Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > humorné reklamy T-MOBILE

humorné reklamy T-MOBILE

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Veronika Babkov
Šetření:04. 04. 2014 - 06. 04. 2014
Počet respondentů:46
Počet otázek (max/průměr):16 / 15.83
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:79,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:49
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Odpovědi respondentů

1. JSTE:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena3065,22 %65,22 %  
Muž1634,78 %34,78 %  

Graf

2. VĚK:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 25 let3678,26 %78,26 %  
26 - 34 let817,39 %17,39 %  
45 - 60 let12,17 %2,17 %  
35 - 44 let12,17 %2,17 %  

Graf

3. Vaše ukončené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské3167,39 %67,39 %  
1226,09 %26,09 %  
Základní36,52 %6,52 %  

Graf

4. Co si vybavíte, když se řekne T-MOBILE ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Logootázka č. 5, Růžová barvaotázka č. 5, Televizní reklamy s Kotkem a Pavláskemotázka č. 5, Můj operátorotázka č. 5, Nevímotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Růžová barva2043,48 %43,48 %  
Logo919,57 %19,57 %  
Televizní reklamy s Kotkem a Pavláskem817,39 %17,39 %  
Můj operátor613,04 %13,04 %  
Nevím36,52 %6,52 %  

Graf

5. Pamatujete si některou z kampaní T-MOBILE?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4086,96 %86,96 %  
ne613,04 %13,04 %  

Graf

6. Reklamy společnosti T-MOBILE hodnotím jako:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nápadité1942,22 %41,3 %  
Vtipné1328,89 %28,26 %  
Trapné613,33 %13,04 %  
Nevím48,89 %8,7 %  
Nudné36,67 %6,52 %  

Graf

7. Vybavujete si hlavního protagonistu reklamy T-MOBILE ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3984,78 %84,78 %  
ne715,22 %15,22 %  

Graf

8. Vybavujete si propagovaný produkt či službu reklamy T-MOBILE?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3167,39 %67,39 %  
ano1532,61 %32,61 %  

Graf

9. Znáte reklamy T-MOBILE s hlavními protagonisty Kotkem a Pavláskem?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4393,48 %93,48 %  
ne24,35 %4,35 %  
nevím12,17 %2,17 %  

Graf

10. Pokud ano, jak na vás tyto reklamy působí?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mám je rád/a1637,21 %34,78 %  
Nevadí mi1432,56 %30,43 %  
Jsou mi ukradené1125,58 %23,91 %  
Obtěžují mne24,65 %4,35 %  

Graf

11. Vybavujete si nějaký slogan z reklamy T-MOBILE?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2863,64 %60,87 %  
ano1636,36 %34,78 %  

Graf

12. Který slogan/námět Vás nejvíce zaujal ?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
"asi jinej gang,co"1226,09 %26,09 %  
"pojď mi, hop"613,04 %13,04 %  
žádné510,87 %10,87 %  
Tělocvična s Trojanem510,87 %10,87 %  
nevím510,87 %10,87 %  
Všechny s Vojtou Kotkem a Pavláskem48,7 %8,7 %  
"ta-ble-ty"48,7 %8,7 %  
Chuck Norris36,52 %6,52 %  
jiná odpověď24,35 %4,35 %  

Graf

13. Kde se nejčastěji s reklamou T-MOBILE setkáváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Televize3780,43 %80,43 %  
Internet510,87 %10,87 %  
Tisk12,17 %2,17 %  
Venkovní reklama12,17 %2,17 %  
Kino12,17 %2,17 %  
Jiné12,17 %2,17 %  

Graf

14. Který z těchto prostředků na Vás nejvíce zapůsobil?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Televize3065,22 %65,22 %  
Internet817,39 %17,39 %  
Jiné613,04 %13,04 %  
Venkovní reklama24,35 %4,35 %  

Graf

15. Považujete reklamy T-MOBILE za seriózní?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím1736,96 %36,96 %  
ano1736,96 %36,96 %  
ne1226,09 %26,09 %  

Graf

16. Od reklamy očekáváte, že bude:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zábavná2761,36 %58,7 %  
informovat dostatečně o nabízeném produktu či službě2556,82 %54,35 %  
co nejkratší920,45 %19,57 %  
seriózní613,64 %13,04 %  
od reklamy nic neočekavam,12,27 %2,17 %  
Dobré produkty reklamu nepotřebují.12,27 %2,17 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

11. Vybavujete si nějaký slogan z reklamy T-MOBILE?

  • odpověď ne:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsou mi ukradené na otázku 10. Pokud ano, jak na vás tyto reklamy působí?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. JSTE:

2. VĚK:

3. Vaše ukončené vzdělání:

4. Co si vybavíte, když se řekne T-MOBILE ?

5. Pamatujete si některou z kampaní T-MOBILE?

6. Reklamy společnosti T-MOBILE hodnotím jako:

7. Vybavujete si hlavního protagonistu reklamy T-MOBILE ?

8. Vybavujete si propagovaný produkt či službu reklamy T-MOBILE?

9. Znáte reklamy T-MOBILE s hlavními protagonisty Kotkem a Pavláskem?

10. Pokud ano, jak na vás tyto reklamy působí?

11. Vybavujete si nějaký slogan z reklamy T-MOBILE?

12. Který slogan/námět Vás nejvíce zaujal ?

13. Kde se nejčastěji s reklamou T-MOBILE setkáváte?

14. Který z těchto prostředků na Vás nejvíce zapůsobil?

15. Považujete reklamy T-MOBILE za seriózní?

16. Od reklamy očekáváte, že bude:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. JSTE:

2. VĚK:

3. Vaše ukončené vzdělání:

4. Co si vybavíte, když se řekne T-MOBILE ?

5. Pamatujete si některou z kampaní T-MOBILE?

6. Reklamy společnosti T-MOBILE hodnotím jako:

7. Vybavujete si hlavního protagonistu reklamy T-MOBILE ?

8. Vybavujete si propagovaný produkt či službu reklamy T-MOBILE?

9. Znáte reklamy T-MOBILE s hlavními protagonisty Kotkem a Pavláskem?

10. Pokud ano, jak na vás tyto reklamy působí?

11. Vybavujete si nějaký slogan z reklamy T-MOBILE?

12. Který slogan/námět Vás nejvíce zaujal ?

13. Kde se nejčastěji s reklamou T-MOBILE setkáváte?

14. Který z těchto prostředků na Vás nejvíce zapůsobil?

15. Považujete reklamy T-MOBILE za seriózní?

16. Od reklamy očekáváte, že bude:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Babkov, V.humorné reklamy T-MOBILE (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://humorne-reklamy-t-mobile.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.