Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Hospodaření s odpady v obcích Šluknovského výběžku

Hospodaření s odpady v obcích Šluknovského výběžku

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jana Faixová
Šetření:23. 02. 2011 - 23. 03. 2011
Počet respondentů:7
Počet otázek (max/průměr):24 / 24
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:34
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Zdravím všechny lidičky, kteří se rozhodli pomoci s vyplněním dotazníku k mé Absolventské práci na téma  Odpadové hospodářství v obcích. Věřte, že Váš názor mě zajímá a jistě dostanu velmi hodnotné odpovědi, které budu moci použít.

Tak jdeme na to!

Odpovědi respondentů

1. Umíte si představit něco pod pojmem odpad?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7100 %100 %  

Graf

2. Umite si představit něco pod pojmem směsný komunální odpad?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7100 %100 %  

Graf

3. Umíte si představit něco pod pojmem odpadové hospodářství?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano685,71 %85,71 %  
nevím114,29 %14,29 %  

Graf

4. Umíte si představit něco pod pojmem biologicky rozložitelný odpad - BRKO?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano685,71 %85,71 %  
ne114,29 %14,29 %  

Graf

5. Čím se řídí hospodaření s odpady?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vyhláškami571,43 %71,43 %  
Zákonem457,14 %57,14 %  

Graf

6. Třídí se ve Vaší obci odpad?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7100 %100 %  

Graf

7. Říká Vám něco název obalová společnost EKO-KOM?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO342,86 %42,86 %  
NE342,86 %42,86 %  
NEVÍM114,29 %14,29 %  

Graf

8. Pokud ANO myslíte si, že je pro Vaši obec přínosem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím457,14 %57,14 %  
ano342,86 %42,86 %  

Graf

9. Třídíte Vy u Vás doma odpad?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO7100 %100 %  

Graf

10. Pokud NE uveďte důvod.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nemám čas342,86 %42,86 %  
Nevidím důvod342,86 %42,86 %  
Nedostávám pytle na tříděný odpad114,29 %14,29 %  

Graf

11. Pokud ANO je ve Vaší obci dostatek sběrných míst?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano571,43 %71,43 %  
ne228,57 %28,57 %  

Graf

12. Pokud třídíte používáte kontejnery nebo pytlový sběr?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kontejnery na tříděný odpad342,86 %42,86 %  
Pytlový sběr228,57 %28,57 %  
Používám oboje228,57 %28,57 %  

Graf

13. Má Vaše obec sběrný dvůr?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 14, NEotázka č. 14, NEVÍMotázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO571,43 %71,43 %  
NE228,57 %28,57 %  

Graf

14. Pokud NE nabízí Vám Vaše obec pravidelný odvoz objemného a nebezpečného odpadu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano457,14 %57,14 %  
nevím342,86 %42,86 %  

Graf

15. Máte ve Vaší obci školu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO685,71 %85,71 %  
NE114,29 %14,29 %  

Graf

16. Pokud ANO třídí se v ní odpad?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím342,86 %42,86 %  
ano342,86 %42,86 %  
ne114,29 %14,29 %  

Graf

17. Víte jaké složky se ve Vaší obci třídí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 18, NEotázka č. 18, NEVÍMotázka č. 18].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO685,71 %85,71 %  
NE114,29 %14,29 %  

Graf

18. Pokud ANO jsou to:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Barevné sklo228,57 %28,57 %  
Plasty114,29 %14,29 %  
Papír114,29 %14,29 %  
Tetrapaky114,29 %14,29 %  
možnosti 1, 2, 3, 4114,29 %14,29 %  
Textil114,29 %14,29 %  

Graf

19. Platíte ve Vaší obci za odpad?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 20, NEotázka č. 20].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO7100 %100 %  

Graf

20. Pokud ANO z jakého důvodu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Trvalého bydliště7100 %100 %  

Graf

21. Považujete informovanost občanů ve Vaší obci o této problematice za dostatečnou?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne571,43 %71,43 %  
ano228,57 %28,57 %  

Graf

22. Vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena457,14 %57,14 %  
Muž342,86 %42,86 %  

Graf

23. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19-35685,71 %85,71 %  
36-50114,29 %14,29 %  

Graf

24. Vaše dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské571,43 %71,43 %  
VOŠ114,29 %14,29 %  
114,29 %14,29 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Faixová, J.Hospodaření s odpady v obcích Šluknovského výběžku (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://hospodareni-s-odpady-v-obcic.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.