Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Hypnóza aneb jak ji vidí společnost

Hypnóza aneb jak ji vidí společnost

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:David Ščepka
Šetření:12. 02. 2012 - 26. 02. 2012
Počet respondentů:174
Počet otázek (max/průměr):26 / 26
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:85 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:44
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den,

 

prosím o vyplnění dotazníku, který slouží pro potřeby mé bakalářské práce na téma Hypnóza.

 

Děkuji za Váš čas

 

David Ščepka

Odpovědi respondentů

1. Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena14181,03 %81,03 %  
Muž3318,97 %18,97 %  

Graf

2. Kolik Vám je let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
29 let a méně14482,76 %82,76 %  
30 - 44 let2313,22 %13,22 %  
45 - 60 let63,45 %3,45 %  
61 let a více10,57 %0,57 %  

Graf

3. Jste věřící?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne12571,84 %71,84 %  
Ano4928,16 %28,16 %  

Graf

4. Vaše dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední s maturitou8347,7 %47,7 %  
vysokoškolské5028,74 %28,74 %  
základní1910,92 %10,92 %  
vyšší odborné158,62 %8,62 %  
střední bez maturity74,02 %4,02 %  

Graf

5. Odkud máte největší část svých znalostí o hypnóze?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
z filmů5632,18 %32,18 %  
z jiných zdrojů4324,71 %24,71 %  
z odborné literatury3620,69 %20,69 %  
ze školy2514,37 %14,37 %  
ze zábavné literatury148,05 %8,05 %  

Graf

6. Hypnóza, jako změněný stav vědomí, je jevem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přirozeným9655,17 %55,17 %  
nepřirozeným6939,66 %39,66 %  
nadpřirozeným95,17 %5,17 %  

Graf

7. Hypnotický stav je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
lidskému zdraví prospěšný jako léčebná metoda v rukou lékaře14382,18 %82,18 %  
nemá v žádném případě vliv na lidské zdraví1810,34 %10,34 %  
lidskému zdraví nebezpečný vždy137,47 %7,47 %  

Graf

8. Do jaké oblasti patří hypnóza jako jev?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
psychologie12370,69 %70,69 %  
parapsychologie4626,44 %26,44 %  
okultismus42,3 %2,3 %  
magie10,57 %0,57 %  

Graf

9. V hypnotickém stavu může zhypnotizovaná osoba učinit zlý skutek nebo dokonce kriminální čin pod vlivem hypnotizéra. Uveďte, zda je toto tvrzení pravdivé:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8951,15 %51,15 %  
ano8548,85 %48,85 %  

Graf

10. V případě, že byste dostali od lékaře doporučení na léčbu Vaší nemoci hypnózou, podstoupili byste ji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, šel / šla bych na terapii hypnózou13275,86 %75,86 %  
ne, nikdy bych na hypnózu nešel /nešla4224,14 %24,14 %  

Graf

11. Myslíte si, že k uvedení člověka do hypnotického stavu, je potřeba jeho souhlasu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
je možné pouze se souhlasem dotyčného12571,84 %71,84 %  
je možné i bez souhlasu hypnotizovaného3017,24 %17,24 %  
nevím1910,92 %10,92 %  

Graf

12. Naučit se poskytovat terapii hypnózou může:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kdokoliv, je to jako učení se kterékoliv jiné metody8850,57 %50,57 %  
pouze ten člověk, jenž má vrozené předpoklady5732,76 %32,76 %  
nevím2916,67 %16,67 %  

Graf

13. Může se v hypnotickém stavu vznášet zhypnotizovaný člověk ve vzduchu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne14482,76 %82,76 %  
nevím2112,07 %12,07 %  
ano95,17 %5,17 %  

Graf

14. Myslíte si, že je možné zhypnotizovat každého člověka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne12974,14 %74,14 %  
ano4525,86 %25,86 %  

Graf

15. Myslíte si, že je možné zhypnotizovat člověka na dálku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne13778,74 %78,74 %  
ano3721,26 %21,26 %  

Graf

16. Domníváte se, že je možné zhypnotizovat lidi bez jejich vědomí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8750 %50 %  
ne8750 %50 %  

Graf

17. Pokud by během hypnózy zemřel hypnotizér, který hypnózu prováděl. Jaká by podle Vás nastala situace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Předpokládám, že by se zhypnotizovaný člověk probudil11968,39 %68,39 %  
Předpokládám, že by se neprobudil a u zhypnotizovaného člověka by nastal stav podobný kómatu5531,61 %31,61 %  

Graf

18. Je možné vrátit zhypnotizovaného člověka do minulých životů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10158,05 %58,05 %  
ne7341,95 %41,95 %  

Graf

19. V jaké době, myslíte, že byla poprvé použita hypnóza?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ve Starověkém Egyptě10962,64 %62,64 %  
v 19. století3017,24 %17,24 %  
ve středověku2614,94 %14,94 %  
ve 20. století95,17 %5,17 %  

Graf

20. Jaký máte vztah k tématu hypnóza?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zajímá mne, ale nevyhledávám odbornou literaturu11364,94 %64,94 %  
nezajímá mne3117,82 %17,82 %  
zajímá mne, mám poznatky i z odborné literatury2514,37 %14,37 %  
mám k němu averzi52,87 %2,87 %  

Graf

21. Přečtěte si následující výroky a označte správný, vědecky ověřený výrok:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hypnotizér nemůže člověka přimět pomocí hypnózy, aby ublížil jinému člověku.13074,71 %74,71 %  
Zhypnotizovat lze jen jedince se slabou vůlí.4224,14 %24,14 %  
Hypnóza je jenom divadlo, které předstírají pozornosti chtiví diváci.21,15 %1,15 %  

Graf

22. Jaké vlastnosti musí mít hypnotizér, chce-li být úspěšný?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
musí být především expert v umění komunikace15287,36 %87,36 %  
znát zvláštní gesta rukama, tzv. pasy1810,34 %10,34 %  
uhrančivé oči a skálopevný pohled42,3 %2,3 %  

Graf

23. Co podle Vás znamená slovo „hypnóza“?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
člověk je ve stavu zvýšené vnímavosti14985,63 %85,63 %  
možnost, že se člověk stane závislý na hypnotizérově vůli1910,92 %10,92 %  
vysoké riziko, že se člověk již neprobere63,45 %3,45 %  

Graf

24. Označte možnost, k jakému účelu se nepoužívá hypnóza:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ke zvětšení dámských ňader11063,22 %63,22 %  
k odnaučování zlozvykům a posílení sebedůvěry5833,33 %33,33 %  
ke zlepšení procesu učení63,45 %3,45 %  

Graf

25. Podstoupil/a jste někdy Vy nebo Váš známý terapii hypnózu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne14683,91 %83,91 %  
ano2816,09 %16,09 %  

Graf

26. Jaký význam může mít pro člověka větší představivost ve vztahu k hypnóze?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pokud má člověk větší představivost, je snažší zažívat hypnózu14784,48 %84,48 %  
pokud má člověk větší představivost, může být zhypnotizování těžší169,2 %9,2 %  
čím větší představivost, tím je pro člověka vstup do transu pomalejší116,32 %6,32 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Hypnóza, jako změněný stav vědomí, je jevem:

  • odpověď přirozeným:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi zajímá mne, mám poznatky i z odborné literatury na otázku 20. Jaký máte vztah k tématu hypnóza?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vaše pohlaví:

2. Kolik Vám je let?

3. Jste věřící?

4. Vaše dosažené vzdělání?

5. Odkud máte největší část svých znalostí o hypnóze?

6. Hypnóza, jako změněný stav vědomí, je jevem:

7. Hypnotický stav je:

8. Do jaké oblasti patří hypnóza jako jev?

9. V hypnotickém stavu může zhypnotizovaná osoba učinit zlý skutek nebo dokonce kriminální čin pod vlivem hypnotizéra. Uveďte, zda je toto tvrzení pravdivé:

10. V případě, že byste dostali od lékaře doporučení na léčbu Vaší nemoci hypnózou, podstoupili byste ji?

11. Myslíte si, že k uvedení člověka do hypnotického stavu, je potřeba jeho souhlasu?

12. Naučit se poskytovat terapii hypnózou může:

13. Může se v hypnotickém stavu vznášet zhypnotizovaný člověk ve vzduchu?

14. Myslíte si, že je možné zhypnotizovat každého člověka?

15. Myslíte si, že je možné zhypnotizovat člověka na dálku?

16. Domníváte se, že je možné zhypnotizovat lidi bez jejich vědomí?

17. Pokud by během hypnózy zemřel hypnotizér, který hypnózu prováděl. Jaká by podle Vás nastala situace?

18. Je možné vrátit zhypnotizovaného člověka do minulých životů?

19. V jaké době, myslíte, že byla poprvé použita hypnóza?

20. Jaký máte vztah k tématu hypnóza?

21. Přečtěte si následující výroky a označte správný, vědecky ověřený výrok:

22. Jaké vlastnosti musí mít hypnotizér, chce-li být úspěšný?

23. Co podle Vás znamená slovo „hypnóza“?

24. Označte možnost, k jakému účelu se nepoužívá hypnóza:

25. Podstoupil/a jste někdy Vy nebo Váš známý terapii hypnózu?

26. Jaký význam může mít pro člověka větší představivost ve vztahu k hypnóze?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vaše pohlaví:

2. Kolik Vám je let?

3. Jste věřící?

4. Vaše dosažené vzdělání?

5. Odkud máte největší část svých znalostí o hypnóze?

6. Hypnóza, jako změněný stav vědomí, je jevem:

7. Hypnotický stav je:

8. Do jaké oblasti patří hypnóza jako jev?

9. V hypnotickém stavu může zhypnotizovaná osoba učinit zlý skutek nebo dokonce kriminální čin pod vlivem hypnotizéra. Uveďte, zda je toto tvrzení pravdivé:

10. V případě, že byste dostali od lékaře doporučení na léčbu Vaší nemoci hypnózou, podstoupili byste ji?

11. Myslíte si, že k uvedení člověka do hypnotického stavu, je potřeba jeho souhlasu?

12. Naučit se poskytovat terapii hypnózou může:

13. Může se v hypnotickém stavu vznášet zhypnotizovaný člověk ve vzduchu?

14. Myslíte si, že je možné zhypnotizovat každého člověka?

15. Myslíte si, že je možné zhypnotizovat člověka na dálku?

16. Domníváte se, že je možné zhypnotizovat lidi bez jejich vědomí?

17. Pokud by během hypnózy zemřel hypnotizér, který hypnózu prováděl. Jaká by podle Vás nastala situace?

18. Je možné vrátit zhypnotizovaného člověka do minulých životů?

19. V jaké době, myslíte, že byla poprvé použita hypnóza?

20. Jaký máte vztah k tématu hypnóza?

21. Přečtěte si následující výroky a označte správný, vědecky ověřený výrok:

22. Jaké vlastnosti musí mít hypnotizér, chce-li být úspěšný?

23. Co podle Vás znamená slovo „hypnóza“?

24. Označte možnost, k jakému účelu se nepoužívá hypnóza:

25. Podstoupil/a jste někdy Vy nebo Váš známý terapii hypnózu?

26. Jaký význam může mít pro člověka větší představivost ve vztahu k hypnóze?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Ščepka, D.Hypnóza aneb jak ji vidí společnost (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://hypnoza-aneb-jak-ji-vidi-spo.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.