Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Homosexualita - dotazník jen pro homosexuály !!!!

Homosexualita - dotazník jen pro homosexuály !!!!

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kateřina Vaňková
Šetření:05. 11. 2010 - 01. 12. 2010
Počet respondentů:87
Počet otázek (max/průměr):12 / 10.28
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:52,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:37
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

 

za několik měsíců mě čeká maturita na gymnáziu, jejíž součástí je i seminární práce. A právě s tou bych pomocí tohoto dotazníku potřebovala pomoct. Byla bych moc ráda, kdybyste si našli chvilku a dotazník vyplnily.


 

Týká se to vztahu společnosti k homosexuálům a kdo jiný by o tom mohl vědět více než zvovna Vy.

Předem moc děkuji za ochotu a čas věnovaný tomuto dotazníku.

 

 

 

Odpovědi respondentů

1. Kdy jste zjistil(a) že jste homosexuál?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
před 15 rokem4248,28 %48,28 %  
před 20 rokem2124,14 %24,14 %  
před 10 rokem1517,24 %17,24 %  
později910,34 %10,34 %  

Graf

2. Mé okolí o mé orientaci :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Většina ví ( rodina i přátelé )4350 %49,43 %  
Ví jen nejbližší přátelé2731,4 %31,03 %  
Neví1315,12 %14,94 %  
Ví jen rodina33,49 %3,45 %  

Graf

3. Pokud ví. Jak se k tomu staví?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Akceptují to4052,63 %45,98 %  
Přijde jim to normální2938,16 %33,33 %  
Ignorují to45,26 %4,6 %  
Odmítají to33,95 %3,45 %  

Graf

4. V kolika letech jste o své orientaci řekl (a) rodičům?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neřekl (a)3439,53 %39,08 %  
15-202832,56 %32,18 %  
po 202124,42 %24,14 %  
dříve než v 1533,49 %3,45 %  

Graf

5. Pokud ano jaká b\la jejich reakce?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přijali mě takového jaký jsem2242,31 %25,29 %  
Byli zmatení. Nevěděli jak se ke mně chovat2038,46 %22,99 %  
Byly naštvaní1019,23 %11,49 %  

Graf

6. Setkal (a) jste se někdy z posměchem (šikanou) kvůli své orientaci?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy3243,84 %36,78 %  
ano, jednou2736,99 %31,03 %  
ano, často1419,18 %16,09 %  

Graf

7. Přál (a) byste si v budoucnosti adoptovat dítě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím ( nepřemýšlel (a) jsem o tom )3034,88 %34,48 %  
ano2933,72 %33,33 %  
ne2731,4 %31,03 %  

Graf

8. Chtěl (a) byste vstoupit do registrovaného partnerství?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3439,53 %39,08 %  
zatím nevím3338,37 %37,93 %  
ne1922,09 %21,84 %  

Graf

9. Byla pro vás někdy homosexualita překážkou? (ve škole, v zaměstnání)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6580,25 %74,71 %  
ano1619,75 %18,39 %  

Graf

10. Pokud ano, jak?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hloupé poznámky v práci, nevyřčený důvod vyhazovu111,11 %1,15 %  
chování vůči lidem je jiné111,11 %1,15 %  
spíše můj osobní strach na reakce,poměrně zbytečný111,11 %1,15 %  
necítím se jako ostatní, vadí mi že se liším =(111,11 %1,15 %  
nemůžu darovat krev111,11 %1,15 %  
někteří mi to ve škole dali sežrat111,11 %1,15 %  
posměchy111,11 %1,15 %  
nechci odpovědět111,11 %1,15 %  
Kucí mě bijou.111,11 %1,15 %  

Graf

11. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž5563,95 %63,22 %  
žena3136,05 %35,63 %  

Graf

12. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16-307384,88 %83,91 %  
31-501213,95 %13,79 %  
50 +11,16 %1,15 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. V kolika letech jste o své orientaci řekl (a) rodičům?

  • odpověď neřekl (a):
    • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neví na otázku 2. Mé okolí o mé orientaci :

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kdy jste zjistil(a) že jste homosexuál?

2. Mé okolí o mé orientaci :

3. Pokud ví. Jak se k tomu staví?

4. V kolika letech jste o své orientaci řekl (a) rodičům?

5. Pokud ano jaká b\la jejich reakce?

6. Setkal (a) jste se někdy z posměchem (šikanou) kvůli své orientaci?

7. Přál (a) byste si v budoucnosti adoptovat dítě?

8. Chtěl (a) byste vstoupit do registrovaného partnerství?

9. Byla pro vás někdy homosexualita překážkou? (ve škole, v zaměstnání)

11. Jste:

12. Váš věk:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kdy jste zjistil(a) že jste homosexuál?

2. Mé okolí o mé orientaci :

3. Pokud ví. Jak se k tomu staví?

4. V kolika letech jste o své orientaci řekl (a) rodičům?

5. Pokud ano jaká b\la jejich reakce?

6. Setkal (a) jste se někdy z posměchem (šikanou) kvůli své orientaci?

7. Přál (a) byste si v budoucnosti adoptovat dítě?

8. Chtěl (a) byste vstoupit do registrovaného partnerství?

9. Byla pro vás někdy homosexualita překážkou? (ve škole, v zaměstnání)

11. Jste:

12. Váš věk:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Vaňková, K.Homosexualita - dotazník jen pro homosexuály !!!! (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://homosexualita-dotaznik-jen-pro-homosexualy-.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.