Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Hudební vkus

Hudební vkus

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Markéta Žižková
Šetření:09. 05. 2009 - 11. 05. 2009
Počet respondentů:101
Počet otázek (max/průměr):26 / 22.29
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:56,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:49
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení,

ráda bych vás požádala o pomoc s vyplněním dotazníku pro průřezové šetření, jehož výsledky budou využity v seminární práci s názvem "Otevřenost různorodým hudebním žánrům v závislosti na vlastním aktivním působení v oblasti hudby".

Práce je sočástí předmětu "Sociologie umění", vyučovaného na filozofické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně.

Hypotézu, kterou má průzkum potvrdit nebo vyvrátit vám neprozradím, aby vás při odpovídání zbytečně neovlivňovala ;-)

Vyplňování dotazníku by vám nemělo zabrat více než 10 minut.

Tak směle do toho a půl je hotovo :-D

Odpovědi respondentů

1. Hrajete na nějaký hudební nástroj?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Neotázka č. 5, Ne, ale v minulosti jsem hrávalotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3433,66 %33,66 %  
Ano3433,66 %33,66 %  
Ne, ale v minulosti jsem hrával3332,67 %32,67 %  

Graf

2. Na jaký hudební nástroj hrajete?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kytara nebo jiné strunné drnkací nástroje, i el. kytary2573,53 %24,75 %  
Klavír nebo jiné strunné úderné nástroje, i el. klávesy nebo syntezátor1441,18 %13,86 %  
Dechové nástroje926,47 %8,91 %  
Jiné38,82 %2,97 %  
Bicí nástroje38,82 %2,97 %  
Housle nebo jiné strunné smyčcové nástroje12,94 %0,99 %  

Graf

3. Jak často hrajete/cvičíte na hudební nástroj, který ovládáte nejlépe?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Méně než jednou týdně1750 %16,83 %  
1 - 2 krát týdně926,47 %8,91 %  
5 a vícekrát týdně514,71 %4,95 %  
3 - 4 krát týdně38,82 %2,97 %  

Graf

4. Hrajete / vystupujete někdy s hrou na hudební nástroj na veřejnosti (na koncertech)? Jak často?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, na veřejnosti nehraji / nevystupuji2266,67 %21,78 %  
Ano, 1 - 2 krát za rok412,12 %3,96 %  
Ano, 5 a vícekrát za rok39,09 %2,97 %  
Ano, ale méně než jednou ročně39,09 %2,97 %  
Ano, 3 - 4 krát za rok13,03 %0,99 %  

Graf

5. Věnujete se zpěvu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 6, Neotázka č. 8, Ne, ale v minulosti jsem se mu věnovalotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne5251,49 %51,49 %  
Ano3130,69 %30,69 %  
Ne, ale v minulosti jsem se mu věnoval1817,82 %17,82 %  

Graf

6. Jak často cvičíte/trénujete hlas/zpíváte?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 - 2 krát týdně1754,84 %16,83 %  
3 - 4 krát týdně722,58 %6,93 %  
5 a vícekrát týdně412,9 %3,96 %  
Méně než jednou týdně39,68 %2,97 %  

Graf

7. Zpíváte/vystupujete někdy na veřejnosti (na koncertech)? Jak často?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, 3 - 4 krát za rok1135,48 %10,89 %  
Ne, na veřejnosti nezpívám / nevystupuji929,03 %8,91 %  
Ano, 5 a vícekrát za rok722,58 %6,93 %  
Ano, ale méně než jednou ročně39,68 %2,97 %  
Ano, 1 - 2 krát za rok13,23 %0,99 %  

Graf

8. Navštívil jste v posledním roce nějaký koncert? O jaký hudební styl/žánr šlo? Pokud jste byl na více koncertech různých žánrů, označte všechny

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rock5353 %52,48 %  
Reggae, Ska3232 %31,68 %  
Populární hudba (i muzikál)2626 %25,74 %  
Folk2020 %19,8 %  
Ne, na žádném koncertě jsem v uplynulém roce nebyl1818 %17,82 %  
Vážná hudba1818 %17,82 %  
Lidová hudba a ethno1818 %17,82 %  
Techno, house, trance a další elektronická hudba1616 %15,84 %  
Jazz1616 %15,84 %  
Metal1212 %11,88 %  
Hip hop1212 %11,88 %  
Opera1111 %10,89 %  
Country, Bluegrass88 %7,92 %  
Hardcore44 %3,96 %  

Graf

9. Máte hudební vzdělání?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4746,53 %46,53 %  
Ano, ZUŠ, LŠU, soukromé hodiny aj.3433,66 %33,66 %  
Jsem samouk1615,84 %15,84 %  
Jiná odpověď43,96 %3,96 %  

Graf

10. Ohodnoťte prosím, jakou oblibu má u Vás vážná hudba body od 1 (nejmenší obliba) do 10 (největší obliba)

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6”, „7”, „8”, „9” a „10”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
81717 %16,83 %  
31313 %12,87 %  
41313 %12,87 %  
61212 %11,88 %  
71010 %9,9 %  
1099 %8,91 %  
199 %8,91 %  
288 %7,92 %  
555 %4,95 %  
944 %3,96 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:5.44
Minimum:1
Maximum:10
Variační rozpětí:9
Rozptyl:6.2
Směrodatná odchylka:2.49
Medián:6
Modus:8

Graf

11. Ohodnoťte prosím, jakou oblibu má u Vás opera body od 1 (nejmenší obliba) do 10 (největší obliba)

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6”, „7”, „8”, „9” a „10”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
12727,27 %26,73 %  
22323,23 %22,77 %  
31313,13 %12,87 %  
41010,1 %9,9 %  
799,09 %8,91 %  
655,05 %4,95 %  
1055,05 %4,95 %  
533,03 %2,97 %  
822,02 %1,98 %  
922,02 %1,98 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.3
Minimum:1
Maximum:10
Variační rozpětí:9
Rozptyl:5.43
Směrodatná odchylka:2.33
Medián:2
Modus:1

Graf

12. Ohodnoťte prosím, jakou oblibu má u Vás populární hudba (i muzikál) body od 1 (nejmenší obliba) do 10 (největší obliba)

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6”, „7”, „8”, „9” a „10”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
81515 %14,85 %  
61313 %12,87 %  
71212 %11,88 %  
101111 %10,89 %  
41010 %9,9 %  
51010 %9,9 %  
999 %8,91 %  
377 %6,93 %  
177 %6,93 %  
266 %5,94 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:6.09
Minimum:1
Maximum:10
Variační rozpětí:9
Rozptyl:5.7
Směrodatná odchylka:2.39
Medián:6
Modus:8

Graf

13. Ohodnoťte prosím, jakou oblibu má u Vás dechovka body od 1 (nejmenší obliba) do 10 (největší obliba)

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6”, „7”, „8”, „9” a „10”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16161 %60,4 %  
31717 %16,83 %  
21515 %14,85 %  
544 %3,96 %  
422 %1,98 %  
811 %0,99 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.61
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.76
Směrodatná odchylka:0.87
Medián:1
Modus:1

Graf

14. Ohodnoťte prosím, jakou oblibu má u Vás lidová hudba a ethno body od 1 (nejmenší obliba) do 10 (největší obliba)

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6”, „7”, „8”, „9” a „10”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31717 %16,83 %  
21515 %14,85 %  
11111 %10,89 %  
51111 %10,89 %  
41010 %9,9 %  
61010 %9,9 %  
81010 %9,9 %  
788 %7,92 %  
1055 %4,95 %  
933 %2,97 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:4.5
Minimum:1
Maximum:9
Variační rozpětí:8
Rozptyl:5.24
Směrodatná odchylka:2.29
Medián:4
Modus:3

Graf

15. Ohodnoťte prosím, jakou oblibu má u Vás hip hop body od 1 (nejmenší obliba) do 10 (největší obliba)

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6”, „7”, „8”, „9” a „10”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
13738,14 %36,63 %  
21212,37 %11,88 %  
31010,31 %9,9 %  
688,25 %7,92 %  
777,22 %6,93 %  
1066,19 %5,94 %  
566,19 %5,94 %  
855,15 %4,95 %  
444,12 %3,96 %  
922,06 %1,98 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.46
Minimum:1
Maximum:10
Variační rozpětí:9
Rozptyl:7.18
Směrodatná odchylka:2.68
Medián:2
Modus:1

Graf

16. Ohodnoťte prosím, jakou oblibu má u Vás hardcore body od 1 (nejmenší obliba) do 10 (největší obliba)

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6”, „7”, „8”, „9” a „10”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
12828,87 %27,72 %  
22323,71 %22,77 %  
31313,4 %12,87 %  
577,22 %6,93 %  
477,22 %6,93 %  
666,19 %5,94 %  
855,15 %4,95 %  
744,12 %3,96 %  
933,09 %2,97 %  
1011,03 %0,99 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.1
Minimum:1
Maximum:8
Variační rozpětí:7
Rozptyl:4.5
Směrodatná odchylka:2.12
Medián:2
Modus:1

Graf

17. Ohodnoťte prosím, jakou oblibu má u Vás folk body od 1 (nejmenší obliba) do 10 (největší obliba)

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6”, „7”, „8”, „9” a „10”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31616 %15,84 %  
41212 %11,88 %  
51212 %11,88 %  
21111 %10,89 %  
71111 %10,89 %  
11010 %9,9 %  
988 %7,92 %  
1088 %7,92 %  
866 %5,94 %  
666 %5,94 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:4.96
Minimum:1
Maximum:10
Variační rozpětí:9
Rozptyl:6.31
Směrodatná odchylka:2.51
Medián:5
Modus:3

Graf

18. Ohodnoťte prosím, jakou oblibu má u Vás rock body od 1 (nejmenší obliba) do 10 (největší obliba)

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6”, „7”, „8”, „9” a „10”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
103737,37 %36,63 %  
91818,18 %17,82 %  
81414,14 %13,86 %  
71010,1 %9,9 %  
688,08 %7,92 %  
555,05 %4,95 %  
433,03 %2,97 %  
222,02 %1,98 %  
311,01 %0,99 %  
111,01 %0,99 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:8.34
Minimum:4
Maximum:10
Variační rozpětí:6
Rozptyl:3.05
Směrodatná odchylka:1.75
Medián:9
Modus:10

Graf

19. Ohodnoťte prosím, jakou oblibu má u Vás jazz body od 1 (nejmenší obliba) do 10 (největší obliba)

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6”, „7”, „8”, „9” a „10”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21313,54 %12,87 %  
71313,54 %12,87 %  
61212,5 %11,88 %  
31111,46 %10,89 %  
51010,42 %9,9 %  
899,38 %8,91 %  
199,38 %8,91 %  
488,33 %7,92 %  
966,25 %5,94 %  
1055,21 %4,95 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:5.06
Minimum:1
Maximum:10
Variační rozpětí:9
Rozptyl:5.92
Směrodatná odchylka:2.43
Medián:5
Modus:2

Graf

20. Ohodnoťte prosím, jakou oblibu má u Vás country, bluegrass body od 1 (nejmenší obliba) do 10 (největší obliba)

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6”, „7”, „8”, „9” a „10”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
12424,49 %23,76 %  
41515,31 %14,85 %  
21515,31 %14,85 %  
31313,27 %12,87 %  
688,16 %7,92 %  
788,16 %7,92 %  
577,14 %6,93 %  
1055,1 %4,95 %  
833,06 %2,97 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.58
Minimum:1
Maximum:10
Variační rozpětí:9
Rozptyl:4.85
Směrodatná odchylka:2.2
Medián:3
Modus:1

Graf

21. Ohodnoťte prosím, jakou oblibu má u Vás techno, house, trance a další elektronická hudba body od 1 (nejmenší obliba) do 10 (největší obliba)

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6”, „7”, „8”, „9” a „10”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
13636 %35,64 %  
21212 %11,88 %  
31111 %10,89 %  
1088 %7,92 %  
577 %6,93 %  
877 %6,93 %  
466 %5,94 %  
955 %4,95 %  
744 %3,96 %  
644 %3,96 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.67
Minimum:1
Maximum:10
Variační rozpětí:9
Rozptyl:8.22
Směrodatná odchylka:2.87
Medián:3
Modus:1

Graf

22. Ohodnoťte prosím, jakou oblibu má u Vás reggae, ska body od 1 (nejmenší obliba) do 10 (největší obliba)

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6”, „7”, „8”, „9” a „10”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
61414,29 %13,86 %  
31414,29 %13,86 %  
11313,27 %12,87 %  
101111,22 %10,89 %  
999,18 %8,91 %  
499,18 %8,91 %  
788,16 %7,92 %  
577,14 %6,93 %  
277,14 %6,93 %  
866,12 %5,94 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:5.28
Minimum:1
Maximum:10
Variační rozpětí:9
Rozptyl:7.69
Směrodatná odchylka:2.77
Medián:5
Modus:6

Graf

23. Ohodnoťte prosím, jakou oblibu má u Vás metal body od 1 (nejmenší obliba) do 10 (největší obliba)

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6”, „7”, „8”, „9” a „10”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
13030 %29,7 %  
22020 %19,8 %  
101313 %12,87 %  
41010 %9,9 %  
388 %7,92 %  
766 %5,94 %  
855 %4,95 %  
955 %4,95 %  
622 %1,98 %  
511 %0,99 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.92
Minimum:1
Maximum:10
Variační rozpětí:9
Rozptyl:9.76
Směrodatná odchylka:3.12
Medián:2.5
Modus:1

Graf

24. Kolik je Vám let?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Méně než 202828 %27,72 %  
25-292828 %27,72 %  
20-242727 %26,73 %  
30-341010 %9,9 %  
35-3955 %4,95 %  
40-4911 %0,99 %  
60 a více11 %0,99 %  

Graf

25. Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední s maturitou3838 %37,62 %  
Vysokoškolské3737 %36,63 %  
Základní2222 %21,78 %  
Střední33 %2,97 %  

Graf

26. Jste

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena6968,32 %68,32 %  
muž3231,68 %31,68 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Hrajete na nějaký hudební nástroj?

 • odpověď Ano:
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Méně než jednou týdně na otázku 3. Jak často hrajete/cvičíte na hudební nástroj, který ovládáte nejlépe?
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne, na veřejnosti nehraji / nevystupuji na otázku 4. Hrajete / vystupujete někdy s hrou na hudební nástroj na veřejnosti (na koncertech)? Jak často?
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Klavír nebo jiné strunné úderné nástroje, i el. klávesy nebo syntezátor na otázku 2. Na jaký hudební nástroj hrajete?
  • zobrazit další souvislosti
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kytara nebo jiné strunné drnkací nástroje, i el. kytary na otázku 2. Na jaký hudební nástroj hrajete?

5. Věnujete se zpěvu?

 • odpověď Ano:
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 - 2 krát týdně na otázku 6. Jak často cvičíte/trénujete hlas/zpíváte?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, 3 - 4 krát za rok na otázku 7. Zpíváte/vystupujete někdy na veřejnosti (na koncertech)? Jak často?

9. Máte hudební vzdělání?

 • odpověď Ne:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 1. Hrajete na nějaký hudební nástroj?

13. Ohodnoťte prosím, jakou oblibu má u Vás dechovka body od 1 (nejmenší obliba) do 10 (největší obliba)

 • odpověď 1:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2 na otázku 15. Ohodnoťte prosím, jakou oblibu má u Vás hip hop body od 1 (nejmenší obliba) do 10 (největší obliba)
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 na otázku 14. Ohodnoťte prosím, jakou oblibu má u Vás lidová hudba a ethno body od 1 (nejmenší obliba) do 10 (největší obliba)
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2 na otázku 17. Ohodnoťte prosím, jakou oblibu má u Vás folk body od 1 (nejmenší obliba) do 10 (největší obliba)

24. Kolik je Vám let?

 • odpověď Méně než 20:
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Základní na otázku 25. Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Hrajete na nějaký hudební nástroj?

2. Na jaký hudební nástroj hrajete?

3. Jak často hrajete/cvičíte na hudební nástroj, který ovládáte nejlépe?

4. Hrajete / vystupujete někdy s hrou na hudební nástroj na veřejnosti (na koncertech)? Jak často?

5. Věnujete se zpěvu?

6. Jak často cvičíte/trénujete hlas/zpíváte?

7. Zpíváte/vystupujete někdy na veřejnosti (na koncertech)? Jak často?

8. Navštívil jste v posledním roce nějaký koncert? O jaký hudební styl/žánr šlo? Pokud jste byl na více koncertech různých žánrů, označte všechny

9. Máte hudební vzdělání?

10. Ohodnoťte prosím, jakou oblibu má u Vás vážná hudba body od 1 (nejmenší obliba) do 10 (největší obliba)

11. Ohodnoťte prosím, jakou oblibu má u Vás opera body od 1 (nejmenší obliba) do 10 (největší obliba)

12. Ohodnoťte prosím, jakou oblibu má u Vás populární hudba (i muzikál) body od 1 (nejmenší obliba) do 10 (největší obliba)

13. Ohodnoťte prosím, jakou oblibu má u Vás dechovka body od 1 (nejmenší obliba) do 10 (největší obliba)

14. Ohodnoťte prosím, jakou oblibu má u Vás lidová hudba a ethno body od 1 (nejmenší obliba) do 10 (největší obliba)

15. Ohodnoťte prosím, jakou oblibu má u Vás hip hop body od 1 (nejmenší obliba) do 10 (největší obliba)

16. Ohodnoťte prosím, jakou oblibu má u Vás hardcore body od 1 (nejmenší obliba) do 10 (největší obliba)

17. Ohodnoťte prosím, jakou oblibu má u Vás folk body od 1 (nejmenší obliba) do 10 (největší obliba)

18. Ohodnoťte prosím, jakou oblibu má u Vás rock body od 1 (nejmenší obliba) do 10 (největší obliba)

19. Ohodnoťte prosím, jakou oblibu má u Vás jazz body od 1 (nejmenší obliba) do 10 (největší obliba)

20. Ohodnoťte prosím, jakou oblibu má u Vás country, bluegrass body od 1 (nejmenší obliba) do 10 (největší obliba)

21. Ohodnoťte prosím, jakou oblibu má u Vás techno, house, trance a další elektronická hudba body od 1 (nejmenší obliba) do 10 (největší obliba)

22. Ohodnoťte prosím, jakou oblibu má u Vás reggae, ska body od 1 (nejmenší obliba) do 10 (největší obliba)

23. Ohodnoťte prosím, jakou oblibu má u Vás metal body od 1 (nejmenší obliba) do 10 (největší obliba)

24. Kolik je Vám let?

25. Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání?

26. Jste

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Hrajete na nějaký hudební nástroj?

2. Na jaký hudební nástroj hrajete?

3. Jak často hrajete/cvičíte na hudební nástroj, který ovládáte nejlépe?

4. Hrajete / vystupujete někdy s hrou na hudební nástroj na veřejnosti (na koncertech)? Jak často?

5. Věnujete se zpěvu?

6. Jak často cvičíte/trénujete hlas/zpíváte?

7. Zpíváte/vystupujete někdy na veřejnosti (na koncertech)? Jak často?

8. Navštívil jste v posledním roce nějaký koncert? O jaký hudební styl/žánr šlo? Pokud jste byl na více koncertech různých žánrů, označte všechny

9. Máte hudební vzdělání?

10. Ohodnoťte prosím, jakou oblibu má u Vás vážná hudba body od 1 (nejmenší obliba) do 10 (největší obliba)

11. Ohodnoťte prosím, jakou oblibu má u Vás opera body od 1 (nejmenší obliba) do 10 (největší obliba)

12. Ohodnoťte prosím, jakou oblibu má u Vás populární hudba (i muzikál) body od 1 (nejmenší obliba) do 10 (největší obliba)

13. Ohodnoťte prosím, jakou oblibu má u Vás dechovka body od 1 (nejmenší obliba) do 10 (největší obliba)

14. Ohodnoťte prosím, jakou oblibu má u Vás lidová hudba a ethno body od 1 (nejmenší obliba) do 10 (největší obliba)

15. Ohodnoťte prosím, jakou oblibu má u Vás hip hop body od 1 (nejmenší obliba) do 10 (největší obliba)

16. Ohodnoťte prosím, jakou oblibu má u Vás hardcore body od 1 (nejmenší obliba) do 10 (největší obliba)

17. Ohodnoťte prosím, jakou oblibu má u Vás folk body od 1 (nejmenší obliba) do 10 (největší obliba)

18. Ohodnoťte prosím, jakou oblibu má u Vás rock body od 1 (nejmenší obliba) do 10 (největší obliba)

19. Ohodnoťte prosím, jakou oblibu má u Vás jazz body od 1 (nejmenší obliba) do 10 (největší obliba)

20. Ohodnoťte prosím, jakou oblibu má u Vás country, bluegrass body od 1 (nejmenší obliba) do 10 (největší obliba)

21. Ohodnoťte prosím, jakou oblibu má u Vás techno, house, trance a další elektronická hudba body od 1 (nejmenší obliba) do 10 (největší obliba)

22. Ohodnoťte prosím, jakou oblibu má u Vás reggae, ska body od 1 (nejmenší obliba) do 10 (největší obliba)

23. Ohodnoťte prosím, jakou oblibu má u Vás metal body od 1 (nejmenší obliba) do 10 (největší obliba)

24. Kolik je Vám let?

25. Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání?

26. Jste

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Žižková, M.Hudební vkus (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://hudebni-vkus.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.