Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Hry/zábavné aktivity ve výuce francouzského jazyka

Hry/zábavné aktivity ve výuce francouzského jazyka

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Matějková
Šetření:03. 02. 2010 - 25. 02. 2010
Počet respondentů:25
Počet otázek (max/průměr):17 / 14.88
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:32,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:27
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

prosím o vyplnění krátkého dotazníku, který bude sloužit jako podklad pro výzkum mojí diplomové práce. Zároveň může posloužit jako inspirace ke zkvalitnění výuky a k zamyšlení se nad používanými metodami. Třeba inspiruje právě Vás. (Dotazník je určen primárně učitelům francouzského jazyka.)

Děkuji předem za ochotu

Odpovědi respondentů

1. Jak dlouho vyučujete francouzský jazyk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0-4 roky1040 %40 %  
10- 16 let728 %28 %  
5-9 let624 %24 %  
16 let a více28 %8 %  

Graf

2. Jaký je věk studentů, které učíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-20 let2288 %88 %  
10-15 let1040 %40 %  
starší 20-ti let520 %20 %  

Graf

3. Učíte kromě francouzštiny ještě i jiný cizí jazyk?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1976 %76 %  
ano624 %24 %  

Graf

4. Používáte při výuce her/zábavných aktivit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano, systematicky je zařazuji do výuky, tvoří nedílnou součást každé vyučovací hodinyotázka č. 6, ano, systematicky je zařazuji do výukyotázka č. 6, ano, ale jen výjimečněotázka č. 6, neotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, systematicky je zařazuji do výuky1664 %64 %  
ano, ale jen výjimečně624 %24 %  
ano, systematicky je zařazuji do výuky, tvoří nedílnou součást každé vyučovací hodiny28 %8 %  
ne14 %4 %  

Graf

5. Pokud jste odpověděl/a "NE", jaký je Váš hlavní důvod?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozptylují studenty a narušují kázeň ve třídě1100 %4 %  

Graf

6. Jaký máte názor/zkušenosti s používáním zábavných aktivit ve výuce?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
je to dobrý prostředek k motivaci studentů1666,67 %64 %  
zábavné aktivity napomáhají lepšímu osvojení učiva studenty1250 %48 %  
rozvíjí dovednosti studentů a schopnost praktického užití francouzského jazyka1250 %48 %  
je to dobrý prostředek k uvolnění studentů, k relaxaci a odpočinku1145,83 %44 %  

Graf

7. Při realizaci zábavných aktivit používáte převážně organizace

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
skupinové1979,17 %76 %  
hromadné416,67 %16 %  
individuální14,17 %4 %  

Graf

8. Jakého typu jsou aktivity, které používáte nejčastěji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kooperativní1666,67 %64 %  
soutěživé833,33 %32 %  

Graf

9. Pokud používáte zábavné aktivity - z jakých zdrojů čerpáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občas hledám zdroje a nápady na internetu1770,83 %68 %  
mám své osvědčené aktivity, které používám1666,67 %64 %  
čerpám z aktivit nabízených učebnicí937,5 %36 %  
občas se inspiruji čtením různých publikací zabývajících se touto tématikou729,17 %28 %  

Graf

10. Promýšlíte si dopředu různé fáze přípravy a realizace aktivit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, analyzuji různé možnosti aplikace a využití v aktuálním prostředí konkrétní třídy1250 %48 %  
ano, promýšlím zejména možné komplikace, které mohou nastat833,33 %32 %  
ne, používám je ve výuce zcela spontánně312,5 %12 %  
ne, mám s nimi již dostatek zkušeností14,17 %4 %  

Graf

11. Vedete si záznamy o provedených aktivitách – něco jako tvorba vlastního „sešitu“ aktivit a her (zpětná vazba...)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1562,5 %60 %  
ano937,5 %36 %  

Graf

12. Znáte výukové internetové programy nebo programy pro vlastní tvorbu aktivit (např. Hot potatoes, Languages on-line...)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
už jsem o nich slyšel/a, ale nepoužívám je1040 %40 %  
ne, nikdy jsem o nich neslyšel/a936 %36 %  
ano, využívám jich pro přípravu aktivit do výuky520 %20 %  
ano, pracuji s nimi já i moji studenti 14 %4 %  

Graf

13. Zajímal/a jste se někdy o alternativní metody výuky cizího jazyka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, rád/a se jimi inspiruji pro vlastní výuku1456 %56 %  
ano, ale neztotožnil/a jsem se s nimi728 %28 %  
ne416 %16 %  

Graf

14. Myslíte, že zábavné aktivity a hry má nabízet hlavně učebnice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, je to spíše úkol učitele1248 %48 %  
ano832 %32 %  
ne520 %20 %  

Graf

15. Myslíte, že je na českém trhu dostatek učebnic francouzštiny, které nabízejí využití zábavné formy výuky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [neotázka č. 17, anootázka č. 16].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2184 %84 %  
ano416 %16 %  

Graf

16. Uveďte prosím učebnici, se kterou máte ohledně aktivit nejlepší zkušenosti.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nepoužívám takové učebnice150 %4 %  
Quartier libre150 %4 %  

Graf

17. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena2184 %84 %  
muž416 %16 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Matějková, L.Hry/zábavné aktivity ve výuce francouzského jazyka (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://hry-zabavne-aktivity-ve-vyuce-francouzskeho-jazyka.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.