Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Ideálny muž/ Ideálna žena

Ideálny muž/ Ideálna žena

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Ivana Václaviková
Šetření:14. 03. 2010 - 30. 03. 2010
Počet respondentů:174
Počet otázek (max/průměr):27 / 25.96
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:47,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.10:59
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

V tomto prieskume zisťujem predstavy ľudí o sebe a o tom, aký je ich ideál muža a ideál ženy. Ďalej sa zaujímam o to, aké roly sú všeobecne pripisované mužom a ženám a akú majú respondenti predstavu o zmene týchto rolí oproti minulosti. Predpokladám, že predstavy mužov a žien budú rôzne. 

 

Odpovědi respondentů

1. Ohodnoťte prosím pojem "JA" pomocou oproti sebe stojacich párov adjektív. Podľa Vás ste:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
hanblivý vs. priebojný1-2-3-4-53.0460.963
realistický vs. romantický1-2-3-4-52.691.053
jemnej povahy vs. drsnej povahy1-2-3-4-52.5520.707
citový vs. rozumový1-2-3-4-53.0170.856
ctižiadostivý vs. bez ctižiadosti 1-2-3-4-52.3561.114
zhovorčivý vs. málovravný1-2-3-4-52.5751.336
samostatný vs. závislý1-2-3-4-52.2530.948
impulzívny vs. uvážlivý1-2-3-4-52.9661.321
odvážny vs. bojazlivý1-2-3-4-52.6550.847
pomalý vs. rýchly1-2-3-4-53.3970.826
ktorý sa rád dá viesť vs. ktorý radšej vedie1-2-3-4-53.2411.068
múdry vs. nerozumný1-2-3-4-52.0460.607
psychicky zraniteľný vs. psychicky odolný1-2-3-4-52.9711.108
ktorý rád plánuje vs. ktorý rád improvizuje1-2-3-4-52.6781.23
starostlivý vs. nedbalý1-2-3-4-51.9540.894
vytrvalý vs. nestály1-2-3-4-52.2640.896
ktorý má rád istotu vs. ktorý rád riskuje1-2-3-4-52.2011.011
nepokojný vs. kľudný1-2-3-4-53.2470.968
dbajúci na zovňajšok vs. zanedbávajúci zovňajšok1-2-3-4-52.1670.817
so zmyslom pre detail vs. so zmyslom pre celok1-2-3-4-52.7181.26

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

2. Ohodnoťte prosím pojem "Ideálna žena" pomocou oproti sebe stojacich párov adjektív. "Ideálna žena" podľa Vášho názoru je:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
hanblivá vs. priebojná1-2-3-4-53.5170.698
realistická vs. romantická1-2-3-4-53.0340.907
jemnej povahy vs. drsnej povahy1-2-3-4-52.2010.632
citová vs. rozumová1-2-3-4-52.7930.727
ctižiadostivá vs. bez ctižiadosti1-2-3-4-52.2010.804
zhovorčivá vs. málovravná1-2-3-4-52.2760.614
samostatná vs. závislá1-2-3-4-51.9770.655
impulzívna vs. uvážlivá1-2-3-4-53.3451.031
odvážna vs. bojazlivá1-2-3-4-52.1090.626
pomalá vs. rýchla1-2-3-4-53.6550.559
ktorá sa dá rada viesť vs. ktrorá radšej vedie1-2-3-4-53.0230.747
múdra vs. nerozumná1-2-3-4-51.5170.48
psychicky zraniteľná vs. psychicky odolná1-2-3-4-53.9251
ktorá rada plánuje vs. ktorá rada improvizuje1-2-3-4-52.8330.852
starostlivá vs. nedbalá1-2-3-4-51.5340.49
vytrvalá vs. nestála1-2-3-4-51.5630.499
ktorá má rada istotu vs. ktorá rada riskuje1-2-3-4-52.4250.888
nepokojná vs. kľudná1-2-3-4-54.0630.691
dbajúca na zovňajšok vs. zanedbávajúca zovňajšok1-2-3-4-51.690.57
so zmyslom pre detail vs. so zmyslom pre celok1-2-3-4-52.5691.061

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

3. Ohodnoťte prosím pojem "Ideálny muž" pomocou oproti sebe stojacich párov adjektív. "Ideálny muž" podľa Vášho názoru je:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
hanblivý vs. priebojný1-2-3-4-54.3390.5
realistický vs. romantický1-2-3-4-52.6670.958
jemnej povahy vs. drsnej povahy1-2-3-4-53.2240.565
citový vs. rozumový1-2-3-4-53.2530.672
ctižiadostivý vs. bez ctižiadosti1-2-3-4-51.8220.756
zhovorčivý vs. málovravný1-2-3-4-52.1720.66
samostatný vs. závislý1-2-3-4-51.4370.384
impulzívny vs. uvážlivý1-2-3-4-53.3911.1
odvážny vs. bojazlivý1-2-3-4-51.4250.382
pomalý vs. rýchly1-2-3-4-53.8160.61
ktorý sa rád dá viesť vs. ktorý radšej vedie1-2-3-4-53.9540.711
múdry vs. nerozumný1-2-3-4-51.460.478
psychicky zraniteľný vs. psychicky odolný1-2-3-4-54.2530.741
ktorý rád plánuje vs. ktorý rád improvizuje1-2-3-4-52.9310.926
starostlivý vs. nedbalý1-2-3-4-51.6320.623
vytrvalý vs. nestály1-2-3-4-51.4890.411
ktorý má rád istotu vs. ktorý rád riskuje1-2-3-4-52.6150.88
nepokojný vs. kľudný1-2-3-4-53.920.695
dbajúci na zovňajšok vs. zanedbávajúci zovňajšok1-2-3-4-52.0520.566
so zmyslom pre detail vs. so zmyslom pre celok1-2-3-4-52.9480.992

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

4. Deti vychováva...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
obaja13979,89 %79,89 %  
skôr žena3419,54 %19,54 %  
žena10,57 %0,57 %  

Graf

5. Domáce spotrebiče opravuje...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
skôr muž11465,52 %65,52 %  
muž4123,56 %23,56 %  
obaja1910,92 %10,92 %  

Graf

6. Rodinu živí...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
obaja13175,29 %75,29 %  
skôr muž3721,26 %21,26 %  
muž52,87 %2,87 %  
skôr žena10,57 %0,57 %  

Graf

7. Svoje pocity prejavuje...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
obaja10359,2 %59,2 %  
skôr žena6839,08 %39,08 %  
žena31,72 %1,72 %  

Graf

8. O domácnosť sa stará...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
obaja8347,7 %47,7 %  
skôr žena8146,55 %46,55 %  
žena95,17 %5,17 %  
skôr muž10,57 %0,57 %  

Graf

9. Emócie skrýva...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
skôr muž11063,22 %63,22 %  
obaja3721,26 %21,26 %  
muž2011,49 %11,49 %  
skôr žena74,02 %4,02 %  

Graf

10. Pracovné úspechy má...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
obaja13376,44 %76,44 %  
skôr muž3520,11 %20,11 %  
muž31,72 %1,72 %  
skôr žena31,72 %1,72 %  

Graf

11. Zodpovedne sa správa...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
obaja12672,41 %72,41 %  
skôr žena3821,84 %21,84 %  
žena84,6 %4,6 %  
muž21,15 %1,15 %  

Graf

12. O problémy iných sa zaujíma...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
skôr žena8850,57 %50,57 %  
obaja7040,23 %40,23 %  
žena158,62 %8,62 %  
skôr muž10,57 %0,57 %  

Graf

13. S ľuďmi manipuluje...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
skôr žena7442,53 %42,53 %  
obaja6637,93 %37,93 %  
skôr muž179,77 %9,77 %  
žena137,47 %7,47 %  
muž42,3 %2,3 %  

Graf

14. Trvalý vzťah uprednostňuje...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
obaja8548,85 %48,85 %  
skôr žena6738,51 %38,51 %  
žena169,2 %9,2 %  
skôr muž52,87 %2,87 %  
muž10,57 %0,57 %  

Graf

15. Pri sexe preberá iniciatívu...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
obaja10459,77 %59,77 %  
skôr muž5632,18 %32,18 %  
skôr žena74,02 %4,02 %  
muž74,02 %4,02 %  

Graf

16. Svoj názor presadzuje...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
obaja9956,9 %56,9 %  
skôr muž4425,29 %25,29 %  
skôr žena2514,37 %14,37 %  
muž42,3 %2,3 %  
žena21,15 %1,15 %  

Graf

17. Partnerov strieda...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
obaja8045,98 %45,98 %  
skôr muž6738,51 %38,51 %  
muž179,77 %9,77 %  
skôr žena105,75 %5,75 %  

Graf

18. Rýchlym zmenám nálady podlieha...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
skôr žena10962,64 %62,64 %  
žena3017,24 %17,24 %  
obaja2816,09 %16,09 %  
skôr muž42,3 %2,3 %  
muž31,72 %1,72 %  

Graf

19. Večer von s priateľmi chodí...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
obaja11968,39 %68,39 %  
skôr muž4224,14 %24,14 %  
skôr žena63,45 %3,45 %  
muž52,87 %2,87 %  
žena21,15 %1,15 %  

Graf

20. Konflikty vyvoláva...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
obaja10359,2 %59,2 %  
skôr žena4928,16 %28,16 %  
žena148,05 %8,05 %  
skôr muž52,87 %2,87 %  
muž31,72 %1,72 %  

Graf

21. Čo je dôležité, vie...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
obaja11465,52 %65,52 %  
skôr žena3017,24 %17,24 %  
skôr muž179,77 %9,77 %  
žena84,6 %4,6 %  
muž52,87 %2,87 %  

Graf

22. Hádky zmieruje...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
obaja8247,13 %47,13 %  
skôr muž4022,99 %22,99 %  
skôr žena4022,99 %22,99 %  
žena84,6 %4,6 %  
muž42,3 %2,3 %  

Graf

23. Dobre šoféruje...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
skôr muž6839,08 %39,08 %  
obaja6537,36 %37,36 %  
muž3520,11 %20,11 %  
žena42,3 %2,3 %  
skôr žena21,15 %1,15 %  

Graf

24. Čo myslíte, ako sa zmenilo postavenie mužov a žien v spoločnosti oproti minulosti? Napríklad za posledných sto rokov?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

-ženy preberajú úlohy mužov /staranie sa o domácnosť, financovanie domácnosti.../, - práca /rovnakú pracovnú pozíciu ako muž môže v súčasnej dobe zaujať aj žena/,

Ahoj Ivanka.

coraz viac sa roznija a do popredia dostava feminizmus a to ovplyvnuje aj postavenie zien v spolocnosti oproti minulosti sa zeny viac angazuju vo verejnom zivote, politike , davaju viac najavo svoje postoje a nazory..v minulosti sa zeny bali viac presadit ich uloha bola vacsinou v domacnosti a vychova deti muzi mali zabezpecit rodinu financne materialne...

dost rapídne. zena má v spolocnosti väčsie postavenie, snazí sa byt rovnocenna s muzom, prebera viacere muzske ulohy, uz nie je len typicka zienka domaca, ma svoje zaujmy, ktore realizuje. Muz sa tiez dokaze v sucasnosti dobre postarat o deti - nielen financne a pod.

Dostáváme se do "rovnoprávnosti".

emancipacia, hoci zeny su naprikald v zamestnani stale diskriminovane - nizsi plat na rovnakej prac.pozicii v porovnani s muzom

hodně...a je o tom spousta knih, nedá se to jednoduše vypsat

Ich postavenie sa znacne vyrovnalo

je to skoro remíza, rovnako môžu byť úspešné ženy ako aj muži, ale na vysokých postoch častejšie vidieť muža ako ženu

jsou si více rovnocenní

len k horsiemu

muži jsou méně iniciativní,jsou pasivnější

myslím si, že ženy sa dostali viac k slovu, ale na druhej strane stále nie sú a niekdy nebudú po profesnej stránke v takom postavení ako muži (materská dovolenka), takisto si myslím, že ženy v niektorých prípadoch až príliš preberajú iniciatívu (uháňanie muža)

myslím že dost a je to dobre

Myslim, ze odpoved je jednoznacna - emancipacia zien toho narobila dost, zeny su ovela rovnopravnejsie, ako boli v minulosti. Co sa tyka prace, sportov, prav a povinnosti... Aj ked si nie som isty, ci to vsetkym vyhovuje. Ako priklad uvediem svoju mamu, ktora sa uz dlho stazuje na emancipaciu, jej argument: "Zeny vtedy nemuseli vobec pracovat ako ja teraz, muzi sa starali o financie, my sme boli len doma, starali sa o domacnost a deti, bolo nam lepsie..." Zakazdym jej vsak pripomeniem, ze nemali ani pravo volit a boli vseobecne povazovane za podradnejsie a vzdy ju to prinuti zamysliet sa nad tym. Uprimne si myslim, ze emancipacia bola spravny krok, aj ked si myslim, ze sa najdu zeny, ktore sa az prilis snazia dokazat svoju "rovnocennost s muzmi" a robia veci, ktore fakt nepatria k ich pohlaviu. To iste vsak plati aj o chlapoch. Obe pohlavia by mali predsalen mat urcity okruh typicky pre ich povahu a vlastnosti. A to mimo vsetkej diskriminacie, rovnocennost stale, pravdaze, plati. Rovnako ako pri rasach. Vsetci sme ludia.

Myslím, že obom pribudlo viac slobody rozhodnúť sa, čím svoju rolu naplnia a sú menej zviazaní očakávaniami bližšej či vzdialenejšej spoločnosti.

Myslím, že v současné době se již tolik na příslušnost k pohlaví ve společnosti nepřihlíží, i když určité stereotypy pořád zažité jsou i když i ty se pomalu ale jistě vyvrací.

myslím, že ženy jsou více samostatné a nezávislé na mužích

na Slovensku za posledných sto rokov? Spýtaj sa o ďalších 1OO r .

nastal výrazný posun v postavení žien oproti minulosti Pozície žien a mužov sa začínajú vyrovnávať aj ked je este vela na com popracovať

Neaplikuje sa na nich hrube nasilie skor sa s nimi pohrda.Urcite sa viac berie do uvahy ich nazor ako v minulosti.Ciastocne sa upustilo od klasickeho modelu rodineho spolunazivania v zmysle zivitela rodiny a tak.Zeny mau vetsiu moznost sebarealizacie a uplatnenia.Zeny su vychcanejsie ako v minulosti,vychcanejsie-manipulacie,klamstva,intrigy,citove vydieranie za ucelom dosiahnutia svojojho.

nemozem to realne porovnat kedze 100 rokov som nezil. myslim ale, ze vo vyspelom svete zena ma moznosti ako sa presadit, bohuzial v mnoho krajinach su stale diskriminovane a vela sa tam nezmenilo.

nepretrv8va len dominancia mužov

neviem

o tom jsou stohy knih. změnilo se VELMI.

Oficiálně mají ženy více práv, ale v myslích lidí nikoliv a nevidí to jako problém.

Podstatne! Myslím, že k lepšiemu...muži už nevnímajú ženu len ako domácu gazdynú, ale ako seberovného priateľa ba dokonca súpera.

postavení žen se zlepšilo, ale stále není vyrovnané. muži se více zapojují, ale u většiny společnosti stále ne dostatečně. Jen k dotazníku- otazky po ideálech nejsou dost zřetelné. Nevíme, jestli odpovídáme, jak to dle nás ve společnosti je nebo jak si přejeme, aby to bylo. Pak u spousty odpovědí chybí možnost ani jeden.

postavení ženy k seberealizaci a muže při ústupu do pozadí ( je to pohodlnější)

postavenie mužov sa velmi nezmenilo, možno prestávajú byť trošku vnímaní ako dominatné pohlavie. ženy sú viac samostatné ako v minulosti, ale stále si myslím že sa vnímajú ako trošku slabšie pohlavie.

Postavenie zien sa zrovnopravnilo s muzmi, aj ked stale prevladaju (aj u mna) nazory, ze existuje rozdiel medzi muzom a zenou, ci po fyzickej alebo psychickej stranke. A to zmeni len evolucia:))

postavenie ženy sa určite zlepšilo. získala občianske práva rovnaké s mužmi. V zamestnaní došlo k vyrovnaniu, avšak uprednostňovanie mužov na pracovisku tu je ešte stále.

pozitívne v smere rovnoprávnosti, len tak ďalej :)

pred sto rokmi neexistovalo, aby veducu poziciu v akomkolvek podniku zastavala zena, dnes sa zeny hoci v mensej miere, ale predsa vyskytuju v top manazmente. suhlasim s tvrdenim, ze muzi lepsie zvladaju stresove a psychicky zatazujuce situacie, tato praca zabera velmi vela casu, a preto je predsa lepsie, aby zena travila viac casu v domacnosti s detmi

radikalne, nebudem komentovat hostoricky vyvoj, ale myslim ze "karta sa obracia" zena sa zacina spravat ako muz (co sa tyka prace, citov, promiskuity), muzi nevedia, ako maju na tuto situaciu reagovat

rapidně

role se vyrovnaly, ale ještě ne uplně

rovnoprávnosť

se zenou se pocita i v politice, ma vetsi prava, uz neni brana jako matka, kucharka, zena co se stara o domacnost, taky muze mit karieru, muze byt schopna, umi dobre ridit, umi byt iniciativni

skoro vôbec

Srovnalo postavení žen a mužů

takmer sa vytratila etiketa medzi beznymi ludmi nehovoriac o mladych ludoch, ...

urcite sa zeny v spolocnosti beru rovnocennejsie ako v minulosti, zmenilo sa postavenie zien a muzov v ramci rodinnych povinnosti, nie je uz pravidlom, ze o domacnost sa stara zena

Určitě hodně,ženy mají stejná práva jako muži,jako jediná věc,který dle mého,zůstává pořád stejná,je názor na ženy,po které je kariéra důležitější než rodina s dětmi.

Určitě je větší rovnoprávnovst ve vztahu muž,žena. Zena mnohdy vydělává více peněz než muž.

určite vedlo k väčšej rovnoprávnosti žien, avšak stále je čo vylepšovať

V Evropě - žena se zjevně emancipovala

V jednom clanku bolo krasne napisane, ze zenska emncipacia v konecnom dosledku ublizila viac zenam, pretoze obrali muza o status toho silnejsieho, ochranujuceho. muzi placuci mamickam na ramene vadia zase len zenam...sposobili si to same???

v podstate sa nezmenilo

velmi mnoho ale stale malo

volební právo

Výrazne sa zlepšilo postavenie žien.

Výrazně se zvýšila práva žen a jejich postavení, i když stav ani dnes zdaleka není ideální.

vyrovnavanie sa oboch pohlaví, zvýšenie povedomia žien o svojej kvalite...

VÝZNAMNĚ SE SROVNALO

Za poslednych 100 rokov sa jednoznacne pozicie muzov a zien zrovnopravnili, zatial to vsak stale nestaci. Este sme si vsak nezvykli na pojem zena - zivitelka rodiny alebo muz na rodicovskej dovolenke. Nehovoriac o nerovnocennych platovych ohodnoteniach muzov a zien v prospech muzov.

zeny dostali hlasovacie pravo a moznost pracovat v inom ako domacom prostredi, kedze donedavna bol nazor ze zeny su len na porod deti a ich vychovu a varenie a ine prace v domacnosti

Zeny dostali viac prav a menej povinnosti.

zeny niesu vnimane len ako ploditelky potommstva,ale sa stali temer rovnocennejsie muzom.

zeny sa dostali na rovnopravnejsiu poziciu, ale nie na ten isty level podla mna. muzi su stale nadradeni v urcitych oblastiach a zeny to kompenzuju nezdravym feminizmom.

zeny su emancipovane a teda viac samostatne. muzi nemaju nadvladu nad zenou a v poslednych rokoch zoženšteli. kladie sa mensi doraz na rozdiel medzi muzom a zenou

zeny su emancipovanejsie

zeny ziskali vacsiu slobodu, viac uznania, ale este stale napr. v pracovnych oblastiach su menej ohodnocovane ako muzy aj ked robia tu istu robotu

zmenilo, roly sa zacali viac prekryvat.

zo zien sa stavaju falosne , manipulujuce , nedoveryhodne , zradne osoby.

Zrovnoprávnilo sa, výrazne.

zrovnopravnuje sa postavenie - hlavne v usa, kanada a eu

Žena je samostatnější, průbojnější a úspěšnější než před sto roky.

žena má větší práva,je více ceněnna, má postavení jako muž muži už nejsou takoví gentlemani :-D

ženy dosiahli vyššie postavenie a ich nazory napady a uvahy sa beru za rovnocenne s mužmi muži uzneberu zeny ako majetok

ženy jsou více rovnoprávné

ženy jsou více svobodné a samostatné, ale pořád to není ono ve srovnání s západními zeměmi, pořád je tu rozšířený názor, že žena patří do kuchyně a že je majetkem manžela... ale furt lepší než v arabském světě!!

Ženy mají možnost být ve společnosti rovnoprávné, pokud si najdou partnera, který má stejný názor a pracovní prostředí k tomu otevřené. Rovnoprávné postavení žen však není samozřejmé, vyžaduje od žen určitou stabilitu osobnosti a vydanou energii, kterou mnohdy nemají z různých důvodů - nemožnosti se prosadit v minulosti, převažující zodpovědnosti v péči o děti a domácnost (což ovšem zvládají s menším úsilím než muži),...

ženy mají víc práv, svobody a uznání, ale také více odpovědnosti a jsou na ně kladeny vyšší nároky; ženy už nechtějí být jen přívěškem svého manžela, ale rovnoprávnými lidmi, chtějí úspěch a chtějí být za něj oceněny... myslim, že rozdíl mezi dnešními ženami a těmi, co žily před 100lety je propastný, nejde to všechno vyjmenovat :D

ženy mají víc práv, víc možností než dřív, nejsou už tak závislé na mužích

ženy majú viac práv ako v minulosti

ženy mohou dělat a oblékat si to samé co muži

ženy môžu viacej do všetkého hovoriť aj nahlas a mimo domu, môžu voliť, emancipáciou si možno ušili na seba aj búdu, muži sa teda spoľahnú, ženy sú menej závislé ekonomicky ale nie psychicky, ako keby sa ich muži viacej v takejto podobe báli

Ženy môžu voliť, sú zamestnané, tým sú aj finančne samostatné, benevolencia vo visáži žien aj mužov, emencipácia priniesla ženám viac starostí, menej času na rodinu, deti, na seba ale zas priniesla možnosť presadiť sa v zamestnaní, vybudovať si karieru, venovať sa svojim záľubám alebo koníčkom.

Ženy přebírají iniciativu, jsou více samostatné a dokáží žít v podstatě nezávisle na muži. Staly se více uznávané. Muži už nejsou vždy "hlavou rodiny" a někdy roli vychovatele dětí a živitele rodiny přebírá žena. Muži se také stávají na ženách závislými, někdy nejsou schopni se o sebe postarat.

ženy se zviditelnily ve společnosti, zaujímají nové pracovní pozice, muži se více podílejí na chodu domácnosti a péči o děti

Ženy sú emancipovanejšie.

ženy už nejsou diskriminované tolik a ne tak očividně

ženy už nie sú chápané iba ako domáce pani, ale konkurujú mužom a sú im seberovné v práci, v domácnosti a pod.

Ženy získali viac voľnosti, možností uplatniť sa. Nie je výnimkou študujúca ani pracujúca žena, ktorá dosahuje v kariére úspechy. Muži častejšie pomáhajú ženám v domácnosti, viac sa zaujímajú o výchovu detí - muži a ženy dnes majú k sebe bližšie, stretávajú sa v oblastiach, ktoré boli kedysi striktne oddelené.

25. Ako by sa podľa Vás mali roly mužov a žien ďalej vyvíjať?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

(idealne) by sa mala najst rovnovaha medzi ulohou muza ako zivitela a ochrancu rodiny a medzi ulohou zeny ako "iba" matky, evidentne moderne zeny nie su spokojne so svojim statusom, ktory vychadza z historie, buria sa, stavaju sa z nich workoholicky, vo vacsich mestach skusaju najst pochopenie vo vztahoch so zenami

Ako som uz spomenul v predoslej otazke, muzi a zeny by mali predsalen mat to svoje, ale ajtak byt rovnocenni. Je to tazke, ba az nemozne dosiahnut, ale bola by to najprosperujucejsia cesta do buducnosti.

asi k lepšímu

Bylo by dobré, kdyby se vyrovnalo společenské postavení muže a ženy, a také se ženy staly uznávanými a nepodceňovanými.

Dále k úplnému zrovnoprávnění. To neznamená, že ženy a muži by měli mít stejné role. Domnívám se například, že péče o domácnost je záležitost spíše ženská (i když muž se na ní podílí, ale žena zde má dominantní roli), naproti tomu třeba omítnutí zdi je záležitost spíše mužská. Obě tyto práce by ale měly být stejně oceňované. Zejména by se tedy mělo zlepšit společenské ocenění péče o děti a domácnost (spíše ženské záležitosti, které jsou dnes bohužel často nedoceněné).

dobrá otázka. myslím, že obecný posun bude u mužů dlouhodobě k vyšší otevřeně projevované citlivosti, zatímco ženy budou ještě drsnější než dříve. V mnoha ohledech je ale dnešní situace problematická: zatímco muži ztratili své staré nespravedlivé výhody a nic nového nezískali, krom dobrého svědomí, ženy získaly stejné postavení jako muži, aniž by se vzdaly nebo chtěly vzdát některých tradičních praktik (permanentní intenzivní sběr informací, pozorování a porovnávání mužů, mnohem důvěrnější přátelství s jinými ženami, než by si kdy mohl muž dovolit s jiným mužem). Obě pohlaví by se měly snažit o větší rovnost a stejnost. Ženy si podržely starý překonaný model ženství z dob nerovnosti a k němu si přidaly výhody dnešní rovnosti. Muži se změnili nebo se proměňují; nyní je čas i na ženách, aby opustily staré přežilé modely chování z dob, kdy jim poskytovaly ochranu a výhodu v patriarchálně organizovaném světě.

Dosť bolo emancipácie!

hociako

hranice medzi zenskymi a muzskymi rolami sa budu stale viac menej jasne.

k lepšímu ;-)

k v väčšej rovnoprávnosti, vzájomnej pomoci a pochopení jeden druhého

len k lepsiemu

mal by sa napravit moralny upadok ktory ludia ignoruju

Mala by byt mensia diskriminacia zien v praci, v domacnosti by sa mali muzi viac zapojit a menej vyhovarat

mala by fungovat rovnopravnost medzi muzmi a zenami a vzajomne sa medzi sebou akceptovat ako ludia aj co sa tyka rol ktore v zivote zastavaju...mala by sa predovsetkym odstranit diskriminacia zien aj co sa tyka financneho ohodnotenia v zamestnani

Mali by sa deliť rovnako vo všetkom, okrem tých vecí, pre ktoré sa špecificky viac hodí jeden z nich, napr. ťažká práca alebo materstvo.

mali by sa nadalej zrovnopravnovat

Mali by sa snazit si zachovat zeny zenskost a muzi muzskost, ale v o ferovejsom postaveni oboch pohlavi. Nezvyhodnovat ani jedneho, a mat ponechanu rolu v ramci biologicky predurcenej cesty.

mali by viest k rovnocennosti vo vsetkych oblastiach

malo by sa dalej zrovnopravnovat postavenie muzov a zien

meli by si byt rovnocenni

možno je to dobre tak ako to je

muži (i ženy) by si měli uvědomit, že "správnej chlap" je ten, co umí přiznat chybu, stará se o domácnost stejně jako žena a nenechá jí dřít samotnou, dokáže uznat její zásluhy a práva, nemá strachy vyjádřit city, nemá potřebu shazovat opačné pohlaví ...měl by se zmenšit tlak na mužské vidění světa, které se vnucuje obecně i ženám, aniž by si to mohly uvědomit

Muži a ženy by si mali ešte viac uvedomiť svoju podobnosť, roly by sa nemali deliť na ženské a mužské, človek by ich mal zastávať skôr podľa vlastných možností a výberu, nezávisle na tom, či je muž alebo žena.

Muži a ženy najmä v rodine by mali mať rovnaké postavenie. t. j. nemalo by byť pravidlom, že na materskej je len žena a nemalo by byť "na smiech", ak ide na rodičovskú dovolenku muž. ďalej by sa mal vyrovnať rozdiel v prístupe k ženám a mužom na pracovisku a pri získavaní zametsnania. stále súuprednostňvaní muži a ženy dostávajú otázky typu: máte deti?

muži by mali ešte viac rešpektovať ženy aženy by si nemali dokazovať svoju silu a húževnatosť voči mužom.

Muži by mali považovať ženy za rovnocenných partnerov aj v rodine aj v zamestnaní, čo sa týka ich postavenia a samozrejme aj odmeňovania.

Muži by mali viac "zasahovať" do výchovy detí.

Myslim si, ze sa to bude uz len zlepsovat a dufam, ze moje deti sa uz nebudu musiet zaoberat otazkou co su vyslovene zenske a co muzske prace, pripadne roly. Ale na to aby spolocnost dospela do rovnovazneho stavu musi sa este vela zmenit v muzskych aj zenskych hlavach.

Myslím si,že by se měla společnost více snažít pochypit názor některých žen,pro které je důležitější kariéra a úspěch yv práci důležitější než rodit děti a starat se o rodinu.

Myslím, že by sa mali dostať na rovnakú úroveň.

Myslím,že by ženy měly být v práci stejně finačně ohodnocovány jako muži což nejsou.

Neda sa povedat. Predsa neexistuje len jedna rola muza a jedna rola zeny, ludia su rozni.

nemali by sa prisudzovať klasicky chápané roly a vzorce správania mužom a ženám, teda že muži sú takí a ženy také, podobne aj vo výchove by sa viac malo prihliadať na individualitu dieťaťa a posilňovať jeho osobnostné charakteristiky bez ohľadu na pohlavie,...teda každý by mal zastávať takú rolu, ktorá mu osobnostne najlepšie vyhovuje

neviem

neviem

neviem, asi nijako, dnes naozaj ambiciozna zena dostane pracu, ktora bola vylozene urcena pre muzov, kazdopadne by partneri mali travit co najviac casu spolu

nijak

normalne

normalne...

ostať v rovnováhe

podľa mňa tak ako to je teraz je to ok, muž je hlava rodiny a má určitú autoritu, žena sa stará o domácnosť ale vrámci normy:) (tým myslím aby sa necítila ako slúžka) v zamestnaní nech majú rovnaké podmienky na kariérny rast...

podla vzajomnej dohody medzi konkrétnym párom, najlepšie zachovať rovnosť.

pochynujem, ze je mozne sa vratit spat k patriarchatu, ani nezastavam nazor, ze by to bolo sobre pre spolocnost aj jednotlivcov, ale muz by mal stale ostat odolnejsim muzom (fyzicky a psychicky) a zena starostlivou matkou...

pre oboch rovnako

Rola ženy by sa mohla vyrovnať role muža v profesijnej oblasti V rodinnej su celkom vyrovnane

roly by sa mali vseobecne vyrovnat vo vsetkych oblastiach aby nevznikalo zbytocne napatie.

roly oboch sa menia podľa doby....doba a trendy určujú aj smerovanie tohoto vývoja.

rovnako

Rovnako ako doteraz...ide to dobrym smerom :)

rovnocenne

rovnocenne

rovnocenne - nie žena ako živiteľ rodiny

rovnost, ale zeny by si mali uvedomit, ze predsa tam nejaké rozdiely medzi pohlaviami su a respektovat ich

rovnovaha a vzajomna podpora

směrem k absolutní rovnosti

Současný stav rolí mužů a žen a mi docela vyhovuje.

současným směrem

stejně jako doteď

stejným směrem

tak aby bylo partnerství rovnocenné

tak ako doteraz, iste rozdiely by mali byt zachovane z dovodu ineho pohladu na riesenie veci zien a muzov

TAK AKO ONI SAMI CHTĚJŮ :) A CO KAŽDÉMU VYHOVUJE TZN. ABY VŠECHNY ROLE A JEJICH KOMBINACE BYLY MOŽNÉ PRO OBĚ POHLAVÍ TAK JAK CHTĚJÍ ONI SAMI

tak, aby boli v zdravej rovnováhe!!

tak, aby obe pohlavia boli rovnocenné. Ziadna diskriminacia, ale respektovat ulohy muzov a zien v spolocnosti

téměř do úplné rovnoprávnosti

Tento smer sa mi páči, aj napriek tomu, že neviem definovať cieľový stav.

To je na dlho,takze necham tomu volny priebeh :DDD

To záleží na lokalizaci. Na většině místech světa má žena menší cenu než dobytek. Tam by se měly role vyvíjet aspoň k získání většího práva na život a na obranu. U nás už je téměř rovnoprávnost. Ještě ta platová rovnost chybí.

Umožněním flexibilní pracovní doby a práce z domova - pro muže i pro ženy, propagací rovnoprávnosti žen a mužů, ovšem i kvalitním měřením pracovních výkonů a znalostí - dospět ke spokojenosti obou stran.

urcite smerom k rovnocennosti, hlavne co sa pracovnych podmienok tyka

v některých věcech např. práce a pracovní ohodnocení by se měly vyrovnat

Veľmi ťažko odpovedať. No pravdepodobne sa budú vyvíjať stále viac v prospech žien. Ženy budú stále samostatnejšie a sebavedomejšie. Utrpí najmä klasický vzorec rodiny - ženy nebudú mať čas mať deti, alebo ich ani nebudú chcieť.

větší rovnoprávnost ve všech oblastech, tzn. i v rodině a v soukromí, kde si myslím, že to ještě rovnoprávné není, že muž má více výhod, více prostoru a méně "povinností"

viacej ohľaduplnosti, zodpovednosti, vytrvalosti napríklad pri partnerských vzťahoch mladých ľudí, aby mladí muži nemali komplexy a strach zo šikovných, vzdelaných mladých žien, nech nemajú názor, že ženy môžu jazdiť len v pravom jazdnom pruhu a ženy nech zo seba nerobia zbytočne hrdinky, lebo aj tak väčšina z nich túži po bielych svadobných ... uznávať aj ženy, ktoré chcú kariéru, ich akceptovanie aj na vyšších postoch, chýbajú vo vrcholovej politike...

Vyváženost

zena by nemala byt povazovana za menej cenne pohlavie

zeny by sa nemali podcenovat, mali by sa povazovat za rovnocenne ako muzi, a muzi by sa nemali stale povazovat za vodcov svorky, za niekoho kto nesmie zaplakat alebo vymenit plienku dietatu ci umyt riad

Žena a muž by mali byť rovnocenní partneri. Netreba všetky povinnosti nechať ani na jednom ani na druhom, treba si ich rozdeliť. Žena má viac povinností ako muž. Ženy začínajú byť cieľavedomejšie.

ženy by měli být víc zohledňovány

Ženy by si měly uvědomit, kolik toho svým bojem za svobodu ztratily...a možná se k něčemu z toho vrátit.

ženy se musí ještě víc prosadit

26. Uveďte prosím Vaše pohlavie:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena11566,09 %66,09 %  
muž5933,91 %33,91 %  

Graf

27. Uveďte prosím Váš vek:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
233117,82 %17,82 %  
242715,52 %15,52 %  
222313,22 %13,22 %  
26126,9 %6,9 %  
21116,32 %6,32 %  
2095,17 %5,17 %  
2784,6 %4,6 %  
3084,6 %4,6 %  
2552,87 %2,87 %  
2852,87 %2,87 %  
ostatní odpovědi 19
29
16
37
18
38
15
50
44
17
51
14
40
45
34
41
65
49
43
54
39
3520,11 %20,11 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:24.59
Minimum:18
Maximum:43
Variační rozpětí:25
Rozptyl:19.34
Směrodatná odchylka:4.4
Medián:23
Modus:23

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Ohodnoťte prosím pojem "Ideálna žena" pomocou oproti sebe stojacich párov adjektív. "Ideálna žena" podľa Vášho názoru je:

 • odpověď citová [1-2-3-4-5] rozumová: 3:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi hanblivý [1-2-3-4-5] priebojný: 3 na otázku 3. Ohodnoťte prosím pojem "Ideálny muž" pomocou oproti sebe stojacich párov adjektív. "Ideálny muž" podľa Vášho názoru je:
 • odpověď múdra [1-2-3-4-5] nerozumná: 1:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi citový [1-2-3-4-5] rozumový: 1 na otázku 1. Ohodnoťte prosím pojem "JA" pomocou oproti sebe stojacich párov adjektív. Podľa Vás ste:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi hanblivý [1-2-3-4-5] priebojný: 5 na otázku 1. Ohodnoťte prosím pojem "JA" pomocou oproti sebe stojacich párov adjektív. Podľa Vás ste:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi odvážna [1-2-3-4-5] bojazlivá: 1 na otázku 2. Ohodnoťte prosím pojem "Ideálna žena" pomocou oproti sebe stojacich párov adjektív. "Ideálna žena" podľa Vášho názoru je:
 • odpověď starostlivá [1-2-3-4-5] nedbalá: 1:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ktorá má rada istotu [1-2-3-4-5] ktorá rada riskuje: 1 na otázku 2. Ohodnoťte prosím pojem "Ideálna žena" pomocou oproti sebe stojacich párov adjektív. "Ideálna žena" podľa Vášho názoru je:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi jemnej povahy [1-2-3-4-5] drsnej povahy: 1 na otázku 2. Ohodnoťte prosím pojem "Ideálna žena" pomocou oproti sebe stojacich párov adjektív. "Ideálna žena" podľa Vášho názoru je:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi citová [1-2-3-4-5] rozumová: 1 na otázku 2. Ohodnoťte prosím pojem "Ideálna žena" pomocou oproti sebe stojacich párov adjektív. "Ideálna žena" podľa Vášho názoru je:
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi citový [1-2-3-4-5] rozumový: 5 na otázku 3. Ohodnoťte prosím pojem "Ideálny muž" pomocou oproti sebe stojacich párov adjektív. "Ideálny muž" podľa Vášho názoru je:
 • odpověď vytrvalá [1-2-3-4-5] nestála: 1:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi hanblivá [1-2-3-4-5] priebojná: 5 na otázku 2. Ohodnoťte prosím pojem "Ideálna žena" pomocou oproti sebe stojacich párov adjektív. "Ideálna žena" podľa Vášho názoru je:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ktorá sa dá rada viesť [1-2-3-4-5] ktrorá radšej vedie: 5 na otázku 2. Ohodnoťte prosím pojem "Ideálna žena" pomocou oproti sebe stojacich párov adjektív. "Ideálna žena" podľa Vášho názoru je:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi realistická [1-2-3-4-5] romantická: 1 na otázku 2. Ohodnoťte prosím pojem "Ideálna žena" pomocou oproti sebe stojacich párov adjektív. "Ideálna žena" podľa Vášho názoru je:

3. Ohodnoťte prosím pojem "Ideálny muž" pomocou oproti sebe stojacich párov adjektív. "Ideálny muž" podľa Vášho názoru je:

 • odpověď ctižiadostivý [1-2-3-4-5] bez ctižiadosti: 1:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ktorá sa dá rada viesť [1-2-3-4-5] ktrorá radšej vedie: 5 na otázku 2. Ohodnoťte prosím pojem "Ideálna žena" pomocou oproti sebe stojacich párov adjektív. "Ideálna žena" podľa Vášho názoru je:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi citový [1-2-3-4-5] rozumový: 5 na otázku 3. Ohodnoťte prosím pojem "Ideálny muž" pomocou oproti sebe stojacich párov adjektív. "Ideálny muž" podľa Vášho názoru je:
 • odpověď múdry [1-2-3-4-5] nerozumný: 1:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ktorá sa dá rada viesť [1-2-3-4-5] ktrorá radšej vedie: 5 na otázku 2. Ohodnoťte prosím pojem "Ideálna žena" pomocou oproti sebe stojacich párov adjektív. "Ideálna žena" podľa Vášho názoru je:
 • odpověď psychicky zraniteľný [1-2-3-4-5] psychicky odolný: 5:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ktorá sa dá rada viesť [1-2-3-4-5] ktrorá radšej vedie: 5 na otázku 2. Ohodnoťte prosím pojem "Ideálna žena" pomocou oproti sebe stojacich párov adjektív. "Ideálna žena" podľa Vášho názoru je:
 • odpověď samostatný [1-2-3-4-5] závislý: 1:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi pomalý [1-2-3-4-5] rýchly: 5 na otázku 3. Ohodnoťte prosím pojem "Ideálny muž" pomocou oproti sebe stojacich párov adjektív. "Ideálny muž" podľa Vášho názoru je:
 • odpověď so zmyslom pre detail [1-2-3-4-5] so zmyslom pre celok: 3:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi starostlivá [1-2-3-4-5] nedbalá: 3 na otázku 2. Ohodnoťte prosím pojem "Ideálna žena" pomocou oproti sebe stojacich párov adjektív. "Ideálna žena" podľa Vášho názoru je:
 • odpověď vytrvalý [1-2-3-4-5] nestály: 1:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi jemnej povahy [1-2-3-4-5] drsnej povahy: 2 na otázku 3. Ohodnoťte prosím pojem "Ideálny muž" pomocou oproti sebe stojacich párov adjektív. "Ideálny muž" podľa Vášho názoru je:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ktorý má rád istotu [1-2-3-4-5] ktorý rád riskuje: 1 na otázku 3. Ohodnoťte prosím pojem "Ideálny muž" pomocou oproti sebe stojacich párov adjektív. "Ideálny muž" podľa Vášho názoru je:

15. Pri sexe preberá iniciatívu...

 • odpověď obaja:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi vytrvalý [1-2-3-4-5] nestály: 3 na otázku 3. Ohodnoťte prosím pojem "Ideálny muž" pomocou oproti sebe stojacich párov adjektív. "Ideálny muž" podľa Vášho názoru je:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Ohodnoťte prosím pojem "JA" pomocou oproti sebe stojacich párov adjektív. Podľa Vás ste:

2. Ohodnoťte prosím pojem "Ideálna žena" pomocou oproti sebe stojacich párov adjektív. "Ideálna žena" podľa Vášho názoru je:

3. Ohodnoťte prosím pojem "Ideálny muž" pomocou oproti sebe stojacich párov adjektív. "Ideálny muž" podľa Vášho názoru je:

4. Deti vychováva...

5. Domáce spotrebiče opravuje...

6. Rodinu živí...

7. Svoje pocity prejavuje...

8. O domácnosť sa stará...

9. Emócie skrýva...

10. Pracovné úspechy má...

11. Zodpovedne sa správa...

12. O problémy iných sa zaujíma...

13. S ľuďmi manipuluje...

14. Trvalý vzťah uprednostňuje...

15. Pri sexe preberá iniciatívu...

16. Svoj názor presadzuje...

17. Partnerov strieda...

18. Rýchlym zmenám nálady podlieha...

19. Večer von s priateľmi chodí...

20. Konflikty vyvoláva...

21. Čo je dôležité, vie...

22. Hádky zmieruje...

23. Dobre šoféruje...

26. Uveďte prosím Vaše pohlavie:

27. Uveďte prosím Váš vek:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Ohodnoťte prosím pojem "JA" pomocou oproti sebe stojacich párov adjektív. Podľa Vás ste:

2. Ohodnoťte prosím pojem "Ideálna žena" pomocou oproti sebe stojacich párov adjektív. "Ideálna žena" podľa Vášho názoru je:

3. Ohodnoťte prosím pojem "Ideálny muž" pomocou oproti sebe stojacich párov adjektív. "Ideálny muž" podľa Vášho názoru je:

4. Deti vychováva...

5. Domáce spotrebiče opravuje...

6. Rodinu živí...

7. Svoje pocity prejavuje...

8. O domácnosť sa stará...

9. Emócie skrýva...

10. Pracovné úspechy má...

11. Zodpovedne sa správa...

12. O problémy iných sa zaujíma...

13. S ľuďmi manipuluje...

14. Trvalý vzťah uprednostňuje...

15. Pri sexe preberá iniciatívu...

16. Svoj názor presadzuje...

17. Partnerov strieda...

18. Rýchlym zmenám nálady podlieha...

19. Večer von s priateľmi chodí...

20. Konflikty vyvoláva...

21. Čo je dôležité, vie...

22. Hádky zmieruje...

23. Dobre šoféruje...

26. Uveďte prosím Vaše pohlavie:

27. Uveďte prosím Váš vek:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Václaviková, I.Ideálny muž/ Ideálna žena (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://idealny-muz-idealna-zena.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.