Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Hranice dospělosti

Hranice dospělosti

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Vojtěch Kukla
Šetření:30. 11. 2015 - 03. 12. 2015
Počet respondentů:108
Počet otázek (max/průměr):9 / 9.03
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:60,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.08:48
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník si klade za cíl prozkoumat vnímání hranice dospělosti z psychologického hlediska.

 

Východiskem pro tvorbu otázek jsou díla některých psychologů (Plocek, Langmeier a Krejčířová, Helus,..). V tomto dotazníku jsme vzali všechna zmíněná kritéria psychického dospívání a na základě nich se snažíme zjistit vnímání hranice dospělosti z psychologického hldiska českou společností. Jsme si vědomi, že názor respondenta může být ovlivněn různými faktory, jako například věk či pohlaví, proto jsme připojili několik základních otázek týkajících se samotného respondenta.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena7770,64 %71,3 %  
muž3229,36 %29,63 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
201311,93 %12,04 %  
211211,01 %11,11 %  
221110,09 %10,19 %  
1887,34 %7,41 %  
2387,34 %7,41 %  
1654,59 %4,63 %  
2554,59 %4,63 %  
1743,67 %3,7 %  
2443,67 %3,7 %  
1532,75 %2,78 %  
ostatní odpovědi 19
31
26
42
28
30
46
13
50
14
47
11100
44
32
38
33
29
49
55
48
27
3633,03 %33,33 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:24.08
Minimum:15
Maximum:48
Variační rozpětí:33
Rozptyl:55.79
Směrodatná odchylka:7.47
Medián:22
Modus:20

Graf

3. Studujete?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7064,81 %64,81 %  
ne3835,19 %35,19 %  

Graf

4. Pracujete?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5451,43 %50 %  
ano5148,57 %47,22 %  

Graf

5. Jaké je vaše nejvyšší dosažené či aktuální vzdělání?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední škola5349,07 %49,07 %  
vysoká škola3734,26 %34,26 %  
základní škola1110,19 %10,19 %  
střední škola s maturitou10,93 %0,93 %  
střední škola s maturitní zkouškou10,93 %0,93 %  
SŠ s maturitou10,93 %0,93 %  
střední odborné učiliště10,93 %0,93 %  
Všeobecné s maturitou - Gymnázium10,93 %0,93 %  
gymnázium10,93 %0,93 %  
VOŠ10,93 %0,93 %  

Graf

6. Které vlastnosti jsou podle vás u dospělého/zralého člověka nejdůležitější?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Asertivita, empatie, vytrvalost, důslednost, zodpovědnost, smysl pro postarání se o sebe/rodiny...

byt zodpovědný sám za sebe

cílevědomost, zodpovědnost, empatie, rozvážnost

Čest, charakter a odvaha.

čestnost, upřímnost

dokázat zabít mamuta

důvěryhodnost, trpělivost, upřímnost

ekonomická samostatnost, schopnost se rozhodovat

Inteligence, určitá snaha konat dobro. Měl by byt dobrým kamarádem/kamarádkou, později/případně manželkou/manželem.

Když je člověk schopný sám se rozhodovat a řídit si svůj život,aby z toho nebyli špatné následky a nezničil si život.

Mít dostatek zkušeností

mít vlastní názor a být schopen dělat samostatná rozhodnutí, být schopný se o sebe postarat, naučit se vycházet s lidmi a mít pod kontrolou to co děláme a říkáme

Moudrost, čestnost, rozhodnost a vytrvalost

n

nadhled, zodpovědnost, sebereflexe, smysl pro humor

odpovědnost, kritické myšlení, smysl pro realitu

Odpovědnost, samostatnost

peníze

pokora, nadhled

Postarat se sám o sebe, postarat se o druhé.

Připravenost samostatně bydlet Pracovní návyky Připravenost založit rodinu Schopnost budovat a udržet si trvalý vztah Konformnost co se týče zákonů a společenských úmluv

psychická vyrovnanost, trocha moudrosti, konec puberty

respekt a úcta k ostatním, zodpovědnost za své jednání, navázání a udržení partnerského vztahu, samostatnost, tolerance, sebereflexe

rozhodnost, spolehlivost

Rozum, moudrost, zodpovědnost, odvaha, cílevědomost, ochota, pomoc druhým

Rozumnost, loajalita,

Rozumnost, spolehlivost

Rozumný, chytrý, zodpovědný, ochotný, laskavý, vtipný

Rozvazny, samostatny, dokaze argumentovat, uznava chyby

Samostatné rozhodování.

samostatnost

Samostatnost, laskavost

samostatnost, nezávislost, vytvořený žebříček hodnot, zodpovědnost

samostatnost, rozumnost

Samostatnost, schopnost přijmout odpovědnost za své činy, přestat se vymlouvat.

samostatnost, schopnost vytvořit si vlastní názor

samostatnost, spolehlivost, schopnost řešit problémy

Samostatnost, správné rozhodování, sebeovládání, mít smysl života

Samostatnost, umět se nezávisle rozhodovat

Samostatnost, zodpovědnost

Samostatnost,pracovitost,zodpovednost,vnimavost

Sebeovládání, kritické uvažování, respektování ostatní, zdravá sebedůvěra, dokáže zachovat chladnou hlavu ve vypjatých situacích, umí si rozvrhnout svůj čas, umí spolupracovat, je emočně stabilní, umí se postarat sám o sebe, umí udržovat jak přátelské tak partnerské vztahy, umí nejen brát ale i dávat, nebydlí u rodičů pokud nemusí, umí nakládat s financemi, umí vyjádřit svůj názor, nestydí se projevit

sebereflexe, zodpovědnost, morální zralost, vědomí vlastního názoru,

sebevědomí a samostatnost (umí se rozhodnout, co koupit, kde pracovat, komunikovat s kolegy, prostě se přestane chovat, že každý, kdo je starší než on je autorita - třeba prodavač v obchodě) zodpovědnost (ani ne tak ve smyslu, že se chová odpovědně, ale že si uvědomuje a nese následky svého jednání)

Schopnost přijmout zodpovědnost. Racionální rozhodování po zvážení okolností, ne zbrklé na základě jedné emoce. Má zdravou sebedůvěru, váží si sám sebe a lidí, vůle k navazování a udržování dobrých vstahů s lidmi okolo sebe. Chce najít svoje místo ve společnosti, mezi lidmi, v životě...

Schopnost se o sebe postarat Vnímání vlastních schopností Postarat se o druhé

Schopnost se rozhodnout, spolehlivost a samostatnost.

spolehlivost trpělivost pokora

spolehlivost

Spolehlivost, pracovitost, priority

spolehlivost, zodpovědnost, empatie,

spolehlivost, zodpovědnost, rozvážnost, cílevědomost,

spolehlivost, zodpovědnost, tolerance

spolehlivost, zodpovědnost, věrnost, spravedlivost

spolehlivost, zralost, vyrovnanost,

Stabilita, finanční samostatnost, sebe disciplína, znát své možnosti a znát sebe obecně. Být vyrovnaný a být schopen partnerského vztahu.

tolerance, respekt k ostatním, spolehlivost,

Trpělivost, rozvaha, takt, rozhodnost...

úcta k druhému

upřímnost, laskavost, zodpovědnost (vděčnost)

Uvědomit si, co je potřeba dělat, ne co je zábava dělat.

vyrovnanost,

Vyrovnanost, stabilita, otevřená mysl, schopnost zapřemýšlet nad problémem

Vyrovnanost, zodpovědnost

Vytrvalost, čestnost, rozhodnost, moudrost

zacházení s penězi dochvilnost, spolehlivost znát své možnosti a preference

zodpovědnost čestnost spolehlivost věrnost

Zodpovědnost Samostatnost Schopnost se sám postarat o vlastní potřeby Schopnost se nezávisle rozhodovat i s důsledky

zodpovědnost

Zodpovědnost

zodpovědnost

Zodpovědnost

zodpovědnost

ZODPOVĚDNOST

zodpovědnost

zodpovědnost

Zodpovědnost

zodpovědnost

zodpovědnost

zodpovědnost

zodpovednost

zodpovědnost

zodpovednost

Zodpovědnost

Zodpovědnost

zodpovědnost

zodpovědnost

Zodpovědnost, akceschopnost, rozhodnost.

Zodpovednost, cielavedomost, trpezlivost, emocna vyrovnanost, dobroprajnost

zodpovědnost, domýšlení důsledků, vnitřní svoboda a možnost vidět svět nejen černo-bíle

Zodpovědnost, laskavost

Zodpovednost, moudrost, pokora

Zodpovednosť, myslenie do buducnosti, inteligentny humor

zodpovědnost, nerozmazlenost, ovládání emocí, samostatnost

Zodpovědnost, ohleduplnost, schopnost chovat se v souladu se zákony (neplatí pro nedemokratické režimy), schopnost myslet kriticky.

zodpovědnost, porozumění

zodpovědnost, rozhodnost, nadhled

Zodpovědnost, rozhodnost, schopný nést důsledky svého jednání.

zodpovědnost, samostatnost

zodpovědnost, samostatnost

zodpovědnost, samostatnost, sebeovládání

zodpovědnost, samostatnost, schopnost navázat citový vztah (partnerský vztah, přátelský vztah), schopnost postarat se sám o sebe

Zodpovědnost, schopnost předvídat, obětavost

zodpovědnost, spolehlivost, sebeurčení

zodpovědnost, spolehlivost, schopnost rozhodovat se, neovlivnitelnost

Zodpovědnost, správné rozhodnutí, moudrost

Zodpovědnost, starostlivost, péče,

Zodpovědnost, touha se učit novým věcem, empatie, schopnost uznat chybu, chodit do pardubické mládeže ;)

zodpovědnost, upřímnost, schopnost se postarat a brát ohledy i na jiné lidi, než sám na sebe

Dospělým je myšlena osoba, která již prošla pubertou a úspěšně zvládla úkoly dospívání

7. Co by měl splňovat dospělý/zralý člověk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 5).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zodpovědnost za své činy10192,66 %93,52 %  
samostatné rozhodování8477,06 %77,78 %  
být samostatný8376,15 %76,85 %  
tvorba vlastního názoru na základní životní otázky, ideály a hodnoty8376,15 %76,85 %  
psychická zralost (kritické řešení problémů, objektivní hodnocení situace)8174,31 %75 %  
spolehlivost7467,89 %68,52 %  
mít vlastní názor7266,06 %66,67 %  
dosáhnout morální zodpovědnosti7165,14 %65,74 %  
vědomí si nutnosti rozhodnout se a přijetí zodpovědnosti za něj6963,3 %63,89 %  
schopnost brát ohled na druhé, bez předsudků5954,13 %54,63 %  
volba povolání, projevení snahy o dosažení ekonomické nezávislosti5752,29 %52,78 %  
zvnitřnění norem (pocit povinnosti, svědomí)5550,46 %50,93 %  
zdravá sebedůvěra (ne pocity viny a nerozhodnost)5449,54 %50 %  
snaha o osobní růst4944,95 %45,37 %  
aktivně tvořit (dávat), ne jen pasivně přijímat (konzumovat)4743,12 %43,52 %  
přijmout své tělo (vzhled, limity)4642,2 %42,59 %  
kritické chápání sebe sama, zájem o sebevzdělání4642,2 %42,59 %  
schopnost smysluplného využití času4541,28 %41,67 %  
nebýt závislý na dospělých4541,28 %41,67 %  
být autentický (být svůj, vždy pravdivý)4541,28 %41,67 %  
důkladné rozmýšlení životní cesty4137,61 %37,96 %  
schopnost udržovat dlouhotrvající přátelství4036,7 %37,04 %  
schopnost najít hluboký partnerský vztah na celý život3733,94 %34,26 %  
přijetí a osvojení role muže / ženy3633,03 %33,33 %  
dosažení rovnováhy mezi prací a náplní volného času3633,03 %33,33 %  
udržení kladného vztahu s rodiči3532,11 %32,41 %  
schopnost běžného heterosexuálního styku bez pocitů viny a zábran, umět dávat a přijímat lásku a něhu3532,11 %32,41 %  
nesobecké sebeprosazování3229,36 %29,63 %  
uvědomění svých potencialit3128,44 %28,7 %  
nemít příliš nízké ani příliš vysoké sebehodnocení3128,44 %28,7 %  
citová nezávislost na rodičích3128,44 %28,7 %  
pocit jistoty ve vztazích s vrstevníky2422,02 %22,22 %  
zájem o předávání zkušeností2422,02 %22,22 %  
schopnost oprostit se od nežádoucího napětí při výkonu denních povinností a překonávání překážek2422,02 %22,22 %  
zároveň schopnost zachovat či rozšiřovat širší přátelské vztahy2018,35 %18,52 %  
schopnost změnit práci ve hru, odpočinek, četbu, radost z přírody,...1816,51 %16,67 %  
zvyšovat svůj zájem o druhé1513,76 %13,89 %  
lepší představa o tom, jak je vnímán ostatními1412,84 %12,96 %  

Graf

8. Považuji se za dospělého/zralého člověka.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6963,3 %63,89 %  
ne4036,7 %37,04 %  

Graf

9. Vyberte prosím možnosti, které dle svého názoru splňujete.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 5).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mám vlastní názor9284,4 %85,19 %  
mám utvořený vlastní názora na základní životní otázky, ideály a hodnoty8577,98 %78,7 %  
nesu odpovědnost za své činy8577,98 %78,7 %  
projevuji zájem o sebevzdělání7467,89 %68,52 %  
samostatně se rozhoduji7266,06 %66,67 %  
dokážu kriticky chápat sebe sama7165,14 %65,74 %  
jsem spolehlivý/á7064,22 %64,81 %  
jsem si vědom/a nutnosti rozhodnout se a přijmout zodpovědnosti7064,22 %64,81 %  
snažím se o osobní růst7064,22 %64,81 %  
mám schopnost udržovat dlouhotrvající přátelství6761,47 %62,04 %  
mám zvnitřněné normy (pocit povinnosti, svědomí)6660,55 %61,11 %  
jsem samostatný/á6559,63 %60,19 %  
udržuji kladný vztah s rodiči6559,63 %60,19 %  
umím být autentický/á (být svůj/svá, vždy pravdivý/á)6458,72 %59,26 %  
dosáhl/a jsem morální zodpovědnosti6256,88 %57,41 %  
mám zájem o předávání zkušeností5752,29 %52,78 %  
aktivně tvořím (dávám), ne jen pasivně přijímám (konzumuji)5752,29 %52,78 %  
považuji se za psychicky zralého člověka (dokážu kriticky řešit problémy, objektivně zhodnotit situaci)5651,38 %51,85 %  
projevuji snahy o dosažení ekonomické nezávislosti5651,38 %51,85 %  
mám schopnost brát ohled na druhé, bez předsudků5651,38 %51,85 %  
důkladě si rozmýšlím životní cesty5550,46 %50,93 %  
přijímám své tělo (vzhled, limity)5146,79 %47,22 %  
jsem schopný/á běžného heterosexuálního styku bez pocitů viny a zábran, umím dávat a přijímat lásku a něhu5045,87 %46,3 %  
zároveň zvládám zachovávat či rozšiřovat širší přátelské vztahy4944,95 %45,37 %  
přijal/a a osvojil/a jsem si role muže / ženy4944,95 %45,37 %  
mám představu o tom, jak jsem vnímán/a ostatními4944,95 %45,37 %  
zvolil/a jsem si povolání4743,12 %43,52 %  
uvědomuji si své potenciality4642,2 %42,59 %  
mám zdravou sebedůvěru (ne pocity viny a nerozhodnosti)4541,28 %41,67 %  
mám pocit jistoty ve vztazích s vrstevníky4137,61 %37,96 %  
zvyšuji svůj zájem o druhé4137,61 %37,96 %  
mám schopnost najít si hluboký partnerský vztah na celý život4137,61 %37,96 %  
jsem citově nezávislý/á na rodičích3935,78 %36,11 %  
nejsem závislý/á na dospělých3834,86 %35,19 %  
nemám příliš nízké ani příliš vysoké sebehodnocení3733,94 %34,26 %  
jsem schopný/á oprostit se od nežádoucího napětí při výkonu denních povinností a překonávat překážky3733,94 %34,26 %  
mám schopnost změnit práci ve hru, odpočinek, četbu, radost z přírody,...3633,03 %33,33 %  
dokážu smysluplně využít čas3633,03 %33,33 %  
nesobecky se prosadím2724,77 %25 %  
dosáhl/a jsem rovnováhy mezi prací a náplní volného času1917,43 %17,59 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Věk:

 • odpověď < 13 - 18 >:
  • 4.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi základní škola na otázku 5. Jaké je vaše nejvyšší dosažené či aktuální vzdělání?

3. Studujete?

 • odpověď ano:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi < 13 - 18 > na otázku 2. Věk:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi základní škola na otázku 5. Jaké je vaše nejvyšší dosažené či aktuální vzdělání?
 • odpověď ne:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 28 - 50 > na otázku 2. Věk:

4. Pracujete?

 • odpověď ne:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi základní škola na otázku 5. Jaké je vaše nejvyšší dosažené či aktuální vzdělání?

7. Co by měl splňovat dospělý/zralý člověk?

 • odpověď aktivně tvořit (dávat), ne jen pasivně přijímat (konzumovat):
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi zvyšovat svůj zájem o druhé na otázku 7. Co by měl splňovat dospělý/zralý člověk?
 • odpověď mít vlastní názor:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi schopnost změnit práci ve hru, odpočinek, četbu, radost z přírody,... na otázku 7. Co by měl splňovat dospělý/zralý člověk?
 • odpověď schopnost brát ohled na druhé, bez předsudků:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi zvyšovat svůj zájem o druhé na otázku 7. Co by měl splňovat dospělý/zralý člověk?

9. Vyberte prosím možnosti, které dle svého názoru splňujete.

 • odpověď aktivně tvořím (dávám), ne jen pasivně přijímám (konzumuji):
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesobecky se prosadím na otázku 9. Vyberte prosím možnosti, které dle svého názoru splňujete.
 • odpověď jsem samostatný/á:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 28 - 50 > na otázku 2. Věk:
 • odpověď mám schopnost udržovat dlouhotrvající přátelství:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nemám příliš nízké ani příliš vysoké sebehodnocení na otázku 9. Vyberte prosím možnosti, které dle svého názoru splňujete.
 • odpověď mám zvnitřněné normy (pocit povinnosti, svědomí):
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi zvyšovat svůj zájem o druhé na otázku 7. Co by měl splňovat dospělý/zralý člověk?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesobecky se prosadím na otázku 9. Vyberte prosím možnosti, které dle svého názoru splňujete.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Studujete?

4. Pracujete?

5. Jaké je vaše nejvyšší dosažené či aktuální vzdělání?

6. Které vlastnosti jsou podle vás u dospělého/zralého člověka nejdůležitější?

7. Co by měl splňovat dospělý/zralý člověk?

8. Považuji se za dospělého/zralého člověka.

9. Vyberte prosím možnosti, které dle svého názoru splňujete.

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Studujete?

4. Pracujete?

5. Jaké je vaše nejvyšší dosažené či aktuální vzdělání?

6. Které vlastnosti jsou podle vás u dospělého/zralého člověka nejdůležitější?

7. Co by měl splňovat dospělý/zralý člověk?

8. Považuji se za dospělého/zralého člověka.

9. Vyberte prosím možnosti, které dle svého názoru splňujete.

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kukla, V.Hranice dospělosti (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://hranice-dospelosti.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.