Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Hudební preference v rámci třídního postavení

Hudební preference v rámci třídního postavení

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Ondřej Novák
Šetření:19. 11. 2011 - 19. 12. 2011
Počet respondentů:353
Počet otázek (max/průměr):8 / 7.88
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:82,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:39
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník je krátký a kvantitativní, týká se především vzdělání a vykonávaného zaměstnání dotazovaných, dále pak hudebních preferencí. Na základě dotazníku bude vytvořena semestrální práce vypovídající o stavu hudebních preferencí v ČR a zohledněna korelace s univore / omnivore teoriemi v kulturní konzumaci tříd.

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední s maturitou18351,84 %51,84 %  
Vysokoškolské13036,83 %36,83 %  
Základní267,37 %7,37 %  
Nedokončené71,98 %1,98 %  
Vyučení61,7 %1,7 %  
Střední bez maturity10,28 %0,28 %  

Graf

2. Jaký je typ Vašeho povolání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Odborné17148,44 %48,44 %  
Nezaměstnaný13137,11 %37,11 %  
Rutinní nemanuální4512,75 %12,75 %  
Dělnické61,7 %1,7 %  

Graf

3. Jaká je Vaše ekonomická aktivita?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Student24569,41 %69,41 %  
Zaměstnanec8524,08 %24,08 %  
OSVČ123,4 %3,4 %  
Nezaměstnaný82,27 %2,27 %  
V domácnosti30,85 %0,85 %  

Graf

4. Jaké hudební žánry posloucháte? (více odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rock27176,77 %76,77 %  
Pop19254,39 %54,39 %  
Oldies15343,34 %43,34 %  
Klasika14340,51 %40,51 %  
Alternativní13237,39 %37,39 %  
Jazz10429,46 %29,46 %  
Metal10228,9 %28,9 %  
Punk8824,93 %24,93 %  
Folk8524,08 %24,08 %  
Eletronika7922,38 %22,38 %  
Dance7320,68 %20,68 %  
RnB6718,98 %18,98 %  
Reagee5515,58 %15,58 %  
Country4913,88 %13,88 %  
Hip-hop4813,6 %13,6 %  
DnB4412,46 %12,46 %  
Techno298,22 %8,22 %  
House298,22 %8,22 %  
Trance277,65 %7,65 %  
Jungle174,82 %4,82 %  

Graf

5. Jaká je Vaše věková kategorie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-2930686,69 %86,69 %  
30-39308,5 %8,5 %  
40-49123,4 %3,4 %  
50-5951,42 %1,42 %  

Graf

6. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena24669,69 %69,69 %  
Muž10730,31 %30,31 %  

Graf

7. Jaké hudební žánry poslouchají Vaši rodiče? (více odpovědí)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Oldies20864,4 %58,92 %  
Pop18757,89 %52,97 %  
Rock17955,42 %50,71 %  
Folk11535,6 %32,58 %  
Country11435,29 %32,29 %  
Klasika8426,01 %23,8 %  
Jazz5316,41 %15,01 %  
Metal319,6 %8,78 %  
Alternativní247,43 %6,8 %  
Dance185,57 %5,1 %  
Punk123,72 %3,4 %  
Eletronika82,48 %2,27 %  
RnB61,86 %1,7 %  
House51,55 %1,42 %  
Techno51,55 %1,42 %  
Reagee51,55 %1,42 %  
Trance30,93 %0,85 %  
nic30,93 %0,85 %  
Hip-hop10,31 %0,28 %  
DnB10,31 %0,28 %  

Graf

8. Jaká je věková kategorie Vašich rodičů (staršího z nich)?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
50-5913941 %39,38 %  
40-4913840,71 %39,09 %  
60-694412,98 %12,46 %  
70-7982,36 %2,27 %  
30-3972,06 %1,98 %  
80+30,88 %0,85 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Jaký je typ Vašeho povolání?

  • odpověď Odborné:
    • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 40-49 na otázku 5. Jaká je Vaše věková kategorie?

3. Jaká je Vaše ekonomická aktivita?

  • odpověď Zaměstnanec:
    • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 40-49 na otázku 5. Jaká je Vaše věková kategorie?

7. Jaké hudební žánry poslouchají Vaši rodiče? (více odpovědí)

  • odpověď Rock:
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Metal na otázku 7. Jaké hudební žánry poslouchají Vaši rodiče? (více odpovědí)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

2. Jaký je typ Vašeho povolání?

3. Jaká je Vaše ekonomická aktivita?

4. Jaké hudební žánry posloucháte? (více odpovědí)

5. Jaká je Vaše věková kategorie?

6. Jaké je Vaše pohlaví?

7. Jaké hudební žánry poslouchají Vaši rodiče? (více odpovědí)

8. Jaká je věková kategorie Vašich rodičů (staršího z nich)?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

2. Jaký je typ Vašeho povolání?

3. Jaká je Vaše ekonomická aktivita?

4. Jaké hudební žánry posloucháte? (více odpovědí)

5. Jaká je Vaše věková kategorie?

6. Jaké je Vaše pohlaví?

7. Jaké hudební žánry poslouchají Vaši rodiče? (více odpovědí)

8. Jaká je věková kategorie Vašich rodičů (staršího z nich)?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Novák, O.Hudební preference v rámci třídního postavení (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://hudebni-preference-v-ramci-t.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.