Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Humanitární pomoc

Humanitární pomoc

Zúčastněte se krátkého průzkumu o nakupování online
A vyhrajte jeden z 20 balíčků skvělé čokolády :-)

(konec vyplňování 23. 7. 2019)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Stodůlková
Šetření:24. 12. 2018 - 15. 01. 2019
Počet respondentů:50
Počet otázek (max/průměr):8 / 7.4
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:40,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:38
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsem studentkou Gymnázia Rožnov pod Radhoštěm a ráda bych Vás požádala o vyplnění tohoto dotazníku. 

Tento dotazník byl konstruován pro zpracování mé seminární práce a následné vyhodnocení postoje občanů k humanitární pomoci. Jedná se jen o stručný dotazník, který použiji jako doplnění. 

Děkuji předem za Vaši spolupráci a za Váš čas věnovaný tomuto dotazníku. 

Odpovědi respondentů

1. Co je podle vás humanitární pomoc?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Akce pro zvýšení popularity politiků prováděná za prostředky uloupené lidem pomocí daní.

Humanitární pomoc - rychlá intervence v místě krize (přírodní katastrofa, válečný konflikt atd.). Cílem je zajištění základních životních potřeb. Na ni navazuje pomoc rozvojová, která je dlouhodobější. Např obnovení možností obřivy, výstavba škol.

Humanitární pomoc je poskytována lidem, kteří se ocitnou v životní nouzi způsobené přírodní katastrofou, válkou, velkou chudobou apod.

Charitativní akce reagující na nějakou humanitární krizi.

J

Jakákoliv pomoc potřebným.

Jídlo, pití, oblečení, přikrývky,...které lidé z klidnějších částí světa poskytnou lidem v oblasti postižené přírodní katastrofou/válkou

materiální či finanční pomoc v místě nějaké krizte či katastrofy

Materiální nebo finanční pomoc obětem přírodních katastrof, válek a pod.

Materiální pomoc lidem v nouzi.

Mezinárodní pomoc, která je poskytována tomu, koho zasáhla nějaká přírodní katastrofa, válka, občanská válka, ...

nevím

nezištná pomoc lidem,kteří zažili nějakou živelnou pohromu

Organizovaná pomoc lidem, postiženým nějakou katastrofou neno válkou.

peníze, čistící prostředky, oblečení apod. potřebným např. v místě katastrofy

Podpora lidí v nouzi, tísni, pokud si pomoc nemohou nebo nedokáží zajistit sami.

Pomáhání potřebným

Pomoc lidem

pomoc lidem postižených přírodní katastrofou

Pomoc lidem postiženým krizí, válkou, epidemií a podobných, prováděná různými způsoby – finančně, materiálně…

Pomoc lidem v momentální nouzi, než se postaví na vlastní nohy Viz Paradise (vyhořelé město)

Pomoc lidem v nouzi

Pomoc lidem v nouzi

pomoc lidem v nouzi

pomoc lidem v nouzi

Pomoc lidem v nouzi postiženým nějakou katastrofou či válkou.

pomoc lidem v nouzi, ať už zdravotní, ve formě dodávek jídla a základních potřeb apod.

Pomoc lidem v nouzi.

Pomoc lidem, kteri jsou v nouze, nemaji splneny zakladni lidske podminky.

pomoc lidem, kteří jsou ve svízelné (obtížné) životní situaci

Pomoc lidem, kteří se z nějakého důvodu ocitli v krizi.

Pomoc někomu postiženému nějakou katastrofou (povodně, požáry, války atp.). Osobně se mi to spojuje s něčím plošným, co postihne víc lidí, ale asi to tak být nemusí.

pomoc obětem přírodních katastrof, sucha, záplav apod

Pomoc potrebnym

pomoc potřebným

pomoc potřebným v nouzi, ať už se jedná o jídlo, oblečení, zdravotnickou péči

Pomoc pro lidi v nouzi

pomoc při katastrofě

pomoc při nečekaných událostech skupině lidí

pomoc sociálně slabším osobám

pomoc v náročných životních situacích,například při zemětřesení se zařídí lidem nové bydlení, jídlo, oblečení...

Pomoc v nouzové životní situaci

Pomoci lidem z celeho sveta, kteri se ocitnou v zivotu ohrozujici situaci.

poskytnutí lékařské (lékaři, léky), hmotné (oblečení, hygienické potřeby...), finanční pomoci v rozvojových zemích a v oblastech zasažených katastrofou

Příspěvek pro nemocného, nemohoucího atd.

slabším

Věčná nebo finanční pomoc lidem v nouzi

Záchrana lidských životů

Zajištění pomoci lidem, kteří jí opravdu potřebují. Jídlo, zdravotní a sociální péče. Nebýt lhostejný, ale soucítit s trpícími, kteří potřebují pomoc, aby přežili a časem si sáhli na kvalitní život.

Zejména poskytnutí základních životních potřeb "větší" skupině obyvatel - potraviny, voda, léky, vybavení nutné k přežití... Dále je to pomoc s budováním/obnovou civilní infrastruktury, vzděláním...

2. Máte pocit, že je humanitární pomoc potřebná?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4794 %94 %  
ne36 %6 %  

Graf

3. Přispěl(a) jste někdy na charitu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 4, Neotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4080 %80 %  
Ne1020 %20 %  

Graf

4. Jaký způsob darování preferujte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Materiální dary2152,5 %42 %  
Převod na účet2050 %40 %  
SMS1332,5 %26 %  
Hotovost1332,5 %26 %  
dárkové předměty, např. certifikát Skutečný dárek, klaunský nos12,5 %2 %  
Koupě předmětu12,5 %2 %  

Graf

5. Vybíráte pečlivě, jakým organizacím přispějete?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3997,5 %78 %  
ne12,5 %2 %  

Graf

6. Přispěla jste někdy do zahraničních organizací?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2767,5 %54 %  
ano1332,5 %26 %  

Graf

7. Věříte, že darované peníze jdou potřebným?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3570 %70 %  
ne1530 %30 %  

Graf

8. Máte pocit, že Česká republika se aktivně zapojuje do pomoci v zahraničí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3672 %72 %  
nevím1224 %24 %  
ne24 %4 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

2. Máte pocit, že je humanitární pomoc potřebná?

3. Přispěl(a) jste někdy na charitu?

4. Jaký způsob darování preferujte?

5. Vybíráte pečlivě, jakým organizacím přispějete?

6. Přispěla jste někdy do zahraničních organizací?

7. Věříte, že darované peníze jdou potřebným?

8. Máte pocit, že Česká republika se aktivně zapojuje do pomoci v zahraničí?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

2. Máte pocit, že je humanitární pomoc potřebná?

3. Přispěl(a) jste někdy na charitu?

4. Jaký způsob darování preferujte?

5. Vybíráte pečlivě, jakým organizacím přispějete?

6. Přispěla jste někdy do zahraničních organizací?

7. Věříte, že darované peníze jdou potřebným?

8. Máte pocit, že Česká republika se aktivně zapojuje do pomoci v zahraničí?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Stodůlková, P.Humanitární pomoc (výsledky průzkumu), 2019. Dostupné online na https://humanitarni-pomoc.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.