo pěstounská péče) na otázku 5. Která z forem početí by pro Vás byla ta nejvíce přijatelná?
 • odpověď Dítěti bude chybět vzor jednoho z rodičů:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Svobodný/á na otázku 18. Jaký je Váš aktuální rodinný stav?

12. Souhlasíte s možností adopce stejnopohlavními páry?

 • odpověď Ano:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 8. Myslíte si, že výchova dítěte stejnopohlavním párem může způsobit chybění jedné z rodičovských rolí?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nedůvěra ve schopnost výchovy dítěte homosexuálním párem na otázku 13. Jaké jsou podle Vás nejčastější důvody k tomu, že společnost odmítá možnost adopce homosexuálním párům?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Právní předpisy na otázku 11. Jaké jsou Vaše největší obavy z pořízení si dítěte v homosexuálním vztahu?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Náhradní rodinná péče (adopce nebo pěstounská péče) na otázku 5. Která z forem početí by pro Vás byla ta nejvíce přijatelná?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Homosexualita je stále společností vnímána jako nemoc na otázku 13. Jaké jsou podle Vás nejčastější důvody k tomu, že společnost odmítá možnost adopce homosexuálním párům?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Svobodný/á na otázku 18. Jaký je Váš aktuální rodinný stav?

15. Jaké je Vaše pohlaví?

 • odpověď Muž:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Homosexuální na otázku 1. Jaká je Vaše sexuální orientace?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaká je Vaše sexuální orientace?

2. Vychováváte Vy sami dítě v homosexuálním vztahu?

4. Chystáte se v budoucnu si pořídit dítě do homosexuálního vztahu?

5. Která z forem početí by pro Vás byla ta nejvíce přijatelná?

6. Myslíte si, že výchova dítěte homosexuálním párem může mít v budoucnosti vliv na jeho sexuální orientaci?

7. Myslíte si, že výchova dítěte homosexuálním párem může mít jakýkoli vliv na budoucí život dítěte?

8. Myslíte si, že výchova dítěte stejnopohlavním párem může způsobit chybění jedné z rodičovských rolí?

9. Plánujete v budoucnu vychovávat dítě v homosexuálním partnerství?

10. Jaké jsou podle Vás největší předsudky okolí vůči rodičovství homosexuálních párů?

11. Jaké jsou Vaše největší obavy z pořízení si dítěte v homosexuálním vztahu?

12. Souhlasíte s možností adopce stejnopohlavními páry?

13. Jaké jsou podle Vás nejčastější důvody k tomu, že společnost odmítá možnost adopce homosexuálním párům?

15. Jaké je Vaše pohlaví?

16. Do jaké věkové kategorie patříte?

17. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

18. Jaký je Váš aktuální rodinný stav?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaká je Vaše sexuální orientace?

2. Vychováváte Vy sami dítě v homosexuálním vztahu?

4. Chystáte se v budoucnu si pořídit dítě do homosexuálního vztahu?

5. Která z forem početí by pro Vás byla ta nejvíce přijatelná?

6. Myslíte si, že výchova dítěte homosexuálním párem může mít v budoucnosti vliv na jeho sexuální orientaci?

7. Myslíte si, že výchova dítěte homosexuálním párem může mít jakýkoli vliv na budoucí život dítěte?

8. Myslíte si, že výchova dítěte stejnopohlavním párem může způsobit chybění jedné z rodičovských rolí?

9. Plánujete v budoucnu vychovávat dítě v homosexuálním partnerství?

10. Jaké jsou podle Vás největší předsudky okolí vůči rodičovství homosexuálních párů?

11. Jaké jsou Vaše největší obavy z pořízení si dítěte v homosexuálním vztahu?

12. Souhlasíte s možností adopce stejnopohlavními páry?

13. Jaké jsou podle Vás nejčastější důvody k tomu, že společnost odmítá možnost adopce homosexuálním párům?

15. Jaké je Vaše pohlaví?

16. Do jaké věkové kategorie patříte?

17. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

18. Jaký je Váš aktuální rodinný stav?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Murasová, A.Homoparentalita z pohledu homosexuálů (výsledky průzkumu), 2022. Dostupné online na https://homoparentalita-pohled.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.