Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Homosexualita a společnost

Homosexualita a společnost

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Vendula Hubálková
Šetření:08. 10. 2013 - 15. 10. 2013
Počet respondentů:170
Počet otázek (max/průměr):11 / 11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:85,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:28
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Děkuji za vyplnění dotazníku !!! =)

Odpovědi respondentů

1. Znáte ve svém okolí nějakého člověka s homosexuální orientací?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano14082,35 %82,35 %  
Ne3017,65 %17,65 %  

Graf

2. Vadí Vám projevy homosexuality na veřejnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne7242,35 %42,35 %  
Spíše ne5834,12 %34,12 %  
Spíše ano2615,29 %15,29 %  
Ano148,24 %8,24 %  

Graf

3. Souhlasíte s tím, že homosexuálně orientovaní lidé mají mít možnost uzavírat registrované partnerství (jako obdobu manželství, pokud nebereme v úvahu možnost adopce nebo pěstounské péče)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano15792,35 %92,35 %  
Ne95,29 %5,29 %  
Nevím42,35 %2,35 %  

Graf

4. Vadilo by Vám, kdyby Váš spolupracovník/Vaše spolupracovnice byl(a) homosexuálně orientován(a)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rozhodně ne12070,59 %70,59 %  
Spíše ne4325,29 %25,29 %  
Spíše ano31,76 %1,76 %  
Nevím21,18 %1,18 %  
Rozhodně ano21,18 %1,18 %  

Graf

5. Vadilo by Vám, kdyby Váš kamarád/Vaše kamarádka byl(a) homosexuálně orientován(a)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rozhodně ne12472,94 %72,94 %  
Spíše ne3420 %20 %  
Spíše ano63,53 %3,53 %  
Rozhodně ano42,35 %2,35 %  
Nevím21,18 %1,18 %  

Graf

6. Vadilo by Vám, kdyby Váš příbuzný byl homosexuálně orientován?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rozhodně ne10662,35 %62,35 %  
Spíše ne3721,76 %21,76 %  
Spíše ano137,65 %7,65 %  
Nevím95,29 %5,29 %  
Rozhodně ano52,94 %2,94 %  

Graf

7. Myslíte si, že je současná společnost k homosexuálně orientovaným lidem dost tolerantní?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne6236,47 %36,47 %  
Spíše ano5431,76 %31,76 %  
Rozhodně ne2212,94 %12,94 %  
Rozhodně ano2112,35 %12,35 %  
Nevím116,47 %6,47 %  

Graf

8. Informace, které o homosexualitě máte, jste získal(a) se zdroje

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
osobní setkání s člověkem s homosexuální orientací5834,12 %34,12 %  
sdělovací a mediální prostředky (televize, rádio, tisk, internet,…)5331,18 %31,18 %  
veřejné mínění, rodina, známí2212,94 %12,94 %  
jiný zdroj1911,18 %11,18 %  
škola, odborné přednášky, semináře, odborná literatura1810,59 %10,59 %  

Graf

9. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena12875,29 %75,29 %  
Muž4224,71 %24,71 %  

Graf

10. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16-2512070,59 %70,59 %  
26-353721,76 %21,76 %  
35-45137,65 %7,65 %  

Graf

11. Jste věřící

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne13680 %80 %  
Ano3420 %20 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Znáte ve svém okolí nějakého člověka s homosexuální orientací?

2. Vadí Vám projevy homosexuality na veřejnosti?

3. Souhlasíte s tím, že homosexuálně orientovaní lidé mají mít možnost uzavírat registrované partnerství (jako obdobu manželství, pokud nebereme v úvahu možnost adopce nebo pěstounské péče)?

4. Vadilo by Vám, kdyby Váš spolupracovník/Vaše spolupracovnice byl(a) homosexuálně orientován(a)?

5. Vadilo by Vám, kdyby Váš kamarád/Vaše kamarádka byl(a) homosexuálně orientován(a)?

6. Vadilo by Vám, kdyby Váš příbuzný byl homosexuálně orientován?

7. Myslíte si, že je současná společnost k homosexuálně orientovaným lidem dost tolerantní?

8. Informace, které o homosexualitě máte, jste získal(a) se zdroje

9. Jste

10. Kolik je Vám let?

11. Jste věřící

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Znáte ve svém okolí nějakého člověka s homosexuální orientací?

2. Vadí Vám projevy homosexuality na veřejnosti?

3. Souhlasíte s tím, že homosexuálně orientovaní lidé mají mít možnost uzavírat registrované partnerství (jako obdobu manželství, pokud nebereme v úvahu možnost adopce nebo pěstounské péče)?

4. Vadilo by Vám, kdyby Váš spolupracovník/Vaše spolupracovnice byl(a) homosexuálně orientován(a)?

5. Vadilo by Vám, kdyby Váš kamarád/Vaše kamarádka byl(a) homosexuálně orientován(a)?

6. Vadilo by Vám, kdyby Váš příbuzný byl homosexuálně orientován?

7. Myslíte si, že je současná společnost k homosexuálně orientovaným lidem dost tolerantní?

8. Informace, které o homosexualitě máte, jste získal(a) se zdroje

9. Jste

10. Kolik je Vám let?

11. Jste věřící

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Hubálková, V.Homosexualita a společnost (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://homosexualita-a-spolecnost.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.