Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Hraniční opevnění první republiky, nový fenomén v CR ČR

Hraniční opevnění první republiky, nový fenomén v CR ČR

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jiří Lhota
Šetření:06. 10. 2011 - 23. 10. 2011
Počet respondentů:116
Počet otázek (max/průměr):15 / 14.2
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:71,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:10
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jmenuji se Jiří Lhota a jsem studentem třetího ročníku Vyšší odborné školy cestovního ruchu v Českých Budějovicích.
Jako téma své absolventské práce jsem si zvolil „Hraniční opevnění první republiky, nový fenomén v cestovním ruchu České republiky“.
Tento dotazník, který se dostal k Vašim rukám, mi poslouží jako předloha pro zpracování produktu cestovního ruchu s touto tématikou. Jeho prostřednictvím bych také rád zjistil míru povědomí veřejnosti o existenci a tehdejší vojenské funkci opevnění a zároveň bych rád zjistil zájem široké veřejnosti o současná muzea prvorepublikového opevnění z hlediska cestovního ruchu.
Proto bych si dovolil Vás požádat o zodpovězení několika málo otázek a vyplnění následujícího dotazníku. Veškeré Vaše odpovědi a názory budou využity čistě pro účely mé absolventské práce.

Děkuji

Jiří Lhota

Odpovědi respondentů

1. Máte rádi netradiční formy CR?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9884,48 %84,48 %  
ne1815,52 %15,52 %  

Graf

2. Preferujete vyzkoušené druhy zájezdů, nebo rádi poznáváte nové, nezaběhlé produkty CR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, raději poznávám nové produkty CR.6354,31 %54,31 %  
Ano, preferuji vyzkoušené druhy zájezdů.5345,69 %45,69 %  

Graf

3. Zajímá Vás historie 20. století?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 4, Neotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano8573,28 %73,28 %  
Ne3126,72 %26,72 %  

Graf

4. Zajímáte se o historii týkající se 2. světové války, zejména pak na našem území?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7183,53 %61,21 %  
ne1416,47 %12,07 %  

Graf

5. Zajímáte se o vznik, využití a současný stav prvorepublikového hraničního opevnění?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4350,59 %37,07 %  
ano4249,41 %36,21 %  

Graf

6. Zdá se Vám pohraniční opevnění ve spojení s jinými regionálními památkami a zajímavostmi jako zajímavý a atraktivní předmět cestovního ruchu? Např. formou vícedenního poznávacího zájezdu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7183,53 %61,21 %  
ne1416,47 %12,07 %  

Graf

7. Navštívil jste již v minulosti některé z muzeí hraničního opevnění na našem území?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6354,31 %54,31 %  
ne5345,69 %45,69 %  

Graf

8. Máte raději zájezdy.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zahraniční6556,03 %56,03 %  
Tuzemské5143,97 %43,97 %  

Graf

9. Jaká je podle Vás ideální délka tuzemského poznávacího zájezdu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3 – 5 dní5749,14 %49,14 %  
6 – 7 dní2723,28 %23,28 %  
0 – 2 dny2420,69 %20,69 %  
týden a více86,9 %6,9 %  

Graf

10. Raději máte zájezdy.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kombinované5446,55 %46,55 %  
Poznávací3025,86 %25,86 %  
Pobytové1613,79 %13,79 %  
Sportovní97,76 %7,76 %  
Adrenalinové76,03 %6,03 %  

Graf

11. Jste nároční na komfort a vybavenost ubytovacího zařízení?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9279,31 %79,31 %  
ano2420,69 %20,69 %  

Graf

12. Bylo by pro Vás atraktivní strávit noc (v rámci poznávacího zájezdu zaměřeného na hraniční opevnění) v dobové imitaci vojenského zázemí v podzemí jedné z některých pevností?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8371,55 %71,55 %  
ne3328,45 %28,45 %  

Graf

13. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Škola zakončená maturitou (střední škola, gymnázium apod.)7968,1 %68,1 %  
Vysoká škola1613,79 %13,79 %  
Základní škola1512,93 %12,93 %  
Vyšší odborná škola43,45 %3,45 %  
Střední odborné učiliště21,72 %1,72 %  

Graf

14. Jste muž nebo žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena5950,86 %50,86 %  
Muž5749,14 %49,14 %  

Graf

15. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19 – 258068,97 %68,97 %  
Do 18 let1412,07 %12,07 %  
26 – 40119,48 %9,48 %  
41 – 5076,03 %6,03 %  
51 – 6543,45 %3,45 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Zajímáte se o historii týkající se 2. světové války, zejména pak na našem území?

  • odpověď ano:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 5. Zajímáte se o vznik, využití a současný stav prvorepublikového hraničního opevnění?

6. Zdá se Vám pohraniční opevnění ve spojení s jinými regionálními památkami a zajímavostmi jako zajímavý a atraktivní předmět cestovního ruchu? Např. formou vícedenního poznávacího zájezdu?

  • odpověď ano:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 5. Zajímáte se o vznik, využití a současný stav prvorepublikového hraničního opevnění?

7. Navštívil jste již v minulosti některé z muzeí hraničního opevnění na našem území?

  • odpověď ano:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 26 – 40 na otázku 15. Jaký je Váš věk?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Máte rádi netradiční formy CR?

2. Preferujete vyzkoušené druhy zájezdů, nebo rádi poznáváte nové, nezaběhlé produkty CR?

3. Zajímá Vás historie 20. století?

4. Zajímáte se o historii týkající se 2. světové války, zejména pak na našem území?

5. Zajímáte se o vznik, využití a současný stav prvorepublikového hraničního opevnění?

6. Zdá se Vám pohraniční opevnění ve spojení s jinými regionálními památkami a zajímavostmi jako zajímavý a atraktivní předmět cestovního ruchu? Např. formou vícedenního poznávacího zájezdu?

7. Navštívil jste již v minulosti některé z muzeí hraničního opevnění na našem území?

8. Máte raději zájezdy.

9. Jaká je podle Vás ideální délka tuzemského poznávacího zájezdu?

10. Raději máte zájezdy.

11. Jste nároční na komfort a vybavenost ubytovacího zařízení?

12. Bylo by pro Vás atraktivní strávit noc (v rámci poznávacího zájezdu zaměřeného na hraniční opevnění) v dobové imitaci vojenského zázemí v podzemí jedné z některých pevností?

13. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání.

14. Jste muž nebo žena?

15. Jaký je Váš věk?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Máte rádi netradiční formy CR?

2. Preferujete vyzkoušené druhy zájezdů, nebo rádi poznáváte nové, nezaběhlé produkty CR?

3. Zajímá Vás historie 20. století?

4. Zajímáte se o historii týkající se 2. světové války, zejména pak na našem území?

5. Zajímáte se o vznik, využití a současný stav prvorepublikového hraničního opevnění?

6. Zdá se Vám pohraniční opevnění ve spojení s jinými regionálními památkami a zajímavostmi jako zajímavý a atraktivní předmět cestovního ruchu? Např. formou vícedenního poznávacího zájezdu?

7. Navštívil jste již v minulosti některé z muzeí hraničního opevnění na našem území?

8. Máte raději zájezdy.

9. Jaká je podle Vás ideální délka tuzemského poznávacího zájezdu?

10. Raději máte zájezdy.

11. Jste nároční na komfort a vybavenost ubytovacího zařízení?

12. Bylo by pro Vás atraktivní strávit noc (v rámci poznávacího zájezdu zaměřeného na hraniční opevnění) v dobové imitaci vojenského zázemí v podzemí jedné z některých pevností?

13. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání.

14. Jste muž nebo žena?

15. Jaký je Váš věk?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Lhota, J.Hraniční opevnění první republiky, nový fenomén v CR ČR (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://hranicni-opevneni-prvni-repu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.