Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Hospicová péče

Hospicová péče

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Katerina Zihlova
Šetření:02. 02. 2013 - 16. 02. 2013
Počet respondentů:309
Počet otázek (max/průměr):14 / 14
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:87,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:38
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

výsledky dotazníků týkajících se Hospicové péče budou použity v praktické části mé diplomové práce. Proto vás prosím o pečlivé a pravdivé vyplnění.

Odpovědi respondentů

1. Znáte význam slova "Hospic"

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO27990,29 %90,29 %  
NE309,71 %9,71 %  

Graf

2. Co si pod pojmem "Hospic" představujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zvláštní zařízení pro umírající19262,14 %62,14 %  
Ošetřovatelský ústav6420,71 %20,71 %  
Dům, ve kterém se umírá237,44 %7,44 %  
Luxusní léčebna pro dlouhodobě nemocné206,47 %6,47 %  
nevím61,94 %1,94 %  
Penzion pro seniory41,29 %1,29 %  

Graf

3. Víte, že toto zařízení existuje v Plzni?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE15951,46 %51,46 %  
ANO15048,54 %48,54 %  

Graf

4. Kde jste získal/a základní informace o Hospici?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Od známých7122,98 %22,98 %  
Nezískal/a (mnoho o něm nevím)6822,01 %22,01 %  
jinde6721,68 %21,68 %  
Z rozhlasu, televize či internetu5317,15 %17,15 %  
Z běžného tisku247,77 %7,77 %  
Z informačních materiálů o Hospici113,56 %3,56 %  
Z odborné literatury113,56 %3,56 %  
Od lékaře41,29 %1,29 %  

Graf

5. Myslíte si, že je veřejnost dobře obeznámena s tím, co hospic znamená?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Částečně16152,1 %52,1 %  
NE12339,81 %39,81 %  
ANO258,09 %8,09 %  

Graf

6. Myslíte si, že toto zařízení je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
prospěšné30398,06 %98,06 %  
zbytečné61,94 %1,94 %  

Graf

7. Využil/a byste služeb hospice pro své nejblížší?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO20165,05 %65,05 %  
NE10834,95 %34,95 %  

Graf

8. Umíte si představit, že byste v takovém zařízení pracoval/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE23475,73 %75,73 %  
ANO7524,27 %24,27 %  

Graf

9. Domníváte se, že hospic je církevní zařízení a že je určen jen pro věřící?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pro všechny28391,59 %91,59 %  
Převážně247,77 %7,77 %  
ANO20,65 %0,65 %  

Graf

10. Kolik Hospiců je v provozu v České republice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více23776,7 %76,7 %  
pět6721,68 %21,68 %  
jeden51,62 %1,62 %  

Graf

11. Vadilo by vám, kdyby byl hospic postaven v těsné blízkosti vašeho bydliště?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE27187,7 %87,7 %  
ANO3812,3 %12,3 %  

Graf

12. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena21268,61 %68,61 %  
Muž9731,39 %31,39 %  

Graf

13. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15951,46 %51,46 %  
13042,07 %42,07 %  
základní113,56 %3,56 %  
vyučen/a92,91 %2,91 %  

Graf

14. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 45 let26385,11 %85,11 %  
nad 45 let4614,89 %14,89 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. Využil/a byste služeb hospice pro své nejblížší?

  • odpověď ANO:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Z informačních materiálů o Hospici na otázku 4. Kde jste získal/a základní informace o Hospici?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Znáte význam slova "Hospic"

2. Co si pod pojmem "Hospic" představujete?

3. Víte, že toto zařízení existuje v Plzni?

4. Kde jste získal/a základní informace o Hospici?

5. Myslíte si, že je veřejnost dobře obeznámena s tím, co hospic znamená?

6. Myslíte si, že toto zařízení je:

7. Využil/a byste služeb hospice pro své nejblížší?

8. Umíte si představit, že byste v takovém zařízení pracoval/a?

9. Domníváte se, že hospic je církevní zařízení a že je určen jen pro věřící?

10. Kolik Hospiců je v provozu v České republice?

11. Vadilo by vám, kdyby byl hospic postaven v těsné blízkosti vašeho bydliště?

12. Jste:

13. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání je:

14. Věk:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Znáte význam slova "Hospic"

2. Co si pod pojmem "Hospic" představujete?

3. Víte, že toto zařízení existuje v Plzni?

4. Kde jste získal/a základní informace o Hospici?

5. Myslíte si, že je veřejnost dobře obeznámena s tím, co hospic znamená?

6. Myslíte si, že toto zařízení je:

7. Využil/a byste služeb hospice pro své nejblížší?

8. Umíte si představit, že byste v takovém zařízení pracoval/a?

9. Domníváte se, že hospic je církevní zařízení a že je určen jen pro věřící?

10. Kolik Hospiců je v provozu v České republice?

11. Vadilo by vám, kdyby byl hospic postaven v těsné blízkosti vašeho bydliště?

12. Jste:

13. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání je:

14. Věk:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Zihlova, K.Hospicová péče (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://identifikator885810.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.