Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Homosexuální páry a výchova dětí

Homosexuální páry a výchova dětí

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lada Nechvílová
Šetření:18. 12. 2011 - 31. 12. 2011
Počet respondentů:126
Počet otázek (max/průměr):11 / 11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:89,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:57
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den,
chtěla bych Vás požádat o vyplnění dotazníku, který bude součástí mé závěrečné práce, která se týká statistické studie. Tímto dotazníkem bych chtěla zjistit, jak se lidé z České republiky v dnešní době staví k umožnění adopce dětí homosexuálním párům. Výsledky budou zpracovány a prezentovány v rámci hodiny informatiky 16. 1. 2012.

Odpovědi respondentů

1. Myslíte si, že by měly mít homosexuální páry možnost adoptovat děti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano9071,43 %71,43 %  
Ne3023,81 %23,81 %  
Nevím64,76 %4,76 %  

Graf

2. Myslíte si, že by homosexuální pár mohl dítě dobře vychovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano10482,54 %82,54 %  
Ne1713,49 %13,49 %  
Nevím53,97 %3,97 %  

Graf

3. Měly by mít homosexuální páry stejné pravomoce jako heterosexuální páry? (sociální dávky atd.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano10583,33 %83,33 %  
Ne1915,08 %15,08 %  
Nevím21,59 %1,59 %  

Graf

4. Myslíte si, že by takové rodiny mohly zapadnout do společnosti? (ČR)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5846,03 %46,03 %  
Nevím4233,33 %33,33 %  
Ne2620,63 %20,63 %  

Graf

5. Myslíte si, že by výchova dítěte homosexuálním párem mohla mít negativní vliv na samotný vývoj dítěte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne7660,32 %60,32 %  
Ano3628,57 %28,57 %  
Nevím1411,11 %11,11 %  

Graf

6. Myslíte si, že děti vychovávané homosexuálními páry budou v dospělosti rovněž tíhnout k homosexualitě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne8869,84 %69,84 %  
Ano2217,46 %17,46 %  
Nevím1612,7 %12,7 %  

Graf

7. Jaké je vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena10381,75 %81,75 %  
Muž2318,25 %18,25 %  

Graf

8. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské s maturitou6450,79 %50,79 %  
Vysokoškolské3628,57 %28,57 %  
Základní1612,7 %12,7 %  
Odborné s výučním listem53,97 %3,97 %  
Vyšší odborné53,97 %3,97 %  

Graf

9. Jaké je vaše náboženské vyznání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ateista7861,9 %61,9 %  
Křesťan2620,63 %20,63 %  
žádné53,97 %3,97 %  
bez vyznání32,38 %2,38 %  
vlastní víra21,59 %1,59 %  
pohan21,59 %1,59 %  
Agnostik21,59 %1,59 %  
-10,79 %0,79 %  
nic10,79 %0,79 %  
věřím si po svém10,79 %0,79 %  
Satanista10,79 %0,79 %  
vlastní10,79 %0,79 %  
jsem veganka :)10,79 %0,79 %  
věřím v Boha, ale nezařazuji se ke konkrétní víře10,79 %0,79 %  
v něco věřím :-)10,79 %0,79 %  

Graf

10. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18- 25 let8265,08 %65,08 %  
25- 40 let2620,63 %20,63 %  
40 let a více97,14 %7,14 %  
Do 18 let97,14 %7,14 %  

Graf

11. Jste homosexuálně orientovaný(á)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne11490,48 %90,48 %  
Ano129,52 %9,52 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Myslíte si, že by měly mít homosexuální páry možnost adoptovat děti?

  • odpověď Ne:
    • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 2. Myslíte si, že by homosexuální pár mohl dítě dobře vychovat?

5. Myslíte si, že by výchova dítěte homosexuálním párem mohla mít negativní vliv na samotný vývoj dítěte?

  • odpověď Ano:
    • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 1. Myslíte si, že by měly mít homosexuální páry možnost adoptovat děti?
    • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 2. Myslíte si, že by homosexuální pár mohl dítě dobře vychovat?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Myslíte si, že by měly mít homosexuální páry možnost adoptovat děti?

2. Myslíte si, že by homosexuální pár mohl dítě dobře vychovat?

3. Měly by mít homosexuální páry stejné pravomoce jako heterosexuální páry? (sociální dávky atd.)

4. Myslíte si, že by takové rodiny mohly zapadnout do společnosti? (ČR)

5. Myslíte si, že by výchova dítěte homosexuálním párem mohla mít negativní vliv na samotný vývoj dítěte?

6. Myslíte si, že děti vychovávané homosexuálními páry budou v dospělosti rovněž tíhnout k homosexualitě?

7. Jaké je vaše pohlaví?

8. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

9. Jaké je vaše náboženské vyznání?

10. Váš věk:

11. Jste homosexuálně orientovaný(á)?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Myslíte si, že by měly mít homosexuální páry možnost adoptovat děti?

2. Myslíte si, že by homosexuální pár mohl dítě dobře vychovat?

3. Měly by mít homosexuální páry stejné pravomoce jako heterosexuální páry? (sociální dávky atd.)

4. Myslíte si, že by takové rodiny mohly zapadnout do společnosti? (ČR)

5. Myslíte si, že by výchova dítěte homosexuálním párem mohla mít negativní vliv na samotný vývoj dítěte?

6. Myslíte si, že děti vychovávané homosexuálními páry budou v dospělosti rovněž tíhnout k homosexualitě?

7. Jaké je vaše pohlaví?

8. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

9. Jaké je vaše náboženské vyznání?

10. Váš věk:

11. Jste homosexuálně orientovaný(á)?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Nechvílová, L.Homosexuální páry a výchova dětí (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://homosexualni-pary-a-vychova.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.