Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Hospodaření s odpady

Hospodaření s odpady

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jan Miketa
Šetření:25. 02. 2012 - 03. 03. 2012
Počet respondentů:201
Počet otázek (max/průměr):12 / 11.99
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:84,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:36
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dovoluji si Vás požádat o vyplnění tohoto krátkého dotazníku, který bude sloužit k vypracování bakalářské práce na téma: EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ HOSPODAŘENÍ S ODPADY V OSTRAVĚ . V tomto dotazníku zodpovíte pár otázek směřovaných na hospodaření s odpady. Vyplnění Vám nezabere více jak pár minut.

Odpovědi respondentů

1. Myslíte si, že je třídění odpadů důležité ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano19295,52 %95,52 %  
ne94,48 %4,48 %  

Graf

2. Třídíte odpad?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano16582,09 %82,09 %  
ne3617,91 %17,91 %  

Graf

3. Jak často třídíte odpad?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
třídím plasty a papír6230,85 %30,85 %  
třídím veškerý odpad5728,36 %28,36 %  
třídím pouze plasty 5728,36 %28,36 %  
netřídím vůbec 2110,45 %10,45 %  
třídím pouze papír41,99 %1,99 %  

Graf

4. Jak často se při nákupu zaměřujete na ekologicky šetrné výrobky ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zřídka 10954,23 %54,23 %  
nikdy6733,33 %33,33 %  
často2512,44 %12,44 %  

Graf

5. Myslíte si, že je společnost dostatečně informována o tom, jak třídit odpad?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10451,74 %51,74 %  
ano9748,26 %48,26 %  

Graf

6. V jaké vzdálenosti od Vašeho bydliště jsou umístěny kontejnery na tříděný odpad?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do dvaceti metrů7135,32 %35,32 %  
více než sto metrů4723,38 %23,38 %  
do padesáti metrů4723,38 %23,38 %  
do sta metrů3617,91 %17,91 %  

Graf

7. Kolik metrů jste ochotni ujít s tříděným odpadem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
padesát metrů5326,37 %26,37 %  
více než sto metrů5125,37 %25,37 %  
dvacet metrů 5125,37 %25,37 %  
sto metrů 4622,89 %22,89 %  

Graf

8. Nachází se ve Vašem okolí dostatečný počet kontejnerů na tříděný odpad?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8542,29 %42,29 %  
ano, ale kontejnery jsou často plné6632,84 %32,84 %  
ne4120,4 %20,4 %  
kontejnery v okolí mého bydliště nejsou94,48 %4,48 %  

Graf

9. Kolik odpadkových košů máte v domácnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
tři9145,27 %45,27 %  
dva6230,85 %30,85 %  
jeden4823,88 %23,88 %  

Graf

10. Jakou barvu má kontejner na plast?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žlutou18894,95 %93,53 %  
modrou52,53 %2,49 %  
zelenou42,02 %1,99 %  
černou10,51 %0,5 %  

Graf

11. Jste pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena17185,07 %85,07 %  
muž3014,93 %14,93 %  

Graf

12. Jste věková kategorie:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-309145,27 %45,27 %  
15-208843,78 %43,78 %  
30-4594,48 %4,48 %  
0-1583,98 %3,98 %  
45-6052,49 %2,49 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Třídíte odpad?

  • odpověď ne:
    • 5.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi netřídím vůbec na otázku 3. Jak často třídíte odpad?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Myslíte si, že je třídění odpadů důležité ?

2. Třídíte odpad?

3. Jak často třídíte odpad?

4. Jak často se při nákupu zaměřujete na ekologicky šetrné výrobky ?

5. Myslíte si, že je společnost dostatečně informována o tom, jak třídit odpad?

6. V jaké vzdálenosti od Vašeho bydliště jsou umístěny kontejnery na tříděný odpad?

7. Kolik metrů jste ochotni ujít s tříděným odpadem?

8. Nachází se ve Vašem okolí dostatečný počet kontejnerů na tříděný odpad?

9. Kolik odpadkových košů máte v domácnosti?

10. Jakou barvu má kontejner na plast?

11. Jste pohlaví:

12. Jste věková kategorie:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Myslíte si, že je třídění odpadů důležité ?

2. Třídíte odpad?

3. Jak často třídíte odpad?

4. Jak často se při nákupu zaměřujete na ekologicky šetrné výrobky ?

5. Myslíte si, že je společnost dostatečně informována o tom, jak třídit odpad?

6. V jaké vzdálenosti od Vašeho bydliště jsou umístěny kontejnery na tříděný odpad?

7. Kolik metrů jste ochotni ujít s tříděným odpadem?

8. Nachází se ve Vašem okolí dostatečný počet kontejnerů na tříděný odpad?

9. Kolik odpadkových košů máte v domácnosti?

10. Jakou barvu má kontejner na plast?

11. Jste pohlaví:

12. Jste věková kategorie:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Miketa, J.Hospodaření s odpady (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://hospodareni-s-odpady.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.