Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Hudební ekologie, využívání hudby v dnešní době

Hudební ekologie, využívání hudby v dnešní době

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Eliška Kočvarová
Šetření:25. 04. 2011 - 27. 04. 2011
Počet respondentů:113
Počet otázek (max/průměr):11 / 9.23
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:85,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:33
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem dotazníku je zmapovat informovanost veřejnosti o hudební ekologii. Podklady použiji ke své absolventské práci a doufám, že mohou být přínosem i pro někoho dalšího.

Odpovědi respondentů

1. Jaký je váš vztah k hudbě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
aktivní posluchač (hudbu poslouchám se zájmem a soustředěně)5447,79 %47,79 %  
pasivní polsuchač (hudbu poslouchám spíše jako kulisu)2219,47 %19,47 %  
student hudebního oboru1311,5 %11,5 %  
hudební profesionál (hráč, učitel hudby, kritik...)1210,62 %10,62 %  
amatérský hráč1210,62 %10,62 %  

Graf

2. Ruší Vás hudba na veřejných místech?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 3, neotázka č. 4, je mi to jednootázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8776,99 %76,99 %  
ano1614,16 %14,16 %  
je mi to jedno108,85 %8,85 %  

Graf

3. Kde Vás hudba ruší?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nákupní centra1765,38 %15,04 %  
supermarkety, hypermarkety1453,85 %12,39 %  
jiné1142,31 %9,73 %  
kavárny1142,31 %9,73 %  
oblast služeb (kadeřnictví, kosmetika, masáže...)830,77 %7,08 %  
bary623,08 %5,31 %  
výstavy519,23 %4,42 %  

Graf

4. Existuje nějaké místo, o kterém můžete říci, že je tam ticho a máte tam přístup?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9483,19 %83,19 %  
nevím1311,5 %11,5 %  
ne65,31 %5,31 %  

Graf

5. Potřebujete k relaxaci ticho nebo naopak preferujete hudbu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
hudba7667,26 %67,26 %  
ticho2623,01 %23,01 %  
jiné97,96 %7,96 %  
jiné zvuky21,77 %1,77 %  

Graf

6. Máte pocit, že Vás hudba může nějakým způsobem ovlivnit?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10592,92 %92,92 %  
nevím54,42 %4,42 %  
ne32,65 %2,65 %  

Graf

7. Setkal/a jste se někdy s výrazem hudební ekologie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 8, neotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8575,22 %75,22 %  
ano2824,78 %24,78 %  

Graf

8. Máte zájem o hudební ekologii?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1139,29 %9,73 %  
nevím1035,71 %8,85 %  
ne725 %6,19 %  

Graf

9. Chtěl/a byste se dozvědět něco o hudební ekologii?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5160 %45,13 %  
nevím2124,71 %18,58 %  
ne1315,29 %11,5 %  

Graf

10. Jste žena nebo muž?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena7263,72 %63,72 %  
muž4136,28 %36,28 %  

Graf

11. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-247667,26 %67,26 %  
25-342421,24 %21,24 %  
35-4497,96 %7,96 %  
45-5443,54 %3,54 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Kde Vás hudba ruší?

  • odpověď nákupní centra:
    • 6.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi supermarkety, hypermarkety na otázku 3. Kde Vás hudba ruší?

7. Setkal/a jste se někdy s výrazem hudební ekologie?

  • odpověď ano:
    • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 8. Máte zájem o hudební ekologii?
    • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 8. Máte zájem o hudební ekologii?
    • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi student hudebního oboru na otázku 1. Jaký je váš vztah k hudbě?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaký je váš vztah k hudbě?

2. Ruší Vás hudba na veřejných místech?

3. Kde Vás hudba ruší?

4. Existuje nějaké místo, o kterém můžete říci, že je tam ticho a máte tam přístup?

5. Potřebujete k relaxaci ticho nebo naopak preferujete hudbu?

6. Máte pocit, že Vás hudba může nějakým způsobem ovlivnit?

7. Setkal/a jste se někdy s výrazem hudební ekologie?

8. Máte zájem o hudební ekologii?

9. Chtěl/a byste se dozvědět něco o hudební ekologii?

10. Jste žena nebo muž?

11. Jaký je Váš věk?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaký je váš vztah k hudbě?

2. Ruší Vás hudba na veřejných místech?

3. Kde Vás hudba ruší?

4. Existuje nějaké místo, o kterém můžete říci, že je tam ticho a máte tam přístup?

5. Potřebujete k relaxaci ticho nebo naopak preferujete hudbu?

6. Máte pocit, že Vás hudba může nějakým způsobem ovlivnit?

7. Setkal/a jste se někdy s výrazem hudební ekologie?

8. Máte zájem o hudební ekologii?

9. Chtěl/a byste se dozvědět něco o hudební ekologii?

10. Jste žena nebo muž?

11. Jaký je Váš věk?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kočvarová, E.Hudební ekologie, využívání hudby v dnešní době (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://hudebni-ekologie-vyuzivani-h.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.