Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Humanic

Humanic

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kristina Lančová
Šetření:17. 03. 2015 - 23. 03. 2015
Počet respondentů:100
Počet otázek (max/průměr):10 / 5.62
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:68,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:32
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, 

chtěla bych Vás poprosit o vyplnění krátkého dotazníku, který bude sloužit jako podklad k Bakalářské práci. Dotazník je určen všem, kteří někdy zakoupili obuv u společnosti Humanic. 

Děkuji Kristina Lančová

Odpovědi respondentů

1. Reklamoval/a jste zde zakoupenou obuv?

Pokud jste reklamoval/a více než jeden pár obuvi, vyplňte prosím dotazník pro každý pár zvlášť.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Neotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne6868 %68 %  
Ano3232 %32 %  

Graf

2. Byla reklamace přijata?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, byla přijata k projednáníotázka č. 3, Ne, byla ihned zamítnutaotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, byla přijata k projednání2982,86 %29 %  
Ne, byla ihned zamítnuta617,14 %6 %  

Graf

3. Byla reklamace uznána?

Uznání reklamace = reklamace byla kladně vyřízena a zákazníkovi bylo vráceno opravené zboží, peníze nebo bylo zboží vyměněno za nové, případně byla poskytnuta sleva z kupní ceny

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 5, Neotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2485,71 %24 %  
Ne414,29 %4 %  

Graf

4. Z jakého důvodu byla reklamace zamítnuta?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nešetrné zacházení333,33 %3 %  
Opotřebení běžným užíváním333,33 %3 %  
Jiný důvod222,22 %2 %  
Nedostatečná údržba111,11 %1 %  

Graf

5. Jak byla reklamace vyřízena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vrácení peněz1354,17 %13 %  
Oprava833,33 %8 %  
Výměna zboží za nové312,5 %3 %  

Graf

6. Musel/a jste danou obuv po nějakém čase reklamovat znovu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2678,79 %26 %  
Ano721,21 %7 %  

Graf

7. Zakoupil/a byste další obuv u této společnosti i po zkušenosti s reklamací?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2472,73 %24 %  
Ne927,27 %9 %  

Graf

8. Jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena8080 %80 %  
Muž2020 %20 %  

Graf

9. Věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 298282 %82 %  
30 - 3999 %9 %  
40 - 4988 %8 %  
více než 6011 %1 %  

Graf

10. Z jakého kraje pocházíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Moravskoslezský5555 %55 %  
Zlínský88 %8 %  
Olomoucký88 %8 %  
Jihomoravský77 %7 %  
Hlavní město Praha66 %6 %  
Středočeský55 %5 %  
Královéhradecký44 %4 %  
Ústecký44 %4 %  
Jihočeský22 %2 %  
Pardubický11 %1 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Reklamoval/a jste zde zakoupenou obuv?

 • odpověď Ano:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 3. Byla reklamace uznána?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vrácení peněz na otázku 5. Jak byla reklamace vyřízena?
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 6. Musel/a jste danou obuv po nějakém čase reklamovat znovu?
  • zobrazit další souvislosti
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 7. Zakoupil/a byste další obuv u této společnosti i po zkušenosti s reklamací?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, byla přijata k projednání na otázku 2. Byla reklamace přijata?

2. Byla reklamace přijata?

 • odpověď Ano, byla přijata k projednání:
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 3. Byla reklamace uznána?
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vrácení peněz na otázku 5. Jak byla reklamace vyřízena?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 7. Zakoupil/a byste další obuv u této společnosti i po zkušenosti s reklamací?

3. Byla reklamace uznána?

 • odpověď Ano:
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vrácení peněz na otázku 5. Jak byla reklamace vyřízena?

6. Musel/a jste danou obuv po nějakém čase reklamovat znovu?

 • odpověď Ne:
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 7. Zakoupil/a byste další obuv u této společnosti i po zkušenosti s reklamací?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Reklamoval/a jste zde zakoupenou obuv?

2. Byla reklamace přijata?

3. Byla reklamace uznána?

5. Jak byla reklamace vyřízena?

6. Musel/a jste danou obuv po nějakém čase reklamovat znovu?

7. Zakoupil/a byste další obuv u této společnosti i po zkušenosti s reklamací?

8. Jste?

9. Věk?

10. Z jakého kraje pocházíte?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Reklamoval/a jste zde zakoupenou obuv?

2. Byla reklamace přijata?

3. Byla reklamace uznána?

5. Jak byla reklamace vyřízena?

6. Musel/a jste danou obuv po nějakém čase reklamovat znovu?

7. Zakoupil/a byste další obuv u této společnosti i po zkušenosti s reklamací?

8. Jste?

9. Věk?

10. Z jakého kraje pocházíte?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Lančová, K.Humanic (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://humanic.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.