Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Homosexualita součástí společnosti

Homosexualita součástí společnosti

Použití násilí v různých situacích
11 situací k zamyšlení.

[6 min., veřejné výsledky 27. dubna]

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lukáš Procházka
Šetření:25. 04. 2011 - 02. 05. 2011
Počet respondentů:131
Počet otázek (max/průměr):13 / 13
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:83 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:00
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, studuji na VOS Perspektiva a chtěl bych Vás tímto poprosit o pomoc k mé ročníkové práci. Dotazník je zaměřen na otázky k tématu Homosexualita. Dotazník je anonymní.

Předem děkuji za vyplnění.

Odpovědi respondentů

1. Znáte nějakého homosexuálně orientovaného člověka?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12192,37 %92,37 %  
ne107,63 %7,63 %  

Graf

2. Myslíte si, že homosexualita je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jedna z variant sexuality8766,41 %66,41 %  
vrozená odchylka3526,72 %26,72 %  
psychická porucha75,34 %5,34 %  
nevím10,76 %0,76 %  
nemoc10,76 %0,76 %  

Graf

3. Můj postoj k homosexuálně orientovaným lidem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
stejný jako heterosexuálům10781,68 %81,68 %  
nezajímají mě1612,21 %12,21 %  
nemám je rád/a43,05 %3,05 %  
je mi jich líto43,05 %3,05 %  

Graf

4. Souhlasím s registrovaným partnerstvím

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10983,21 %83,21 %  
ne129,16 %9,16 %  
nevím107,63 %7,63 %  

Graf

5. Homosexuální pár by podle mého názoru:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vychovávat jakékoli dítě6650,38 %50,38 %  
neměl vychovávat děti3022,9 %22,9 %  
vychovávat vlastní dítě z předešlého heterosexuálního vztahu1813,74 %13,74 %  
nevím1712,98 %12,98 %  

Graf

6. Myslíte si, že jsou homosexuálové v ČR diskriminovaní?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5642,75 %42,75 %  
nevím3929,77 %29,77 %  
ne3627,48 %27,48 %  

Graf

7. Kdyby se mi mé dítě svěřilo se svou homosexuální orientaci, reagoval/a bych?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nějaký čas by mi trvalo než bych se stím smířil/a6348,09 %48,09 %  
neměl/a bych stím problém4836,64 %36,64 %  
nevím1511,45 %11,45 %  
nikdy bych se stím nesmířil/a53,82 %3,82 %  

Graf

8. Co si myslím o homosexualitě na veřejnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevadí mi to7758,78 %58,78 %  
není mi to příjemné4131,3 %31,3 %  
vadí mi to86,11 %6,11 %  
pohoršuje mě to53,82 %3,82 %  

Graf

9. Pužil/a jsem někdy označení "teplouš, buzík" a podobné hanlivé výrazy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vyjímečně5844,27 %44,27 %  
občas4735,88 %35,88 %  
nikdy1511,45 %11,45 %  
často118,4 %8,4 %  

Graf

10. Kdybych byl/a gay/lesba svěřil/a bych se:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím4131,3 %31,3 %  
přátelům2619,85 %19,85 %  
sdělil/a bych to všem2519,08 %19,08 %  
rodině2015,27 %15,27 %  
tajil/a bych to1914,5 %14,5 %  

Graf

11. Co by mi vadilo více?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevadilo by mi to5945,04 %45,04 %  
dva líbající se muži5340,46 %40,46 %  
obojí stejně129,16 %9,16 %  
dvě líbající se ženy75,34 %5,34 %  

Graf

12. Máte nějakou sexuální zkušenost se stejným pohlavím?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9471,76 %71,76 %  
ano3728,24 %28,24 %  

Graf

13. Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-20 let5138,93 %38,93 %  
21-25 let4937,4 %37,4 %  
nad 30 let2116,03 %16,03 %  
26-30 let107,63 %7,63 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

8. Co si myslím o homosexualitě na veřejnosti?

  • odpověď nevadí mi to:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevadilo by mi to na otázku 11. Co by mi vadilo více?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Znáte nějakého homosexuálně orientovaného člověka?

2. Myslíte si, že homosexualita je:

3. Můj postoj k homosexuálně orientovaným lidem?

4. Souhlasím s registrovaným partnerstvím

5. Homosexuální pár by podle mého názoru:

6. Myslíte si, že jsou homosexuálové v ČR diskriminovaní?

7. Kdyby se mi mé dítě svěřilo se svou homosexuální orientaci, reagoval/a bych?

8. Co si myslím o homosexualitě na veřejnosti?

9. Pužil/a jsem někdy označení "teplouš, buzík" a podobné hanlivé výrazy?

10. Kdybych byl/a gay/lesba svěřil/a bych se:

11. Co by mi vadilo více?

12. Máte nějakou sexuální zkušenost se stejným pohlavím?

13. Váš věk?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Znáte nějakého homosexuálně orientovaného člověka?

2. Myslíte si, že homosexualita je:

3. Můj postoj k homosexuálně orientovaným lidem?

4. Souhlasím s registrovaným partnerstvím

5. Homosexuální pár by podle mého názoru:

6. Myslíte si, že jsou homosexuálové v ČR diskriminovaní?

7. Kdyby se mi mé dítě svěřilo se svou homosexuální orientaci, reagoval/a bych?

8. Co si myslím o homosexualitě na veřejnosti?

9. Pužil/a jsem někdy označení "teplouš, buzík" a podobné hanlivé výrazy?

10. Kdybych byl/a gay/lesba svěřil/a bych se:

11. Co by mi vadilo více?

12. Máte nějakou sexuální zkušenost se stejným pohlavím?

13. Váš věk?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Procházka, L.Homosexualita součástí společnosti (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://homosexualita-soucasti-spole.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.