Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Hyperprotektivita - vnímaná úroveň péče matky a vztahu s ní

Hyperprotektivita - vnímaná úroveň péče matky a vztahu s ní

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kateřina Lišková
Šetření:25. 06. 2010 - 09. 07. 2010
Počet respondentů:77
Počet otázek (max/průměr):77 / 76.49
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:63,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.10:39
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Krásný den,

prosím o vyplnění dotazníku, který je zaměřen na respondentovo vnímání péče, kontroly a vztahu s jedním ze svých rodičů - zde s matkou. Otázky jsou koncipovány jako výroky, s nimiž respondent více, či méně souhlasí, či nesouhlasí. Proto si prosím vždy výrok pečlivě přečtěte a označte, zda a do jaké míry s ním souhlasíte/nesouhlasíte. Některé otázky jsou uváděny v minulém i přítomném čase, a to z důvodu různého věku respondentů. Někteří žijí ještě v domácnosti rodičů, jiní žijí samostatně jinde, proto je nutné použít v daných otázkách oba časy. Nenechte se tím zmást, uvěďte, zda výrok odpovídá, či neodpovídá Vašim zkušenostem nyní, či v době, kdy jste žili s matkou ve společné domácnosti.

Děkuji předem za vyplnění a těším se na odpovědi:)

Odpovědi respondentů

1. Matka mi většinou pomůže přesně tak, jak to potřebuji.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím3140,26 %40,26 %  
souhlasím1924,68 %24,68 %  
spíše nesouhlasím1620,78 %20,78 %  
nesouhlasím67,79 %7,79 %  
nevím56,49 %6,49 %  

Graf

2. Matka o mě nepečuje/nepečovala příliš přehnaně.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2431,17 %31,17 %  
souhlasím2228,57 %28,57 %  
spíše nesouhlasím1722,08 %22,08 %  
nesouhlasím1215,58 %15,58 %  
nevím22,6 %2,6 %  

Graf

3. Matka mi nikdy nedávala léky proti kašli či rýmě.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím4761,04 %61,04 %  
spíše nesouhlasím1823,38 %23,38 %  
souhlasím56,49 %6,49 %  
spíše souhlasím45,19 %5,19 %  
nevím33,9 %3,9 %  

Graf

4. Matka mi brání/zabraňovala v praktikování sportovních aktivit, abych si neublížil.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím4862,34 %62,34 %  
spíše nesouhlasím1722,08 %22,08 %  
spíše souhlasím67,79 %7,79 %  
souhlasím45,19 %5,19 %  
nevím22,6 %2,6 %  

Graf

5. Matka mě bere/brala k doktorovi jen při vážných úrazech, nikdy při lehčím zranění.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím2431,17 %31,17 %  
spíše nesouhlasím2025,97 %25,97 %  
spíše souhlasím1924,68 %24,68 %  
nesouhlasím911,69 %11,69 %  
nevím56,49 %6,49 %  

Graf

6. Matka mě nechává/nechávala jít ven vždy, jak jsem chtěl/a.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím3545,45 %45,45 %  
nesouhlasím1519,48 %19,48 %  
souhlasím1316,88 %16,88 %  
spíše nesouhlasím1114,29 %14,29 %  
nevím33,9 %3,9 %  

Graf

7. Matka vůči mě chová láskyplné pocity.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím5064,94 %64,94 %  
spíše souhlasím1620,78 %20,78 %  
nevím79,09 %9,09 %  
nesouhlasím22,6 %2,6 %  
spíše nesouhlasím22,6 %2,6 %  

Graf

8. Matka nechce vidět, že dospívám/jsem dospělý/á.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím3545,45 %45,45 %  
spíše nesouhlasím1924,68 %24,68 %  
spíše souhlasím1114,29 %14,29 %  
nevím79,09 %9,09 %  
souhlasím56,49 %6,49 %  

Graf

9. Matka věří, že bych zvládl/a hlídat někomu jeho malé děti.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím4254,55 %54,55 %  
spíše souhlasím1316,88 %16,88 %  
nevím1114,29 %14,29 %  
spíše nesouhlasím79,09 %9,09 %  
nesouhlasím45,19 %5,19 %  

Graf

10. Matka za mě často vyřizuje/vyřizovala úřední záležitosti.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím2431,17 %31,17 %  
spíše souhlasím2329,87 %29,87 %  
spíše nesouhlasím1620,78 %20,78 %  
souhlasím911,69 %11,69 %  
nevím56,49 %6,49 %  

Graf

11. Umím bez problémů většinu domácích prací.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím4659,74 %59,74 %  
spíše souhlasím1924,68 %24,68 %  
spíše nesouhlasím67,79 %7,79 %  
nevím45,19 %5,19 %  
nesouhlasím22,6 %2,6 %  

Graf

12. O většině věcí doma většinou rozhodovala matka beze mě.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím3038,96 %38,96 %  
spíše souhlasím2127,27 %27,27 %  
nesouhlasím1316,88 %16,88 %  
souhlasím79,09 %9,09 %  
nevím67,79 %7,79 %  

Graf

13. Matka mě vždy nechávala oblékat se, jak jsem chtěl/a.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím2937,66 %37,66 %  
spíše souhlasím2735,06 %35,06 %  
spíše nesouhlasím1316,88 %16,88 %  
nesouhlasím79,09 %9,09 %  
nevím11,3 %1,3 %  

Graf

14. Matka se snaží/snažila se kontrolovat vše, co dělám.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím2937,66 %37,66 %  
nesouhlasím1722,08 %22,08 %  
spíše souhlasím1519,48 %19,48 %  
souhlasím1012,99 %12,99 %  
nevím67,79 %7,79 %  

Graf

15. Matka mi většinou měří/měřila teplotu, pokud jsem unavený více než obvykle.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím3646,75 %46,75 %  
spíše nesouhlasím2431,17 %31,17 %  
spíše souhlasím1114,29 %14,29 %  
souhlasím45,19 %5,19 %  
nevím22,6 %2,6 %  

Graf

16. Jako dítě jsem býval více doma, než abych šel ven s ostatními dětmi.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím2532,47 %32,47 %  
spíše nesouhlasím2127,27 %27,27 %  
souhlasím1924,68 %24,68 %  
spíše souhlasím79,09 %9,09 %  
nevím56,49 %6,49 %  

Graf

17. Matka mě až příliš chrání/chránila před vnějším světem.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím3646,75 %46,75 %  
spíše nesouhlasím1924,68 %24,68 %  
spíše souhlasím1012,99 %12,99 %  
souhlasím1012,99 %12,99 %  
nevím22,6 %2,6 %  

Graf

18. Matka se na mě často usmívá.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím3140,26 %40,26 %  
spíše souhlasím1924,68 %24,68 %  
spíše nesouhlasím1418,18 %18,18 %  
nesouhlasím79,09 %9,09 %  
nevím67,79 %7,79 %  

Graf

19. Matka se mnou ráda prodiskutovává důležité věci.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím3545,45 %45,45 %  
spíše souhlasím2127,27 %27,27 %  
spíše nesouhlasím911,69 %11,69 %  
nesouhlasím79,09 %9,09 %  
nevím56,49 %6,49 %  

Graf

20. Matka se mnou chodí/chodila nakupovat oblečení, abych si dobře vybral.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím3038,96 %38,96 %  
spíše nesouhlasím2127,27 %27,27 %  
nesouhlasím1620,78 %20,78 %  
souhlasím911,69 %11,69 %  
nevím11,3 %1,3 %  

Graf

21. Vařit jsem se naučil/a doma.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím2431,17 %31,17 %  
spíše nesouhlasím1722,08 %22,08 %  
spíše souhlasím1620,78 %20,78 %  
nesouhlasím1316,88 %16,88 %  
nevím79,09 %9,09 %  

Graf

22. Většinu věcí jsem si od malička musel/a zařizovat sám/a.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím2735,06 %35,06 %  
spíše souhlasím1823,38 %23,38 %  
nesouhlasím1722,08 %22,08 %  
souhlasím1215,58 %15,58 %  
nevím33,9 %3,9 %  

Graf

23. Myslím si, že se matka více zajímá o můj život než o svůj vlastní.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím2633,77 %33,77 %  
nesouhlasím1924,68 %24,68 %  
spíše souhlasím1519,48 %19,48 %  
nevím1215,58 %15,58 %  
souhlasím56,49 %6,49 %  

Graf

24. Matka mi často zasahuje/zasahovala do mých partnerských vztahů (říká mi například, s kým se mám bavit a s kým ne).

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím4051,95 %51,95 %  
spíše nesouhlasím1823,38 %23,38 %  
spíše souhlasím1316,88 %16,88 %  
souhlasím45,19 %5,19 %  
nevím22,6 %2,6 %  

Graf

25. Nemám žádné zdravotní potíže.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím2633,77 %33,77 %  
spíše souhlasím2329,87 %29,87 %  
nesouhlasím1722,08 %22,08 %  
spíše nesouhlasím1012,99 %12,99 %  
nevím11,3 %1,3 %  

Graf

26. Matka mi nezasahuje/nezasahovala do rozhodování o mých koníčkách.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím3444,16 %44,16 %  
spíše souhlasím2633,77 %33,77 %  
spíše nesouhlasím1316,88 %16,88 %  
nesouhlasím33,9 %3,9 %  
nevím11,3 %1,3 %  

Graf

27. Myslím si, že matka většinou rozumí mým obavám.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2532,47 %32,47 %  
spíše nesouhlasím1620,78 %20,78 %  
souhlasím1519,48 %19,48 %  
nesouhlasím1316,88 %16,88 %  
nevím810,39 %10,39 %  

Graf

28. Matka často rozhoduje/rozhodovala za mě.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím2836,36 %36,36 %  
spíše nesouhlasím2735,06 %35,06 %  
spíše souhlasím1620,78 %20,78 %  
souhlasím33,9 %3,9 %  
nevím33,9 %3,9 %  

Graf

29. Moje matka mě vždy objednává/objednávala k zubaři.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím2532,47 %32,47 %  
nesouhlasím2228,57 %28,57 %  
spíše souhlasím1722,08 %22,08 %  
souhlasím1215,58 %15,58 %  
nevím11,3 %1,3 %  

Graf

30. Matka mě od malička nechávala dělat většinu domácích prací.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím3342,86 %42,86 %  
spíše souhlasím1722,08 %22,08 %  
souhlasím1418,18 %18,18 %  
nesouhlasím810,39 %10,39 %  
nevím56,49 %6,49 %  

Graf

31. Matka mi dává/dávala tolik svobody, kolik potřebuji.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím3038,96 %38,96 %  
spíše souhlasím2431,17 %31,17 %  
nesouhlasím1316,88 %16,88 %  
spíše nesouhlasím79,09 %9,09 %  
nevím33,9 %3,9 %  

Graf

32. Matka se o mě většinou bojí/bála se přiměřeně.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2532,47 %32,47 %  
souhlasím2127,27 %27,27 %  
spíše nesouhlasím1722,08 %22,08 %  
nesouhlasím1012,99 %12,99 %  
nevím45,19 %5,19 %  

Graf

33. Matka si myslí, že jsem stonavý člověk.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím4862,34 %62,34 %  
spíše nesouhlasím1215,58 %15,58 %  
spíše souhlasím79,09 %9,09 %  
souhlasím56,49 %6,49 %  
nevím56,49 %6,49 %  

Graf

34. Matka přísně kontroluje/kontrolovala, kam jdu, s kým a kdy se vrátím.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím2329,87 %29,87 %  
souhlasím1823,38 %23,38 %  
spíše souhlasím1823,38 %23,38 %  
spíše nesouhlasím1722,08 %22,08 %  
nevím11,3 %1,3 %  

Graf

35. Matka mě vždy podporuje/podporovala v tom, abych si udělal/a vlastní názor na věci okolo mě.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím2532,47 %32,47 %  
spíše souhlasím1722,08 %22,08 %  
spíše nesouhlasím1519,48 %19,48 %  
nevím1114,29 %14,29 %  
nesouhlasím911,69 %11,69 %  

Graf

36. Matka často nevěří/nevěřila, že něco zvládnu sám/a.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím3038,96 %38,96 %  
spíše nesouhlasím1924,68 %24,68 %  
spíše souhlasím1519,48 %19,48 %  
souhlasím79,09 %9,09 %  
nevím67,79 %7,79 %  

Graf

37. Matka mě příliš za nic nechválí/nechválila.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím3646,75 %46,75 %  
spíše nesouhlasím1418,18 %18,18 %  
spíše souhlasím1418,18 %18,18 %  
souhlasím1012,99 %12,99 %  
nevím33,9 %3,9 %  

Graf

38. Matka mi nedává/nedávala příliš svobody.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím3545,45 %45,45 %  
spíše nesouhlasím2532,47 %32,47 %  
souhlasím1114,29 %14,29 %  
spíše souhlasím67,79 %7,79 %  

Graf

39. Matka má/měla často strach o mé zdraví.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2228,57 %28,57 %  
spíše nesouhlasím1924,68 %24,68 %  
nesouhlasím1620,78 %20,78 %  
souhlasím1418,18 %18,18 %  
nevím67,79 %7,79 %  

Graf

40. Matka mě většinou nechá/nechávala dělat věci, které mě baví.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím3849,35 %49,35 %  
spíše souhlasím2735,06 %35,06 %  
nesouhlasím67,79 %7,79 %  
spíše nesouhlasím56,49 %6,49 %  
nevím11,3 %1,3 %  

Graf

41. Matka velmi dobře rozumí tomu, co potřebuji a co bych chtěl/a.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2431,17 %31,17 %  
spíše nesouhlasím2025,97 %25,97 %  
souhlasím1519,48 %19,48 %  
nesouhlasím1114,29 %14,29 %  
nevím79,09 %9,09 %  

Graf

42. Matka ze mě často dělá dítě.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím3038,96 %38,96 %  
spíše nesouhlasím1722,08 %22,08 %  
spíše souhlasím1722,08 %22,08 %  
souhlasím911,69 %11,69 %  
nevím45,19 %5,19 %  

Graf

43. Mohl/a jsem jako dítě pomáhat při opravě rozbité věci.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím2532,47 %32,47 %  
spíše souhlasím1924,68 %24,68 %  
spíše nesouhlasím1620,78 %20,78 %  
nevím1114,29 %14,29 %  
nesouhlasím67,79 %7,79 %  

Graf

44. Matka by byla ráda, kdybych bydlel/a s ní, popřípadě blízko jejího bytu/domu.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím2937,66 %37,66 %  
spíše souhlasím1924,68 %24,68 %  
nevím1418,18 %18,18 %  
spíše nesouhlasím911,69 %11,69 %  
nesouhlasím67,79 %7,79 %  

Graf

45. Býval/a jsem většinou zdravé dítě.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2937,66 %37,66 %  
souhlasím2431,17 %31,17 %  
spíše nesouhlasím1418,18 %18,18 %  
nesouhlasím810,39 %10,39 %  
nevím22,6 %2,6 %  

Graf

46. Matka se o mě přehnaně nestrachuje/nestrachovala.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2329,87 %29,87 %  
souhlasím2127,27 %27,27 %  
spíše nesouhlasím2127,27 %27,27 %  
nesouhlasím1114,29 %14,29 %  
nevím11,3 %1,3 %  

Graf

47. Matka mě nechává/nechávala o důležitých věcech rozhodovat samotného/samotnou.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2836,36 %36,36 %  
souhlasím2532,47 %32,47 %  
spíše nesouhlasím1316,88 %16,88 %  
nevím79,09 %9,09 %  
nesouhlasím45,19 %5,19 %  

Graf

48. Prát prádlo jsem se naučil/a doma.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím3646,75 %46,75 %  
nesouhlasím1924,68 %24,68 %  
spíše souhlasím1114,29 %14,29 %  
spíše nesouhlasím911,69 %11,69 %  
nevím22,6 %2,6 %  

Graf

49. Matka mé obavy většinou zlehčuje/zlehčovala.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím2532,47 %32,47 %  
spíše souhlasím1722,08 %22,08 %  
nesouhlasím1316,88 %16,88 %  
nevím1215,58 %15,58 %  
souhlasím1012,99 %12,99 %  

Graf

50. Jako dítě jsem trávil hodně času s rodiči.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím3241,56 %41,56 %  
souhlasím2532,47 %32,47 %  
spíše nesouhlasím79,09 %9,09 %  
nesouhlasím79,09 %9,09 %  
nevím67,79 %7,79 %  

Graf

51. Matka mi nenechává/nenechávala příliš prostoru pro vlastní názor.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím3140,26 %40,26 %  
spíše nesouhlasím2228,57 %28,57 %  
spíše souhlasím1012,99 %12,99 %  
nevím810,39 %10,39 %  
souhlasím67,79 %7,79 %  

Graf

52. Na své rodině se cítím více méně nezávislý/á.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2228,57 %28,57 %  
spíše nesouhlasím2025,97 %25,97 %  
souhlasím1924,68 %24,68 %  
nesouhlasím911,69 %11,69 %  
nevím79,09 %9,09 %  

Graf

53. Matka často způsobí/způsobovala obavy, které bych jinak neměl.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím2127,27 %27,27 %  
spíše souhlasím2127,27 %27,27 %  
spíše nesouhlasím2025,97 %25,97 %  
souhlasím1114,29 %14,29 %  
nevím45,19 %5,19 %  

Graf

54. Matka kontroluje/kontrolovala, které aktivity dělám.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2836,36 %36,36 %  
nesouhlasím1620,78 %20,78 %  
spíše nesouhlasím1519,48 %19,48 %  
souhlasím1215,58 %15,58 %  
nevím67,79 %7,79 %  

Graf

55. Přihlášku na VŠ jsem si vyplňoval/a sám/a.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím6381,82 %81,82 %  
spíše souhlasím67,79 %7,79 %  
nesouhlasím33,9 %3,9 %  
spíše nesouhlasím33,9 %3,9 %  
nevím22,6 %2,6 %  

Graf

56. Matka kontroluje/kontrolovala mou osobní poštu.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím5166,23 %66,23 %  
spíše nesouhlasím1114,29 %14,29 %  
spíše souhlasím67,79 %7,79 %  
souhlasím67,79 %7,79 %  
nevím33,9 %3,9 %  

Graf

57. Matka mě nechává/by mě nechala dělat extrémní sporty (horolezectví, seskoky padákem apod.).

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2127,27 %27,27 %  
nevím1620,78 %20,78 %  
spíše nesouhlasím1519,48 %19,48 %  
souhlasím1418,18 %18,18 %  
nesouhlasím1114,29 %14,29 %  

Graf

58. Moje matka si příliš nedokáže představit, že žiji/bych žil sám/a ve svém bytě.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím4457,14 %57,14 %  
spíše nesouhlasím1114,29 %14,29 %  
spíše souhlasím1012,99 %12,99 %  
nevím79,09 %9,09 %  
souhlasím56,49 %6,49 %  

Graf

59. Matka mi do vztahů s ostatními lidmi nemluví, nezasahuje do nich.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím3342,86 %42,86 %  
spíše souhlasím2735,06 %35,06 %  
spíše nesouhlasím911,69 %11,69 %  
nesouhlasím79,09 %9,09 %  
nevím11,3 %1,3 %  

Graf

60. Když jsem smutný, snaží se mě matka povzbudit k lepší náladě.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2836,36 %36,36 %  
souhlasím2329,87 %29,87 %  
nesouhlasím1316,88 %16,88 %  
spíše nesouhlasím1114,29 %14,29 %  
nevím22,6 %2,6 %  

Graf

61. Matka vždy klepe, když chce vstoupit do mého zavřeného pokoje.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím2937,66 %37,66 %  
souhlasím2025,97 %25,97 %  
spíše souhlasím1316,88 %16,88 %  
spíše nesouhlasím1215,58 %15,58 %  
nevím33,9 %3,9 %  

Graf

62. Matka je vůči mně často emočně chladná.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím4153,25 %53,25 %  
spíše nesouhlasím1620,78 %20,78 %  
spíše souhlasím1012,99 %12,99 %  
nevím67,79 %7,79 %  
souhlasím45,19 %5,19 %  

Graf

63. Matka mi většinou pomáhá/pomáhala víc, než je třeba.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2431,17 %31,17 %  
spíše nesouhlasím1823,38 %23,38 %  
nesouhlasím1823,38 %23,38 %  
souhlasím1316,88 %16,88 %  
nevím45,19 %5,19 %  

Graf

64. Pro matku je/bylo nepochopitelné, že se mohu starat sám o sebe.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím4254,55 %54,55 %  
spíše nesouhlasím1620,78 %20,78 %  
spíše souhlasím911,69 %11,69 %  
souhlasím79,09 %9,09 %  
nevím33,9 %3,9 %  

Graf

65. Matka se často bojí/bála, abych si neublížil.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím2329,87 %29,87 %  
spíše souhlasím2228,57 %28,57 %  
spíše nesouhlasím1418,18 %18,18 %  
souhlasím1316,88 %16,88 %  
nevím56,49 %6,49 %  

Graf

66. Matka často bezdůvodně kontroluje/kontrolovala, zda jsem po zdravotní stránce v pořádku.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím4051,95 %51,95 %  
spíše nesouhlasím2329,87 %29,87 %  
spíše souhlasím79,09 %9,09 %  
souhlasím45,19 %5,19 %  
nevím33,9 %3,9 %  

Graf

67. Matka kontroluje/kontrolovala mou úřední korespondenci, aby se přesvědčila, že jsem nezapomněl/a něco vyřídit.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím5267,53 %67,53 %  
spíše nesouhlasím1316,88 %16,88 %  
souhlasím67,79 %7,79 %  
spíše souhlasím45,19 %5,19 %  
nevím22,6 %2,6 %  

Graf

68. Matka se mnou většinou mluví srdečným a přátelským tónem.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím3748,05 %48,05 %  
spíše souhlasím2532,47 %32,47 %  
spíše nesouhlasím79,09 %9,09 %  
nesouhlasím67,79 %7,79 %  
nevím22,6 %2,6 %  

Graf

69. Matka se snaží/snažila o to, abych se cítil na rodině závislý/á.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím3444,16 %44,16 %  
spíše nesouhlasím1924,68 %24,68 %  
spíše souhlasím1012,99 %12,99 %  
nevím911,69 %11,69 %  
souhlasím56,49 %6,49 %  

Graf

70. Matka nerespektuje mé soukromí.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím3950,65 %50,65 %  
spíše nesouhlasím1215,58 %15,58 %  
souhlasím1114,29 %14,29 %  
spíše souhlasím911,69 %11,69 %  
nevím67,79 %7,79 %  

Graf

71. Mám astma či alergii.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím4761,04 %61,04 %  
souhlasím1722,08 %22,08 %  
spíše nesouhlasím79,09 %9,09 %  
spíše souhlasím56,49 %6,49 %  
nevím11,3 %1,3 %  

Graf

72. Matka mi často říká/říkala, že něco neumím, proto to udělá za mě.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím4254,55 %54,55 %  
spíše nesouhlasím1316,88 %16,88 %  
spíše souhlasím1215,58 %15,58 %  
souhlasím810,39 %10,39 %  
nevím22,6 %2,6 %  

Graf

73. Věk

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
221519,48 %19,48 %  
241114,29 %14,29 %  
21911,69 %11,69 %  
2367,79 %7,79 %  
2556,49 %6,49 %  
2945,19 %5,19 %  
2645,19 %5,19 %  
1933,9 %3,9 %  
2033,9 %3,9 %  
2722,6 %2,6 %  
ostatní odpovědi 30
46
40
33
31
35
45
28
15
65
18
34
36
37
1519,48 %19,48 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:24.68
Minimum:19
Maximum:40
Variační rozpětí:21
Rozptyl:19.42
Směrodatná odchylka:4.41
Medián:24
Modus:22

Graf

74. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5875,32 %75,32 %  
muž1924,68 %24,68 %  

Graf

75. Dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
VŠ (studující)4153,25 %53,25 %  
VŠ (ukončené)2228,57 %28,57 %  
1114,29 %14,29 %  
33,9 %3,9 %  

Graf

76. Žiji ještě s rodiči

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4254,55 %54,55 %  
ano3545,45 %45,45 %  

Graf

77. Prodělaná závažnější onemocnění

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádná513,16 %6,49 %  
ne410,53 %5,19 %  
zápal plic37,89 %3,9 %  
otrava krve?12,63 %1,3 %  
revmaticka horecka12,63 %1,3 %  
žádné... snad jen slepé střevo12,63 %1,3 %  
zánět štítné žlázy12,63 %1,3 %  
spála12,63 %1,3 %  
těžké migrény12,63 %1,3 %  
porucha tvorby polymorfnukleárů12,63 %1,3 %  
ostatní odpovědi Zánět ledvin, nízký tlak (mdloby, kolaps).
černý kašel, hypotyreoza
0
úrazy
zánět ledvinové pánvičky; spála
nádor
astma bronchiallis
chronické záněty ledvin
nic
astma
poškození páteře a kyčlí
astma, alergie
operace střev, potravinová alergie, migréna
Maximálně zlomeniny, takže asi nic závažného.
záněty ledvin, chronické záněty moč. ústrojí
kdysi zápal plic, otřes mozku
neštovice, toxoplazmóza
mononukleoza, zapal plic
pouze alergie na pyl
1950 %24,68 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 19 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Matka mi nikdy nedávala léky proti kašli či rýmě.

 • odpověď nesouhlasím:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 29. Moje matka mě vždy objednává/objednávala k zubaři.
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 2. Matka o mě nepečuje/nepečovala příliš přehnaně.

4. Matka mi brání/zabraňovala v praktikování sportovních aktivit, abych si neublížil.

 • odpověď nesouhlasím:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 41. Matka velmi dobře rozumí tomu, co potřebuji a co bych chtěl/a.

7. Matka vůči mě chová láskyplné pocity.

 • odpověď souhlasím:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 27. Myslím si, že matka většinou rozumí mým obavám.
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 62. Matka je vůči mně často emočně chladná.

9. Matka věří, že bych zvládl/a hlídat někomu jeho malé děti.

 • odpověď souhlasím:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 41. Matka velmi dobře rozumí tomu, co potřebuji a co bych chtěl/a.

11. Umím bez problémů většinu domácích prací.

 • odpověď souhlasím:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše souhlasím na otázku 30. Matka mě od malička nechávala dělat většinu domácích prací.
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 24 - 28 > na otázku 73. Věk

28. Matka často rozhoduje/rozhodovala za mě.

 • odpověď nesouhlasím:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 12. O většině věcí doma většinou rozhodovala matka beze mě.

31. Matka mi dává/dávala tolik svobody, kolik potřebuji.

 • odpověď nesouhlasím:
  • 5.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 38. Matka mi nedává/nedávala příliš svobody.

34. Matka přísně kontroluje/kontrolovala, kam jdu, s kým a kdy se vrátím.

 • odpověď souhlasím:
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 54. Matka kontroluje/kontrolovala, které aktivity dělám.

38. Matka mi nedává/nedávala příliš svobody.

 • odpověď nesouhlasím:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 39. Matka má/měla často strach o mé zdraví.

40. Matka mě většinou nechá/nechávala dělat věci, které mě baví.

 • odpověď souhlasím:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 27. Myslím si, že matka většinou rozumí mým obavám.
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 41. Matka velmi dobře rozumí tomu, co potřebuji a co bych chtěl/a.

47. Matka mě nechává/nechávala o důležitých věcech rozhodovat samotného/samotnou.

 • odpověď souhlasím:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 12. O většině věcí doma většinou rozhodovala matka beze mě.

62. Matka je vůči mně často emočně chladná.

 • odpověď nesouhlasím:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 60. Když jsem smutný, snaží se mě matka povzbudit k lepší náladě.
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 18. Matka se na mě často usmívá.

64. Pro matku je/bylo nepochopitelné, že se mohu starat sám o sebe.

 • odpověď nesouhlasím:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 54. Matka kontroluje/kontrolovala, které aktivity dělám.

66. Matka často bezdůvodně kontroluje/kontrolovala, zda jsem po zdravotní stránce v pořádku.

 • odpověď nesouhlasím:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 12. O většině věcí doma většinou rozhodovala matka beze mě.

68. Matka se mnou většinou mluví srdečným a přátelským tónem.

 • odpověď souhlasím:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 27. Myslím si, že matka většinou rozumí mým obavám.
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 18. Matka se na mě často usmívá.

71. Mám astma či alergii.

 • odpověď nesouhlasím:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 23. Myslím si, že se matka více zajímá o můj život než o svůj vlastní.
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 45. Býval/a jsem většinou zdravé dítě.

72. Matka mi často říká/říkala, že něco neumím, proto to udělá za mě.

 • odpověď nesouhlasím:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 57. Matka mě nechává/by mě nechala dělat extrémní sporty (horolezectví, seskoky padákem apod.).
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 12. O většině věcí doma většinou rozhodovala matka beze mě.

75. Dosažené vzdělání

 • odpověď VŠ (studující):
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 21 - 22 > na otázku 73. Věk
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 57. Matka mě nechává/by mě nechala dělat extrémní sporty (horolezectví, seskoky padákem apod.).

76. Žiji ještě s rodiči

 • odpověď ne:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 28 - 46 > na otázku 73. Věk
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 22. Většinu věcí jsem si od malička musel/a zařizovat sám/a.
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi VŠ (ukončené) na otázku 75. Dosažené vzdělání

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Matka mi většinou pomůže přesně tak, jak to potřebuji.

2. Matka o mě nepečuje/nepečovala příliš přehnaně.

3. Matka mi nikdy nedávala léky proti kašli či rýmě.

4. Matka mi brání/zabraňovala v praktikování sportovních aktivit, abych si neublížil.

5. Matka mě bere/brala k doktorovi jen při vážných úrazech, nikdy při lehčím zranění.

6. Matka mě nechává/nechávala jít ven vždy, jak jsem chtěl/a.

7. Matka vůči mě chová láskyplné pocity.

8. Matka nechce vidět, že dospívám/jsem dospělý/á.

9. Matka věří, že bych zvládl/a hlídat někomu jeho malé děti.

10. Matka za mě často vyřizuje/vyřizovala úřední záležitosti.

11. Umím bez problémů většinu domácích prací.

12. O většině věcí doma většinou rozhodovala matka beze mě.

13. Matka mě vždy nechávala oblékat se, jak jsem chtěl/a.

14. Matka se snaží/snažila se kontrolovat vše, co dělám.

15. Matka mi většinou měří/měřila teplotu, pokud jsem unavený více než obvykle.

16. Jako dítě jsem býval více doma, než abych šel ven s ostatními dětmi.

17. Matka mě až příliš chrání/chránila před vnějším světem.

18. Matka se na mě často usmívá.

19. Matka se mnou ráda prodiskutovává důležité věci.

20. Matka se mnou chodí/chodila nakupovat oblečení, abych si dobře vybral.

21. Vařit jsem se naučil/a doma.

22. Většinu věcí jsem si od malička musel/a zařizovat sám/a.

23. Myslím si, že se matka více zajímá o můj život než o svůj vlastní.

24. Matka mi často zasahuje/zasahovala do mých partnerských vztahů (říká mi například, s kým se mám bavit a s kým ne).

25. Nemám žádné zdravotní potíže.

26. Matka mi nezasahuje/nezasahovala do rozhodování o mých koníčkách.

27. Myslím si, že matka většinou rozumí mým obavám.

28. Matka často rozhoduje/rozhodovala za mě.

29. Moje matka mě vždy objednává/objednávala k zubaři.

30. Matka mě od malička nechávala dělat většinu domácích prací.

31. Matka mi dává/dávala tolik svobody, kolik potřebuji.

32. Matka se o mě většinou bojí/bála se přiměřeně.

33. Matka si myslí, že jsem stonavý člověk.

34. Matka přísně kontroluje/kontrolovala, kam jdu, s kým a kdy se vrátím.

35. Matka mě vždy podporuje/podporovala v tom, abych si udělal/a vlastní názor na věci okolo mě.

36. Matka často nevěří/nevěřila, že něco zvládnu sám/a.

37. Matka mě příliš za nic nechválí/nechválila.

38. Matka mi nedává/nedávala příliš svobody.

39. Matka má/měla často strach o mé zdraví.

40. Matka mě většinou nechá/nechávala dělat věci, které mě baví.

41. Matka velmi dobře rozumí tomu, co potřebuji a co bych chtěl/a.

42. Matka ze mě často dělá dítě.

43. Mohl/a jsem jako dítě pomáhat při opravě rozbité věci.

44. Matka by byla ráda, kdybych bydlel/a s ní, popřípadě blízko jejího bytu/domu.

45. Býval/a jsem většinou zdravé dítě.

46. Matka se o mě přehnaně nestrachuje/nestrachovala.

47. Matka mě nechává/nechávala o důležitých věcech rozhodovat samotného/samotnou.

48. Prát prádlo jsem se naučil/a doma.

49. Matka mé obavy většinou zlehčuje/zlehčovala.

50. Jako dítě jsem trávil hodně času s rodiči.

51. Matka mi nenechává/nenechávala příliš prostoru pro vlastní názor.

52. Na své rodině se cítím více méně nezávislý/á.

53. Matka často způsobí/způsobovala obavy, které bych jinak neměl.

54. Matka kontroluje/kontrolovala, které aktivity dělám.

55. Přihlášku na VŠ jsem si vyplňoval/a sám/a.

56. Matka kontroluje/kontrolovala mou osobní poštu.

57. Matka mě nechává/by mě nechala dělat extrémní sporty (horolezectví, seskoky padákem apod.).

58. Moje matka si příliš nedokáže představit, že žiji/bych žil sám/a ve svém bytě.

59. Matka mi do vztahů s ostatními lidmi nemluví, nezasahuje do nich.

60. Když jsem smutný, snaží se mě matka povzbudit k lepší náladě.

61. Matka vždy klepe, když chce vstoupit do mého zavřeného pokoje.

62. Matka je vůči mně často emočně chladná.

63. Matka mi většinou pomáhá/pomáhala víc, než je třeba.

64. Pro matku je/bylo nepochopitelné, že se mohu starat sám o sebe.

65. Matka se často bojí/bála, abych si neublížil.

66. Matka často bezdůvodně kontroluje/kontrolovala, zda jsem po zdravotní stránce v pořádku.

67. Matka kontroluje/kontrolovala mou úřední korespondenci, aby se přesvědčila, že jsem nezapomněl/a něco vyřídit.

68. Matka se mnou většinou mluví srdečným a přátelským tónem.

69. Matka se snaží/snažila o to, abych se cítil na rodině závislý/á.

70. Matka nerespektuje mé soukromí.

71. Mám astma či alergii.

72. Matka mi často říká/říkala, že něco neumím, proto to udělá za mě.

73. Věk

74. Pohlaví

75. Dosažené vzdělání

76. Žiji ještě s rodiči

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Matka mi většinou pomůže přesně tak, jak to potřebuji.

2. Matka o mě nepečuje/nepečovala příliš přehnaně.

3. Matka mi nikdy nedávala léky proti kašli či rýmě.

4. Matka mi brání/zabraňovala v praktikování sportovních aktivit, abych si neublížil.

5. Matka mě bere/brala k doktorovi jen při vážných úrazech, nikdy při lehčím zranění.

6. Matka mě nechává/nechávala jít ven vždy, jak jsem chtěl/a.

7. Matka vůči mě chová láskyplné pocity.

8. Matka nechce vidět, že dospívám/jsem dospělý/á.

9. Matka věří, že bych zvládl/a hlídat někomu jeho malé děti.

10. Matka za mě často vyřizuje/vyřizovala úřední záležitosti.

11. Umím bez problémů většinu domácích prací.

12. O většině věcí doma většinou rozhodovala matka beze mě.

13. Matka mě vždy nechávala oblékat se, jak jsem chtěl/a.

14. Matka se snaží/snažila se kontrolovat vše, co dělám.

15. Matka mi většinou měří/měřila teplotu, pokud jsem unavený více než obvykle.

16. Jako dítě jsem býval více doma, než abych šel ven s ostatními dětmi.

17. Matka mě až příliš chrání/chránila před vnějším světem.

18. Matka se na mě často usmívá.

19. Matka se mnou ráda prodiskutovává důležité věci.

20. Matka se mnou chodí/chodila nakupovat oblečení, abych si dobře vybral.

21. Vařit jsem se naučil/a doma.

22. Většinu věcí jsem si od malička musel/a zařizovat sám/a.

23. Myslím si, že se matka více zajímá o můj život než o svůj vlastní.

24. Matka mi často zasahuje/zasahovala do mých partnerských vztahů (říká mi například, s kým se mám bavit a s kým ne).

25. Nemám žádné zdravotní potíže.

26. Matka mi nezasahuje/nezasahovala do rozhodování o mých koníčkách.

27. Myslím si, že matka většinou rozumí mým obavám.

28. Matka často rozhoduje/rozhodovala za mě.

29. Moje matka mě vždy objednává/objednávala k zubaři.

30. Matka mě od malička nechávala dělat většinu domácích prací.

31. Matka mi dává/dávala tolik svobody, kolik potřebuji.

32. Matka se o mě většinou bojí/bála se přiměřeně.

33. Matka si myslí, že jsem stonavý člověk.

34. Matka přísně kontroluje/kontrolovala, kam jdu, s kým a kdy se vrátím.

35. Matka mě vždy podporuje/podporovala v tom, abych si udělal/a vlastní názor na věci okolo mě.

36. Matka často nevěří/nevěřila, že něco zvládnu sám/a.

37. Matka mě příliš za nic nechválí/nechválila.

38. Matka mi nedává/nedávala příliš svobody.

39. Matka má/měla často strach o mé zdraví.

40. Matka mě většinou nechá/nechávala dělat věci, které mě baví.

41. Matka velmi dobře rozumí tomu, co potřebuji a co bych chtěl/a.

42. Matka ze mě často dělá dítě.

43. Mohl/a jsem jako dítě pomáhat při opravě rozbité věci.

44. Matka by byla ráda, kdybych bydlel/a s ní, popřípadě blízko jejího bytu/domu.

45. Býval/a jsem většinou zdravé dítě.

46. Matka se o mě přehnaně nestrachuje/nestrachovala.

47. Matka mě nechává/nechávala o důležitých věcech rozhodovat samotného/samotnou.

48. Prát prádlo jsem se naučil/a doma.

49. Matka mé obavy většinou zlehčuje/zlehčovala.

50. Jako dítě jsem trávil hodně času s rodiči.

51. Matka mi nenechává/nenechávala příliš prostoru pro vlastní názor.

52. Na své rodině se cítím více méně nezávislý/á.

53. Matka často způsobí/způsobovala obavy, které bych jinak neměl.

54. Matka kontroluje/kontrolovala, které aktivity dělám.

55. Přihlášku na VŠ jsem si vyplňoval/a sám/a.

56. Matka kontroluje/kontrolovala mou osobní poštu.

57. Matka mě nechává/by mě nechala dělat extrémní sporty (horolezectví, seskoky padákem apod.).

58. Moje matka si příliš nedokáže představit, že žiji/bych žil sám/a ve svém bytě.

59. Matka mi do vztahů s ostatními lidmi nemluví, nezasahuje do nich.

60. Když jsem smutný, snaží se mě matka povzbudit k lepší náladě.

61. Matka vždy klepe, když chce vstoupit do mého zavřeného pokoje.

62. Matka je vůči mně často emočně chladná.

63. Matka mi většinou pomáhá/pomáhala víc, než je třeba.

64. Pro matku je/bylo nepochopitelné, že se mohu starat sám o sebe.

65. Matka se často bojí/bála, abych si neublížil.

66. Matka často bezdůvodně kontroluje/kontrolovala, zda jsem po zdravotní stránce v pořádku.

67. Matka kontroluje/kontrolovala mou úřední korespondenci, aby se přesvědčila, že jsem nezapomněl/a něco vyřídit.

68. Matka se mnou většinou mluví srdečným a přátelským tónem.

69. Matka se snaží/snažila o to, abych se cítil na rodině závislý/á.

70. Matka nerespektuje mé soukromí.

71. Mám astma či alergii.

72. Matka mi často říká/říkala, že něco neumím, proto to udělá za mě.

73. Věk

74. Pohlaví

75. Dosažené vzdělání

76. Žiji ještě s rodiči

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Lišková, K.Hyperprotektivita - vnímaná úroveň péče matky a vztahu s ní (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://hyperprotektivita-vnimana-uroven-pece-matky-a-vztahu-s-ni.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.