Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Hudební kurzy a veřejnost

Hudební kurzy a veřejnost

Použití násilí v různých situacích
11 situací k zamyšlení.

[6 min., veřejné výsledky 27. dubna]

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Markéta Cimplová
Šetření:21. 02. 2011 - 02. 03. 2011
Počet respondentů:99
Počet otázek (max/průměr):12 / 12
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:74,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:46
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsem studentkou SŠ Ekonomického lycea a ráda bych Vás požádala o vyplnení tohoto krátkého dotazníku, který se týká zájmu veřejnosti o hudební kurzy a aspekty, jimiž se řídí jejich výběr. Výsledky tohoto dotazníku použiji ve své maturitní práci.

Děkuji za Váš čas věnovaný tomuto krátkému dotazníku.

Markéta Cimplová

Odpovědi respondentů

1. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena7979,8 %79,8 %  
muž2020,2 %20,2 %  

Graf

2. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19-255151,52 %51,52 %  
16-181919,19 %19,19 %  
31-401313,13 %13,13 %  
26-301010,1 %10,1 %  
41 a více44,04 %4,04 %  
do 1522,02 %2,02 %  

Graf

3. Měl/a jste někdy zájem o hudební kurzy?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7979,8 %79,8 %  
ne2020,2 %20,2 %  

Graf

4. Zúčastnil/a jste se někdy kurzů, které se týkaly hudby?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6565,66 %65,66 %  
ne3434,34 %34,34 %  

Graf

5. Jakých hudebních kurzů byste se zúčastnili?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kurzy hry na nástroj6161,62 %61,62 %  
kurzy zpěvu2121,21 %21,21 %  
kurzy hudební skladby55,05 %5,05 %  
a, c, d11,01 %1,01 %  
žádných11,01 %1,01 %  
muzikálový zpěv11,01 %1,01 %  
muzikoterapie11,01 %1,01 %  
studium hudební teorie, hry na nástroj a část.zpěv11,01 %1,01 %  
hra na nástroj, souborová hra11,01 %1,01 %  
účastnila jsem se všech jmenovaných11,01 %1,01 %  
na nastroj i na zpev11,01 %1,01 %  
hry na nástroj i hudební teorie + didaktika HV11,01 %1,01 %  
kurzy hudební teorie11,01 %1,01 %  
Klavírní kurzy, Hudební výchova - dílna11,01 %1,01 %  
nijak11,01 %1,01 %  

Graf

6. Jakého konkrétního zaměření by se měli kurzy týkat? (např.: žánr -jazz, pop, rock; kytarové kurzy, flétnové aj...)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Bicí

blue grass

flétna

flétna v jazzu, flétna v klasice

flétna, housle

flétnové

flétnové

Flétnové

flétnové

flétnové

flétnové

flétnové

flétnové interpretační kurzy, pedagogické a metodické kurzy, muzikoterapie

flétnové kurzy

flétny

Hudební nauka - tvořivá dílna, Klavírní kurzy

INterpretační kurzy staré hudby

Já vedu hudební kurzy v Praze a o všechny zmíněná témata mají naši žáci zájem, takže nemohu blíže specifikovat. Já osobně bych ráda navštívila kurz popového zpěvu pro děti.

jazz

jazz

jazz blues rock, kytara saxofon trumpeta

jazz, etnomuzikologie...

Jazz, hra na saxofon

jazz, pop

jedno

klasicka hudba

Klasická hudba, flétna

klasické hudby zlepšení techniky a tím lepší možnosti vyjádření hudební myšlenky (oba tyto aspekty by měl kurz zahrnovat) kombinaci sólové a komorní / orchestrální hry

klasika

klasika

klasika, rock

klavír

klavírní

klavírní kurzy

klavírní, flétnové

kurz na klavír

kurz pro korepetitory

kurzy hry na bicí

Kurzy hry na bicí a perkusní nástroje

kurzy hry na hudeb. nástroj

kurzy improvizace

kyt.kurz

kytara

kytara

kytara, klavír

kytarové

kytarové kurrzy

kytarové kurzy

Kytarové kurzy

Kytarové kurzy

kytarové kurzy

kytarové kurzy

kytarové kurzy - Flamenco

kytarové kurzy, flétna

kytarové kurzy, výukové kurzy-didaktické

kytarový

kytarový kurz

lidová hudba

lllllllllllll

muzikál

muzikoterapie

nevim

nevím

nevím, o kurzy nemám zájem, viz předchozí možnost

pěvecké kurzy, sborové k.

Podle zájmu uchazečů

pop

pop

pop

pop

pop

pop, punk, rock

pop, rock

pop, rock

pop, rock

Pop, rock

pop, rock, metal

pop, rock, punk

popový zpěv

rock

rock

rock

rock

rock

rock

rock, metal

Rock.

různé

Sborový zpěv

sborový zpěv - technika zpěvu

smyčcové kurzy, sborový zpěv, hudební nauka, hudební výchova

stará hudba, flétnové kurzy

šanson

Tohle je velice individuální, netroufám si říci...

vážná hudba

záleží na zájmu - poptávce

zaměření by se mělo týkat všech žánrů dohromady.

zanr - vazna hudba, rock

žánr: pop, vážná hudba, muzikál klavírní kurz

7. Ovlivnila by Vaše rozhodnutí vzdálenost kurzů od místa bydliště?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím3636,36 %36,36 %  
souhlasím3333,33 %33,33 %  
nevím1515,15 %15,15 %  
spíše nesouhlasím1212,12 %12,12 %  
nesouhlasím33,03 %3,03 %  

Graf

8. Je pro Vás cena důležitým aspektem při výběru?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím4949,49 %49,49 %  
souhlasím4040,4 %40,4 %  
nevím66,06 %6,06 %  
spíše nesouhlasím33,03 %3,03 %  
nesouhlasím11,01 %1,01 %  

Graf

9. Kolik byste byli ochotní za kurz zaplatit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1000-20005252,53 %52,53 %  
2001-30002828,28 %28,28 %  
3001-400099,09 %9,09 %  
nic33,03 %3,03 %  
max. 500kč11,01 %1,01 %  
1500 na mesic -3000 pokud opravdu kvalitni11,01 %1,01 %  
320011,01 %1,01 %  
záleželo by na úrovni11,01 %1,01 %  
záleželo by na úrovni a pověsti lektora11,01 %1,01 %  
záleží na délce kurzu a přednášejícím11,01 %1,01 %  
podle délky a kvality kurzu11,01 %1,01 %  

Graf

10. Kolika denní kurzy byste podle předcházejících cen očekávali? např.: a) (1000-2000) - 2 dny; b) 3 dny; c) 4 dny; d) 6 dnů

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

(1000-2000) - 4 dny

10

10 dnů 1 hodinu denně

1000- 2000 3 dny 2001-3000 7 dnů 3001-4000 14 dní

1000-2000 - 4 dny

1000-2000 2-3 dny

1000-2000 Kč za půlroční kurz s 1-2 hod týdně

1000-2000 Kč-víkend

1den

2

2 denni

2 dny

2 dny

2 dny

2 dny

2 dny

2-3 dny

2-3 dny

2-4 denní

2.dny

2001 - 3000 -> víkendové kurzy

2dny

3

3

3

3

3

3 dny

3 dny

3 dny

3 dny

3 dny

3-5dnu tejdne

3000 - 4000 - 4 denní s ubytováním i stravováním

3dny

4

4 - 6 dnů

4 dny

4 dny

4 dny

4 dny

4-6dní

5

5 dnů

6

6 dnu

6 dnů

6 dnů

7 dní

7 dnů (3 000)

a

a

a

a

A

a

a - 2 dny b - 3 dny c - více

a )3 dny b) 5 dní c) 7 dní

a. 2dny, b. 4 dny, c. 6dnů

a)

a)

a) 5 denní

a) 1-2 dny

a) 2 dny b) 3 dny c) 4 dny

a) 2-3 dny b) 3-4 dny c) 5-6 dnů

a) 3 dny b) týden c) 10 dní

a) 30 b) 40 c) 50

a) dva dny

a)3 b)5 c)6 d) 8 a více

a)3; b)5; c)7;d)10

B

b

b

b

b

b

b

c

c)

C)

c)

c)

d

d

d)

d)

lllllllllllll

Max. 2 dny

Nejspíše bych je rodělila na týdny apod...

nemůžu říci, pokud neznám lektora

pravidelne, dlouhodobe

roční

Tahle otázka není moc srozumitelná... ;-) Vychází mi to cca 200 Kč na jednu hodinu, pak by záleželo na tom, jak intenzivní by kurz byl...

víc jak šest

víkend včetně pátku

víkendový, pokud by šlo o individuální výuku

za 4 tis bych očekávala 7denní

záleželo by na úrovni a dalších okolnostech

záleží na počtu hodin kurzu, max.1000 za celý den

11. O jakého lektora byste měli na kurzech zájem? (konkrétní jméno)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím8383,84 %83,84 %  
nic55,05 %5,05 %  
Alena Tichá11,01 %1,01 %  
Alvaro Pierri11,01 %1,01 %  
Dobrého... :-)11,01 %1,01 %  
Paco de Lucia11,01 %1,01 %  
Claru Novákovou, Jana Ostrého, aj.11,01 %1,01 %  
o patřičně vyškoleného ve svém oboru11,01 %1,01 %  
profesionál se zkušenostmi (v orchestru, výuka VŠ)11,01 %1,01 %  
výborného cellistu11,01 %1,01 %  
profesionálního, mediálně známého11,01 %1,01 %  
především znalý dané problematiky11,01 %1,01 %  
učitel kytary11,01 %1,01 %  

Graf

12. Bylo by pro Vás důležité, kdo na kurzu vyučuje?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6868,69 %68,69 %  
nevím2323,23 %23,23 %  
ne88,08 %8,08 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste:

2. Kolik je Vám let?

3. Měl/a jste někdy zájem o hudební kurzy?

4. Zúčastnil/a jste se někdy kurzů, které se týkaly hudby?

5. Jakých hudebních kurzů byste se zúčastnili?

7. Ovlivnila by Vaše rozhodnutí vzdálenost kurzů od místa bydliště?

8. Je pro Vás cena důležitým aspektem při výběru?

9. Kolik byste byli ochotní za kurz zaplatit?

11. O jakého lektora byste měli na kurzech zájem? (konkrétní jméno)

12. Bylo by pro Vás důležité, kdo na kurzu vyučuje?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste:

2. Kolik je Vám let?

3. Měl/a jste někdy zájem o hudební kurzy?

4. Zúčastnil/a jste se někdy kurzů, které se týkaly hudby?

5. Jakých hudebních kurzů byste se zúčastnili?

7. Ovlivnila by Vaše rozhodnutí vzdálenost kurzů od místa bydliště?

8. Je pro Vás cena důležitým aspektem při výběru?

9. Kolik byste byli ochotní za kurz zaplatit?

11. O jakého lektora byste měli na kurzech zájem? (konkrétní jméno)

12. Bylo by pro Vás důležité, kdo na kurzu vyučuje?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Cimplová, M.Hudební kurzy a veřejnost (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://hudebni-kurzy-a-verejnost.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.