Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > IFRS na OA - absolvent

IFRS na OA - absolvent

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Zdeňka Stávková
Šetření:04. 05. 2014 - 08. 05. 2014
Počet respondentů:24
Počet otázek (max/průměr):31 / 14.92
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:55,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:58
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

~~~~Dobrý den,


jsem studentkou 5. ročníku oboru Učitelství.

Dotazník, který máte před sebou, obsahuje otázky týkající se výuky IFRS na OA v současné době, a jeho vyplnění by Vás nemělo stát více jak 5 minut Vašeho času. Prosím Vás proto, abyste si těchto 5 minut našli a pomohli mi tak tuto problematiku prozkoumat.


Za Váš čas a pozornost předem děkuji.

Odpovědi respondentů

1. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena1875 %75 %  
Muž625 %25 %  

Graf

2. Studovali jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
OA1562,5 %62,5 %  
EL937,5 %37,5 %  

Graf

3. Studujete/Studovali jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
VŠ ekonomického směru2291,67 %91,67 %  
VŠ jiného směru28,33 %8,33 %  

Graf

4. Vyučovalo se na Vaší škole (OA) IFRS v nějaké formě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 5, Neotázka č. 18].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2395,83 %95,83 %  
Ano14,17 %4,17 %  

Graf

5. V jaké formě IFRS byl na Vaší škole vyučován?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [V rámci předmětu účetnictvíotázka č. 6, V rámci samostatného předmětu (volitelného, příp. povinného)otázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V rámci předmětu účetnictví250 %8,33 %  
V rámci samostatného předmětu (volitelného, příp. povinného)250 %8,33 %  

Graf

6. Kolik hodin ročně se tomuto tématu věnovalo? přibližně

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

7. A v kterém ročníku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

8. Myslíte si, že tehdy by bylo pro Vás lepší vyučovat IFRS v rámci samostatného předmětu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

9. Vy sami, chodili byste na tento předmět, kdyby byl vyučován jako volitelný samostatný předmět?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

10. Navštěvovali jste tento kurz?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, byl pro mě povinnýotázka č. 11, Ano,i když byl pro mě volitelnýotázka č. 11, Neotázka č. 18].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano,i když byl pro mě volitelný150 %4,17 %  
Ne150 %4,17 %  

Graf

11. Kolik hodin týdně bylo věnováno tomuto předmětu? (V případě dvouhodinové výuky uveďte, prosím, možnost 2x týdně 45 min.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1x týdně 45 min1100 %4,17 %  

Graf

12. A v kterém ročníku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

13. Proč jste si tento předmět zvolili?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

14. Považovali jste toto učivo za přínosné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 15, Neotázka č. 16].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

15. Zdálo se Vám učivo IFRS obtížné na OA? (Ohodnoť 1 – 5 jako ve škole – 1 lehký – 5 velice obtížný).

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

16. Zdálo se Vám, že Váš vyučující IFRS rozuměl?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

17. Zdálo se Vám, že využíval dostatek pomůcek? (učebnice, pracovní sešity, apod.)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

18. Jakou známku jste měli na vysvědčení z účetnictví na OA? (Bereme poslední vysvědčení)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výborný1979,17 %79,17 %  
chvalitebný312,5 %12,5 %  
dobrý28,33 %8,33 %  

Graf

19. Rozuměli jste účetnictví na OA?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2395,83 %95,83 %  
nevím14,17 %4,17 %  

Graf

20. Bavilo Vás na OA účetnictví?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2291,67 %91,67 %  
nevím28,33 %8,33 %  

Graf

21. Navštěvovali jste kurzy IFRS na vysoké škole?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 22, Neotázka č. 27].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1666,67 %66,67 %  
Ne833,33 %33,33 %  

Graf

22. Proč?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Volitelný předmět743,75 %29,17 %  
Povinný i volitelný předmět637,5 %25 %  
Povinný předmět318,75 %12,5 %  

Graf

23. Bylo pro Vás toto učivo obtížné na VŠ? (Ohodnoť 1 – 5 jako ve škole – 1 lehký – 5 velice obtížný).

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2637,5 %25 %  
4637,5 %25 %  
3425 %16,67 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:3
Minimum:2
Maximum:4
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.77
Směrodatná odchylka:0.88
Medián:3
Modus:2

Graf

24. Rozuměli jste výkladu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1487,5 %58,33 %  
Ne212,5 %8,33 %  

Graf

25. Pokud jste měli na OA výuku IFRS, pomohlo Vám to při studiu daného předmětu IFRS na VŠ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neměl/a jsem IFRS na OA1593,75 %62,5 %  
Ne16,25 %4,17 %  

Graf

26. V případě, že jste neměli na OA výuku IFRS, myslíte si, že to byla nevýhoda oproti studentům, kteří IFRS měli na OA?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano956,25 %37,5 %  
Ne743,75 %29,17 %  

Graf

27. Brali byste zpětně výuku IFRS na OA?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1041,67 %41,67 %  
nevím833,33 %33,33 %  
ne625 %25 %  

Graf

28. Myslíte si, že by bylo vhodné zavést IFRS na OA?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 29, Nevímotázka č. 31, Neotázka č. 31].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1041,67 %41,67 %  
Nevím833,33 %33,33 %  
Ne625 %25 %  

Graf

29. A v jaké formě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jako samostatný volitelný předmět763,64 %29,17 %  
Jako samostatný povinný předmět218,18 %8,33 %  
V rámci předmětu účetnictví218,18 %8,33 %  

Graf

30. A v jakém rozsahu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1x týdně 45 min654,55 %25 %  
2x týdně 45 min545,45 %20,83 %  

Graf

31. Proč?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dnešní firmy zpracovávají své účetní výkazy podle IFRS. Byla by výhoda znalostí IFRS.111,11 %4,17 %  
je mi to jedno111,11 %4,17 %  
Brzy třeba budou už jen IFRS (nebo z velké části) a české účetnictví učené na OA nebude stačit...111,11 %4,17 %  
mezinárodní standardy získávají stále větší váhu a většina národních pravidel se buďto ruší nebo upravuje tak, aby byly v souladu s těmi mezinárodními.111,11 %4,17 %  
nema to cenu. meni se to kazdej rok111,11 %4,17 %  
Dle meho nazoru je to az vysokoskolska problematika. 111,11 %4,17 %  
Hodně společností podle IFRS účtuje, proto by to absolventi OA měli alespoň trochu ovládat111,11 %4,17 %  
Dle mého názoru je pro studenty OA důležitější dobře umět účtovat dle ČUS a IFRS by studenty zbytečně pletlo a ztěžovalo. 111,11 %4,17 %  
kam to zařadit, obtížnost pochopení, aby se to nepletlo s českým účetnictvím111,11 %4,17 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Stávková, Z.IFRS na OA - absolvent (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://ifrs-na-oa-absolvent.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.