Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Hry

Hry

Autorská práva v prostředí internetu
Stahujete? Sdílíte? Zúčastněte se krátkého anonymního průzkumu o autorských právech na internetu.

(průzkum pro diplomovou práci)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Renata Slowiková
Šetření:02. 03. 2011 - 09. 03. 2011
Počet respondentů:131
Počet otázek (max/průměr):2 / 2
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:51,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:09
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník se zaměřuje na definici hry - co se Vám vybaví pod tímto názvem. ODpovědi budou součástí mé diplomové práce zabývající se využitím her v hodinách angličtiny.

Odpovědi respondentů

1. Definujte pojem hra?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

je zábavný spôsob trávenia voľného času, za účelom uspokojenia našich (sociálnych, kultúrnych...) potrieb

... široký pojem (spontánní hra x didaktická hra x divadelní hra x hraní rolí). Obecně něco, kde se užívá hravosti. Ve škole používáme didaktické hry, které mají specifikována svá pravidla, splňují určitý didaktický záměr (procvičit / zopakovat / upevnit...)

= zabava

= zábavná činnost

aktivita pro rozptyleni, zabavna forma, motivujici prvek- vyhra, vitezstvi

Aktivita za účelem získání nového poznatku, zkušenosti, dovednosti příjemnější / zábavnou formou.

aktivita, která baví děti (ale i dospělé) a při níž si mohou (ale nemusí) osvojit nějaké dovednosti či znalosti

aktivita, ktorá je zábavná

Cílem hry je pobavit a naučit zároveň. Hra může být zábavná, rodinná, kolektivní, pro děti, pro dospělé. Hra nesmí nudit a pokud je vedená humornou formou, je to její velký plus. Vždy platí pravidlo, kdo si hraje nezlobí, proto je často využívána rodiči a vychovateli. Většina dětí i dospělých hry mají rádi, pokud jsou od útlého dětství hrám naučeni a poznají, kolik výhod jim hry mohou přinášet.

cílená zábava

cinnost zabavna

Cinnost, ktera me bavi, kratim si s ni dlouhou chvili

cokoli, co se da "hrat" pro zabavu, nauceni, neco co ozivuje nudnou sed

činnost k rozptylení a kognitivní učení

činnost kdy se raduji, rozptýlím, soupeřím, přemýšlím a třeba i napodobobuji skutečnost nebo naplňuji fantazií

Činnost prováděná pro rozptýlení, obveselení. Může mít i vzdělávací charakter.

Činnost při které dochází k poznávání nových možností , získávání dalších zkušeností, prohlubování schopností. Činnost aktivizující i relaxační.

činnost při které je zábava

Činnost původně dětská, často ji však používají dospělí.

Činnost sloužící zábavě, rozvíjení mentálních, smyslových a pohybových schopností.

činnost u které se dá pobavit, zrelaxovat....

činnost, která by měla bavit lidi

činnost, která má za úkol zabavit a odvést pozornost, zrelaxovat uživatele

Činnost, která nenásilnou formou učí děti předem naplánované dovednosti, vědomosti. Slouží k lepšímu pochopení, procvičení nebo zopakování učiva.

činnost, která účastníka baví

Činnost, kterou vykonáváme pro radost,když si chceme odpočinout, určitá forma relaxace.

Činnost, při které se její aktéři baví.

činnosti, která tvoří zábavu pro jedince nebo skupinu lidí

dobrovolná činnost sloužící k zábavě

druh adrenalinu

forma urcite cinnosti, z hlavnim cilem pobavit cloveka a obohotit ho o zazitky

forma zábavy nebo umění( hra na hudební nástroj)

forma zábavy, kde získáme spoustu užitečných věcí, projeví se naše vlastnosti a dokážeme je plně využít

hra

Hra - zábava, díky které se sbližujeme s přáteli, odpočíváme od každodenních starostí, a zároveň podle druhu hry pocvičujeme mozek uvažováním nad strategií hry, či zkoušíme naší paměť, nebo zlepšujeme své fyzické síly :)

hra je cinnost provadena pro zabavu

Hra je činnost dvou a více členů, kteří mají jasně stanovená pravidla, vymezeny prostor a čas. Hra by měla mít zábavný podtext, měla by být pro všechny strány emociálně přínosná a měli by s ní souhlasit. Cíl hry by neměl být lehce dosažitelný (ztráta zájmu, kvůli jednoduchosti), ale zase také by neměl být nedosažitelný (ztráta zájmu a pozornosti z důvodu "vzdušných zámků")

Hra je činnost jednoho či více lidí. Nemusí mít nutně pravidla. Cílem hry bývá relaxace, uspokojení ze hry, radost. Hra může být jak naučná tak jen pro zábavu.

Hra je činnost která mě baví, přinese zábavu nejen mě, ale i ostatním zůčastněným, motivuje k práci i životu, obohatí život

Hra je činnost, která mě baví, kterou pobavím, u které si zvednu náladu a která mě motivuje do života

Hra je činnost, kterou daní zúčastnění provozují za účelem pobavit se a dosáhnout co nejlepšího výsledku.

Hra je činnosti, do které se zapojují lidé, usnadňuje zapamatování informací, ve hře mužeme soupeřit nebo spolupracovat, hádat,doplňovat, tvořit. Hra může podpořit schopnosti jako je např. práce v týmu.

Hra je forma zábavy, kterou je možné se učit či trávit volný čas.

Hra je forma zábavy, při které mohou děti i dospělí získat různého druhu zkušenosti.

hra je nástroj k rozvoji osobnosti

Hra je nieco co ma bavi a nezazivam pri tom stres a relaxujem.

hra je prirodzena cinnost dietata, vyznacuje sa tym, ze je spontanna a dobrovolna

hra je prostě hra

Hra je soutěž.

Hra-aktivita, která nás baví, máme z ní radost a požitek, přináší nám uspokojení.

Interakce dvou a více osob (či osoby a stroje), které se snaží "zvítězit" v určité modelové situaci ohraničené pravidly.

interaktivní činnost, jejíž účelem je zábava ale také učení.

je činnost, která nemusí mít konkrétní smysl a slouží převážně k relaxaci a odpočinku.

je nejaka cinnost jedince nebo skupiny

Je pro mě většinou zábava, někdy forma relaxu a někdy je to bohužel i závislost.

Je přenesení nudné reality do zábávné formy:))

je to činnosť bez zamerania, pre činnosť samu, je spontánna, voľná hra alebo je to hra s pravidlami, napr.spoločenská hra

Je to činnost jednoho nebo více lidí, která nemusí mít smysl, ale poskytuje nám radost a relaxaci.

Je to způsob jak zaujmout nejenom dětí, nenásilnou formou zábavy.

je vše, co navozuje pohodu , i když je třeba dodržovat určitá pravidla

je zábavná aktivita, která nás na nějakou dobu zabaví

kdo si hraje - nezlobí....hra = život

něco co mě baví

něco zábavného, interaktivního a motivujícího - např. kžížovka, doplňovačka, pexeso anebo slovní diskuze atd.

něco, co mě zabaví

Něco, kdy se můžeš zabivit spolu se svými přáteli nebo kdy se dají zabavit malé děti

Něco, u čeho se bavím a nemusím moc přemýšlet.

niečo, kde ide o súperenie, o výhru čo naplňa v človeku uspokojenie

Odpoutání od povinných činností a zabývání se jakoukoliv formou zábavy

ok

Plnění úkolu zábavnou formou v kolektivu nebo jednotlivě za účelem dosažení co nejlepšího výsledku.

Pod pojmem hra si představuji činnost konanou dobrovolně, která nás baví a přiníž zároveň zdokonalujeme nebo rozvíjíme své schonosti, intelekt.

Pojem "hra" bych definovala jako aktivní činnost fyzického těla (lidského, zvířecího), řízeného centrální nervovovu soustavou (rovněž na různé úrovni) směřující k uspokojení tužeb, přání,k zapojení a zaktivování smyslů, navodění příjemných pocitů, zaktivování mysli, uvolnění hormonu štěstí, aj.

prostředek jak zaujmout člověka zábavnou formou, je to také způsob sblížení určitého tématu a určité společnosti

Provozování různých činností za účelem zábavy či jinak zaměřenou aktivitou jejímž výsledkem je dobrá nálada a optimismus.

Příjemně strávený čas, ve škole hra děti povzbudí z únavy ze stereotypního vyučování.

příjemnost, činnost, která člověka baví a většinou zábavným způsobem i něčemu naučí.

Přirozená součást dětství

radost,

Soutěž o prohraných a vítězích

Společenské, zábavné, naučné vyplnění volého času

Určitý druh zábavy, které se aktivně zúčastňují všichni členové. Cílem se je pobavit, vzájemně poznat, probudit všechny smysly a uvolnit napjatou atmosféru. Hry by měly mít předem určené pravidla, nějaký smysl a cíl.

vše, sloužící k zábavě

Vyplnění volného času,způsob rozvíjení fantazie.

využití volného času

zabava

zábava

zábava

Zábava

zábava

zábava

zábava

zábava

zábava

Zabava anebo sport (sportovni hra), ktera ma stanovena pravidla, ktera ucinkujici/hraci musi dodrzovat.

zábava pro vyplnění volného času

Zábava různého druhu.

Zábava s jistými pravidly. Předvádění s cílem pobavit - také divadelní Hra na hudební nástroj

zábava z účelem soutěžení

zábava, kolektiv, sport, odraegování, prohlubování vztahů

zábava, legrace,

Zábava, možná intrika

Zábava, oddych, učení zábavnou formou....sranda

Zábava, relax

zábava, rozvoj myšlení

zábava, uvolnění, relax, pohoda, děti, rekreační činnost, vědomostní činnost, adrenalin, napětí, motivace,

zábava, zpestření

zábavná aktivita

zabavna aktivita

zábavná aktivita, jejímž cílem je pobavit se, relaxovat, něco si vyzkoušet ideálně se i něco naučit

zábavná činnost

zábavná činnost,

zábavná činnost, jejímž cílem je relaxace nebo poznání (nové věci, upevňování návyků a získaných vědomostí, ap.)

zábavná činnost, která nenásilně rozvíjí určité dovednosti a znalosti

Zábavná činnost, při které se nenásilnou formou můžeme naučit spoustu důležitých věcí.

zábavná forma

zábavná forma činnosti

zábavná forma trávení volného času

zábavná forma trávení volného času s přáteli nebo rodinou, zabavení dětí, někdy forma získání nových poznatků

zábavná forma výuky - např cizí jazyky, matematika - pamatuji zmrzlík atd.

zábavná kolektivní činnost

Zábavná simulace.

zábavné strávení času

zábavné využití času

Zábavnou formou zdokonalovat své dovednosti.

zábavný program

Zabavny zpusob neceho.

základní lidská individuální/kolektivní činnost vykonávaná za potřeby relaxace a osvojení schopností

Zapojení žáků do vyučování příjemnější formou.

Zpestření volného času, odreagování se o každodenních povinnosti a zpříjemnění volné chvilky. Pomocí hry můžeme se i něco naučit.

způsob jak příjemně strávit čas v kruhu přátel, zabavit a při tom se i něco naučit

2. Jsou hry využívány ve vyučování?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, téměř ve všech předmětech4937,4 %37,4 %  
ano, ale pouze v cizích jazycích2922,14 %22,14 %  
ne, vůbec2116,03 %16,03 %  
ano, ale pouze v přírodních vědách21,53 %1,53 %  
nevím, ale rozhodně se hodí do všech předmětů10,76 %0,76 %  
ano, mohou být využity ve všech předmětech,10,76 %0,76 %  
nezáleží na předmětu, ale učiteli.10,76 %0,76 %  
ano, ale záleží na konkrétním vyučujícím. 10,76 %0,76 %  
Bohužel, ve většině předmětech jsou opomíjený.10,76 %0,76 %  
Hrami si člověk nejvíc zapamatuje, obzvlášť dítě. 10,76 %0,76 %  
Pokud je po ukončení shrnut cíl hry a ...10,76 %0,76 %  
...nejdůležitější poznatky, žák si zapamatuje nejv10,76 %0,76 %  
doufám, že ano10,76 %0,76 %  
individuálně dle učitele - vyžaduje větší přípravu10,76 %0,76 %  
záleží na stupni ZŠ a na učiteli10,76 %0,76 %  
předměty nejsou podstatné10,76 %0,76 %  
Ma australska zkusenost: ANO, temer ve vsech predm10,76 %0,76 %  
určitě ano, nevím přesně kde10,76 %0,76 %  
záleží na vyučujícím, jak vše dokáže podat10,76 %0,76 %  
někdy na úkor času, který doháníme potom doma10,76 %0,76 %  
využívání her ve vyučování by mělo být samozdřejm 10,76 %0,76 %  
záleží na prezentaci vyučujícího10,76 %0,76 %  
jako doplňkový prostředek výuky super10,76 %0,76 %  
jsou důležité ve všech předmětech10,76 %0,76 %  
nevím,ale formou hry se děti naučí více a rádi10,76 %0,76 %  
ano, pokud má vyučující fantazii k motivaci dětí.10,76 %0,76 %  
záleží od pedagoga, ale měla by být10,76 %0,76 %  
určitě by měly být využívány více10,76 %0,76 %  
ŠVP, formou her uplatňováno do všech předmětů10,76 %0,76 %  
nevím, nejsem již delší dobu školou povinná10,76 %0,76 %  
mohou být využívány ve všech předmětech, ale zálež10,76 %0,76 %  
nevím, již dlouho jsem mimo školní docházku10,76 %0,76 %  
trochu málo (za mých dob :)10,76 %0,76 %  
starší učitelé/lky už na hry nejsou, takže jak kdy10,76 %0,76 %  
ano, ale myslím si, že málo10,76 %0,76 %  
někdy, podle přístupu učitele k výuce10,76 %0,76 %  
asi ano, ale mohly by být využívány víc10,76 %0,76 %  
netuším10,76 %0,76 %  
spíši u nižších ročníků základních škol10,76 %0,76 %  
ano, ale ne moc často10,76 %0,76 %  
hodně málo kdy10,76 %0,76 %  
záleží na učiteli, ale měly by být10,76 %0,76 %  
jak na které škole10,76 %0,76 %  
neviem 10,76 %0,76 %  
Je žádoucí hru ve vyučování využívat. Již Komenský10,76 %0,76 %  
Ano, ale velmi zřídka10,76 %0,76 %  
Také o přestávkách a při mimoškolních činnostech. 10,76 %0,76 %  
A při bruslení na "hoňku". Báječná hra!10,76 %0,76 %  
casteji na zakladnich skolach10,76 %0,76 %  
casteji v cizich jazycich10,76 %0,76 %  
asi ano, ale málo10,76 %0,76 %  
ano10,76 %0,76 %  
VĚTŠINOU ANO, ZEJMÉNA ASI NA 1.ST.10,76 %0,76 %  
ne v těch, které jsem navštěvoval či navštěvuji10,76 %0,76 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Nebyly nalezeny žádné vhodné segmentační otázky.

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

2. Jsou hry využívány ve vyučování?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

2. Jsou hry využívány ve vyučování?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Slowiková, R.Hry (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://hry.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.