Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Hospic, Paliativní péče a Eutanazie

Hospic, Paliativní péče a Eutanazie

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Veronika Binarová
Šetření:16. 04. 2012 - 20. 04. 2012
Počet respondentů:105
Počet otázek (max/průměr):14 / 14
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:82,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:26
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Ahoj,

 

prosím o vyplnění dotazníku. Samotné vyplnění zabere pár minut. :-)

 

Odpovědi respondentů

1. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena7975,24 %75,24 %  
Muž2624,76 %24,76 %  

Graf

2. Do jaké věkové kategorie patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-35 let5855,24 %55,24 %  
36-46 let2220,95 %20,95 %  
do 20 let109,52 %9,52 %  
47-57 let98,57 %8,57 %  
57-67 let65,71 %5,71 %  

Graf

3. Máte představu o tom k čemu slouží hospic?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 2).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, poskytuje lékařskou péči těm u kterých medicína vyčerpala všechny své možnosti.7874,29 %74,29 %  
Ano, pečuje o pacienty v terminální fázi jejich onemocnění.7369,52 %69,52 %  
Ano, je to něco jako LDN (léčebna dlouhodobě nemocných).4340,95 %40,95 %  
Ano, je to něco jako sanatorium.3331,43 %31,43 %  
Ano, je to něco jako domov důchodců.76,67 %6,67 %  

Graf

4. Myslíte si, že je hospicová péče prospěšná pro naší společnost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano9287,62 %87,62 %  
Nevím109,52 %9,52 %  
Ne32,86 %2,86 %  

Graf

5. Víte o někom z vašeho bližšího, nebo širšího okolí, kdo by využil služby hospicové péče?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne5552,38 %52,38 %  
Ano3634,29 %34,29 %  
Nevím1413,33 %13,33 %  

Graf

6. Co je to paliativní péče?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 2).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Je to péče poskytovaná lidem, kteří umírají.9287,62 %87,62 %  
Je to péče poskytovaná lidem, kteří trpí nevyléčitelnou chorobou a nachází se již v terminálním (konečném) stadiu.8883,81 %83,81 %  
Nevím co je to paliativní péče.1413,33 %13,33 %  
Je to péče, poskytovaná každému člověku, který má nějakou chorobu.1312,38 %12,38 %  
Je to péče, poskytovaná starým lidem obecně.76,67 %6,67 %  

Graf

7. Co je cílem paliativní péče?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Cílem je zmírnit utrpení a bolesti nemocného.8681,9 %81,9 %  
Cílem je dovést nemocného co nejdříve ke smrti.2523,81 %23,81 %  
Cílem je udržet nemocného co nejdéle při životě.1817,14 %17,14 %  
Nevím co je jejím cílem.1312,38 %12,38 %  
Cílem je vyléčit nemocného.10,95 %0,95 %  

Graf

8. Jaká je podle Vás péče o umírající u nás?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dostatečný4643,81 %43,81 %  
dobrý3331,43 %31,43 %  
nedostatečný2220,95 %20,95 %  
chvalitebný43,81 %3,81 %  

Graf

9. Co by podle Vás mohlo zkvalitnit péči o umírající, nebo nemocné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Více dotací od státu nebo z EU.8177,14 %77,14 %  
Více informovanosti ze strany medií.6965,71 %65,71 %  
Více financí od příslušníků nemocných.2019,05 %19,05 %  
Nevím, co by mohlo zlepšit tuto péči.76,67 %6,67 %  
Myslím, že je péče na více než dobré úrovni, proto není co zlepšovat.32,86 %2,86 %  

Graf

10. Jaký má podle Vás společnost postoj k umírajícím pacientům?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 2).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Toto téma je citlivé, a proto je vnímáno společností spíše jako tabu.9186,67 %86,67 %  
Nezajímá se o to.6057,14 %57,14 %  
Zakládají se různá společenství a hnutí, která se věnují této tématice.4139,05 %39,05 %  
Společnost se veřejně snaží zajistit lepší péči i podmínky umírajícím109,52 %9,52 %  

Graf

11. Co je podle Vás pojem Eutanazie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 2).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Je to umožnění odchodu nemocného člověka, který trpí bolestmi s pomocí lékaře.9287,62 %87,62 %  
Úmyslné ukončení života na vyžádání přímo od nemocného člověka, nebo jeho rodiny.7268,57 %68,57 %  
Asistovaná sebevražda.5350,48 %50,48 %  
Usmrcení nemocného.3230,48 %30,48 %  

Graf

12. Jaký je Váš názor na Eutanazii?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Každý člověk by měl mít právo volby.6460,95 %60,95 %  
Jsem pro eutanazii.2523,81 %23,81 %  
Jsem spíše pro částečnou eutanazii (zvyšování dávek léků, které tlumí bolesti pacienta).1110,48 %10,48 %  
Jsem proti eutanazii (náboženské, etické a morální důvody).54,76 %4,76 %  

Graf

13. Znáte nějaké země, kde je Eutanazie částečně, nebo plně zlegalizovaná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 4).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Belgie9085,71 %85,71 %  
Holandsko8984,76 %84,76 %  
Oregon7268,57 %68,57 %  
Austrálie7268,57 %68,57 %  
Německo5855,24 %55,24 %  
Dánsko4744,76 %44,76 %  
Florida3432,38 %32,38 %  
Nizozemsko21,9 %1,9 %  

Graf

14. Měla by být Eutanazie legalizovaná i u nás?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano4340,95 %40,95 %  
Rozhodně ano3735,24 %35,24 %  
Nevím1413,33 %13,33 %  
Rozhodně ne76,67 %6,67 %  
Spíše ne43,81 %3,81 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Co je to paliativní péče?

  • odpověď Nevím co je to paliativní péče.:
    • 6.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevím co je jejím cílem. na otázku 7. Co je cílem paliativní péče?

12. Jaký je Váš názor na Eutanazii?

  • odpověď Každý člověk by měl mít právo volby.:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevím co je jejím cílem. na otázku 7. Co je cílem paliativní péče?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste:

2. Do jaké věkové kategorie patříte?

3. Máte představu o tom k čemu slouží hospic?

4. Myslíte si, že je hospicová péče prospěšná pro naší společnost?

5. Víte o někom z vašeho bližšího, nebo širšího okolí, kdo by využil služby hospicové péče?

6. Co je to paliativní péče?

7. Co je cílem paliativní péče?

8. Jaká je podle Vás péče o umírající u nás?

9. Co by podle Vás mohlo zkvalitnit péči o umírající, nebo nemocné?

10. Jaký má podle Vás společnost postoj k umírajícím pacientům?

11. Co je podle Vás pojem Eutanazie?

12. Jaký je Váš názor na Eutanazii?

13. Znáte nějaké země, kde je Eutanazie částečně, nebo plně zlegalizovaná?

14. Měla by být Eutanazie legalizovaná i u nás?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste:

2. Do jaké věkové kategorie patříte?

3. Máte představu o tom k čemu slouží hospic?

4. Myslíte si, že je hospicová péče prospěšná pro naší společnost?

5. Víte o někom z vašeho bližšího, nebo širšího okolí, kdo by využil služby hospicové péče?

6. Co je to paliativní péče?

7. Co je cílem paliativní péče?

8. Jaká je podle Vás péče o umírající u nás?

9. Co by podle Vás mohlo zkvalitnit péči o umírající, nebo nemocné?

10. Jaký má podle Vás společnost postoj k umírajícím pacientům?

11. Co je podle Vás pojem Eutanazie?

12. Jaký je Váš názor na Eutanazii?

13. Znáte nějaké země, kde je Eutanazie částečně, nebo plně zlegalizovaná?

14. Měla by být Eutanazie legalizovaná i u nás?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Binarová, V.Hospic, Paliativní péče a Eutanazie (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://hospic-paliat-pece-eutanazie.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.