Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > ICT, e-learning a současná mateřská škola

ICT, e-learning a současná mateřská škola

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Daniela Daňková
Šetření:15. 01. 2011 - 05. 02. 2011
Počet respondentů:112
Počet otázek (max/průměr):13 / 13
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:51,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:33
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážené kolegyně,

současné době zpracovávám závěrečnou bakalářskou práci Její součástí je i výzkum provedený mezi pedagogy mateřských škol formou anonymního dotazníku. Obracím se na Vás s prosbou o jeho vyplnění.

Odpovědi respondentů

1. Setkali jste se při získávání informací, DVPP, při samostudiu s kurzem, který probíhá formou e-learningu ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6558,04 %58,04 %  
ano4741,96 %41,96 %  

Graf

2. Víte co je to e-learning?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9584,82 %84,82 %  
ne1715,18 %15,18 %  

Graf

3. Zvolili byste možnost vzdělávání formou e-learningu ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, e-learning znám a vyhovuje mi3228,57 %28,57 %  
Ne, tato forma mi nevyhovuje, upřednostňuji klasickou výuku3026,79 %26,79 %  
Ano, byla by to první zkušenost2925,89 %25,89 %  
Nevím nic o tomto způsobu vzdělávání1816,07 %16,07 %  
Ne, tato forma mi nevyhovuje nepracuji s PC21,79 %1,79 %  
Ne, tato forma mi nevyhovuje nemám přístup k PC10,89 %0,89 %  

Graf

4. Využíváte osobní počítač při práci učitelky mateřské školy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
příprava vzdělávacího programu9584,82 %84,82 %  
administrativa8071,43 %71,43 %  
komunikace7970,54 %70,54 %  
spolupráce a sdílení informací s jinými pedegogy6558,04 %58,04 %  
další vzdělávání - DVPP5044,64 %44,64 %  
při práci nevyužívám PC76,25 %6,25 %  

Graf

5. Je vaše škola ( pracoviště ) vybavena IC technologiemi ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
osobní počítač10391,96 %91,96 %  
digitální fotoaparát9383,04 %83,04 %  
audio/video přehrávač8676,79 %76,79 %  
mobilní telefon8374,11 %74,11 %  
scener6154,46 %54,46 %  
LCD televize4943,75 %43,75 %  
digitální kamera2825 %25 %  
skener108,93 %8,93 %  
interaktivní tabule65,36 %5,36 %  
plazmový interaktivní panel10,89 %0,89 %  

Graf

6. Máte na svém pracovišti volný přístup k počítači ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9584,82 %84,82 %  
ne1715,18 %15,18 %  

Graf

7. Máte na pracovišti možnost připojení k internetu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9887,5 %87,5 %  
ne1412,5 %12,5 %  

Graf

8. Ze kterého místa se nejčastěji připojujete k internetu ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
z domova6558,04 %58,04 %  
z pracoviště4439,29 %39,29 %  
vůbec nevyužívám internet32,68 %2,68 %  

Graf

9. Na jaké úrovni ovládáte základní programové vybavení

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
MS Word3.171.927
MS Excel2.831.409
MS Outlook2.9642.195
MS PowerPoint2.9382.059
administrace www stránek2.8132.545

Graf

10. Uvítali byste pomoc v oblasti dalšího vzdělávání učitelů v použití ICT ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8374,11 %74,11 %  
ne2925,89 %25,89 %  

Graf

11. Uvítali byste bližší spolupráci s dalšími školami např. pokud jde o sdílení informací, výukových materiálů, vzájemnou pomoc, konzultace apod.?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7869,64 %69,64 %  
nevím2925,89 %25,89 %  
ne54,46 %4,46 %  

Graf

12. Navštěvujete internetový portál RVP určený učitelům ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9282,14 %82,14 %  
ne2017,86 %17,86 %  

Graf

13. Ve kterém kraji sídlí vaše mateřská škola ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
hl.m.Praha3531,25 %31,25 %  
Vysočina1513,39 %13,39 %  
Středočeský119,82 %9,82 %  
Jihočeský76,25 %6,25 %  
Karlovarský65,36 %5,36 %  
Pardubický65,36 %5,36 %  
Liberecký54,46 %4,46 %  
Ústecký54,46 %4,46 %  
Zlínský54,46 %4,46 %  
Olomoucký43,57 %3,57 %  
Jihomoravský43,57 %3,57 %  
Plzeňský32,68 %2,68 %  
Královéhradecký32,68 %2,68 %  
Moravskoslezský32,68 %2,68 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Setkali jste se při získávání informací, DVPP, při samostudiu s kurzem, který probíhá formou e-learningu ?

  • odpověď ne:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 2. Víte co je to e-learning?
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevím nic o tomto způsobu vzdělávání na otázku 3. Zvolili byste možnost vzdělávání formou e-learningu ?

3. Zvolili byste možnost vzdělávání formou e-learningu ?

  • odpověď Nevím nic o tomto způsobu vzdělávání:
    • 5.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 2. Víte co je to e-learning?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Setkali jste se při získávání informací, DVPP, při samostudiu s kurzem, který probíhá formou e-learningu ?

2. Víte co je to e-learning?

3. Zvolili byste možnost vzdělávání formou e-learningu ?

4. Využíváte osobní počítač při práci učitelky mateřské školy?

5. Je vaše škola ( pracoviště ) vybavena IC technologiemi ?

6. Máte na svém pracovišti volný přístup k počítači ?

7. Máte na pracovišti možnost připojení k internetu?

8. Ze kterého místa se nejčastěji připojujete k internetu ?

9. Na jaké úrovni ovládáte základní programové vybavení

10. Uvítali byste pomoc v oblasti dalšího vzdělávání učitelů v použití ICT ?

11. Uvítali byste bližší spolupráci s dalšími školami např. pokud jde o sdílení informací, výukových materiálů, vzájemnou pomoc, konzultace apod.?

12. Navštěvujete internetový portál RVP určený učitelům ?

13. Ve kterém kraji sídlí vaše mateřská škola ?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Setkali jste se při získávání informací, DVPP, při samostudiu s kurzem, který probíhá formou e-learningu ?

2. Víte co je to e-learning?

3. Zvolili byste možnost vzdělávání formou e-learningu ?

4. Využíváte osobní počítač při práci učitelky mateřské školy?

5. Je vaše škola ( pracoviště ) vybavena IC technologiemi ?

6. Máte na svém pracovišti volný přístup k počítači ?

7. Máte na pracovišti možnost připojení k internetu?

8. Ze kterého místa se nejčastěji připojujete k internetu ?

9. Na jaké úrovni ovládáte základní programové vybavení

10. Uvítali byste pomoc v oblasti dalšího vzdělávání učitelů v použití ICT ?

11. Uvítali byste bližší spolupráci s dalšími školami např. pokud jde o sdílení informací, výukových materiálů, vzájemnou pomoc, konzultace apod.?

12. Navštěvujete internetový portál RVP určený učitelům ?

13. Ve kterém kraji sídlí vaše mateřská škola ?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Daňková, D.ICT, e-learning a současná mateřská škola (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://ict-e-learning-a-sou.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.