Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Hudební festivaly - Staropramen

Hudební festivaly - Staropramen

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Zuzana Kleinová
Šetření:26. 01. 2016 - 24. 02. 2016
Počet respondentů:157
Počet otázek (max/průměr):16 / 14.61
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:79,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:18
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník slouží k vypracování mé bakalářské práce na téma - vliv sponzoringu na image značky, konkrétně značky Staropramen. V rámci mé bakalářské práce jsem se zaměřila na oblast hudebních festivalů. U mnohých hudebních festivalů je Staropramen jejich generálním partnerem. Cílem mé bakalářské práce je analyzovat dopady (ať pozitivní, negativní či neutrální) na vnímání značky Staropramen, návštěvníky jednotlivých festivalů a následně z této analýzy vyvodit důsledky a doporučení pro následnou komunikaci značky. Cílovou skupinou tohoto dotazníku jsou lidé zajímající se o hudbu, kulturu, zejména pak hudební festivaly.

Odpovědi respondentů

1. Navštěvujete hudební festivaly?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 2, NEotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO12076,43 %76,43 %  
NE3723,57 %23,57 %  

Graf

2. Kolika hudebních festivalů se zúčastníte za rok?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-29474,6 %59,87 %  
3-43023,81 %19,11 %  
Více než 610,79 %0,64 %  
5-610,79 %0,64 %  

Graf

3. Vyberte, kterých z následujících festivalů jste se v minulosti zúčastnili.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
České/Moravské hrady5545,45 %35,03 %  
Jiný3932,23 %24,84 %  
Colours of Ostrava3125,62 %19,75 %  
Votvírák2520,66 %15,92 %  
Mácháč2520,66 %15,92 %  
Rock for people1613,22 %10,19 %  
Sázavafest1310,74 %8,28 %  
Trnkobraní43,31 %2,55 %  
Trnkobraní, Holešovská Regata21,65 %1,27 %  
MOR, Trnkobraní10,83 %0,64 %  
Vizovické Trnkobraní, Holešovská Regata10,83 %0,64 %  
rychtářfest, bernardfest10,83 %0,64 %  
vizovické trnkobraní, holešovská regata, mišmaš10,83 %0,64 %  
Trnkobraní, Majáles10,83 %0,64 %  
Hradecký Majáles, Ontheroad festival10,83 %0,64 %  
Natruc Kolín10,83 %0,64 %  
Vizovické trnkobraní10,83 %0,64 %  
Masters of rock, Hiphop kemp, Miš maš10,83 %0,64 %  
Majáles10,83 %0,64 %  
Jam Rock10,83 %0,64 %  
Brutal Assault 10,83 %0,64 %  
Hip Hop Jam10,83 %0,64 %  
Benátská noc, Keltská noc, Metalfest, Bradlec fest10,83 %0,64 %  
Pohoda (Slovensko), Majáles (Brno)10,83 %0,64 %  
JamRock, Živý Lískovec 10,83 %0,64 %  
Majáles, Čarodějáles10,83 %0,64 %  
melt, tauron, ozora10,83 %0,64 %  
Fingers Up, Majáles10,83 %0,64 %  
Master of ROck10,83 %0,64 %  
Mighty sounds, Brutal assault10,83 %0,64 %  
Majáles, Mighty Sounds10,83 %0,64 %  
Open Air10,83 %0,64 %  
Trutnov open Air festival10,83 %0,64 %  
Beerfest10,83 %0,64 %  

Graf

4. Jaká kritéria jsou pro Vás nejdůležitější při rozhodování o účasti na festivalu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Program10688,33 %67,52 %  
Cena vstupenek5848,33 %36,94 %  
Poslechnu si svoji oblíbenou kapelu5545,83 %35,03 %  
Setkám se tam s přáteli4840 %30,57 %  
Vzdálenost od bydliště2218,33 %14,01 %  
Vybavenost areálu86,67 %5,1 %  
Možnosti ubytování75,83 %4,46 %  
Doprovodný program21,67 %1,27 %  
Jiné10,83 %0,64 %  
styl hudby10,83 %0,64 %  

Graf

5. Znáte značku Staropramen?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 6, NE → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO15296,82 %96,82 %  
NE53,18 %3,18 %  

Graf

6. Spojujete si značku Staropramen s nějakou akcí ve Vašem okolí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6542,48 %41,4 %  
ano5133,33 %32,48 %  
nevím3724,18 %23,57 %  

Graf

7. S jakým typem sponzoringu si spojujete značku Staropramen?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Sponzoring hudby10568,63 %66,88 %  
Sponzoring sportu5737,25 %36,31 %  
Sponzoring kultury3623,53 %22,93 %  
S žádným2013,07 %12,74 %  
Sponzoring adrenalinových akcí95,88 %5,73 %  
Sponzoring neziskových organizací21,31 %1,27 %  

Graf

8. Jaké aktivity značky Staropramen znáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Generální partneři hudebních festivalů8958,17 %56,69 %  
Síť značkových restaurací4630,07 %29,3 %  
Síť českých hospod – Naše hospoda2918,95 %18,47 %  
Žádné2113,73 %13,38 %  
Staropramen cool super cup138,5 %8,28 %  
,,Festivaly bez zábran“106,54 %6,37 %  
Jiné42,61 %2,55 %  

Graf

9. Kde nejčastěji vidíte logo Staropramenu na festivalu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Stánek Staropramenu12380,39 %78,34 %  
Kelímky7347,71 %46,5 %  
Stage5233,99 %33,12 %  
Plakát3824,84 %24,2 %  
Vstupenky2516,34 %15,92 %  
Jiné42,61 %2,55 %  
Nikde21,31 %1,27 %  
na festivaly nechodím10,65 %0,64 %  
Na festivaly nechodím. Nikde. 10,65 %0,64 %  
nevidím10,65 %0,64 %  
náramek10,65 %0,64 %  

Graf

10. Značku Staropramen vnímám jako:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
Silná - značka, která má silné postavení vs. Slabá - značka, která má slabé postaveníalternativní-0.8290.313
Moderní - aplikuje nové postupy vs. Tradiční - zakládá si na tradicialternativní0.2110.956
Originální - hledá jiné způsoby vs. Neoriginální - nepřichází s ničím novýmalternativní-0.1050.989
Levnou - jedná se o levnější produkty vs. Drahou - jedná se o dražší produktyalternativní-0.3950.844
Kvalitní - vnímáte produkty jako kvalitní vs. Nekvalitní - vnímáte produkty jako nekvalitníalternativní-0.4470.8
Přátelská - máte značku rádi vs. Nepřátelská - značka nepatří mezi vaše oblíbenéalternativní-0.4340.811

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

11. Jakou známku byste dali značce Staropramen? Hodnocení je jako ve škole.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Chvalitebná – kladný postoj ke značce6542,76 %41,4 %  
Dobrá – neutrální postoj ke značce6240,79 %39,49 %  
Dostatečná – spíše negativní postoj ke značce117,24 %7,01 %  
Výborná – velmi kladný postoj ke značce106,58 %6,37 %  
Neznám Staropramen21,32 %1,27 %  
Nedostatečná – silně negativní postoj ke značce21,32 %1,27 %  

Graf

12. Buduje podle Vás sponzoring hudebních festivalů pozitivní image značky Staropramen?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano – ano, image může vylepšit6442,11 %40,76 %  
Rozhodně ano – sponzoring hudebních festivalů zlepší moje vnímání značky4227,63 %26,75 %  
Nevím – nezlepší ani nezhorší3825 %24,2 %  
Spíše ne – asi image značky nezlepší63,95 %3,82 %  
Rozhodně ne – sponzoring na hudebních festivalech nemá smysl21,32 %1,27 %  

Graf

13. Jaké konkurenční značky piva jste zaregistrovali na hudebních festivalech?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Starobrno8455,26 %53,5 %  
Radegast6945,39 %43,95 %  
Pilsner Urquell6039,47 %38,22 %  
Budvar2013,16 %12,74 %  
Jiné85,26 %5,1 %  
Gambrinus21,32 %1,27 %  
Žádné 21,32 %1,27 %  
opravdu nevím :-)10,66 %0,64 %  
gambrinus excellent10,66 %0,64 %  
nenavštěvuji festivaly10,66 %0,64 %  
Kozel10,66 %0,64 %  
haineken10,66 %0,64 %  
Heineken, Krušovice10,66 %0,64 %  
Nevybavím si, žádné konkrétní pivo, které by se točilo na festivalech.10,66 %0,64 %  
krušovice10,66 %0,64 %  
Gambrinus, Zlatopramen10,66 %0,64 %  

Graf

14. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena10971,71 %69,43 %  
Muž4328,29 %27,39 %  

Graf

15. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-259763,82 %61,78 %  
26-323321,71 %21,02 %  
33-361610,53 %10,19 %  
45 a více42,63 %2,55 %  
37-4521,32 %1,27 %  

Graf

16. S kým nejčastěji na festivaly jezdíte?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
s přáteli2730,34 %17,2 %  
S kamarady1112,36 %7,01 %  
přátelé88,99 %5,1 %  
Kamarádi44,49 %2,55 %  
s přítelem44,49 %2,55 %  
přítel, kamarádi22,25 %1,27 %  
s rodinou22,25 %1,27 %  
přítelkyně22,25 %1,27 %  
s přáteli a rodinou11,12 %0,64 %  
S přáteli, s přítelem11,12 %0,64 %  
ostatní odpovědi s rodinou a přáteli
s rodinnou
přítel
Czarotek
S přáteli a přítelem
S přáteli
na festivaly nejezdím
pritel, kamaradi
pratele
Nejezdím na festivaly
Přátelé, přítelkyně
Priateľmi
s manželkou
Sám
přáteli
S přítelkyní
S kamaradkou
přátelé, rodina
s přáteli, přítelkyní
s kamarády, s dětmi
s mojí krů
s partnerem
S kamarády a partnerem
S přáteli.
s partou
S kamarády a přítelem
manžel
2730,34 %17,2 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Spojujete si značku Staropramen s nějakou akcí ve Vašem okolí?

  • odpověď ne:
    • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi S žádným na otázku 7. S jakým typem sponzoringu si spojujete značku Staropramen?

10. Značku Staropramen vnímám jako:

  • odpověď Kvalitní - vnímáte produkty jako kvalitní [alternativní] Nekvalitní - vnímáte produkty jako nekvalitní: 1:
    • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dostatečná – spíše negativní postoj ke značce na otázku 11. Jakou známku byste dali značce Staropramen? Hodnocení je jako ve škole.
  • odpověď Přátelská - máte značku rádi [alternativní] Nepřátelská - značka nepatří mezi vaše oblíbené: 1:
    • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dostatečná – spíše negativní postoj ke značce na otázku 11. Jakou známku byste dali značce Staropramen? Hodnocení je jako ve škole.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Navštěvujete hudební festivaly?

2. Kolika hudebních festivalů se zúčastníte za rok?

3. Vyberte, kterých z následujících festivalů jste se v minulosti zúčastnili.

4. Jaká kritéria jsou pro Vás nejdůležitější při rozhodování o účasti na festivalu?

5. Znáte značku Staropramen?

6. Spojujete si značku Staropramen s nějakou akcí ve Vašem okolí?

7. S jakým typem sponzoringu si spojujete značku Staropramen?

8. Jaké aktivity značky Staropramen znáte?

9. Kde nejčastěji vidíte logo Staropramenu na festivalu?

10. Značku Staropramen vnímám jako:

11. Jakou známku byste dali značce Staropramen? Hodnocení je jako ve škole.

12. Buduje podle Vás sponzoring hudebních festivalů pozitivní image značky Staropramen?

13. Jaké konkurenční značky piva jste zaregistrovali na hudebních festivalech?

14. Jaké je Vaše pohlaví?

15. Kolik je Vám let?

16. S kým nejčastěji na festivaly jezdíte?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Navštěvujete hudební festivaly?

2. Kolika hudebních festivalů se zúčastníte za rok?

3. Vyberte, kterých z následujících festivalů jste se v minulosti zúčastnili.

4. Jaká kritéria jsou pro Vás nejdůležitější při rozhodování o účasti na festivalu?

5. Znáte značku Staropramen?

6. Spojujete si značku Staropramen s nějakou akcí ve Vašem okolí?

7. S jakým typem sponzoringu si spojujete značku Staropramen?

8. Jaké aktivity značky Staropramen znáte?

9. Kde nejčastěji vidíte logo Staropramenu na festivalu?

10. Značku Staropramen vnímám jako:

11. Jakou známku byste dali značce Staropramen? Hodnocení je jako ve škole.

12. Buduje podle Vás sponzoring hudebních festivalů pozitivní image značky Staropramen?

13. Jaké konkurenční značky piva jste zaregistrovali na hudebních festivalech?

14. Jaké je Vaše pohlaví?

15. Kolik je Vám let?

16. S kým nejčastěji na festivaly jezdíte?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kleinová, Z.Hudební festivaly - Staropramen (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://hudebni-festivaly-staroprame.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.