Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Hospicová péče

Hospicová péče

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Vladimíra Světlíková
Šetření:28. 11. 2009 - 05. 12. 2009
Počet respondentů:18
Počet otázek (max/průměr):26 / 21.5
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:54,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.09:39
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Předem bych Vám ráda poděkovala za Váš čas strávený nad tímto dotazníkem a také za ochotu jej vyplnit. Cílem tohoto dotazníku je zjistit veřejnou povědomost o hospicové péči.

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Vždy označte pouze jednu odpověď.

Odpovědi respondentů

1. Víte,co znamená v původním významu slovo hospic?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
útulek pro pocestné, nemocné, staré a chudé1688,89 %88,89 %  
starobinec15,56 %5,56 %  
domov pro opuštěné děti15,56 %5,56 %  

Graf

2. Jakým typem zařízení je hospic?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
speciální zdravotnické zařízení1266,67 %66,67 %  
sociální zařázení527,78 %27,78 %  
ústavní zařízení15,56 %5,56 %  

Graf

3. Víte, komu je hospic určen?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pro pacienty s nevyléčitelnou nemocí nebo umírající pacienty18100 %100 %  

Graf

4. Co je základní myšlenkou hospicové péče?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
) úcta k životu a úcta k člověku – pacient nebude trpět nesnesitelnou bolestí, nebude ve svých posledních chvílích sám a vždy bude respektována jeho důstojnost1161,11 %61,11 %  
) úcta k životu a úcta k člověku – pacient nebude trpět nesnesitelnou bolestí, nebude ve svých posledních chvílích sám a vždy bude respektována jeho důstojnost527,78 %27,78 %  
pomoc rodině při obstarávání těžce nemocného15,56 %5,56 %  
vyrovnání se se smrtí15,56 %5,56 %  

Graf

5. Myslíte si, že zařízení tohoto typu je potřebné pro naši společnost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, velice18100 %100 %  

Graf

6. Myslíte si, že je dostačují cca 500 hospicových lůžek na celou ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ne1794,44 %94,44 %  
netuším15,56 %5,56 %  

Graf

7. Víte, co znamená výraz „paliativní péče“?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano950 %50 %  
ne, nikdy jsem to neslyšel/a633,33 %33,33 %  
již jsem tento výraz slyšel/a, ale nevím, co přesně znamená316,67 %16,67 %  

Graf

8. Je ve vašem okolí hospicové zařízení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano 844,44 %44,44 %  
nevím738,89 %38,89 %  
ne316,67 %16,67 %  

Graf

9. Máte osobní zkušenost s hospicem? Pokud ano, jak na vás působilo jeho prostředí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne950 %50 %  
osobne ne, ale moji známí422,22 %22,22 %  
ano, pozitivně 316,67 %16,67 %  
ano, negativně211,11 %11,11 %  

Graf

10. Co hospic pacientovi zajišťuje až do jeho poslední chvíle?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kvalitní zdravotní, psychologickou, terapeutickou, sociální a duchovní péči, ale také zaplnění volných chvil nemocného různorodou činností a kulturními akcemi apod.1266,67 %66,67 %  
kvalitní zdravotní, psychologickou, terapeutickou, sociální a duchovní péči, ale také zaplnění volných chvil nemocného různorodou činností a kulturními akcemi apod.527,78 %27,78 %  
pouze vysoce kvalitní zdravotní péči, ostatní je na rodině15,56 %5,56 %  

Graf

11. Poskytuje hospic své služby i rodinným příslušníků a pozůstalým?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano jistě, protože problém zasahuje všechny1372,22 %72,22 %  
ne, není k tomu uzpůsoben316,67 %16,67 %  
nevím211,11 %11,11 %  

Graf

12. Musí si pacient hospice hradit svůj pobyt?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
část hradí pacient, část zdravotní pojišťovna v závislosti na míře nutné péče1372,22 %72,22 %  
ano, hradí veškeré náklady527,78 %27,78 %  

Graf

13. Kdy může rodinný příslušník či známý navštívit pacienta v hospici?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
24 hodin 7 dní v týdnu, tak aby mohl být umírajícímu vždy na blízku1688,89 %88,89 %  
pouze v návštěvních hodinách211,11 %11,11 %  

Graf

14. Umístil/a byste do hospice svého rodinného příslušníka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím1266,67 %66,67 %  
ano, určitě527,78 %27,78 %  
určitě ne15,56 %5,56 %  

Graf

15. Máte dostatek informací o hospicové péči, tak abyste se mohl/a rozhodnout, zda tu umístit svého blízkého nebo přímo sebe?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1372,22 %72,22 %  
ano527,78 %27,78 %  

Graf

16. Kde byste chtěl/a strávit poslední dny svého života, když byste trpěl/a velkými bolestmi?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v hospici, který poskytuje paliativní péči, tedy vám od bolesti uleví952,94 %50 %  
doma741,18 %38,89 %  
v nemocnici15,88 %5,56 %  

Graf

17. Jak vy osobně pohlížíte na hospicovou péči?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše pozitivně1266,67 %66,67 %  
neutrálně527,78 %27,78 %  
spíše negativně15,56 %5,56 %  

Graf

18. Myslíte si, že v hospici může působit člověk - laik např. jako dobrovolník?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano jistě1477,78 %77,78 %  
vůbec netuším316,67 %16,67 %  
určitě ne15,56 %5,56 %  

Graf

19. Co myslíte, že by takový dobrovolník pro pacienta mohl dělat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dělat mu společnost – číst, povídat si, naslouchat, procházky apod.1477,78 %77,78 %  
ošetřovat, krmit, umývat jej, apod.422,22 %22,22 %  

Graf

20. Stal/a byste se Vy osobně dobrovolníkem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ne, nemám na to povahu738,89 %38,89 %  
nevím, nikdy jsem o tom nepřemýšlel633,33 %33,33 %  
ano, velmi rád422,22 %22,22 %  
ne, nemám na to čas15,56 %5,56 %  

Graf

21. Znáte (nebo slyšeli jste) o Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 22, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1688,89 %88,89 %  
ano211,11 %11,11 %  

Graf

22. Toto zařízení znáte z(e):

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
internetu150 %5,56 %  
zemřela zde moje tchyně150 %5,56 %  

Graf

23. Jaká je Vaše konkrétní zkušenost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
účastnil/a jsem se akce pořádané tímto zařízením (koncert, mše, sbírka,.....)150 %5,56 %  
měl/a jsem zde svého blízkého150 %5,56 %  

Graf

24. O tomto zařízení jste slyšeli nebo víte....

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
převáženě velmi pozitivní informace2100 %11,11 %  

Graf

25. Myslíte si, že hospic Rajhrad poskytuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysoce kvalitní multidisciplinární péči s nejmodernějšími metodami2100 %11,11 %  

Graf

26. Víte, pod jakou organizaci toto zařízení spadá?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pod oblastní charitu Brno2100 %11,11 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Světlíková, V.Hospicová péče (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://hospicova-pece.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.