Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Humanitární organizace

Humanitární organizace

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Anna Vladyková
Šetření:02. 01. 2013 - 12. 01. 2013
Počet respondentů:46
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:47,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:15
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den, chtěla bych Vás poprosit o vyplnění dotazníku k mé maturitní práci. Jedná se o dotazník ohledně Humanitárních organizací.

Děkuji za vyplnění.

Odpovědi respondentů

1. Kolik Vám je let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 25 let2860,87 %60,87 %  
26 - 45 let1532,61 %32,61 %  
46 a více let36,52 %6,52 %  

Graf

2. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena3678,26 %78,26 %  
Muž1021,74 %21,74 %  

Graf

3. Jaká je podle Vás činnost humanitárních organizací? (do 10 ti slov)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
záslužná 24,35 %4,35 %  
pomáhat lidem12,17 %2,17 %  
Snaha pomoc lidem v krizové situaci.12,17 %2,17 %  
Zachování lidského života a zlepšení jeho kvality ať už v oblasti materiální nebo lidsko-právní.12,17 %2,17 %  
pomahat tam, kde chybi penize, ochota, dobrovolnici12,17 %2,17 %  
prospěšná12,17 %2,17 %  
zlepšení lidského života tam, kde zlepšení potřebuje a zasažený člověk není schopen ho změnit sám12,17 %2,17 %  
Pokud je trefná, tak pak je potřebná, užitečná a chválihodná.12,17 %2,17 %  
Naprostné ničení schopnosti lidí ve 3. světe uživit se, nyní se o sebe nedokážou postarat ale žijí jen z pomoci12,17 %2,17 %  
zajištění pomoci při živelných katastrofách12,17 %2,17 %  
ostatní odpovědi Zbytečná, nepřínosná, jdoucí proti zákonům přírody.
spatna
společenský prospěšná
pomáhat a podporovat
chválihodná důležitá netransparentní podceňovaná neúčelná
pomahaji slabsim lidem, lidem v nouzi nebo tizivich sifuacich
Pomachat osobam z nejakym osobnostnim nebo fyzickym problemem.
pomoc
různé
práce s lidma v sociálním kontextu
podpora znevýhodněných a sociálně slabších osob, případně podpora v krizové situaci
dobře míněné pokusy pomoci, často špatné v širším kontextu lokality
Pomáhání lidem v nouzi
dostačující
pomoc lidem v nouzi
pomoc lidem v tíživých životních situací
sbírat peníze od dobrovolných dárců a posílat je potřebným
Zezi na naplni programu.
pomáhat lidem a celé společnosti
Poskytnout pomoc lidem v nouzi
pomoc v tísni komukoliv kdykoliv jakkoliv
Dobrovolná,užitečná,smysluplná
Přínosná, důležitá
pomoc potřebným
některé (ne všechmy) pracují skvěle
snaží se pomáhat potřebným
Velmi prospěšná a záslužná pomoc postiženým, slabším a znevýhodněným...
pomáhajú ľuďom v núdzi
doufám, že užitečná a promyšlená
pomáhat potřebným
pomoc a podpora lidem v nouzi
rozšířená, viditelná, snad i účinná
pomoc lidem
pomáhání zemím třetího světa, lidem, kteří pomoc potřebují (nějak handicapovaní)
zajišťování potravinové a zdravotnícké pomoci
3576,09 %76,09 % 

Graf

4. Jaké humanitární organizace znáte? (vyjmenujte)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
adra48,7 %8,7 %  
červený kříž24,35 %4,35 %  
Člověk v tísni, ADRA, Červneý kříž, Lékaři bez hranic, Organizace na pomoc Africe12,17 %2,17 %  
Člověk v tísni, Červený kříž. ADRA, Lékaři bez hranic, Pomoc bez hranic12,17 %2,17 %  
Červený kříž, UNESCO, Lékaři bez hranic, člověk v tísni...12,17 %2,17 %  
unicef12,17 %2,17 %  
Pro-Contact, Lékaři bez hranic a mnoho dalších12,17 %2,17 %  
Člověk v tísni, Lékaři bez hranic, ADRA, Diecezní charita... je jich mraky12,17 %2,17 %  
Člověk v tísti, UNICEF12,17 %2,17 %  
Amnesty international, unicef, člověk v tísni12,17 %2,17 %  
ostatní odpovědi Je jich tolik, že je nebudu všechny jmenovat.
rudy kriz
Český červený kříž, Pomozte dětem, Krizová centra, Asociace občanských poraden, UNICEF
Člověk v Tísni, Světlo pro svět, Charity, Siriri, Medecins sans frontiers
unicef adra člověk v tísni
charita, adra, unicef
Adra,UNHCN,Clovek v tisni
green peace
z hlavy nevím
Adra, ČvT, Charita, Červený kříž, Asociace samaritánů, Armáda spásy
Lékaři bez hranic, Červený kříž/půlměsíc, Člověk v tísni, Charita, Adra, všelijaké české nadace a kulturní akce typu Kuře, Bazar v Mokré čtvrti
Hestia
adra, nadace naše dítě
člověk v tísni, charita, český červený kříž, adra
neznám
Clovek v tisni. Adra. Podane ruce Odraz apod.
unicef, charita,...
ADRA, Český červený kříž, Naděje, Lékaři bez hranic
adra, člověk v tísni,
Unicef, Kapka naděje, Rozum a cit
Adra, Unicef
armáda spásy, červený kříž
ADRA, člověk v tísni, ČČK, mnohé drobné
Člověk v tísni,ADRA,Červený kříž
Adra, ČČK, Člověk v tísni, Kapka naděje, Paraple, ...
UNESCO,
kuře,paraple
adra, charita, unicef,
Adra, Člověk v tísti, Kapka naděje, Nadace paraple
charita, adra, člověk v tísni, lékaři bez hranic...
4eský červený kříž, Charita, nadace atd.
Unicef, Tyflo, Adra,
3269,57 %69,57 % 

Graf

5. Jakým způsobem si myslíte, že humanitární organizace získávají finance?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sponzoři24,35 %4,35 %  
od lidi24,35 %4,35 %  
příspěvky24,35 %4,35 %  
od sponzorů, lidí12,17 %2,17 %  
Finanční podpora od sponzorů, dary a charitativní akce12,17 %2,17 %  
Podporou vládní (dotace) či (a) sponzorským příspěvkem veřejnosti12,17 %2,17 %  
od sponzoru a darcu12,17 %2,17 %  
z veřejných příspěvků12,17 %2,17 %  
Od velkých dárců, drobných dárců, vlastní vedeljší činností, z dotačních programů, někdy i členských příspěvků, od vlády, nadnárodních organizací, které mají na jejích činnosti zájem...12,17 %2,17 %  
dárci12,17 %2,17 %  
ostatní odpovědi dobrovolné dary, prodej cetek na ulicích
Přímou podporou od ovčanů a z dotací.
oblbuji lidi reklamou
dotace, dary, sponzoring
dary,vlastní prodejní aktivita, některé možná i z dotací
dary, prodej věcí
sbirky, sponzorske dary, prispevky lidi
Od potporovatelu h.o
sponzory, dobrovolnými příspěvky
grantové dotace, dary příznivců, pouliční fundraising, prodej vlastních výrobků či výrobků lidí, kterým pomáhají, podpora z mezinárodního ústředí
dárci, granty, prodej výrobků, přidělený rozpočet od vlád/krajů/obcí, sponzoři za uvedení spolupráce, pronájem budov, poskytování služeb, někdy raritní věci typu závěť, nadace, výhra
Dotace, dary
např. věcnými dary, dotacemi ze státní správy
sbírky
dary od sponzorů, příspěvky lidí, vlastní pořádání aktivit, dotace od státu
dárcovské SMS, kasičky
Ruzna vyrobni cinnost. casopisy.prodej drobnych predmetu aj
sponzorské dary, fondy EU, příspěvky
Dary
sponzoři?
od sponzorů a z charitativních akcí
Od dobrovolných dárců a možná od státu.
od sponzorů, za vlastní práci, dobrovolnictví svých pracovníků
od lidí, společností, od státu
většinou zdarů
DMS, dary FO na účet, dary PO na účet, charitativní akce, ...
od dobrovoľníkov
od sponzorů
z darů
formou sbírek, sponzorské dary
dary, projekty
dary, sponzoři
sponzoři, od státu, od Bruselu, od občanů - dárcovské sms nebo příspěvky
3371,74 %71,74 % 

Graf

6. V případě Vaší pomoci lidem v oblastech postižených živelnou katastrofou preferujete finanční pomoc nebo pomoc věcnými dary?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Věcné dary2554,35 %54,35 %  
Finanční pomoc1839,13 %39,13 %  
Nepřispěl/a bych36,52 %6,52 %  

Graf

7. Přispíváte svými finančními prostředky na charitativní účely?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3269,57 %69,57 %  
Ne1430,43 %30,43 %  

Graf

8. Přispíváte věcnými dary na charitativní účely?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2758,7 %58,7 %  
Ne1941,3 %41,3 %  

Graf

9. Máte důvěru v činnost humanitárních organizací?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano2758,7 %58,7 %  
Ano1021,74 %21,74 %  
Spíše ne510,87 %10,87 %  
Ne48,7 %8,7 %  

Graf

10. Zajímáte se o činnost humanitárních organizaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano1532,61 %32,61 %  
Spíše ne1532,61 %32,61 %  
Ano1021,74 %21,74 %  
Ne613,04 %13,04 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kolik Vám je let?

2. Jakého jste pohlaví?

6. V případě Vaší pomoci lidem v oblastech postižených živelnou katastrofou preferujete finanční pomoc nebo pomoc věcnými dary?

7. Přispíváte svými finančními prostředky na charitativní účely?

8. Přispíváte věcnými dary na charitativní účely?

9. Máte důvěru v činnost humanitárních organizací?

10. Zajímáte se o činnost humanitárních organizaci?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kolik Vám je let?

2. Jakého jste pohlaví?

6. V případě Vaší pomoci lidem v oblastech postižených živelnou katastrofou preferujete finanční pomoc nebo pomoc věcnými dary?

7. Přispíváte svými finančními prostředky na charitativní účely?

8. Přispíváte věcnými dary na charitativní účely?

9. Máte důvěru v činnost humanitárních organizací?

10. Zajímáte se o činnost humanitárních organizaci?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Vladyková, A.Humanitární organizace (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://humanitarni-organizace.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.