Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > ICT, e-learning a současná mateřská škola

ICT, e-learning a současná mateřská škola

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Daniela Daňková
Šetření:15. 01. 2011 - 05. 02. 2011
Počet respondentů:112
Počet otázek (max/průměr):13 / 13
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:51,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:33
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážené kolegyně,

současné době zpracovávám závěrečnou bakalářskou práci Její součástí je i výzkum provedený mezi pedagogy mateřských škol formou anonymního dotazníku. Obracím se na Vás s prosbou o jeho vyplnění.

Odpovědi respondentů

1. Setkali jste se při získávání informací, DVPP, při samostudiu s kurzem, který probíhá formou e-learningu ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6558,04 %58,04 %  
ano4741,96 %41,96 %  

Graf

2. Víte co je to e-learning?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9584,82 %84,82 %  
ne1715,18 %15,18 %  

Graf

3. Zvolili byste možnost vzdělávání formou e-learningu ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, e-learning znám a vyhovuje mi3228,57 %28,57 %  
Ne, tato forma mi nevyhovuje, upřednostňuji klasickou výuku3026,79 %26,79 %  
Ano, byla by to první zkušenost2925,89 %25,89 %  
Nevím nic o tomto způsobu vzdělávání1816,07 %16,07 %  
Ne, tato forma mi nevyhovuje nepracuji s PC21,79 %1,79 %  
Ne, tato forma mi nevyhovuje nemám přístup k PC10,89 %0,89 %  

Graf

4. Využíváte osobní počítač při práci učitelky mateřské školy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
příprava vzdělávacího programu9584,82 %84,82 %  
administrativa8071,43 %71,43 %  
komunikace7970,54 %70,54 %  
spolupráce a sdílení informací s jinými pedegogy6558,04 %58,04 %  
další vzdělávání - DVPP5044,64 %44,64 %  
při práci nevyužívám PC76,25 %6,25 %  

Graf

5. Je vaše škola ( pracoviště ) vybavena IC technologiemi ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
osobní počítač10391,96 %91,96 %  
digitální fotoaparát9383,04 %83,04 %  
audio/video přehrávač8676,79 %76,79 %  
mobilní telefon8374,11 %74,11 %  
scener6154,46 %54,46 %  
LCD televize4943,75 %43,75 %  
digitální kamera2825 %25 %  
skener108,93 %8,93 %  
interaktivní tabule65,36 %5,36 %  
plazmový interaktivní panel10,89 %0,89 %  

Graf

6. Máte na svém pracovišti volný přístup k počítači ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9584,82 %84,82 %  
ne1715,18 %15,18 %  

Graf

7. Máte na pracovišti možnost připojení k internetu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9887,5 %87,5 %  
ne1412,5 %12,5 %  

Graf

8. Ze kterého místa se nejčastěji připojujete k internetu ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
z domova6558,04 %58,04 %  
z pracoviště4439,29 %39,29 %  
vůbec nevyužívám internet32,68 %2,68 %  

Graf

9. Na jaké úrovni ovládáte základní programové vybavení

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
MS Word3.171.927
MS Excel2.831.409
MS Outlook2.9642.195
MS PowerPoint2.9382.059
administrace www stránek2.8132.545

Graf

10. Uvítali byste pomoc v oblasti dalšího vzdělávání učitelů v použití ICT ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8374,11 %74,11 %  
ne2925,89 %25,89 %  

Graf

11. Uvítali byste bližší spolupráci s dalšími školami např. pokud jde o sdílení informací, výukových materiálů, vzájemnou pomoc, konzultace apod.?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7869,64 %69,64 %  
nevím2925,89 %25,89 %  
ne54,46 %4,46 %  

Graf

12. Navštěvujete internetový portál RVP určený učitelům ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9282,14 %82,14 %  
ne2017,86 %17,86 %  

Graf

13. Ve kterém kraji sídlí vaše mateřská škola ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
hl.m.Praha3531,25 %31,25 %  
Vysočina1513,39 %13,39 %  
Středočeský119,82 %9,82 %  
Jihočeský76,25 %6,25 %  
Karlovarský65,36 %5,36 %  
Pardubický65,36 %5,36 %  
Liberecký54,46 %4,46 %  
Ústecký54,46 %4,46 %  
Zlínský54,46 %4,46 %  
Olomoucký43,57 %3,57 %  
Jihomoravský43,57 %3,57 %  
Plzeňský32,68 %2,68 %  
Královéhradecký32,68 %2,68 %  
Moravskoslezský32,68 %2,68 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Setkali jste se při získávání informací, DVPP, při samostudiu s kurzem, který probíhá formou e-learningu ?

  • odpověď ne:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 2. Víte co je to e-learning?
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevím nic o tomto způsobu vzdělávání na otázku 3. Zvolili byste možnost vzdělávání formou e-learningu ?

3. Zvolili byste možnost vzdělávání formou e-learningu ?

  • odpověď Nevím nic o tomto způsobu vzdělávání:
    • 5.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 2. Víte co je to e-learning?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Setkali jste se při získávání informací, DVPP, při samostudiu s kurzem, který probíhá formou e-learningu ?

2. Víte co je to e-learning?

3. Zvolili byste možnost vzdělávání formou e-learningu ?

4. Využíváte osobní počítač při práci učitelky mateřské školy?

5. Je vaše škola ( pracoviště ) vybavena IC technologiemi ?

6. Máte na svém pracovišti volný přístup k počítači ?

7. Máte na pracovišti možnost připojení k internetu?

8. Ze kterého místa se nejčastěji připojujete k internetu ?

9. Na jaké úrovni ovládáte základní programové vybavení

10. Uvítali byste pomoc v oblasti dalšího vzdělávání učitelů v použití ICT ?

11. Uvítali byste bližší spolupráci s dalšími školami např. pokud jde o sdílení informací, výukových materiálů, vzájemnou pomoc, konzultace apod.?

12. Navštěvujete internetový portál RVP určený učitelům ?

13. Ve kterém kraji sídlí vaše mateřská škola ?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Setkali jste se při získávání informací, DVPP, při samostudiu s kurzem, který probíhá formou e-learningu ?

2. Víte co je to e-learning?

3. Zvolili byste možnost vzdělávání formou e-learningu ?

4. Využíváte osobní počítač při práci učitelky mateřské školy?

5. Je vaše škola ( pracoviště ) vybavena IC technologiemi ?

6. Máte na svém pracovišti volný přístup k počítači ?

7. Máte na pracovišti možnost připojení k internetu?

8. Ze kterého místa se nejčastěji připojujete k internetu ?

9. Na jaké úrovni ovládáte základní programové vybavení

10. Uvítali byste pomoc v oblasti dalšího vzdělávání učitelů v použití ICT ?

11. Uvítali byste bližší spolupráci s dalšími školami např. pokud jde o sdílení informací, výukových materiálů, vzájemnou pomoc, konzultace apod.?

12. Navštěvujete internetový portál RVP určený učitelům ?

13. Ve kterém kraji sídlí vaše mateřská škola ?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Daňková, D.ICT, e-learning a současná mateřská škola (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://ict-e-learning-a-sou.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.