Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Horolezci a první pomoc

Horolezci a první pomoc

Použití násilí v různých situacích
11 situací k zamyšlení.

[6 min., veřejné výsledky 27. dubna]

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Eva Chalupová
Šetření:03. 03. 2011 - 25. 03. 2011
Počet respondentů:98
Počet otázek (max/průměr):21 / 20.14
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:65,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.10:00
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Milí horolezci

Jmenuji se Eva Chalupová a jsem studentkou 3.ročníku bakalářského oboru Všeobecná sestra na Fakultě veřejných politik v Opavě.
Tímto bych Vás chtěla požádat o vyplnění dotazníku, který poslouží jako podklad k průzkumu v mé bakalářské práci na téma: Znalosti v poskytování první pomoci u horolezců.

Děkuji Vám za pomoc.

Odpovědi respondentů

1. Absolvoval/a jste někdy během posledních 2 let kurz první pomoci?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4950 %50 %  
ne4646,94 %46,94 %  
nevím33,06 %3,06 %  

Graf

2. Myslíte si, že byste v krizové situaci dokázal/a poskytnout první pomoc?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6768,37 %68,37 %  
nevím2727,55 %27,55 %  
ne44,08 %4,08 %  

Graf

3. Stalo se vám už, že jste museli poskytnout první pomoc u skály?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8081,63 %81,63 %  
ano1515,31 %15,31 %  
nevím33,06 %3,06 %  

Graf

4. V případě že ano uveďte prosím jaký úraz se stal:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Otevřená zlomenina holenní kosti.

Pád asi z osmi metrů, zranění zadní části hlavy, postižený po cca 3 dnech zemřel v nemocnici.

Pad ze cca 4m. Zhmozdeniny, zlomeniny.

Pád ze skály a následná zlomenina stehenní kosti.

pád ze skály z výšky 2,5 metrů na záda

POlytrauma s bezvědomím

Při zacvakávání prvního nejtu parťák uklouzl a padal cca 6 metrů po zádech. Fraktura lebky, a mnoho dalších...

Zatím to bylz pouze odřeniny a v tom horším případě pochroumaná noha.

zlomená noha

zlomené zápěstí- fixace a převoz

zlomenina kotníku a předloktí

Zlomenina kotniku, šok

zlomeniny, krvácení...

zranění kotníku spálenina od lana na nejistící ruce široká odřenina na zádech .. nic vážného

5. Jak byste ošetřil/a popáleninu vzniklou třením o lano na ruce, kdy je porušena celistvost kůže a rána mírně krvácí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
b) Místo bych sterilně překryl/a a transportoval/a postiženého k dalšímu ošetření .5657,14 %57,14 %  
a) Chladil/a bych místo popáleniny poléváním vody, poté bych transportoval/a postiženého do nemocnice k dalšímu ošetření.2222,45 %22,45 %  
c) Namazal/a bych postižené místo mastí aby se nepřichytilo krytí k ráně, překryl/a bych ránu a transportoval/a bych raněného k dalšímu ošetření.1414,29 %14,29 %  
d) Nedělal/a bych nic, rána se zahojí sama.66,12 %6,12 %  

Graf

6. Jak byste postupoval/a pokud by vás zastihla bouřka a déšť v terénu u skal?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
d) Pokud by nebylo v dosahu, suché bezpečné místo, snažil/a bych se alespoň schovat se někde kde se nebudu přímo dotýkat žádného vysokého bodu ani těsně u něj a stát s nohama u sebe9495,92 %95,92 %  
b) Přikrčil/a bych se ke skále, v takovém místě aby na mě nepršelo33,06 %3,06 %  
c) Nedělal/a bych nic, věnoval/a bych se dále lezení11,02 %1,02 %  

Graf

7. Pokud byste se setkal/a s postiženým, který se opíral o skálu do které udeřil blesk a raněný by zůstal ležet v bezvědomí, jak byste se zachoval/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
c) Zkontroluji zda má postižený zachovány životní funkce , zavolám RZP a v případě, že nemá zachovány životní funkce zahájím kardiopulmonální resuscitaci (dále jen KPR) 9091,84 %91,84 %  
b) Uložím nemocného do stabilizované polohy a zavolám RZP (rychlou záchranou pomoc)55,1 %5,1 %  
a) Nebudu se k němu přibližovat, aby mi zbytkové napětí také neublížilo22,04 %2,04 %  
d) Okamžitě zahájím KPR, RZP zavolám až v případě že má resuscitace selže11,02 %1,02 %  

Graf

8. Jak byste se zachoval/a pokud byste našli visícího lezce na laně, který zůstal viset asi dva metry nad zemí, je v bezvědomí, ale má zachovány životní funkce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
b) Zavolala bych RZP, poté bych se pokusil/a o vyproštění lezce a uložení do stabilizované polohy4343,88 %43,88 %  
a) Co nejdříve bych se pokusil/a o vyproštění lezce z visu, uložil/a bych ho do stabilizované polohy a za stálé kontroly fyziologických funkcí bych zavolala RZP2626,53 %26,53 %  
c) Zavolala bych RZP, poté bych se pokusil/a o vyproštění lezce a uložila ho do zvýšené polohy, aby měl stále zvýšený hrudník2121,43 %21,43 %  
d) Pokusil/a bych se o vyproštění lezce, uložila ho do protišokové polohy, aby se zvýšil krevní návrat k srdci a poté bych volala RZP88,16 %8,16 %  

Graf

9. Pokud byste viděli lezce, který spadl v sedacím úvazku, celková délka pádu by byla kolem sedmi metrů, na konci pádu se nedržel lana a zaklonil se „do mostu“. Spolulezec ho spustil, lezec je při vědomí stěžuje si na bolest zad, dolní končetiny cítí a je schopen s nimi pohnout.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
b) Šetrně lezce položím, tak abych s ním co nejméně hýbal/a a zavolám RZP.7071,43 %71,43 %  
c) Uložím lezce do stabilizované polohy, zavolám RZP a budu kontrolovat základní životní funkce.1111,22 %11,22 %  
a) Zavolám RZP pro jistotu. Pomůžu lezci sundat si sedák, schovat výstroj a připravit se na příjezd RZP.1111,22 %11,22 %  
d) Zavolám RZP a uložím nemocného do stabilizované polohy66,12 %6,12 %  

Graf

10. Jak byste ošetřili nemocného, který spadne ze skály asi ze čtyř metrů na zem, má zachováno vědomí i hybnost končetin, jen z ucha mu teče krev?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
d) Zavolám RZP, s postiženým nehýbu, jen mu mírně podložím hlavu 5758,16 %58,16 %  
c) Zavolám RZP a uložím nemocného do protišokové polohy2020,41 %20,41 %  
a) Uložím pacienta do stabilizované polohy a zavolám RZP1919,39 %19,39 %  
b) Nebudeme dělat nic, necháme pacienta odejít22,04 %2,04 %  

Graf

11. Jak byste ošetřili dolní končetinu lezce, který spadl ze skály na zem a zlomil si ji při tom tak, že mu z bérce vylézá kost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
a) Zavolám RZP a ránu překryju pokud možno sterilním krytím nebo čistým, plátěným kapesníkem.8182,65 %82,65 %  
d) Zavolám RZP a s nemocným nebudu dělat do jejich příjezdu nic.1010,2 %10,2 %  
c) Zavolám RZP a až poté začnu kosti narovnávat do správné polohy, potom ránu překryju sterilním krytím, nebo čistým kapesníkem.77,14 %7,14 %  

Graf

12. Jak byste se zachoval/a pokud byste byl/a celý den venku u skály na slunci a odpoledne vás začala bolet hlava, bylo vám nevolno až na zvracení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
c) Nebudu už lézt, hodně se napiju a půjdu si odpočinout někam do stínu.9394,9 %94,9 %  
d) Hodně se napiju a budu průběžně pít po každé zdolané cestě, přestat lézt není zapotřebí.33,06 %3,06 %  
a) Neudělám nic.11,02 %1,02 %  
b) Raději už nebudu lézt a půjdu se věnovat jiné aktivitě.11,02 %1,02 %  

Graf

13. Jak byste ošetřili lezce, který se nechal spustit spolulezcem, protože ve chvíli kdy se snažil zachytit chytu uslyšel slabé prasknutí a má silnou bolest 3. prstu neumožňující mu další lezení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
c) Poraněný prst bych přifiksoval/a k okolním pstům a přepravila nemocného do nemocnice6465,31 %65,31 %  
d) Dočasné znehybnění není nutné, jen bych přepravil/a postiženého co nejdříve do nemocnice.2020,41 %20,41 %  
a) Zabandážoval/a bych mu ruku a přepravil/a bych zraněného do nemocnice.99,18 %9,18 %  
b) Zabandážovala bych mu ruku, ale přeprava do nemocnice není nutná.55,1 %5,1 %  

Graf

14. Když jdete lézt nosíte sebou alespoň základní lékárničku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
a) Ano6768,37 %68,37 %  
c) Ne, ale vím, že ji vezme jiný spolulezec.1717,35 %17,35 %  
b) Ne1414,29 %14,29 %  

Graf

15. Víte jak se provádí základní KPR u dospělého člověka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
c) 30 stlačení hrudníku a 2 vdechy.5556,12 %56,12 %  
b) 15 stlačení hrudníku a 2 vdechy .3333,67 %33,67 %  
a) 2 stlačení hrudníku a 15 vdechů z úst do úst.66,12 %6,12 %  
d) 2 stlačení hrudníku a 30 vdechů.44,08 %4,08 %  

Graf

16. Myslít si, že byste potřeboval/a kurz první pomoci?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6970,41 %70,41 %  
ne1616,33 %16,33 %  
nevím1313,27 %13,27 %  

Graf

17. Byl/a byste ochoten/a absolvovat kurz první pomoci co 2 roky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
a) Ano, ale jen zadarmo5152,04 %52,04 %  
b) Ano, i v případě že bych hradil/a tento kurz3232,65 %32,65 %  
d) Nevím1212,24 %12,24 %  
c) Ne33,06 %3,06 %  

Graf

18. Jste členem ČHS (Českého horolezeckého svazu)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6667,35 %67,35 %  
ano3030,61 %30,61 %  
nevím22,04 %2,04 %  

Graf

19. Kolik let se věnujete horolezectví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
a) 0-34242,86 %42,86 %  
b) 4-72727,55 %27,55 %  
d) 10 a více1818,37 %18,37 %  
c) 8-101111,22 %11,22 %  

Graf

20. Jaké je vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
a) Muž5657,14 %57,14 %  
b) Žena4242,86 %42,86 %  

Graf

21. Kolik vám je let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
c) 21-306162,24 %62,24 %  
d) 31-401919,39 %19,39 %  
e) 41 a více99,18 %9,18 %  
b) 15-2088,16 %8,16 %  
a) 0-1411,02 %1,02 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Absolvoval/a jste někdy během posledních 2 let kurz první pomoci?

2. Myslíte si, že byste v krizové situaci dokázal/a poskytnout první pomoc?

3. Stalo se vám už, že jste museli poskytnout první pomoc u skály?

5. Jak byste ošetřil/a popáleninu vzniklou třením o lano na ruce, kdy je porušena celistvost kůže a rána mírně krvácí?

6. Jak byste postupoval/a pokud by vás zastihla bouřka a déšť v terénu u skal?

7. Pokud byste se setkal/a s postiženým, který se opíral o skálu do které udeřil blesk a raněný by zůstal ležet v bezvědomí, jak byste se zachoval/a?

8. Jak byste se zachoval/a pokud byste našli visícího lezce na laně, který zůstal viset asi dva metry nad zemí, je v bezvědomí, ale má zachovány životní funkce?

9. Pokud byste viděli lezce, který spadl v sedacím úvazku, celková délka pádu by byla kolem sedmi metrů, na konci pádu se nedržel lana a zaklonil se „do mostu“. Spolulezec ho spustil, lezec je při vědomí stěžuje si na bolest zad, dolní končetiny cítí a je schopen s nimi pohnout.

10. Jak byste ošetřili nemocného, který spadne ze skály asi ze čtyř metrů na zem, má zachováno vědomí i hybnost končetin, jen z ucha mu teče krev?

11. Jak byste ošetřili dolní končetinu lezce, který spadl ze skály na zem a zlomil si ji při tom tak, že mu z bérce vylézá kost?

12. Jak byste se zachoval/a pokud byste byl/a celý den venku u skály na slunci a odpoledne vás začala bolet hlava, bylo vám nevolno až na zvracení?

13. Jak byste ošetřili lezce, který se nechal spustit spolulezcem, protože ve chvíli kdy se snažil zachytit chytu uslyšel slabé prasknutí a má silnou bolest 3. prstu neumožňující mu další lezení?

14. Když jdete lézt nosíte sebou alespoň základní lékárničku?

15. Víte jak se provádí základní KPR u dospělého člověka?

16. Myslít si, že byste potřeboval/a kurz první pomoci?

17. Byl/a byste ochoten/a absolvovat kurz první pomoci co 2 roky?

18. Jste členem ČHS (Českého horolezeckého svazu)?

19. Kolik let se věnujete horolezectví?

20. Jaké je vaše pohlaví?

21. Kolik vám je let?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Absolvoval/a jste někdy během posledních 2 let kurz první pomoci?

2. Myslíte si, že byste v krizové situaci dokázal/a poskytnout první pomoc?

3. Stalo se vám už, že jste museli poskytnout první pomoc u skály?

5. Jak byste ošetřil/a popáleninu vzniklou třením o lano na ruce, kdy je porušena celistvost kůže a rána mírně krvácí?

6. Jak byste postupoval/a pokud by vás zastihla bouřka a déšť v terénu u skal?

7. Pokud byste se setkal/a s postiženým, který se opíral o skálu do které udeřil blesk a raněný by zůstal ležet v bezvědomí, jak byste se zachoval/a?

8. Jak byste se zachoval/a pokud byste našli visícího lezce na laně, který zůstal viset asi dva metry nad zemí, je v bezvědomí, ale má zachovány životní funkce?

9. Pokud byste viděli lezce, který spadl v sedacím úvazku, celková délka pádu by byla kolem sedmi metrů, na konci pádu se nedržel lana a zaklonil se „do mostu“. Spolulezec ho spustil, lezec je při vědomí stěžuje si na bolest zad, dolní končetiny cítí a je schopen s nimi pohnout.

10. Jak byste ošetřili nemocného, který spadne ze skály asi ze čtyř metrů na zem, má zachováno vědomí i hybnost končetin, jen z ucha mu teče krev?

11. Jak byste ošetřili dolní končetinu lezce, který spadl ze skály na zem a zlomil si ji při tom tak, že mu z bérce vylézá kost?

12. Jak byste se zachoval/a pokud byste byl/a celý den venku u skály na slunci a odpoledne vás začala bolet hlava, bylo vám nevolno až na zvracení?

13. Jak byste ošetřili lezce, který se nechal spustit spolulezcem, protože ve chvíli kdy se snažil zachytit chytu uslyšel slabé prasknutí a má silnou bolest 3. prstu neumožňující mu další lezení?

14. Když jdete lézt nosíte sebou alespoň základní lékárničku?

15. Víte jak se provádí základní KPR u dospělého člověka?

16. Myslít si, že byste potřeboval/a kurz první pomoci?

17. Byl/a byste ochoten/a absolvovat kurz první pomoci co 2 roky?

18. Jste členem ČHS (Českého horolezeckého svazu)?

19. Kolik let se věnujete horolezectví?

20. Jaké je vaše pohlaví?

21. Kolik vám je let?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Chalupová, E.Horolezci a první pomoc (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://horolezci-a-prvni-pomoc.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.