Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Homosexualita - dotazník jen pro homosexuály !!!!

Homosexualita - dotazník jen pro homosexuály !!!!

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kateřina Vaňková
Šetření:05. 11. 2010 - 01. 12. 2010
Počet respondentů:87
Počet otázek (max/průměr):12 / 10.28
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:52,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:37
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

 

za několik měsíců mě čeká maturita na gymnáziu, jejíž součástí je i seminární práce. A právě s tou bych pomocí tohoto dotazníku potřebovala pomoct. Byla bych moc ráda, kdybyste si našli chvilku a dotazník vyplnily.


 

Týká se to vztahu společnosti k homosexuálům a kdo jiný by o tom mohl vědět více než zvovna Vy.

Předem moc děkuji za ochotu a čas věnovaný tomuto dotazníku.

 

 

 

Odpovědi respondentů

1. Kdy jste zjistil(a) že jste homosexuál?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
před 15 rokem4248,28 %48,28 %  
před 20 rokem2124,14 %24,14 %  
před 10 rokem1517,24 %17,24 %  
později910,34 %10,34 %  

Graf

2. Mé okolí o mé orientaci :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Většina ví ( rodina i přátelé )4350 %49,43 %  
Ví jen nejbližší přátelé2731,4 %31,03 %  
Neví1315,12 %14,94 %  
Ví jen rodina33,49 %3,45 %  

Graf

3. Pokud ví. Jak se k tomu staví?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Akceptují to4052,63 %45,98 %  
Přijde jim to normální2938,16 %33,33 %  
Ignorují to45,26 %4,6 %  
Odmítají to33,95 %3,45 %  

Graf

4. V kolika letech jste o své orientaci řekl (a) rodičům?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neřekl (a)3439,53 %39,08 %  
15-202832,56 %32,18 %  
po 202124,42 %24,14 %  
dříve než v 1533,49 %3,45 %  

Graf

5. Pokud ano jaká b\la jejich reakce?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přijali mě takového jaký jsem2242,31 %25,29 %  
Byli zmatení. Nevěděli jak se ke mně chovat2038,46 %22,99 %  
Byly naštvaní1019,23 %11,49 %  

Graf

6. Setkal (a) jste se někdy z posměchem (šikanou) kvůli své orientaci?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy3243,84 %36,78 %  
ano, jednou2736,99 %31,03 %  
ano, často1419,18 %16,09 %  

Graf

7. Přál (a) byste si v budoucnosti adoptovat dítě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím ( nepřemýšlel (a) jsem o tom )3034,88 %34,48 %  
ano2933,72 %33,33 %  
ne2731,4 %31,03 %  

Graf

8. Chtěl (a) byste vstoupit do registrovaného partnerství?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3439,53 %39,08 %  
zatím nevím3338,37 %37,93 %  
ne1922,09 %21,84 %  

Graf

9. Byla pro vás někdy homosexualita překážkou? (ve škole, v zaměstnání)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6580,25 %74,71 %  
ano1619,75 %18,39 %  

Graf

10. Pokud ano, jak?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hloupé poznámky v práci, nevyřčený důvod vyhazovu111,11 %1,15 %  
chování vůči lidem je jiné111,11 %1,15 %  
spíše můj osobní strach na reakce,poměrně zbytečný111,11 %1,15 %  
necítím se jako ostatní, vadí mi že se liším =(111,11 %1,15 %  
nemůžu darovat krev111,11 %1,15 %  
někteří mi to ve škole dali sežrat111,11 %1,15 %  
posměchy111,11 %1,15 %  
nechci odpovědět111,11 %1,15 %  
Kucí mě bijou.111,11 %1,15 %  

Graf

11. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž5563,95 %63,22 %  
žena3136,05 %35,63 %  

Graf

12. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16-307384,88 %83,91 %  
31-501213,95 %13,79 %  
50 +11,16 %1,15 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. V kolika letech jste o své orientaci řekl (a) rodičům?

  • odpověď neřekl (a):
    • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neví na otázku 2. Mé okolí o mé orientaci :

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kdy jste zjistil(a) že jste homosexuál?

2. Mé okolí o mé orientaci :

3. Pokud ví. Jak se k tomu staví?

4. V kolika letech jste o své orientaci řekl (a) rodičům?

5. Pokud ano jaká b\la jejich reakce?

6. Setkal (a) jste se někdy z posměchem (šikanou) kvůli své orientaci?

7. Přál (a) byste si v budoucnosti adoptovat dítě?

8. Chtěl (a) byste vstoupit do registrovaného partnerství?

9. Byla pro vás někdy homosexualita překážkou? (ve škole, v zaměstnání)

11. Jste:

12. Váš věk:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kdy jste zjistil(a) že jste homosexuál?

2. Mé okolí o mé orientaci :

3. Pokud ví. Jak se k tomu staví?

4. V kolika letech jste o své orientaci řekl (a) rodičům?

5. Pokud ano jaká b\la jejich reakce?

6. Setkal (a) jste se někdy z posměchem (šikanou) kvůli své orientaci?

7. Přál (a) byste si v budoucnosti adoptovat dítě?

8. Chtěl (a) byste vstoupit do registrovaného partnerství?

9. Byla pro vás někdy homosexualita překážkou? (ve škole, v zaměstnání)

11. Jste:

12. Váš věk:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Vaňková, K.Homosexualita - dotazník jen pro homosexuály !!!! (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://homosexualita-dotaznik-jen-pro-homosexualy-.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.