Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > ideální školka

ideální školka

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jiří Podhradský
Šetření:02. 05. 2009 - 16. 05. 2009
Počet respondentů:91
Počet otázek (max/průměr):13 / 12.95
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:30,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:44
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Výsledky průzkumu budou použity jako podklad pro naplnění poptávky po mateřských školkách.

Odpovědi respondentů

1. Myslíte si, že je současný počet státních a soukromých školek dostačující?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, školek je málo6672,53 %72,53 %  
Nevím, nezajímal(a) jsem se o to 1920,88 %20,88 %  
Ano, je jich dost66,59 %6,59 %  

Graf

2. Co si myslíte o soukromých školkách?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jsou příliš drahá5359,55 %58,24 %  
O soukromé školky se nezajímám2224,72 %24,18 %  
Dítě bych umístil(a) jedině do soukromé školky88,99 %8,79 %  
Bez nich bych neměl(a) kam dítě umístit33,37 %3,3 %  
Nevěřím jim33,37 %3,3 %  

Graf

3. Jaký je podle Vás ideální počet dětí na jednoho pedagoga ve školce?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do deseti 5964,84 %64,84 %  
Do pěti2224,18 %24,18 %  
Do patnácti 1010,99 %10,99 %  

Graf

4. Je výuka cizího jazyka ve školce výhoda?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, je to určitě plus 6167,03 %67,03 %  
Výuka cizího jazyka není ve školce vhodná 1516,48 %16,48 %  
Je to celkem jedno 88,79 %8,79 %  
Ano, je to základní podmínka kvalitní školky 77,69 %7,69 %  

Graf

5. Co je podle Vás hlavním účelem školky?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
aby se děti potkali se svými vrstevníky 5055,56 %54,95 %  
aby potom děti lépe obstáli ve škole 3336,67 %36,26 %  
jiný 66,67 %6,59 %  
aby si mohli kde hrát 11,11 %1,1 %  

Graf

6. Dali byste přednost soukromé školce s individuálním přístupem před statní školkou?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, pokud by byla opravdu kvalitnější4145,05 %45,05 %  
Rozhodovala by cena 3235,16 %35,16 %  
Pouze pokud by byla státní školka plná 1112,09 %12,09 %  
Důvěřuji pouze státním školkám 44,4 %4,4 %  
Nezajímám se o to33,3 %3,3 %  

Graf

7. Jakou stravu byste chtel(a) ve skolce?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Běžnou stravu, česká kuchyně5661,54 %61,54 %  
Bio stravu2123,08 %23,08 %  
neřeším to1010,99 %10,99 %  
Vegetariánskou stravu22,2 %2,2 %  
jinou22,2 %2,2 %  

Graf

8. Chodí vaše děti do školky?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne,protože v5662,22 %61,54 %  
Ano, všechny 1820 %19,78 %  
Ne,protože v tom věku dítě nemám 88,89 %8,79 %  
Jen některé55,56 %5,49 %  
Ne, protože se mi nepodařilo dítě umístit 22,22 %2,2 %  
Ne,protože nechci 11,11 %1,1 %  

Graf

9. Pokud byste se rozhodl(a) pro soukromou školku, chtěl(a) byste:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nejlépe jazykovou3539,77 %38,46 %  
co nejlevnější2123,86 %23,08 %  
nejlepší, na ceně nezáleží1618,18 %17,58 %  
s hudebním zaměřením1011,36 %10,99 %  
s výtvarným zaměřením66,82 %6,59 %  

Graf

10. Jakou částku měsíčně byste byl(a) ochoten(na) dát za soukromou školku?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do 4000,-Kč6978,41 %75,82 %  
Do 10 000,-Kč1820,45 %19,78 %  
více11,14 %1,1 %  

Graf

11. V jakých časech byste školku využíval(a) nejčastěji?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
celodenní režim 5054,95 %54,95 %  
dopolední režim 3032,97 %32,97 %  
individuálně, více jak 10h týdně 77,69 %7,69 %  
nárazově, celkem do 10h týdně 44,4 %4,4 %  

Graf

12. Využili byste i večerní hlídání?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, párkrát do roka 3639,56 %39,56 %  
Ne 3235,16 %35,16 %  
Ano, párkrát do měsíce 2224,18 %24,18 %  
Ano, párkrát týdně 11,1 %1,1 %  

Graf

13. Kolik máte dětí ve věku od 3 do 6 let?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
06774,44 %73,63 %  
11820 %19,78 %  
255,56 %5,49 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Myslíte si, že je současný počet státních a soukromých školek dostačující?

2. Co si myslíte o soukromých školkách?

3. Jaký je podle Vás ideální počet dětí na jednoho pedagoga ve školce?

4. Je výuka cizího jazyka ve školce výhoda?

5. Co je podle Vás hlavním účelem školky?

6. Dali byste přednost soukromé školce s individuálním přístupem před statní školkou?

7. Jakou stravu byste chtel(a) ve skolce?

8. Chodí vaše děti do školky?

9. Pokud byste se rozhodl(a) pro soukromou školku, chtěl(a) byste:

10. Jakou částku měsíčně byste byl(a) ochoten(na) dát za soukromou školku?

11. V jakých časech byste školku využíval(a) nejčastěji?

12. Využili byste i večerní hlídání?

13. Kolik máte dětí ve věku od 3 do 6 let?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Myslíte si, že je současný počet státních a soukromých školek dostačující?

2. Co si myslíte o soukromých školkách?

3. Jaký je podle Vás ideální počet dětí na jednoho pedagoga ve školce?

4. Je výuka cizího jazyka ve školce výhoda?

5. Co je podle Vás hlavním účelem školky?

6. Dali byste přednost soukromé školce s individuálním přístupem před statní školkou?

7. Jakou stravu byste chtel(a) ve skolce?

8. Chodí vaše děti do školky?

9. Pokud byste se rozhodl(a) pro soukromou školku, chtěl(a) byste:

10. Jakou částku měsíčně byste byl(a) ochoten(na) dát za soukromou školku?

11. V jakých časech byste školku využíval(a) nejčastěji?

12. Využili byste i večerní hlídání?

13. Kolik máte dětí ve věku od 3 do 6 let?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Podhradský, J.ideální školka (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://idealni-skolka.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.