Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Homosexualita a vaš názor

Homosexualita a vaš názor

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Klára Machalová
Šetření:07. 06. 2010 - 07. 06. 2010
Počet respondentů:15
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:76,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:56
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Děkuji předem za vyplňění. Moc mi to pomůže

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

 Vyplňujte s rozvahou

Odpovědi respondentů

1. Kdo ovlivnil nejvíce váš názor na homosexualitu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
f) osobní setkání s někým z nich533,33 %33,33 %  
g) nikdo mě neovlivnil426,67 %26,67 %  
d) rodiče a příbuzní213,33 %13,33 %  
e) kamarádi a známí213,33 %13,33 %  
a) církev nebo náboženská organizace16,67 %6,67 %  
c) škola a učitelé16,67 %6,67 %  

Graf

2. 2.Je váš názor na homosexualitu...

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pozitivní1493,33 %93,33 %  
negativní16,67 %6,67 %  

Graf

3. 3)Je ve vašem okolí někdo s takovou orientací?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1173,33 %73,33 %  
ne426,67 %26,67 %  

Graf

4. 4)Jste pro to, aby si homosexualní pár mohl osvojit a vychovávat dítě?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1066,67 %66,67 %  
nevím320 %20 %  
ne213,33 %13,33 %  

Graf

5. 5)Myslíte si, že v České Republice je homosexualita tolerovaná?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano746,67 %46,67 %  
ne640 %40 %  
nevím213,33 %13,33 %  

Graf

6. Setkali ste se nekdy s útokem na homosexualně orientovanou osobu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano746,67 %46,67 %  
ne746,67 %46,67 %  
nevím16,67 %6,67 %  

Graf

7. Tolerujete spíše homosexuálně orientované

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
obojí stejně1066,67 %66,67 %  
ženy426,67 %26,67 %  
muži16,67 %6,67 %  

Graf

8. 8)Znáte více homosexuálně orientovaných...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mužů 1066,67 %66,67 %  
neznám nikoho320 %20 %  
žen16,67 %6,67 %  
stejně16,67 %6,67 %  

Graf

9. Homosexuálně orientovaní lidé by podle vás měli usilovat o život

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
d)jak sami cítí1493,33 %93,33 %  
v homosexuálním partnerství16,67 %6,67 %  

Graf

10. Četl(a) jste někdy knihu nebo alespoň časopis, který se týká homosexuality?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano960 %60 %  
ne640 %40 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Machalová, K.Homosexualita a vaš názor (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://homosexualita-a-vas-nazor.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.