Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Identifikace (ne)uživatelů elektronického bakovnictví

Identifikace (ne)uživatelů elektronického bakovnictví

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Markéta Jandová
Šetření:28. 03. 2010 - 03. 04. 2010
Počet respondentů:251
Počet otázek (max/průměr):14 / 12.88
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:91,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:55
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Zdravím,

jsem studentka managementu na FTVS a pro získání Bc. titulu je nutná bakalářská práce, která je v mém případě na téma Elektronické bankovnictví. Sběr dat je nedílnou součástí práce, a tak předem děkuji kazdému respondentovi, který se přičiní na mé bakalářské práci...

Markéta

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Pro upřesnění podotýkám, že mezi elektronické bankovnictví řadíme nejen komunikaci s bankou přes internet, tedy pomocí počítače, ale i přes telefon, pager či různá jiná zařízení. A rovněž využívání platebních karet sem spadá... ;-)

Odpovědi respondentů

1. Vlastníte účet u nějaké z bank?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano23794,42 %94,42 %  
ne145,58 %5,58 %  

Graf

2. Využíváte služeb elektronického bankovnictví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 3, neotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano20481,27 %81,27 %  
ne4718,73 %18,73 %  

Graf

3. Ve kterém roce jste začal(a) využívat služeb elektronického bankovnictví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Po roce 20068240,2 %32,67 %  
2005-20065325,98 %21,12 %  
2001-20044622,55 %18,33 %  
Před rokem 20002311,27 %9,16 %  

Graf

4. Jak často využíváte služeb elektronického bankovnictví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jednou týdně9044,12 %35,86 %  
Jednou měsíčně4823,53 %19,12 %  
2-3 týdně4723,04 %18,73 %  
Denně115,39 %4,38 %  
Méně často83,92 %3,19 %  

Graf

5. Jste spokojen(a) se službami elektronického bankovnictví u Vaší banky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO11355,39 %45,02 %  
Spíše ANO8441,18 %33,47 %  
NE41,96 %1,59 %  
Spíše NE31,47 %1,2 %  

Graf

6. Považujete služby elektronického bankovnictví za bezpečné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ANO13465,69 %53,39 %  
ANO6230,39 %24,7 %  
Spíše NE52,45 %1,99 %  
NE31,47 %1,2 %  

Graf

7. Jakou operaci v rámci elektronického bankovnictví využíváte nejčastěji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Příkaz k úhradě 16078,43 %63,75 %  
Zjišťování zůstatku na účtu 15073,53 %59,76 %  
Zřizování trvalého příkazu nebo inkasa2210,78 %8,76 %  
Jiné136,37 %5,18 %  
Dobíjení SIM karty mobilního telefonu 104,9 %3,98 %  
Zjišťování informací o bance20,98 %0,8 %  

Graf

8. Z jakého důvodu využíváte služeb elektronického bankovnictví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Úspora času16580,88 %65,74 %  
Pohodlí14872,55 %58,96 %  
Dostupnost13566,18 %53,78 %  
Nižší poplatky5828,43 %23,11 %  
Jiné62,94 %2,39 %  

Graf

9. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena15561,75 %61,75 %  
Muž9638,25 %38,25 %  

Graf

10. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16-26 let19577,69 %77,69 %  
27-40 let3212,75 %12,75 %  
41-60166,37 %6,37 %  
61 a více let83,19 %3,19 %  

Graf

11. Nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední škola s maturitou13854,98 %54,98 %  
Vysoká škola10140,24 %40,24 %  
Základní škola83,19 %3,19 %  
Vyšší odborná škola31,2 %1,2 %  
Střední škola bez maturity10,4 %0,4 %  

Graf

12. Sociální status

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Student16766,53 %66,53 %  
Zaměstnaný5521,91 %21,91 %  
Osoba samostatně výdělečně činná155,98 %5,98 %  
Důchodce72,79 %2,79 %  
Osoba na mateřské dovolené51,99 %1,99 %  
Nezaměstnaný20,8 %0,8 %  

Graf

13. Výše příjmu

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do 8 000 Kč/měsíc11545,82 %45,82 %  
8 000 - 20 000 Kč/měsíc5823,11 %23,11 %  
Odmítám odpovědět3413,55 %13,55 %  
20 001 - 30 000 Kč/měsíc259,96 %9,96 %  
30 001 Kč/měsíc a více197,57 %7,57 %  

Graf

14. Počet obyvatel v místě Vašeho trvalého bydliště

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
150 001 a více12750,6 %50,6 %  
5 000 a méně5120,32 %20,32 %  
5 001 - 50 0004517,93 %17,93 %  
50 001 - 150 0002811,16 %11,16 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 6 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Jste spokojen(a) se službami elektronického bankovnictví u Vaší banky?

 • odpověď ANO:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Denně na otázku 4. Jak často využíváte služeb elektronického bankovnictví?

7. Jakou operaci v rámci elektronického bankovnictví využíváte nejčastěji?

 • odpověď Zjišťování zůstatku na účtu :
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zřizování trvalého příkazu nebo inkasa na otázku 7. Jakou operaci v rámci elektronického bankovnictví využíváte nejčastěji?

8. Z jakého důvodu využíváte služeb elektronického bankovnictví?

 • odpověď Pohodlí:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Denně na otázku 4. Jak často využíváte služeb elektronického bankovnictví?
 • odpověď Úspora času:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dobíjení SIM karty mobilního telefonu na otázku 7. Jakou operaci v rámci elektronického bankovnictví využíváte nejčastěji?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zřizování trvalého příkazu nebo inkasa na otázku 7. Jakou operaci v rámci elektronického bankovnictví využíváte nejčastěji?

9. Pohlaví

 • odpověď Muž:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 30 001 Kč/měsíc a více na otázku 13. Výše příjmu

11. Nejvyšší dosažené vzdělání

 • odpověď Vysoká škola:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi 30 001 Kč/měsíc a více na otázku 13. Výše příjmu

12. Sociální status

 • odpověď Student:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dobíjení SIM karty mobilního telefonu na otázku 7. Jakou operaci v rámci elektronického bankovnictví využíváte nejčastěji?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vlastníte účet u nějaké z bank?

2. Využíváte služeb elektronického bankovnictví?

3. Ve kterém roce jste začal(a) využívat služeb elektronického bankovnictví?

4. Jak často využíváte služeb elektronického bankovnictví?

5. Jste spokojen(a) se službami elektronického bankovnictví u Vaší banky?

6. Považujete služby elektronického bankovnictví za bezpečné?

7. Jakou operaci v rámci elektronického bankovnictví využíváte nejčastěji?

8. Z jakého důvodu využíváte služeb elektronického bankovnictví?

9. Pohlaví

10. Věk

11. Nejvyšší dosažené vzdělání

12. Sociální status

13. Výše příjmu

14. Počet obyvatel v místě Vašeho trvalého bydliště

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vlastníte účet u nějaké z bank?

2. Využíváte služeb elektronického bankovnictví?

3. Ve kterém roce jste začal(a) využívat služeb elektronického bankovnictví?

4. Jak často využíváte služeb elektronického bankovnictví?

5. Jste spokojen(a) se službami elektronického bankovnictví u Vaší banky?

6. Považujete služby elektronického bankovnictví za bezpečné?

7. Jakou operaci v rámci elektronického bankovnictví využíváte nejčastěji?

8. Z jakého důvodu využíváte služeb elektronického bankovnictví?

9. Pohlaví

10. Věk

11. Nejvyšší dosažené vzdělání

12. Sociální status

13. Výše příjmu

14. Počet obyvatel v místě Vašeho trvalého bydliště

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Jandová, M.Identifikace (ne)uživatelů elektronického bakovnictví (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://identifikace-ne-uzivatelu-elektronickeho-bakovnictvi.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.