Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Hudba a mladí lidé

Hudba a mladí lidé

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Martin Kaňa
Šetření:26. 01. 2011 - 23. 02. 2011
Počet respondentů:38
Počet otázek (max/průměr):16 / 14.11
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:74,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:10
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cíl: Zjistit vztah mladých lidí k hudbě, jakou roli hraje hudba v jejich životě. Jakým způsobem si ji opatřují, jakou dobu tráví jejich poslechem, jaký vztah mají k hraní na hudební nástroj a další náležitosti.

Odpovědi respondentů

1. Jaké jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena2463,16 %63,16 %  
Muž1436,84 %36,84 %  

Graf

2. Jak často posloucháte?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
každý den alespoň hodinu2565,79 %65,79 %  
Alespoň tři krát týdně615,79 %15,79 %  
Každý den méně než hodinu615,79 %15,79 %  
Alespoň jednou týdně12,63 %2,63 %  

Graf

3. Jaký hudební styl posloucháte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rock2976,32 %76,32 %  
pop2257,89 %57,89 %  
metal1744,74 %44,74 %  
něco jiného1744,74 %44,74 %  
punk1334,21 %34,21 %  
Elektronická a taneční hudba1231,58 %31,58 %  
vážná hudba1026,32 %26,32 %  
Jazz 821,05 %21,05 %  
disco, techno615,79 %15,79 %  
hip hop513,16 %13,16 %  
country410,53 %10,53 %  

Graf

4. Posloucháte raději českou či zahraniční produkci?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
obojí2360,53 %60,53 %  
zahraniční1334,21 %34,21 %  
českou25,26 %5,26 %  

Graf

5. Z jakého zařízení posloucháte nejčastěji?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
počítač2155,26 %55,26 %  
mp3 přehrávač923,68 %23,68 %  
mobilní telefon410,53 %10,53 %  
Hi-Fi soustava37,89 %7,89 %  
rádio12,63 %2,63 %  

Graf

6. Jakým způsobem si hudbu většinou opatřujete?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Stahováním z internetu2976,32 %76,32 %  
jiné410,53 %10,53 %  
Nákupem hudebních cd410,53 %10,53 %  
posloucháním rádia12,63 %2,63 %  

Graf

7. Stahujete hudbu z internetu? (alespoň občas)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3489,47 %89,47 %  
ne410,53 %10,53 %  

Graf

8. Pokud ano, jakým způsobem?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Stahování z internetových serverů2681,25 %68,42 %  
P2P sítě825 %21,05 %  
Pomocí legálních e - shopů26,25 %5,26 %  

Graf

9. Víte, že stahování hudby pomocí P2P je nelegální?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2160 %55,26 %  
nevím, o co jde1131,43 %28,95 %  
ne38,57 %7,89 %  

Graf

10. Hrajete nebo hráli jste na nějaký hudební nástroj?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2771,05 %71,05 %  
ne1128,95 %28,95 %  

Graf

11. Pokud ano, na jaký?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dechy1657,14 %42,11 %  
Strunné (úderové)1139,29 %28,95 %  
bubny/ bicí27,14 %5,26 %  
smyčce13,57 %2,63 %  
nic13,57 %2,63 %  

Graf

12. A jak dlouho?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3 - 7 let1244,44 %31,58 %  
více než 7 let829,63 %21,05 %  
1 – 2 roky725,93 %18,42 %  

Graf

13. Přemýšleli jste někdy o tom založit vlastní kapelu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1751,52 %44,74 %  
ano1648,48 %42,11 %  

Graf

14. Pokud hrajete na hudební nástroj, hodláte v tom pokračovat?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1555,56 %39,47 %  
ano1244,44 %31,58 %  

Graf

15. Pokud již na hudební nástroj nehrajete anebo uvažujete o tom přestat, z jakého důvodu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hraní mě nebaví nebo nenaplňuje945 %23,68 %  
nejsem hudebně nadaný840 %21,05 %  
Nedostatek času630 %15,79 %  
jiný315 %7,89 %  
Nedostatek financí210 %5,26 %  

Graf

16. Poslední otázka: Jakou hodnotu má podle vás tón komorní A?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
440 Hz2480 %63,16 %  
550 Hz516,67 %13,16 %  
331 Hz13,33 %2,63 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kaňa, M.Hudba a mladí lidé (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://hudba-a-mladi-lide.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.