Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Hudební notační sw

Hudební notační sw

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Ivo Görlich
Šetření:07. 03. 2012 - 15. 03. 2012
Počet respondentů:105
Počet otázek (max/průměr):12 / 9.1
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:76,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:29
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den.

Prosím o vyplnění krátkého dotazníku pro moji absolventskou práci na Pražské konzervatoři, týkajícího se využívání hudebních notačních softwarů českými hudebníky.

Tento výzkum je zcela anonymní a jeho výsledky budou požity v mé absolventské praci.

Upozorňuji, že tento výzkum je zaměřen na hudebníky (jak profesionální, tak i amatérské). Pokud se hudbě nevěnujete vůbec, nemá smysl tento dotazník vyplňovat :)

Děkuji, Ivo Görlich

Odpovědi respondentů

1. Hudbou se zabýváte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Profesionálněotázka č. 2, Studuji ji (akademie, konzervatoř)otázka č. 2, Amatérskyotázka č. 2, Nezabývám → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Studuji ji (akademie, konzervatoř)5855,24 %55,24 %  
Amatérsky2826,67 %26,67 %  
Profesionálně1312,38 %12,38 %  
Nezabývám65,71 %5,71 %  

Graf

2. Jaké oblasti hudby se věnujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Instrumentální (hra na hudební nástroj)8989,9 %84,76 %  
Vokální (zpěv)1515,15 %14,29 %  
Skladba1313,13 %12,38 %  
Dirigování88,08 %7,62 %  
studium hudebního managementu11,01 %0,95 %  
Hudební věda11,01 %0,95 %  
Hudební management11,01 %0,95 %  
Produkce11,01 %0,95 %  
na počítači11,01 %0,95 %  

Graf

3. Byl jste někdy nucen vytvořit, nebo upravit nějaký notový zápis? (tvorba nebo úprava partu či partitury)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 4, Neotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7272,73 %68,57 %  
Ne2727,27 %25,71 %  

Graf

4. Jak jste postupoval?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Počítačový sw pro psaní notových zápisů (notační sw)4461,11 %41,9 %  
Ruční zápis2838,89 %26,67 %  

Graf

5. Jaké znáte notační sw?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Sibelius1420 %13,33 %  
FInale, Sibelius912,86 %8,57 %  
sibelius, finale710 %6,67 %  
Finale45,71 %3,81 %  
Sibelius,Finale34,29 %2,86 %  
Finale, Sibelius, Capella34,29 %2,86 %  
SIbelius, FInale, Capella22,86 %1,9 %  
Logic, MuseScore, Finale11,43 %0,95 %  
Eh??11,43 %0,95 %  
Sibelius, Finale, スコアメーカー11,43 %0,95 %  
ostatní odpovědi Notion 3, Finale, Sibelius
Sibelius, Finale Print Music
velmi špatně
GuitarPro, Finale, Sibelius
Žádný
Melody Assistant
Sibelus, Finale
musela jsem si přečíst další otázku, aby mi došlo, co znamená sw. ;-)
capella, sibelius
sibelius,finale,capella,MusixTex
Minimalne.
Sibelius, Notion, MuseScore, Finale, Capella
Sibelius, Capella
Sibelius, Encore, Finale
Sibelius, nic jinýho
notoeditor,sibelius
Guitar Pro
Sibelius, Finalle.
Finale, sibelius, musescore, guitarpro
špatně
guitar pro?
Sibelius, Finale, Note Worthy Composer, Opus Amadeus
Sibelius, Capella, Finale
Sibelius, Finale, Encore, Capella, Noteworthy Composer
Sibelius. Finale, Notewory composer
2535,71 %23,81 % 

Graf

6. Který notační sw používáte?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Sibelius3657,14 %34,29 %  
Finale1726,98 %16,19 %  
žádný23,17 %1,9 %  
capella23,17 %1,9 %  
nepoužívám23,17 %1,9 %  
Logic Pro 911,59 %0,95 %  
Zadny11,59 %0,95 %  
nepouzivam11,59 %0,95 %  
Notion 311,59 %0,95 %  
GuitarPro11,59 %0,95 %  
Bohužel žádný, jsem stará škola.11,59 %0,95 %  
Videl jsem, jak se pracuje v sw Sibelius.11,59 %0,95 %  
Notion11,59 %0,95 %  
Encore11,59 %0,95 %  
Guitar Pro11,59 %0,95 %  

Graf

7. Jak hodnotíte své schopnosti v používání tohoto sw?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neovládám3535,35 %33,33 %  
Průměrně (ovládám základní funkce a některé pokročilejší)2626,26 %24,76 %  
Špatně (s obtížemi využiji základní funkce)2424,24 %22,86 %  
Výborně (ovládám všechny, nebo většinu funkcí)1414,14 %13,33 %  

Graf

8. Uvítali byste prohloubení svých znalostí některého notačního sw (například pomocí speciálního kurzu)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím3939,39 %37,14 %  
souhlasím2929,29 %27,62 %  
nevím1818,18 %17,14 %  
spíše nesouhlasím1010,1 %9,52 %  
nesouhlasím33,03 %2,86 %  

Graf

9. Pokud jste student, nebo absolvent hudební školy, setkal jste se na vaší škole s výukou některého notačního sw?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 11, Neotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne7777,78 %73,33 %  
Ano2222,22 %20,95 %  

Graf

10. Uvítal byste zařazení podobného předmětu do vyučování?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6381,82 %60 %  
ne1418,18 %13,33 %  

Graf

11. Jak hodnotíte přínos tohoto kurzu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Průměrný940,91 %8,57 %  
Vysoký627,27 %5,71 %  
Nízký522,73 %4,76 %  
Žádný29,09 %1,9 %  

Graf

12. Jaká škola to byla? Jaký obor?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Konzervatoř35,88 %2,86 %  
Pražská konzervatoř23,92 %1,9 %  
Konzervatoř Pardubice, lesní roh23,92 %1,9 %  
Pražská konzervatoř, hra na housle23,92 %1,9 %  
Pražská konzervatoř, housle23,92 %1,9 %  
Pražská konzervatoř, viola11,96 %0,95 %  
Pražská konzervatoř, obor housle11,96 %0,95 %  
Prazska Konzervator, POH 11,96 %0,95 %  
Pražská konzervatoř, obor viola11,96 %0,95 %  
Konzervatoř - skladba11,96 %0,95 %  
ostatní odpovědi Prazska konzervator a pedagogicka fakulta UK
prazska konzervator, obor klavir
konzervatoř, obor hudba
Hamu - skladba
chacha....Pražská konzervatoř,aneb jak se nenaučit z teorie vůbec nic a ještě neumět pracovat s notačním sw:)
pražská konzervatoř, violoncello
Pražská konzervatoř, pro můj obor není povinná, ale takové kurzy tu existují
Zakladni umelecka skola, kurz prace se sw Sibelius.
Nebyl jsem na hudební škole
konzervatoř, amu - viola
konzervatoř, všechny hudební obory
Karlova univerzita, hudební věda
GJN s hudebním zaměřením
GJN hudebni gymnazium
HAMU, konzervatoř, všichni, je dobré to umět
HF JAMU, Lesní roh
nejsem student
Gymnázium Jana Nerudy
Pražská konzervatoř, flétna
GJN s hudebním zaměřením, obor kontrabas
Pedagogická fakulta UK, předmět hudební SW je ve volitelných předmětech na Katedře hud. výchovy
Konzertavoř Brno, viola
konzervator, akademie
GJN s hud. zaměřením
KJJ
Konzervatoř Brno, obor viola
Viola
konzervatoř,hudební obor
konzervatoř, pop skladba
konzervatoř ČB, povinná informatika
PK - skladba
Konzervatoř, flétna
Konzervator, housle
HAMU - Violoncello
Deylova konzervatoř
3568,63 %33,33 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Jak jste postupoval?

  • odpověď Počítačový sw pro psaní notových zápisů (notační sw):
    • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Výborně (ovládám všechny, nebo většinu funkcí) na otázku 7. Jak hodnotíte své schopnosti v používání tohoto sw?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Hudbou se zabýváte:

2. Jaké oblasti hudby se věnujete?

3. Byl jste někdy nucen vytvořit, nebo upravit nějaký notový zápis? (tvorba nebo úprava partu či partitury)

4. Jak jste postupoval?

5. Jaké znáte notační sw?

6. Který notační sw používáte?

7. Jak hodnotíte své schopnosti v používání tohoto sw?

8. Uvítali byste prohloubení svých znalostí některého notačního sw (například pomocí speciálního kurzu)?

9. Pokud jste student, nebo absolvent hudební školy, setkal jste se na vaší škole s výukou některého notačního sw?

10. Uvítal byste zařazení podobného předmětu do vyučování?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Hudbou se zabýváte:

2. Jaké oblasti hudby se věnujete?

3. Byl jste někdy nucen vytvořit, nebo upravit nějaký notový zápis? (tvorba nebo úprava partu či partitury)

4. Jak jste postupoval?

5. Jaké znáte notační sw?

6. Který notační sw používáte?

7. Jak hodnotíte své schopnosti v používání tohoto sw?

8. Uvítali byste prohloubení svých znalostí některého notačního sw (například pomocí speciálního kurzu)?

9. Pokud jste student, nebo absolvent hudební školy, setkal jste se na vaší škole s výukou některého notačního sw?

10. Uvítal byste zařazení podobného předmětu do vyučování?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Görlich, I.Hudební notační sw (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://hudebni-notacni-sw.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.