Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Hospicová péče

Hospicová péče

Jak jste vybírali střední školu?
Na základě jakých kritérií jste (si) vybrali střední školu? Kde jste hledali informace?

(veřejné výsledky nejpozději 29. 12. 2022, vhodné pro studenty sš a rodiče studentů sš)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Vladimíra Světlíková
Šetření:28. 11. 2009 - 05. 12. 2009
Počet respondentů:18
Počet otázek (max/průměr):26 / 21.5
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:54,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.09:39
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Předem bych Vám ráda poděkovala za Váš čas strávený nad tímto dotazníkem a také za ochotu jej vyplnit. Cílem tohoto dotazníku je zjistit veřejnou povědomost o hospicové péči.

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Vždy označte pouze jednu odpověď.

Odpovědi respondentů

1. Víte,co znamená v původním významu slovo hospic?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
útulek pro pocestné, nemocné, staré a chudé1688,89 %88,89 %  
starobinec15,56 %5,56 %  
domov pro opuštěné děti15,56 %5,56 %  

Graf

2. Jakým typem zařízení je hospic?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
speciální zdravotnické zařízení1266,67 %66,67 %  
sociální zařázení527,78 %27,78 %  
ústavní zařízení15,56 %5,56 %  

Graf

3. Víte, komu je hospic určen?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pro pacienty s nevyléčitelnou nemocí nebo umírající pacienty18100 %100 %  

Graf

4. Co je základní myšlenkou hospicové péče?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
) úcta k životu a úcta k člověku – pacient nebude trpět nesnesitelnou bolestí, nebude ve svých posledních chvílích sám a vždy bude respektována jeho důstojnost1161,11 %61,11 %  
) úcta k životu a úcta k člověku – pacient nebude trpět nesnesitelnou bolestí, nebude ve svých posledních chvílích sám a vždy bude respektována jeho důstojnost527,78 %27,78 %  
pomoc rodině při obstarávání těžce nemocného15,56 %5,56 %  
vyrovnání se se smrtí15,56 %5,56 %  

Graf

5. Myslíte si, že zařízení tohoto typu je potřebné pro naši společnost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, velice18100 %100 %  

Graf

6. Myslíte si, že je dostačují cca 500 hospicových lůžek na celou ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ne1794,44 %94,44 %  
netuším15,56 %5,56 %  

Graf

7. Víte, co znamená výraz „paliativní péče“?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano950 %50 %  
ne, nikdy jsem to neslyšel/a633,33 %33,33 %  
již jsem tento výraz slyšel/a, ale nevím, co přesně znamená316,67 %16,67 %  

Graf

8. Je ve vašem okolí hospicové zařízení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano 844,44 %44,44 %  
nevím738,89 %38,89 %  
ne316,67 %16,67 %  

Graf

9. Máte osobní zkušenost s hospicem? Pokud ano, jak na vás působilo jeho prostředí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne950 %50 %  
osobne ne, ale moji známí422,22 %22,22 %  
ano, pozitivně 316,67 %16,67 %  
ano, negativně211,11 %11,11 %  

Graf

10. Co hospic pacientovi zajišťuje až do jeho poslední chvíle?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kvalitní zdravotní, psychologickou, terapeutickou, sociální a duchovní péči, ale také zaplnění volných chvil nemocného různorodou činností a kulturními akcemi apod.1266,67 %66,67 %  
kvalitní zdravotní, psychologickou, terapeutickou, sociální a duchovní péči, ale také zaplnění volných chvil nemocného různorodou činností a kulturními akcemi apod.527,78 %27,78 %  
pouze vysoce kvalitní zdravotní péči, ostatní je na rodině15,56 %5,56 %  

Graf

11. Poskytuje hospic své služby i rodinným příslušníků a pozůstalým?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano jistě, protože problém zasahuje všechny1372,22 %72,22 %  
ne, není k tomu uzpůsoben316,67 %16,67 %  
nevím211,11 %11,11 %  

Graf

12. Musí si pacient hospice hradit svůj pobyt?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
část hradí pacient, část zdravotní pojišťovna v závislosti na míře nutné péče1372,22 %72,22 %  
ano, hradí veškeré náklady527,78 %27,78 %  

Graf

13. Kdy může rodinný příslušník či známý navštívit pacienta v hospici?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
24 hodin 7 dní v týdnu, tak aby mohl být umírajícímu vždy na blízku1688,89 %88,89 %  
pouze v návštěvních hodinách211,11 %11,11 %  

Graf

14. Umístil/a byste do hospice svého rodinného příslušníka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím1266,67 %66,67 %  
ano, určitě527,78 %27,78 %  
určitě ne15,56 %5,56 %  

Graf

15. Máte dostatek informací o hospicové péči, tak abyste se mohl/a rozhodnout, zda tu umístit svého blízkého nebo přímo sebe?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1372,22 %72,22 %  
ano527,78 %27,78 %  

Graf

16. Kde byste chtěl/a strávit poslední dny svého života, když byste trpěl/a velkými bolestmi?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v hospici, který poskytuje paliativní péči, tedy vám od bolesti uleví952,94 %50 %  
doma741,18 %38,89 %  
v nemocnici15,88 %5,56 %  

Graf

17. Jak vy osobně pohlížíte na hospicovou péči?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše pozitivně1266,67 %66,67 %  
neutrálně527,78 %27,78 %  
spíše negativně15,56 %5,56 %  

Graf

18. Myslíte si, že v hospici může působit člověk - laik např. jako dobrovolník?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano jistě1477,78 %77,78 %  
vůbec netuším316,67 %16,67 %  
určitě ne15,56 %5,56 %  

Graf

19. Co myslíte, že by takový dobrovolník pro pacienta mohl dělat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dělat mu společnost – číst, povídat si, naslouchat, procházky apod.1477,78 %77,78 %  
ošetřovat, krmit, umývat jej, apod.422,22 %22,22 %  

Graf

20. Stal/a byste se Vy osobně dobrovolníkem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ne, nemám na to povahu738,89 %38,89 %  
nevím, nikdy jsem o tom nepřemýšlel633,33 %33,33 %  
ano, velmi rád422,22 %22,22 %  
ne, nemám na to čas15,56 %5,56 %  

Graf

21. Znáte (nebo slyšeli jste) o Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 22, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1688,89 %88,89 %  
ano211,11 %11,11 %  

Graf

22. Toto zařízení znáte z(e):

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
internetu150 %5,56 %  
zemřela zde moje tchyně150 %5,56 %  

Graf

23. Jaká je Vaše konkrétní zkušenost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
účastnil/a jsem se akce pořádané tímto zařízením (koncert, mše, sbírka,.....)150 %5,56 %  
měl/a jsem zde svého blízkého150 %5,56 %  

Graf

24. O tomto zařízení jste slyšeli nebo víte....

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
převáženě velmi pozitivní informace2100 %11,11 %  

Graf

25. Myslíte si, že hospic Rajhrad poskytuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysoce kvalitní multidisciplinární péči s nejmodernějšími metodami2100 %11,11 %  

Graf

26. Víte, pod jakou organizaci toto zařízení spadá?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pod oblastní charitu Brno2100 %11,11 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Světlíková, V.Hospicová péče (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://hospicova-pece.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.