Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > I s Vámi o sociálních službách - Dotazník pro občany Třince

I s Vámi o sociálních službách - Dotazník pro občany Třince

Osoby se zdravotním postižením - zkušenosti na trhu práce
Pracujete nebo podnikáte jako OZP? Víte o možnosti čerpat daňovou slevu? Co byste chtěl(a) zlepšit v oblasti pracovní politiky pro OZP?

(veřejné výsledky 15. června)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Ellen Raszková
Šetření:10. 01. 2012 - 23. 01. 2012
Počet respondentů:110
Počet otázek (max/průměr):12 / 11.98
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:44,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:27
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení spoluobčané,
rádi bychom s Vámi komunikovali na téma současnosti i budoucnosti sociálních a návazných služeb, poskytovaných

v našem městě.

Dovolujeme si Vás tímto požádat o vyplnění dotazníku, na základě kterého budeme mít možnost se seznámit s Vašimi osobními názory, podněty i přáními v oblasti sociálních služeb. Výsledky budou zveřejněny na www.trinecko.cz a budou použity jako podklady pro Střednědobé plánování (komunitní plánování) sociálních služeb v Třinci.

 

Děkujeme za Váš čas při této netradiční spolupráci.
Za Městský úřad Třinec: Bc. Ellen Raszková, vedoucí odboru sociálních věcí

 

 

Odpovědi respondentů

1. Označte všechny sociální služby, nabízené v Třinci, které znáte (lze označit více odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Azylový dům - pro muže, ženy, rodiny s dětmi (Bethel, Sára, Centrum sociální pomoci Třinec)9889,09 %89,09 %  
Domov pro seniory (Domov Sosna, Domov Nýdek)9586,36 %86,36 %  
Pečovatelská služba8678,18 %78,18 %  
Denní stacionář (Paprsek, Radost)8274,55 %74,55 %  
Odborné poradny (Elpis -dom.násilí, Ergon -řešení dluhů, pro zdravotně postižené - kompenz.pomůcky, ONŽ- pro ženy a dívky, CPP -manželská a rodinná poradna)8072,73 %72,73 %  
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež - volnočasové aktivity (klub Bunkr)7467,27 %67,27 %  
Osobní asistence (např.Charita, Tabita, Podané ruce, Centrum sociální pomoci Třinec)7164,55 %64,55 %  
Noclehárna (Bethel)7164,55 %64,55 %  
Centrum denních služeb (Domovinka)6357,27 %57,27 %  
Dům na půl cesty - pro mladé lidi z dětských domovů (Centrum sociální pomoci Třinec)6155,45 %55,45 %  
Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních - sociální lůžka (Nemocnice Třinec)6054,55 %54,55 %  
Telefonická krizová pomoc (např. Linka důvěry, Bílý kruh bezpečí, Modrá linka)5852,73 %52,73 %  
Nízkoprahové denní centrum - pro lidi bez přístřeší (Bethel)5751,82 %51,82 %  
Sociálně aktivizační služby pro seniory a zdravotně postižené (Jordán, Klub seniorů)5650,91 %50,91 %  
Terénní program - streetwork (např. Bethel, Bunkr, Renarkon)5550 %50 %  
Odlehčovací služba (Domov Sosna - pobytová, Tabita - terénní)5045,45 %45,45 %  
Domov pro zdravotně postižené (Domov Sosna)5045,45 %45,45 %  
Domov se zvláštním režimem -alzheimer. demence (Domov Sosna)4540,91 %40,91 %  
Podpora samostatného bydlení (Slezská diakonie-Ranč)3935,45 %35,45 %  
Sociální rehabilitace (např. Rút, Bethel, Diakonický institut) 2522,73 %22,73 %  
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - asistence v rodinách (SAS - Slezská diakonie)2320,91 %20,91 %  
Raná péče -pro děti nevidomé, neslyšící apod. (Středisko Rané péče Ostrava, Č.Těšín)2220 %20 %  
Tísňová péče - elektronická komunikace v ohrožení (Slezská diakonie)1715,45 %15,45 %  
Sociální rehabilitace (např. Rút, Bethel, Diakonický institut) 76,36 %6,36 %  
NEZNÁM žádnou sociální službu43,64 %3,64 %  
s žádnou nemám osobní zkušenost10,91 %0,91 %  
Samozřejmě Nilá, že. 10,91 %0,91 %  

Graf

2. Označte návazné služby a aktivity, nabízené v Třinci, které znáte (lze označit více odpovědí):

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dobrovolnická služba (ADRA, Slezská diakonie, Bunkr)9182,73 %82,73 %  
Šatník „Šifonér“8173,64 %73,64 %  
Vzdělávání Univerzity třetího věku7971,82 %71,82 %  
Mateřské centrum (Sluníčko)6559,09 %59,09 %  
Klub pro maminky s dětmi (DDM)6357,27 %57,27 %  
Půjčovna kompenzačních pomůcek (Charita)6256,36 %56,36 %  
Kurzy PC pro seniory (Klub seniorů)5247,27 %47,27 %  
Služby a aktivity pro nezaměstnané (Diakonický institut, KaPA)4843,64 %43,64 %  
Přednášky pro seniory (Klub seniorů)4036,36 %36,36 %  
Pohybové aktivity pro seniory (Klub seniorů - např. zumba, cvičení s míči)3330 %30 %  
Poradenství SONS (nevidomí)3128,18 %28,18 %  
Vaření pro seniory (Klub seniorů - Klub vařečka)2522,73 %22,73 %  
NEZNÁM žádné návazné služby a aktivity43,64 %3,64 %  
Občanské sdružení Nilá - sběr šatstva10,91 %0,91 %  

Graf

3. Na koho se obrátíte, pokud potřebujete chtít získat informace o některé ze sociálních či návazných služeb v našem městě? (lze označit více odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Získám informace z internetu8476,36 %76,36 %  
Kontaktuji organizaci, o které vím, že dané služby poskytuje6760,91 %60,91 %  
Zeptám se na městském úřadu, na odboru sociálních věcí6155,45 %55,45 %  
Vyhledám informace v brožuře „Průvodce sociálními službami města Třince“3935,45 %35,45 %  
Vyhledám pomoc u přátel, v rodině2623,64 %23,64 %  
Na člověka s podobným problémem2320,91 %20,91 %  
Získám informace od svého lékaře2119,09 %19,09 %  
Nevím21,82 %1,82 %  

Graf

4. Jste spokojen/a s nabídkou sociálních a návazných služeb v Třinci?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
Jsem velmi spokojen vs. Jsem velmi nespokojen2-1-0-1-2-0.90.763

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

5. O jakou sociální službu byste měl/a v budoucnu zájem? (lze označit více odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Terénní sociální služby poskytované v domácnosti (např. Pečovatelská služba, Asistenční služba)3935,45 %35,45 %  
Poradenství3733,64 %33,64 %  
Pobytové sociální služby poskytované v domovech (např. domov pro seniory, domov se zvláštním režimem /zaměření na různé typy demencí/)2724,55 %24,55 %  
Služby sociální prevence zaměřené na děti (zařízení typu klubu Bunkr)2522,73 %22,73 %  
Nevím2320,91 %20,91 %  
Sociální služby pro zdravotně postižené občany2220 %20 %  
Služby sociální prevence zaměřené na volnočasové aktivity pro seniory2119,09 %19,09 %  
Terénní služby pro rodiny s dětmi1917,27 %17,27 %  
Služby sociální prevence (typu Azylový dům, noclehárna, denní centrum) 1513,64 %13,64 %  
Terénní služby zaměřené na vyhledávání osob v sociální nouzi (streetworker)1412,73 %12,73 %  
Služby sociální prevence zaměřené na zdravotně postižené1210,91 %10,91 %  
Poradenství pro alkoholiky10,91 %0,91 %  
nemám zájem10,91 %0,91 %  
Větší péče o nezaměstnané a lidi bydlící v bytech 10,91 %0,91 %  
žádnou soc. službu nepotřebuji10,91 %0,91 %  
hospic10,91 %0,91 %  
Domovinka10,91 %0,91 %  
Levné krizové spaní a konkrétní materiální a por10,91 %0,91 %  
pobyt v domě s pečovatelskou službou10,91 %0,91 %  
To bude záležet na dané situaci.10,91 %0,91 %  
doufám, že žádnou10,91 %0,91 %  

Graf

6. Uveďte, jakou návaznou službu, byste v Třinci uvítal/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím8779,09 %79,09 %  
zatím netřeba, jsem mlád a při síle10,91 %0,91 %  
Myslím si, že základní služby v Třinci již jsou.10,91 %0,91 %  
problémová mládež10,91 %0,91 %  
krizová lůžka10,91 %0,91 %  
bezplatná právní poradna 10,91 %0,91 %  
Dobrou pracovní agenturu10,91 %0,91 %  
možnost na týden (2) umístit seniora / za rok10,91 %0,91 %  
více aktivit pro matky s dětma10,91 %0,91 %  
následná péče pro osoby bez přístřeší10,91 %0,91 %  
více aktivit pro děti10,91 %0,91 %  
Hospicové zařízení10,91 %0,91 %  
hospic10,91 %0,91 %  
ve spolupráci s občany vyhledávání nemohoucích 10,91 %0,91 %  
nyní nemám vyhrazenou10,91 %0,91 %  
pohovory s ženami, které až moc jsozu závislé na m10,91 %0,91 %  
Domovinka10,91 %0,91 %  
Pobytové zařízení pro nevyléčiterlné alkoholiky a 10,91 %0,91 %  
jídelnu pro seniory10,91 %0,91 %  
Pečovatelskou službu s třísměnným provozem10,91 %0,91 %  
SLUŽBU TYPU HOSPIC10,91 %0,91 %  
Byty pro seniory a handicapované občany10,91 %0,91 %  
chybí ze dostatek míst v domovech s pečovat.službo10,91 %0,91 %  
Kavárna či jiný projekt sociálního podnikání, kde by se mohli lidé s handicapem zaměstnat, nejlépe někde v centru, aby o ní věděla veřejnost.10,91 %0,91 %  

Graf

7. Je Vám známo, že Město Třinec, odbor sociálních věcí, se zabývá plánováním sociálních a návazných služeb?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5348,62 %48,18 %  
Spíše ne2623,85 %23,64 %  
Spíše ano2220,18 %20 %  
Ne87,34 %7,27 %  

Graf

8. Je Vám známo, že se v Třinci každoročně pořádá celodenní akce „Den sociálních služeb“? Účastníte se? (v Kulturním domě TRISIA a na Náměstí Svobody)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, ale nezúčastnil/a jsem se5247,71 %47,27 %  
Ano, zúčastnil/a jsem se 4339,45 %39,09 %  
Ne, nevím o tom1412,84 %12,73 %  

Graf

9. Využíváte a znáte publikaci „Průvodce sociálními službami města Třince“

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, znám, ale nevyužívám4036,36 %36,36 %  
Ano, znám a využívám3935,45 %35,45 %  
Neznám a nevyužívám 1917,27 %17,27 %  
Už jsem ji někde viděl/a, ale neznám1210,91 %10,91 %  

Graf

10. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena9182,73 %82,73 %  
Muž1917,27 %17,27 %  

Graf

11. Váš věk (počet let)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 - 396962,73 %62,73 %  
40 - 593733,64 %33,64 %  
60 a více 32,73 %2,73 %  
15 - 1910,91 %0,91 %  

Graf

12. Místní část Třince (lokalita), ve které bydlíte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Terasa2421,82 %21,82 %  
Lyžbice2119,09 %19,09 %  
Staré Město1715,45 %15,45 %  
Sosna1110 %10 %  
Oldřichovice109,09 %9,09 %  
Nebory65,45 %5,45 %  
Dolní Líštná65,45 %5,45 %  
Osůvky43,64 %3,64 %  
Karpentná32,73 %2,73 %  
Kamionka32,73 %2,73 %  
Kanada32,73 %2,73 %  
Guty10,91 %0,91 %  
Podlesí10,91 %0,91 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Označte všechny sociální služby, nabízené v Třinci, které znáte (lze označit více odpovědí)

 • odpověď Centrum denních služeb (Domovinka):
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vyhledám informace v brožuře „Průvodce sociálními službami města Třince“ na otázku 3. Na koho se obrátíte, pokud potřebujete chtít získat informace o některé ze sociálních či návazných služeb v našem městě? (lze označit více odpovědí)
 • odpověď Nízkoprahové denní centrum - pro lidi bez přístřeší (Bethel):
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sociální rehabilitace (např. Rút, Bethel, Diakonický institut) na otázku 1. Označte všechny sociální služby, nabízené v Třinci, které znáte (lze označit více odpovědí)
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Raná péče -pro děti nevidomé, neslyšící apod. (Středisko Rané péče Ostrava, Č.Těšín) na otázku 1. Označte všechny sociální služby, nabízené v Třinci, které znáte (lze označit více odpovědí)
 • odpověď Odlehčovací služba (Domov Sosna - pobytová, Tabita - terénní):
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Raná péče -pro děti nevidomé, neslyšící apod. (Středisko Rané péče Ostrava, Č.Těšín) na otázku 1. Označte všechny sociální služby, nabízené v Třinci, které znáte (lze označit více odpovědí)
 • odpověď Osobní asistence (např.Charita, Tabita, Podané ruce, Centrum sociální pomoci Třinec):
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Raná péče -pro děti nevidomé, neslyšící apod. (Středisko Rané péče Ostrava, Č.Těšín) na otázku 1. Označte všechny sociální služby, nabízené v Třinci, které znáte (lze označit více odpovědí)
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - asistence v rodinách (SAS - Slezská diakonie) na otázku 1. Označte všechny sociální služby, nabízené v Třinci, které znáte (lze označit více odpovědí)
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Terénní služby zaměřené na vyhledávání osob v sociální nouzi (streetworker) na otázku 5. O jakou sociální službu byste měl/a v budoucnu zájem? (lze označit více odpovědí)
 • odpověď Sociálně aktivizační služby pro seniory a zdravotně postižené (Jordán, Klub seniorů):
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sociální rehabilitace (např. Rút, Bethel, Diakonický institut) na otázku 1. Označte všechny sociální služby, nabízené v Třinci, které znáte (lze označit více odpovědí)
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Raná péče -pro děti nevidomé, neslyšící apod. (Středisko Rané péče Ostrava, Č.Těšín) na otázku 1. Označte všechny sociální služby, nabízené v Třinci, které znáte (lze označit více odpovědí)
 • odpověď Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních - sociální lůžka (Nemocnice Třinec):
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vaření pro seniory (Klub seniorů - Klub vařečka) na otázku 2. Označte návazné služby a aktivity, nabízené v Třinci, které znáte (lze označit více odpovědí):
 • odpověď Terénní program - streetwork (např. Bethel, Bunkr, Renarkon):
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - asistence v rodinách (SAS - Slezská diakonie) na otázku 1. Označte všechny sociální služby, nabízené v Třinci, které znáte (lze označit více odpovědí)

2. Označte návazné služby a aktivity, nabízené v Třinci, které znáte (lze označit více odpovědí):

 • odpověď Kurzy PC pro seniory (Klub seniorů):
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pohybové aktivity pro seniory (Klub seniorů - např. zumba, cvičení s míči) na otázku 2. Označte návazné služby a aktivity, nabízené v Třinci, které znáte (lze označit více odpovědí):
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vaření pro seniory (Klub seniorů - Klub vařečka) na otázku 2. Označte návazné služby a aktivity, nabízené v Třinci, které znáte (lze označit více odpovědí):
 • odpověď Přednášky pro seniory (Klub seniorů):
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vaření pro seniory (Klub seniorů - Klub vařečka) na otázku 2. Označte návazné služby a aktivity, nabízené v Třinci, které znáte (lze označit více odpovědí):
 • odpověď Půjčovna kompenzačních pomůcek (Charita):
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Raná péče -pro děti nevidomé, neslyšící apod. (Středisko Rané péče Ostrava, Č.Těšín) na otázku 1. Označte všechny sociální služby, nabízené v Třinci, které znáte (lze označit více odpovědí)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Označte všechny sociální služby, nabízené v Třinci, které znáte (lze označit více odpovědí)

2. Označte návazné služby a aktivity, nabízené v Třinci, které znáte (lze označit více odpovědí):

3. Na koho se obrátíte, pokud potřebujete chtít získat informace o některé ze sociálních či návazných služeb v našem městě? (lze označit více odpovědí)

4. Jste spokojen/a s nabídkou sociálních a návazných služeb v Třinci?

5. O jakou sociální službu byste měl/a v budoucnu zájem? (lze označit více odpovědí)

6. Uveďte, jakou návaznou službu, byste v Třinci uvítal/a?

7. Je Vám známo, že Město Třinec, odbor sociálních věcí, se zabývá plánováním sociálních a návazných služeb?

8. Je Vám známo, že se v Třinci každoročně pořádá celodenní akce „Den sociálních služeb“? Účastníte se? (v Kulturním domě TRISIA a na Náměstí Svobody)

9. Využíváte a znáte publikaci „Průvodce sociálními službami města Třince“

10. Jste

11. Váš věk (počet let)

12. Místní část Třince (lokalita), ve které bydlíte:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Označte všechny sociální služby, nabízené v Třinci, které znáte (lze označit více odpovědí)

2. Označte návazné služby a aktivity, nabízené v Třinci, které znáte (lze označit více odpovědí):

3. Na koho se obrátíte, pokud potřebujete chtít získat informace o některé ze sociálních či návazných služeb v našem městě? (lze označit více odpovědí)

4. Jste spokojen/a s nabídkou sociálních a návazných služeb v Třinci?

5. O jakou sociální službu byste měl/a v budoucnu zájem? (lze označit více odpovědí)

6. Uveďte, jakou návaznou službu, byste v Třinci uvítal/a?

7. Je Vám známo, že Město Třinec, odbor sociálních věcí, se zabývá plánováním sociálních a návazných služeb?

8. Je Vám známo, že se v Třinci každoročně pořádá celodenní akce „Den sociálních služeb“? Účastníte se? (v Kulturním domě TRISIA a na Náměstí Svobody)

9. Využíváte a znáte publikaci „Průvodce sociálními službami města Třince“

10. Jste

11. Váš věk (počet let)

12. Místní část Třince (lokalita), ve které bydlíte:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Raszková, E.I s Vámi o sociálních službách - Dotazník pro občany Třince (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://i-s-vami-o-socialnich-sluzba.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.