Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Hospicová a paliativní péče - informovanost v ČR

Hospicová a paliativní péče - informovanost v ČR

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Hana Krajinčáková
Šetření:08. 11. 2012 - 07. 12. 2012
Počet respondentů:554
Počet otázek (max/průměr):25 / 23.86
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:85,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:55
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-5 PDF-6 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jmenuji se Hana Krajinčáková a dovoluji si Vás požádat o vyplnění dotazníku,

který šetří rozsah informovanosti laické i odborné veřejnosti o možnostech

hospicové a paliativní péče v ČR.

Výsledky budou použity v empirické části vlastní diplomové práce. 

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena40873,65 %73,65 %  
muž14626,35 %26,35 %  

Graf

2. Věková kategorie:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
30 - 45 let24844,77 %44,77 %  
21 - 29 let16529,78 %29,78 %  
46 - 60 let9717,51 %17,51 %  
do 20 let264,69 %4,69 %  
61 let a více183,25 %3,25 %  

Graf

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské s maturitou24343,86 %43,86 %  
vysokoškolské19535,2 %35,2 %  
vyšší odborné6511,73 %11,73 %  
vyučen/a386,86 %6,86 %  
základní132,35 %2,35 %  

Graf

4. Bydliště:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
město41775,27 %75,27 %  
malá obec (do 5000 tisíc obyvatel)13724,73 %24,73 %  

Graf

5. Máte zdravotnické vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 6, ano, ale ve zdravotnictví nepracujiotázka č. 6, ne, ale ve své práci se setkávám s nemocnými (např. sociální pracovník, psycholog, biomedicínský inženýr, sanitář apod.)otázka č. 6, ne, ale absolvoval/a jsem zdravotnický kurzotázka č. 6, neotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano23842,96 %42,96 %  
ne19134,48 %34,48 %  
ne, ale ve své práci se setkávám s nemocnými (např. sociální pracovník, psycholog, biomedicínský inženýr, sanitář apod.)5910,65 %10,65 %  
ne, ale absolvoval/a jsem zdravotnický kurz356,32 %6,32 %  
ano, ale ve zdravotnictví nepracuji315,6 %5,6 %  

Graf

6. Myslíte si, že je o problematice péče o nevyléčitelně nemocné a umírající osoby dostatek dostupných informací?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne29252,71 %52,71 %  
spíše ano15027,08 %27,08 %  
ne9016,25 %16,25 %  
ano223,97 %3,97 %  

Graf

7. Jaká je podle Vás úroveň péče o nevyléčitelně nemocné a umírající osoby v ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše špatná28250,9 %50,9 %  
spíše dobrá17531,59 %31,59 %  
špatná6912,45 %12,45 %  
dobrá285,05 %5,05 %  

Graf

8. Myslíte si, že by umírající měl znát pravdu o svém zdravotním stavu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, ale jen tehdy, pokud ji chce nemocný znát38870,04 %70,04 %  
ano, vždy13324,01 %24,01 %  
ne, pouze rodina223,97 %3,97 %  
ne, nikdy111,99 %1,99 %  

Graf

9. Máte osobní zkušenost s umíráním blízkého člověka?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano35764,44 %64,44 %  
ne19735,56 %35,56 %  

Graf

10. Myslíte si, že je rozdíl v péči o umírající osobu v nemocnici a v domácím prostředí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano50490,97 %90,97 %  
nevím437,76 %7,76 %  
ne71,26 %1,26 %  

Graf

11. Slyšela/a jste někdy termín "paliativní péče"?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 12, neotázka č. 15].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano38268,95 %68,95 %  
ne17231,05 %31,05 %  

Graf

12. Dokážete určit, kde jste se o paliativní péči poprvé dozvěděl/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ve škole20052,36 %36,1 %  
v práci4511,78 %8,12 %  
ve zdravotnickém zařízení3910,21 %7,04 %  
z médií nebo internetu307,85 %5,42 %  
nedokážu určit307,85 %5,42 %  
od příbuzných, známých nebo kamarádů205,24 %3,61 %  
z literatury112,88 %1,99 %  
v hospici10,26 %0,18 %  
V PRÁCI A např na odborných přednáškách zaměřených na bolest10,26 %0,18 %  
v restauraci10,26 %0,18 %  
kdybych nechodila na zdravku, tak o ní nevím, takže bych se o tom NIKDE nedozvěděla dokud by mě něco nepotkalo..10,26 %0,18 %  
v kostele-sbírka na 1. hospic v Čer.Kostelci10,26 %0,18 %  
v církevních kruzích10,26 %0,18 %  
od kolegyní - učitelek praxe na zdravotnické škole10,26 %0,18 %  

Graf

13. Uveďte prosím, co si pod pojmem paliativní péče představujete:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
celkové provázení nevyléčitelně nemocného člověka procesem umírání23962,57 %43,14 %  
zmírnění bolestí nevyléčitelně nemocného člověka20052,36 %36,1 %  
zajištění všech potřeb nevyléčitelně nemocného člověka19049,74 %34,3 %  
péče o umírající v jiném zařízení např. hospici18047,12 %32,49 %  
péče o umírající doma12733,25 %22,92 %  
péče o umírající v nemocnici12532,72 %22,56 %  
duchovní péče9123,82 %16,43 %  
druh sociální péče6316,49 %11,37 %  

Graf

14. Víte, kde je paliativní péče poskytována?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v lůžkovém hospici23862,3 %42,96 %  
ve speciálních zařízeních21556,28 %38,81 %  
v nemocnicích18548,43 %33,39 %  
doma13836,13 %24,91 %  
všude, kde je potřeba12031,41 %21,66 %  
v zařízeních sociální péče11129,06 %20,04 %  
v kostele164,19 %2,89 %  
všude, když se to dá zařídit10,26 %0,18 %  
téměř nikde10,26 %0,18 %  
předpokládám, že paliativní péči lze provádět v jakémkoli zařízení, je-li k dispozici vyškolený tým10,26 %0,18 %  
lidé nejsou zvyklí na umírání na doma, je to tabuizované10,26 %0,18 %  
pokud jsou podmínky a možnosti-doma10,26 %0,18 %  

Graf

15. Slyšel/a jste někdy pojem hospic?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 16, neotázka č. 20].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano52594,77 %94,77 %  
ne295,23 %5,23 %  

Graf

16. Uveďte prosím, co si pod pojmem hospic představujete:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
"Dům smrti"25849,14 %46,57 %  
lůžkové zdravotnické zařízení17833,9 %32,13 %  
léčebna dlouhodobě nemocných14327,24 %25,81 %  
nadstandardní domov důchodců5310,1 %9,57 %  

Graf

17. Máte osobní zkušenost s péčí o nevyléčitelně nemocného či umírajícího v hospici?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne43482,67 %78,34 %  
ano9117,33 %16,43 %  

Graf

18. Pro koho si myslíte, že jsou dle Vašeho názoru určeny hospice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pacienti nevyléčitelně nemocní38272,76 %68,95 %  
pacienti s onkologickým onemocněním v konečném stádiu33664 %60,65 %  
pacienti s omezenou délkou života19737,52 %35,56 %  
staří občané, kteří nemají rodinu9918,86 %17,87 %  
pacienti s AIDS7414,1 %13,36 %  
pacienti s demencí7313,9 %13,18 %  
pacienti s roztroušenou sklerózou7113,52 %12,82 %  

Graf

19. Domníváte se, že je hospicová péče finančně nákladnější než pobyt v nemocnici?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano20038,1 %36,1 %  
spíše ne16030,48 %28,88 %  
ano11622,1 %20,94 %  
ne499,33 %8,84 %  

Graf

20. Myslíte, že byste byl/a ochoten/a postarat se o umírající blízkou osobu v domácím prostředí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, ale s pomocí zdravotníků29553,25 %53,25 %  
ano17932,31 %32,31 %  
ne8014,44 %14,44 %  

Graf

21. Měl/a byste zájem o využití speciálního zařízení např. lůžkového hospice v případě onemocnění Vám blízké osoby?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano42376,35 %76,35 %  
ne13123,65 %23,65 %  

Graf

22. Myslíte si, že byste chtěl/a využít domácí (hospicové) péče v případě nevyléčitelného onemocnění, pokud byste onemocněl/a vy sám/a?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano43277,98 %77,98 %  
ne12222,02 %22,02 %  

Graf

23. Myslíte si, že byste chtěl/a využít lůžkové (hospicové) péče v případě nevyléčitelného onemocnění, pokud byste onemocněl/a vy sám/a?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano37567,69 %67,69 %  
ne17932,31 %32,31 %  

Graf

24. Pokud byste byl/a nevyléčitelně nemocná/ý, koho byste chtěl/a, aby se o Vás staral?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zdravotní personál s rodinou (domácí hospic)32759,03 %59,03 %  
rodina27249,1 %49,1 %  
zdravotní personál v lůžkovém hospici15628,16 %28,16 %  
zdravotní personál v nemocnici8515,34 %15,34 %  
řádové sestry8214,8 %14,8 %  
přátelé6712,09 %12,09 %  

Graf

25. Co by podle Vás mohlo rozšířit nebo zkvalitnit péči o umírající?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
větší podpora státu37166,97 %66,97 %  
větší podpora zdravotních pojišťoven32759,03 %59,03 %  
větší osvěta, informovanost31957,58 %57,58 %  
účelnější vynakládání finančních prostředků přicházejících do této sféry26648,01 %48,01 %  
změna stávající legislativy18934,12 %34,12 %  
hlubší kvalifikace zdravotnických pracovníků18733,75 %33,75 %  
hlubší kvalifikace pracovníků v sociální sféře14626,35 %26,35 %  
větší podpora soukromých subjektů14325,81 %25,81 %  
charitativní akce11520,76 %20,76 %  
nevím213,79 %3,79 %  
pokud by byl rodinný příslušník adekvátně placen státem za domácí péči o rodinného příslušníka. Navíc domácí péče je jistě levnější, než péče v hospicu.10,18 %0,18 %  
vytrácející se úcta k člověku10,18 %0,18 %  
Bohužel, mohu se jen obcně domnívat, jaká je opravdu mmt situace v těchto zařízeních a péče o nevyléčitelně nemocné. Sama jsem je nemusela využít a informace mám zprostředkované stran přátel, kt.již takovou zkušenost mají.10,18 %0,18 %  
nadace, málokteré celebrita propůjčí svojí tvář projektům pro umírající nebo staré lidi, děti a zvířata jsou zatím stále mnohem víc ,,in,,10,18 %0,18 %  
nevím, zda kvalifikace, ale rozhodně přístup zdravot. pracovníků10,18 %0,18 %  
\\\\\\\\\\\vše z bodu 1 až 1010,18 %0,18 %  
legislativu v této oblasti neznám, ale myslím, že změna by asi byla potřeba, u všech ostatních zaškrtnutých možností jsem stoprocentně pro každou z nich10,18 %0,18 %  
předávání z generace na generaci10,18 %0,18 %  
zpátky přijmout smrt jako součást života10,18 %0,18 %  
Zpřístupnění hospiců, když je rodina potřebuje využít. Je do nich "čekací listina", což je absurdní.10,18 %0,18 %  
více soc. pracovníku10,18 %0,18 %  
rodinná sounáležitost a podpora rodin pečujících o umírajícího ze strany státu, pojištoven, domácích péčích10,18 %0,18 %  
informovanost veřejnosti10,18 %0,18 %  
větší motivace a finanční ohodnocení zdravotnického personálu10,18 %0,18 %  
více informovat veřejnost10,18 %0,18 %  
finanční podpora rodiny v péči o umírajicího,vždyť nemocniční náklady budou určitě mnohem vyšší10,18 %0,18 %  
Nemám zkušenost, nemohu posoudit 10,18 %0,18 %  
rodinná konstalace10,18 %0,18 %  
zřídit více takových zařízení, ale v odpovídající kvalitě10,18 %0,18 %  
nastavit lepší podmínky, aby se postarala rodina10,18 %0,18 %  
zájem rodiny10,18 %0,18 %  
lepší finanční ohodnocení zdravotníků10,18 %0,18 %  
kdyby se o nemocné starali pouze lidé, kteří to neberou jako práci, ale jako poslání10,18 %0,18 %  
eutanazie10,18 %0,18 %  
finanční ohodnocení zdravotníků10,18 %0,18 %  
propojení s psychologií a psychoterapií. Pomoci pochopit situaci a přijmout ji.. Přirozeně.10,18 %0,18 %  
více TV pořadů10,18 %0,18 %  
změna charakteru lidí ve zdravotnictví10,18 %0,18 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

13. Uveďte prosím, co si pod pojmem paliativní péče představujete:

 • odpověď celkové provázení nevyléčitelně nemocného člověka procesem umírání:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi druh sociální péče na otázku 13. Uveďte prosím, co si pod pojmem paliativní péče představujete:
 • odpověď péče o umírající v jiném zařízení např. hospici:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi péče o umírající doma na otázku 13. Uveďte prosím, co si pod pojmem paliativní péče představujete:
 • odpověď zmírnění bolestí nevyléčitelně nemocného člověka:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi duchovní péče na otázku 13. Uveďte prosím, co si pod pojmem paliativní péče představujete:

14. Víte, kde je paliativní péče poskytována?

 • odpověď v lůžkovém hospici:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi doma na otázku 14. Víte, kde je paliativní péče poskytována?

18. Pro koho si myslíte, že jsou dle Vašeho názoru určeny hospice?

 • odpověď pacienti s onkologickým onemocněním v konečném stádiu:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi pacienti s AIDS na otázku 18. Pro koho si myslíte, že jsou dle Vašeho názoru určeny hospice?

24. Pokud byste byl/a nevyléčitelně nemocná/ý, koho byste chtěl/a, aby se o Vás staral?

 • odpověď rodina:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi přátelé na otázku 24. Pokud byste byl/a nevyléčitelně nemocná/ý, koho byste chtěl/a, aby se o Vás staral?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Věková kategorie:

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

4. Bydliště:

5. Máte zdravotnické vzdělání?

6. Myslíte si, že je o problematice péče o nevyléčitelně nemocné a umírající osoby dostatek dostupných informací?

7. Jaká je podle Vás úroveň péče o nevyléčitelně nemocné a umírající osoby v ČR?

8. Myslíte si, že by umírající měl znát pravdu o svém zdravotním stavu?

9. Máte osobní zkušenost s umíráním blízkého člověka?

10. Myslíte si, že je rozdíl v péči o umírající osobu v nemocnici a v domácím prostředí?

11. Slyšela/a jste někdy termín "paliativní péče"?

12. Dokážete určit, kde jste se o paliativní péči poprvé dozvěděl/a?

13. Uveďte prosím, co si pod pojmem paliativní péče představujete:

14. Víte, kde je paliativní péče poskytována?

15. Slyšel/a jste někdy pojem hospic?

16. Uveďte prosím, co si pod pojmem hospic představujete:

17. Máte osobní zkušenost s péčí o nevyléčitelně nemocného či umírajícího v hospici?

18. Pro koho si myslíte, že jsou dle Vašeho názoru určeny hospice?

19. Domníváte se, že je hospicová péče finančně nákladnější než pobyt v nemocnici?

20. Myslíte, že byste byl/a ochoten/a postarat se o umírající blízkou osobu v domácím prostředí?

21. Měl/a byste zájem o využití speciálního zařízení např. lůžkového hospice v případě onemocnění Vám blízké osoby?

22. Myslíte si, že byste chtěl/a využít domácí (hospicové) péče v případě nevyléčitelného onemocnění, pokud byste onemocněl/a vy sám/a?

23. Myslíte si, že byste chtěl/a využít lůžkové (hospicové) péče v případě nevyléčitelného onemocnění, pokud byste onemocněl/a vy sám/a?

24. Pokud byste byl/a nevyléčitelně nemocná/ý, koho byste chtěl/a, aby se o Vás staral?

25. Co by podle Vás mohlo rozšířit nebo zkvalitnit péči o umírající?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Věková kategorie:

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

4. Bydliště:

5. Máte zdravotnické vzdělání?

6. Myslíte si, že je o problematice péče o nevyléčitelně nemocné a umírající osoby dostatek dostupných informací?

7. Jaká je podle Vás úroveň péče o nevyléčitelně nemocné a umírající osoby v ČR?

8. Myslíte si, že by umírající měl znát pravdu o svém zdravotním stavu?

9. Máte osobní zkušenost s umíráním blízkého člověka?

10. Myslíte si, že je rozdíl v péči o umírající osobu v nemocnici a v domácím prostředí?

11. Slyšela/a jste někdy termín "paliativní péče"?

12. Dokážete určit, kde jste se o paliativní péči poprvé dozvěděl/a?

13. Uveďte prosím, co si pod pojmem paliativní péče představujete:

14. Víte, kde je paliativní péče poskytována?

15. Slyšel/a jste někdy pojem hospic?

16. Uveďte prosím, co si pod pojmem hospic představujete:

17. Máte osobní zkušenost s péčí o nevyléčitelně nemocného či umírajícího v hospici?

18. Pro koho si myslíte, že jsou dle Vašeho názoru určeny hospice?

19. Domníváte se, že je hospicová péče finančně nákladnější než pobyt v nemocnici?

20. Myslíte, že byste byl/a ochoten/a postarat se o umírající blízkou osobu v domácím prostředí?

21. Měl/a byste zájem o využití speciálního zařízení např. lůžkového hospice v případě onemocnění Vám blízké osoby?

22. Myslíte si, že byste chtěl/a využít domácí (hospicové) péče v případě nevyléčitelného onemocnění, pokud byste onemocněl/a vy sám/a?

23. Myslíte si, že byste chtěl/a využít lůžkové (hospicové) péče v případě nevyléčitelného onemocnění, pokud byste onemocněl/a vy sám/a?

24. Pokud byste byl/a nevyléčitelně nemocná/ý, koho byste chtěl/a, aby se o Vás staral?

25. Co by podle Vás mohlo rozšířit nebo zkvalitnit péči o umírající?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Krajinčáková, H.Hospicová a paliativní péče - informovanost v ČR (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://hospicova-a-paliativni-pece.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.